Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Presentacio de Riscos (1).pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Sistema d'alarma pfg
Sistema d'alarma pfg
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Presentacio de Riscos (1).pdf

 1. 1. Fet per: Álex Pineda ,Bruno Ostos ,Ruben Usó Agustín Vázquez. Seguretat en les instal·lacions automatitzades
 2. 2. 1. Normativa de PRL Presumpció de conformitat: quan un producte compleix una norma europea harmonitzada,es publica en el Diari Oficial de la Unió Europea Directiva CE: és un instrument per a harmonitzar la legislació dels Estats membres europeus. Defineix els requisits essencials de salut i seguretat. Els conceptes es trasponen de les lleis nacionals. Norma harmonitzada: una norma es converteix en harmonitzada quan es publica en tots els Estats membres.
 3. 3. 1.1Tipus de Normes. Tipus A Tipus B Tipus C Disseny i aspectes generals que poden aplicar-se a totes les màquines. Aspecte de la seguretat o un tipus de dispositiu de seguretat que pot utilitzar-se en una àmplia gamma de màquines. B1,B2 Relativa a requisits de seguretat específics per a una màquina o grup de màquines determinat. Norma: és una especificació tècnica aprovada per un organisme de normalització reconegut per a la seva aplicació contínua i repetitiva, de compliment obligatori.
 4. 4. 2. Nivells de perillositat Identificació dels riscos de la màquina És a dir, què s'està avaluant?, quines velocitats?, càrregues, substàncies... poden estar implicades? Recordem que s'ha d'incloure en l'ús indegut predictible, com l'ús possible d'una màquina fora de la seva especificació. Identificació dels perills S’hauria de tenir en compte qualsevol funció de la maquinaria que pugui causar algun dany a les persones. Com temperatura, soroll, eines de tall, substàncies químiques, etc… Establiment de la prioritat dels riscos segons el seu nivell de gravetat La norma EN ISO 12100 descriu aquesta fase en l'estimació dels riscos. El resultat del procés d'avaluació del risc ha de ser una taula dels diferents riscos que existeixen en la màquina. No hi ha una única classificació del risc o categoria del risc per a una màquina, sinó que cada risc ha de tenir-se en compte per separat.
 5. 5. 2. Nivells de perillositat Reducció dels riscos La reducció dels riscos s'inclou en la norma EN ISO 12100. L'objectiu de les mesures adoptades ha de ser eliminar qualsevol risc al llarg de la vida útil previsible de la màquina.
 6. 6. 3. Sistemes de seguretat En general, és necessari que una instal·lació automatitzada disposi d'un o més sistemes que protegeixin a les persones que treballen en l'entorn, i que per descuid o accident puguin ser afectades per les màquines.
 7. 7. 3. Sistemes de seguretat Interruptors d'enclavament: Es protegeix als operaris en aturar la màquina quan l'actuador es retirat del capçal de l'interruptor, quan s'acciona una palanca o el polsador, quan la protecció s'obri o quan la frontissa de la protecció gira 5º, normalment en màquines de baixa inèrcia, és a dir, amb temps ràpids d'aturada.
 8. 8. 3. Sistemes de seguretat Barreres immaterials per a detectar l'aproximació en àrees perilloses: Aquestes s'utilitzen normalment en aplicacions de manutenció, empaquetat, cintes transportadores, en tasques d'emmagatzematge i d'altres aplicacions. S'ha dissenyat per a la protecció de les persones que operen o treballen en zones properes a les màquines.
 9. 9. 3. Sistemes de seguretat Tapissos de seguretat: Serveixen per a detectar la presència de persones en aproximar-se, o romandre en l'àrea de perill o pujar a sobre. Els tapissos de seguretat s'utilitzen normalment davant o al voltant de màquines o robots potencialment perillosos. Proporcionen una zona de protecció entre els operaris i la màquina i els moviments perillosos.
 10. 10. 3. Sistemes de seguretat Enclavaments per electroimant: Són proteccions elèctriques per tal d'evitar l'obertura de les proteccions durant fases perilloses de funcionament. A diferència dels enclavament sense electroimant, s'utilitzen en càrregues d'alta inèrcia, és a dir, en els casos en que els temps d'aturada són llargs i és preferible permetre'n l'accés quan s'hagi aturat el moviment perillós.
 11. 11. 3. Sistemes de seguretat Supervisió dels senyals de seguretat. Sistemes de control Els senyals dels dispositius de protecció normalment es controlen amb relés de seguretat, controladors de seguretat o autòmats de seguretat, que a la seva vegada s'utilitzen per a accionar, i a vegades supervisar, dispositius de sortida com ara contactors. Com a norma general la protecció inclourà l'ús d'algun tipus de control i la Directiva de Màquines estaca diversos requisits sobre les prestacions del sistema de control. En especial, indica que els sistemes de control s'han de dissenyar i muntar de tal forma que s'eviti la generació de situacions perilloses.
 12. 12. 3. Sistemes de seguretat Seguretat Funcional · Durant els anys, s’han anat fent unes normatives sobre el concepte funcional , basats en la seva complexitat de l’instal·lació. · En l’apartat de seguretat dels sistemes elèctrics, electrònics i electrònics programables , va aparèixer una normativa IEC 61508 , on es divideix en set Parts : · La normativa estableix uns requisits que permeten classificar el disseny , implementació i funció per mantenir el nivell d’integritat de seguretat o SIL en Anglès. Amb unes quantes normes : 1. ISA S84 2. IEC 61508 3. IEC 61511 4. IEC 61513 5. IEC 62061 6. EN 50128 7. EN 50129 8. EN 50402 9. ISO 26262 10. MISRA
 13. 13. 3. Sistemes de seguretat Seguretat Funcional Actualment en les tecnologies de procés de dades , té una funció d’auto-diagnosi , que permet definir dos conceptes : ● Probabilitat d'errada en demanda (PFD): ● Factor de reducció del risc (RRF) La norma UNE-EN ISO 13849-1 , s’encarregà de vigilar la fiabilitat d’un component o maquinari, amb 4 nivells PL (Performance Levels). El nivell 4 es refereix un component amb sol un defecte. Els fabricants acostumen a proporcionar PLC i mòduls especials d'entrades i sortides en funció de la seguretat PL-4 garantida. Com d’aturada d’emergència. En la imatge següent hi ha un botó d'aturada d'emergència , que posteriorment es controlat pel PLC de seguretat, el qual permet la detecció dels contactes d'obertura.
 14. 14. 3. Sistemes de seguretat Seguretat Funcional Els dispositius de seguretat avaluen sensors , per evitar probabilitat de fallada. Supervisen actuadors i funcions de seguretat. Amb aquests dispositius tenen que adaptar-se al disseny de tot el sistema , per poder instal·lar-lo , utilitzar-lo o mantenir-lo.
 15. 15. QÜESTIONARI 1. Com es defineix el factor de reducció de risc? - Invers de la probabilitat de fallada en demanda. 2. Quines funcions entre d’altre proporcionen els PLC i els mòduls de seguretat? - Supervisen les funcions de seguretat independents. 3. Els enclavaments per electroimant… - S’utilitzen en càrregues d’alta inèrcia. 4. Els interruptors d’enclavament…. - Serveixen per a detectar la posició de les proteccions mòbils. 5. Quina és la Llei que regula la salut i la seguretat a Espanya? - Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 6. Què és una norma harmonitzada? - Una norma que es publica en tots els Estats membres de la UE. 7. Quina norma IEC tracta sobre la seguretat funcional? - IEC 65108. 8. De que es tracta la normativa IEC 6150? - Estableix uns requisits que permeten classificar el disseny , implementació i funció per mantenir el nivell d’integritat de seguretat o SIL en Anglès 9. Quines són els dos conceptes que dona la funció d’auto-diagnosi - Probabilitat d'errada en demanda (PFD) i Factor de reducció del risc (RRF) 10. Quin del següents tipus de norma té prioritat sobre les altres? - Tipus C

×