Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Training Store - Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

3 737 vues

Publié le

Để đặt mua đầy đủ tài liệu vui lòng liên hệ:
Training Store
Website: www.trainingstore.vn
Email: contact@trainingstore.vn
Facebook: www.facebook.com/trainingstore.vn
Hotline: (84-8) 6258 4389

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Training Store - Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

 1. 1. - 1 -www.trainingstore.vn Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi Tài Liệu Đào Tạo Nội Bộ Chuyên Nghiệp contact@trainingstore.vn
 2. 2. - 2 -www.trainingstore.vn Nội Dung 1. Tìm Hiểu Về Sự Thay Đổi 2. Lên Kế Hoạch Quản Lý Sự Thay Đổi 3. Tiến Hành Kế Hoạch 4. Mô Hình AI (Appreciative Inquiry)
 3. 3. - 3 -www.trainingstore.vn Phần 1 Tìm Hiểu Về Sự Thay Đổi  Định Nghĩa Sự Thay Đổi  Xác Định Chiến Lược  Chuẩn Bị Cho Sự Thay Đổi  Mô Hình Nhận Thức – Khao Khát – Kiến Thức – Năng Lực – Củng Cố
 4. 4. - 4 -www.trainingstore.vn Định Nghĩa Sự Thay Đổi  Thay đổi chính là “tạo ra sự khác biệt”.  Quản lý sự thay đổi là một phương pháp có hệ thống đảm bảo sự thay đổi diễn ra một cách cụ thể, suôn sẻ và mang lại những lợi ích lâu dài. – Tập trung vào con người. – Đảm bảo sự thay đổi diễn ra cụ thể, suôn sẻ và lâu dài. – Phương pháp thực hiện đa dạng, tùy theo từng tổ chức và dự án.
 5. 5. - 5 -www.trainingstore.vn Phần 2 Lên Kế Hoạch Quản Lý Sự Thay Đổi  Đánh Giá Mức Độ Sẵn Sàng  Thu Thập Thông Tin  Lưu Ý Tới Những Vấn Đề Cần Quan Tâm  Lập Kế Hoạch Quản Lý Sự Thay Đổi  Phát Triển Kế Hoạch Truyền Thông
 6. 6. - 6 -www.trainingstore.vn Đánh Giá Mức Độ Sẵn Sàng  Kiểm tra mức độ sẵn sàng – Khảo sát để đánh giá mức độ sẵn sàng cho sự thay đổi. • Đối tượng mục tiêu: một phòng, một nhóm hay cả công ty. • Quy mô và mức độ kiểm tra tùy thuộc vào phạm vi dự án. • Câu hỏi khảo sát: câu hỏi viết hay câu hỏi trực tiếp theo chủ đề như tầm nhìn, tình huống doanh nghiệp, khả năng lãnh đạo…  Xác định những hoạt động giúp quản lý sự thay đổi hiệu quả nhất.  Phân tích các bên hữu quan để lựa chọn những người quan trọng đối với thành công của sự thay đổi.
 7. 7. - 7 -www.trainingstore.vn Phần 3 Tiến Hành Kế Hoạch  Cuộc Họp Mang Tính Dẫn Dắt  Kết Nối Mọi Người  Tạo Tính Dẻo Dai Và Linh Hoạt  Đánh Giá Và Điều Chỉnh  Ăn Mừng Những Thắng Lợi Quan Trọng
 8. 8. - 8 -www.trainingstore.vn Phần 4 Mô Hình AI (Appreciative Inquiry) ĐÁNH GIÁ APPRECIATE Tìm kiếm giá trị tốt nhất và tăng giá trị của điều gì đó. ĐIỀU TRA INQUIRY Tìm hiểu bằng quá trình đặt câu hỏi mang tính tranh luận. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU TRA Là mô hình quản lý sự thay đổi được phát triển bởi D. Cooperrider.
 9. 9. - 9 -www.trainingstore.vn Giới Thiệu Về Training Store Training Store là dịch vụ phát triển đội ngũ giảng viên và cung cấp các tài liệu đào tạo – huấn luyện chuyên nghiệp dành cho nội bộ, tổ chức doanh nghiệp. Dịch vụ này được triển khai bởi công ty đầu tư giáo dục Talent Mind Education với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược nhân sự, đào tạo và phát triển con người.
 10. 10. - 10 -www.trainingstore.vn Ưu Điểm Của Training Store Giúp doanh nghiệp phát triển đội ngũ bằng chính nội lực công ty. Tiết kiệm chi phí tối đa. Thời hạn sử dụng gói tài liệu không giới hạn. Tùy chỉnh theo nhu cầu đào tạo – huấn luyện nội bộ.
 11. 11. - 11 -www.trainingstore.vn Một Số Hình Ảnh Về Training Store
 12. 12. - 12 -www.trainingstore.vn Một Số Hình Ảnh Về Training Store
 13. 13. - 13 -www.trainingstore.vn Một Số Hình Ảnh Về Training Store
 14. 14. - 14 -www.trainingstore.vn Training Store Dịch vụ phát triển bởi Talent Mind Education Tel: (84.8) 62 58 43 89 Website: www.trainingstore.vn Email: contact@trainingstore.vn Facebook: www.facebook.com/trainingstore.vn Thông Tin Liên Hệ

×