Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ordfører konferanse - foredrag Terje Strøm

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 49 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Ordfører konferanse - foredrag Terje Strøm (20)

Publicité

Ordfører konferanse - foredrag Terje Strøm

 1. 1. Byråkrati og administrasjon i kommune-Norge Lokalpolitisk fagkonferanse 19.feb 2011 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier
 2. 2. Hva skal jeg snakke om?  Kort om NyAnalyse ”Fra politikk til butikk”  NyAnalyse’s Byråkratibarometer 2010  Rangering og metode (Kostra)  Mange gode Høyre-kommuner, som ventet!  Bruk av tall: Kommunevalg og muligheter  Avslutning
 3. 3. NyAnalyse ble født for ett år siden  Næringsorientert, liten og kjapp aktør, som tok opp kampen med de store, fete i februar 2010  Leveranser av samfunnsanalyser til organisasjoner og politikk, næringslivet og offentlig sektor ◦ Vi tilbyr KommuneFakta og FylkesFakta ◦ Utredninger om tjenestebehov knyttet til lokal befolkningsutvikling ◦ Andre faktaoversikter, økonomiske beregninger, forenkling, politikkutvikling og foredrag.
 4. 4. Hvem er NyAnalyse?  Terje Strøm, sjeføkonom med bakgrunn fra NHO, Statistisk sentralbyrå, Storebrand samt Høyres stortingsgruppe og finanskomiteen.  Andreas Ringen, samfunnsøkonom og tallknuser med erfaring fra KPMG, skatteprosjekt på Stortinget, og foreningen Unge Aksjonærer.  Anna K. Fonn Matre og Øystein Sørvig er dyktige nyanalytikere.  Tilknyttet nettverk (Fagrådet) med dyktige fagpersoner for fleksibel arbeidskapasitet og bred kompetanse.  Eks- NHO Sjeføkonom Tor Steig, Prof. Kai Leitemo på BI, Jørn A. Jørgensen ”eks” SSB forsker mfl.
 5. 5. Fra Politikk til Butikk…
 6. 6. Fra Politikk til Butikk…
 7. 7. Hva bidrar NyAnalyse med? ”Vi forenkler og forklarer økonomi og samfunn”  Finner fakta, utreder og beregner økonomiske effekter for organisasjoner og bedrifter  Rapporter knyttet til arbeidsliv, eldrebølgen, skatt og avgift, verdiskaping og næringspolitiske temaer  Forstår samfunnsutfordringen og forklarer kundens bidrag i samfunnsregnskapet  Medievennlige tall og fakta som setter dagsorden
 8. 8. Mål: Nytenkende – gjerne litt utenfor boksen… … og samtidig med kompetanse og troverdighet til å levere. Og vi skal ha det litt gøy underveis!
 9. 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Det offentlige sløser ikke med ressursene 40 35 30 25 Helt uenig Delvis uenig 20 Verken enig eller uenig Delvis enig 15 Helt enig Vet ikke 10 5 0 1
 10. 10. Byråkratibarometeret 2010 – hva gjorde vi?  Ideen: ”Byråkrati Byrden per innbygger!”  Mål: ”Utfordre og fornye debatten”  Få bedre oversikt over byråkrati og administrasjon i norske kommuner  Få nytt liv i debatten om kommune sammenslåinger  Få frem nyanser, og unngå ”Oslo mot Nord-Norge” som eneste vinkling!  Mer læring:  Et verktøy for å lære mer om kommunenøkkeltall  Få flere kommuner til å lære mer av hverandre.
 11. 11. VG 8.okt 2010
 12. 12. Mål om fornuftige kommunesammenslåinger
 13. 13. Byråkratibarometeret 2010 – vår metode  Sammenstilte viktige nøkkeltall fra SSB (Kostra) og lagde en ranking  Satt sammen tall fra arbeidsmarkedet, og lagde et ”nytt” nøkkeltall om andel byråkrater i norske kommuner De 5 nøkkeltallene i Byråkratibarometeret (vekt i parentes):  Andel driftsutgifter i kommunen til administrasjon, styring og fellesutgifter (20 %)  Andel av samlede kommunale årsverk til administrasjon (10 %)  Avtalte årsverk på administrasjon, i pst av innbyggertallet (20 %)  Lønnskostnader til politisk styring per innbygger (10 %)  Lønnskostnader til administrasjon per innbygger (40 %)
 14. 14. Hovedfunn i Byråkratibarometeret  Mellomstore og store kommuner gjør det best. Årsaken er bla. stordriftsfordeler i administrasjon av kommune-Norge.  Lønnskostnader til administrasjon årlig per innbygger varierer fra 1500 kroner hos de 20 beste kommunene til ca 7500 kroner hos de 20 nederste på oversikten.  Utgifter til administrasjon i kommunene som andel av total- utgifter i kommunen varierer fra under 5 % til langt over 20 %.  Kommunesammenslåinger i hele landet vil over tid frigjøre penger til velferdstjenester lokalt.  NB! Barometeret gir ikke vurdering av kvaliteten på administrasjon eller andre tjenester.
 15. 15. Hvem er flinkest i klassen?
 16. 16. Byråkratibarometeret 2010 – vår metode  Hver kommune rangeres fra best til dårligst i hver enkelt kategori.  Et vektet gjennomsnitt av rangeringen i de fem kategoriene avgjør endelig plassering.  Flere av målene er fordelt per innbygger.  Basert på regnskapstall for kommunene fra 2009.  Kommunene rapporterer tallene til Statistisk sentralbyrå som samler tallene i KOSTRA.  Feil eller unøyaktigheter i tallmaterialet kan forekomme.
 17. 17. Hovedfunn i Byråkratibarometeret  Røyken i Buskerud, Larvik og Tønsberg i Vestfold har lavest byråkratibyrde i vårt barometer  Så følger Karmøy i Rogaland, Porsgrunn i Telemark og Ski i Akershus.  Beste storby er Bergen på 7.plass.  Fylkene Vestfold, Rogaland og Akershus har flest kommuner på øvre del av listen.  Barometeret gir ikke vurdering av kvaliteten på administrasjon eller andre tjenester.
 18. 18. Kommunestørrelse betyr mye, men ikke alt!  Røyken i Buskerud med ca 19000 innbyggere slår ut langt større byer  Det er en klar sammenheng mellom størrelse og plassering.  Småkommuner kommer på nedre del av listen  Lyspunkter i småkommuner som yy og xx med under 2000 innbyggere  Se på byer med omtrent likt antall innbyggere
 19. 19. Byer i Buskerud, Hedmark og Oppland  Røyken i Buskerud med ca 19000 innbyggere slår ut langt større byer
 20. 20. Nord-Norge  De store byene gjør det best på Byråkratibarometeret som ventet.  Alta er beste by i Finnmark, men kommer ikke høyere enn 132.plass blant 430 kommuner i Norge.  Vadsø ser ut til å gjøre det bedre enn Hammerfest sammenliknet med størrelse. Det kan henge sammen med sterk vekst i Hammerfest tilknyttet bla. Snøhvit utbyggingen og høyere skatteinntekter.  Er det kanskje slik at byråkratiet har vokst litt sammen med dette?
 21. 21. Steder med sammenlignbar størrelse  Ser vi på byer av samme størrelse som Alta er de fleste noe bedre i oversikten. For eksempel er Røyken i Buskerud (nr1), Levanger i N- Trøndelag nr 38, og Narvik i Nordland nr 80.  På den annen side er Alta bedre enn Nesodden i Akershus (nr 185), og på samme nivå med Øvre Eiker (Buskerud, nr 137).  Sør-Varanger og Hammerfest ligger nær 10.000 innbyggere, og gjør det noe dårligere enn de fleste andre. Særlig Hammerfest burde ligget høyere.  For eksempel er Holmestrand i Vestfold på en fin 34. plass. Hurum i Buskerud på 41.plass. Bør rådmannen ta en tur dit for å diskutere erfaringer?  Lange avstander gjør Finnmark dyrere å styre, og at det er like smart å starte med kommunesammenslåinger på Østlandet.
 22. 22. Kommuner med 15-20.000 innbyggere
 23. 23. Aldri publisert; 2009 plasseringer! Rangering Rangering Kommune 2010 2009 Innbyggere Røyken 1 6 18894 Larvik 2 1 42412 Tønsberg 3 2 39367 Karmøy 4 26 39624 Porsgrunn 4 5 34623 Ski 6 12 28023 Bergen 7 4 256600 Nedre Eiker 8 7 22687 Sandefjord 9 10 43126 Sandnes 10 3 64671 Ullensaker 11 22 29088 Asker 12 11 54623 Harstad 13 18 23257 Ålesund 14 8 42982 Bømlo 15 25 11275
 24. 24. Detaljer fra topp 20 listen
 25. 25. Lønn til administrasjon per innbygger, Sogn&Fjordane
 26. 26. Elverum og Byråkratibyrde (eks. Kommunefakta)  Elverum ligger noe høyere på utgifter til administrasjon enn resten av Hedmark  Klart bedre enn de dyreste og minste!  Men burde vært bedre målt mot lik størrelse  Nr 173 på Byråkrati- barometeret…
 27. 27. Elverum sammenliknet med Hedmark
 28. 28. Noen kundereferanser  ”Kirkens Nødhjelp har brukt NyAnalyse til å få skrevet en kort rapport for oss. De var profesjonelle, faglig sterke, leverte på tiden og var veldig gode å samarbeide med. Anbefales!”  ”Takk for en utmerket utført jobb. Kortversjonen er hendig og oversiktlig, selve analysen gir et godt diskusjons- grunnlag i det videre arbeidet.” Høyre politiker i Sør-Odal i Hedmark  Høyre, Krf, Venstre og Pensjonistpartiet, ledet av Hedmark Høyres Frode Midtlund fikk utarbeidet en ”alternativ økonomiplan 2011-2014”.
 29. 29. Aktuelle produkter og tjenester  Faktaoversikter og bakgrunnsnotater  Finne og forenkle forskning til praktisk bruk  Konsekvensutredning og ringvirkningsanalyser ◦ Feks. Kommunesammenslåing, konkurranseutsetting  Beregninger med budsjettarbeid lokalt  Provenyberegning for tiltak, inkl dynamiske effekter
 30. 30. Erfaringer fra mangfoldet Bærums Verk – arrogant?
 31. 31. Direkte tale fra Bærum ordfører
 32. 32. Byråkratibarometer – Budstikka okt 2010
 33. 33. Forside 2.februar
 34. 34. Bergen beste storby!
 35. 35. Både politikk, bedriftsbygging… og valp tar mye tid!
 36. 36. fakta + kunnskap = verdier
 37. 37. Når du tenker på prisen som innbyggerne betaler i form av skatter, avgifter og egenandeler, hvor god eller dårlig synes du kvaliteten er på det offentlige tjenestetilbudet? 80 70 Dårlig kvalitet Ingen mening God kvalitet 60 50 40 30 20 10 0 Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstre Venstreparti Kilde: Innbyggerundersøkelsen 2009, Difi.
 38. 38. Vi lever av tillit innen både politikk og utredning…
 39. 39. Hvor stor eller liten tillit har du til at kommune- politikerne arbeider for befolkningens beste? 60 Andel i % av svarene 50 40 Liten tillit til 30 kommunepolitikere, andel svar 20 10 Stor tillit til kommunepolitikerne 0 , andel svar Kilde: Innbyggerundersøkelsen 2009, Difi.
 40. 40. Misnøye med lokalpolitikere? Konklusjoner Aftenposten 16.feb:  Særinteresser vinner frem?  Parti som styrer liten betydning?  Innbyggerne stoler ikke på løftene?  Nytteløst å engasjere seg?  Men fornøyd med tjenestene! Kilde: Aftenposten, bedrekommune.no
 41. 41. NyAnalyse – vi skaper verdier av fakta Takk for oppmerksomheten! For mer informasjon: Sjeføkonom Terje Strøm, mobil 46 44 10 09 Prosjektleder Andreas Ringen, mobil 48 41 48 01 Last ned Byråkratibarometeret på www.nyanalyse.no
 42. 42. Vår spisskompetanse  Forståelse av den norske økonomien og næringspolitikk.  Vi vet hvor vi finner fakta og relevant forskning.  Vi ønsker å bidra til nye løsninger og tydeliggjøre koblingen mellom verdiskaping og velferd.
 43. 43. Fakta om skole-Norge
 44. 44. Typiske egenskaper i Norden?  Svenskarna lever länge, men är ofta sjukskrivna  Danskarna lever inte särskilt lenge, men är lyckligast i världen  Finnarna har hög arbetslöshet, men de finska barnen är världsbest i skolan  Norrmännen är rikast, men barnen har svårt för att räkna Kilde: Bertil Holmlund, Uppsala universitet
 45. 45. Blue lines blogg
 46. 46. www.nyanalyse.no

×