Publicité

ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptx

27 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptx(20)

Dernier(20)

Publicité

ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ.pptx

 1. ВВЕДЕННЯ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ 1
 2. правова основа діяльності платіжної системи • Конституція України • закони України “Про Національний банк України” , “Про банки і банківську діяльність” , “Про телекомунікації” , “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” , “Про електронний цифровий підпис” , • інші акти законодавства України та нормативно-правові акти Національного банку України 2
 3. Платіжна система • платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей. Проведення переказу грошей є обов’язковою функцією, яку має виконувати платіжна система • це сукупність визначених законом елементів, які служать для переказу грошей між суб’єктами економіки • форма організації безготівкового платіжного обороту 3
 4. Основні суб’єкти платіжної системи • платіжна організація • члени платіжної системи • учасники платіжної системи (всі види підприємств, державні структури, громадські організації, населення, банківські установи та центральний банк) 4
 5. Основні елементи платіжної системи України • суб’єкти (учасники) розрахункових взаємовідносин (нефінансовий сектор і фінансовий сектор); • об’єкт розрахунків (призначення платежу – розрахунки за товарними і нетоварними операціями); • місце проведення розрахунків (внутрідержавні і міждержавні розрахунки); • принципи організації безготівкових розрахунків; • час платежу: терміновий платіж; достроковий платіж; відстрочений платіж; • комунікаційні системи переказу грошей: поштовий зв’язок; спеціальні служби (органи спецзв’язку, кур’єри, служба інкасації); телеграфно-телетайпний зв’язок; електронний зв’язок; міжнародні телекомунікації (СВІФТ – Товариство всесвітніх міжбанківських телекомунакацій); 5
 6. Основні елементи платіжної системи України • встановлена законодавством форма розрахунків (кредитовий і дебетовий переказ); • наявність гарантії платежу (гарантовані і негарантовані розрахунки); • наявність проміжних ланок (посередників) у розрахунках (без участі посередників, за участю посередників); • ризики в розрахунках (фінансові й нефінансові ризики); • черговість платежів; • величина платежів; • нормативно-правова база; • бухгалтерська і технологічна модель, що включає платіжні інструменти, механізми переказу коштів, принципи бухгалтерського обліку та звітності; • технологічна інфраструктура, що включає засоби обробки даних, засоби телекомунікації, організацію експлуатації та ін.; • захист інформації, що включає програмно-технічні, нормативно- правові та адміністративно-організаційні засоби. 6
 7. ВИМОГИ ДО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ • Ефективність • Оперативність • Економічність • Надійність • Безпека • Зручність 7
 8. 8
 9. 9 Платіжний інструмент – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника. До платіжних інструментів відносяться документи на переказ та спеціальні платіжні засоби (платіжні картки).
 10. 10 Схема проходження інформації електронною платіжною системою 1. Введення інформації. Користувач вводить електронний платіжний документ у мережу. 2. Вхідний переказ. Накопичені платіжні інструкції передаються від відправника до відповідного прикладного комплексу програмного забезпечення платіжної системи для їх обробки. 3. Кліринг. Прикладний комплекс програмного забезпечення клірингу і розрахунків виконує сортування і роз’єднання платіжних інструкцій,що надійшли, за філіями банків-одержувачів. 4. Розрахунок на валовій основі. Прикладний комплекс програмного забезпечення клірингу і розрахунків виконує розрахунки на валовій основі залежно від призначення. 5. Вихідний переказ. Прикладний комплекс програмного забезпечення клірингу і розрахунків виконує своєчасну доставку відсортованих платіжних документів до користувачів. 6. Розповсюдження. Прикладний комплекс програмного забезпечення клірингу і розрахунків отримує вхідні платіжні документи та передає їх одержувачам. 7. Розрахунок на чистій основі. Після завершення клірингового циклу, як правило, у кінці кожного дня, між учасниками виконується розрахунок чистої дебетової чи кредитової позиції, що виникла в результаті платіжних трансакцій.
 11. 11 Інформаційна безпека означає можливість протистояти спробам нанесення збитків власникам або користувачам системи при різних навмисних або ненавмисних впливах на неї. При побудові політики безпеки платіжної системи використання криптографічного захисту інформації та безпечного розподілу ключів значно посилює безпеку роботи системи.
 12. ЗАРУБІЖНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ Фед Уайр (Fedwire) – комунікаційна система, якою володіє і керує Федеральна резервна система (ФРС) США і використовується в основному для внутрішніх розрахунків у США. ЧІПС – міжбанківська платіжна система для розрахункових палат (CHIPS – Clearing House Interbank Payment System). Це електронна міжбанківська система переказу безвідкличних, гарантованих та безумовних кредитових переказів. СВІФТ (Товариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій (SWIFT – Society for Wordwide Interbank Telecommunication) – автоматизована система здійснення міжнародних платежів через комп’ютерні мережі. Швейцарська міжбанківська клірингова система (Swiss Interbank Clearing – SIC (ШМКС) здійснює остаточні та безвідкличні платежі у швейцарських франках з використанням коштів, що знаходяться в Швейцарському Національному банку (ШНБ). ТАРГЕТ (TARGET), яка дозволяє швидко та безпечно здійснювати платіжні операції між Європейським центральним банком та банківською системою. RTGS – Real Time Gross Settlement – система розрахунків великими сумами, в якій і обробка інформації, і остаточний розрахунок здійснюються 12
 13. 13 Система “Інтернет-банкінг” призначена для управління клієнтом банківськими рахунками через мережу Інтернет.
 14. Система термінових міжнародних грошових переказів Вестерн Юніон (Western Union) Money Gram Ria Intel Express Sigue Хазрі 14
 15. 15 Система електронних міжбанківських переказів Національного банку (СЕМП) – система, що складається із системи електронних платежів (СЕП) та системи термінових переказів (СТП), координацію роботи яких забезпечує система моніторингу технічних рахунків. Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) – складова системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України (СЕМП), що забезпечує проведення міжбанківського переказу в режимі обміну файлами з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням грошей з кореспондентського рахунку банківської установи (платника) та зарахуванням грошей на кореспондентський рахунок банківської установи (отримувача) є певний проміжок часу Система термінових переказів Національного банку (СТП) –складова СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківського переказу в режимі реального часу з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким списання грошей з кореспондентського рахунку банківської установи (платника) та зарахування грошей на кореспондентський рахунок банківської установи (отримувача) виконується одночасно.
 16. 16 Платіжні системи, засновані на використанні пластикових карток в Україні - міжнародні платіжні системи (банківські (MasterCard, VISA), небанківські (American Express, Diners Club, JCB), інші платіжні системи (“Золота корона”, UnionCard, СТБ тощо); - внутрішньодержавні платіжні системи: внутрішні міжбанківські та локальні системи, впроваджені вітчизняними банками, що ґрунтуються на технологіях, подібних до застосовуваних у міжнародних платіжних системах, та на інших технологіях; Національна система масових електронних платежів (НСМЕП).
 17. 17 Еквайринг – діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток Дистанційне обслуговування – комплекс інформаційних послуг за рахунком клієнта та здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних розпоряджень клієнта
Publicité