Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Social Media Marketing

 1. Social Media  Τα κοινωνικά μέσα είναι τεχνολογίες βασισμένες στο διαδίκτυο (web-based technologies), τα οποία μετατρέπουν τον «μονόλογο» των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας σε έναν ευρύτερο διάλογο.  Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα είδος από online μέσα επικοινωνίας τα οποία υποστηρίζουν την συζήτηση και την αμφίδρομη επικοινωνία σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία δεν επιτρέπουν στους εκάστοτε χρήστες τους να συμμετέχουν στη δημιουργία και την ανάπτυξη του περιεχομένου τους
 2. Social Media Marketing  Το Social Media Marketing είναι πρακτική marketing που χρησιμοποιείται με σκοπό την απόκτηση δημοσιότητας και κίνησης μέσα από πηγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.  Social Media Marketing ορίζεται η διαδικασία μόχλευσης κοινωνικών δικτύων δημιουργώντας μια νέα πηγή επισκεψιμότητας ώστε να επωφεληθεί ο εκάστοτε ιστότοπος με υψηλότερη κίνηση από την πλευρά των χρηστών. Από μόνα τους τα social media ορίζονται ως οι web και mobile τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ώστε να μετατρέψουν την επικοινωνία σε ένα διαδραστικό διάλογο.
 3. Traditional marketing vs SMM  Interruptive Marketing vs. Participation Marketing  Σε αντίθεση με το παραδοσιακό marketing, το SMM έχει να κάνει με την γνωριμία με τους πιθανούς πελάτες.  Με τη χρήση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, η επιχείρηση αποκτά προσωπικότητα.  Πιθανοί και υφιστάμενοι πελάτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την εταιρία σε προσωπικό επίπεδο και σε πραγματικό χρόνο.
 4. Traditional marketing vs SMM  Η χρήση των Social Media επιτρέπει τη γρήγορη μετάδοση της πληροφορίας και παρέχει την δυνατότητα αναγνώρισης της πηγής από την οποία προέρχεται η πληροφορία.  Στο SMΜ, τα αποτελέσματα της χρήσης του είναι σχεδόν άμεσα. Φόρουμ, αναρτήσεις σε Groups, Tweets μπορούν να συγκεντρώσουν αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα από ότι μια παραδοσιακή καμπάνια Μάρκετινγκ, στην οποία χρειάζεται η αναμονή για τα διάφορα χρήσιμα νούμερα/μετρήσεις και θ περεταίρω ανάλυση τους για την εξαγωγή αποτελεσμάτων.
 5. Traditional marketing vs SMM  Η αγορά διαφημιστικού χώρου σε έντυπα , η προβολή σε τηλεόραση και το ράδιο έχουν αυξημένο κόστος.  Το ίδιο ισχύει και για την ενοικίαση μια διαφημιστικής πινακίδας και την έκδοση και αποστολή αλληλογραφίας (direct mailing)  Συγκριτικά με το παραδοσιακό, το SMM κοστίσει ελάχιστα.  Τα περισσότερα Social Media είναι δωρεάν για τους χρήστες, και τα μόνα κόστη σχετίζονται με τη πρόσβαση στο διαδίκτυο, την εργασία και τη διαφήμιση, αν επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί.
 6. Οι αλλαγές που επιφέρουν τα Social Media  Η μετάβαση από την προσπάθεια των εταιριών απλά να πουλήσουν ένα προϊόν στην δημιουργία περεταίρω επικοινωνίας με την αγορά που στοχεύει η επιχείρηση.  Για να θεωρηθούν αξιόπιστες πρέπει να επικεντρώνονται λιγότερο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και περισσότερο σε ότι βοηθά τους πελάτες να γνωρίσουν τους εργαζόμενους και την προσωπικότητα της εταιρίας.
 7. Οι αλλαγές που επιφέρουν τα Social Media  Αυτό οδηγεί σε υψηλότερο βαθμό συσχέτισης (Engagement) της εταιρίας με τους πελάτες, επιτρέποντας τους να αισθάνονται άνετα με την συνδιαλλαγή τους με την εταιρία.  Η εμπιστοσύνη είναι ένα σημαντικό ζήτημα στις επιχειρήσεις σήμερα και τα social media δίνουν αυτή την ευκαιρία και αναπτύσσουν προσωπικές σχέσεις με το κοινό.
 8. Οι αλλαγές που επιφέρουν τα Social Media  Οι εταιρίες στρέφονται από τις μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες στη δημιουργία μικρότερων, οι οποίες είναι ωστόσο ιδιαίτερα αποτελεσματικές.  Επιπρόσθετα είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εταιρίες να αφουγκράζονται τους ανθρώπους σχετικά με τη γνώμη τους για τα προϊόντα τους μέσα από τα Social Media , και να επικοινωνούν με αυτούς, καθώς πιθανές άσχημες εμπειρίες καταναλωτών για τα προϊόντα διαμοιράζονται και εξαπλώνονται εξίσου γρήγορα με τα θετικά σχόλια.
 9. Οι αλλαγές που επιφέρουν τα Social Media  Προσπάθεια των εταιριών να ελέγξουν την εικόνα τους, στην επιδίωξη τους να παρουσιάζουν μία πιο φιλική, προσωπική εικόνα.  Οι εταιρίες πρέπει να σταματήσουν να είναι απρόσωπες και να σχετίζονται στο μυαλό του καταναλωτή μόνο με το κέρδος στο οποίο αποσκοπούν.  Αλλαγή ενημέρωσης μόνο από την κλασσική εταιρική ιστοσελίδα για επικοινωνία με την εταιρεία.
 10. Θέσπιση στρατηγικής SMM  Καθιέρωση ξεκάθαρων στόχων.  Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επικεντρώνονται τόσο μέσα στην εταιρία/οργανισμό για τη θέσπιση κατάλληλων πρακτικών και χρήσιμων πολιτικών  Όσο και έξω από την, ώστε να καθορίζεται ο κατάλληλος βαθμός συσχέτισης/δέσμευσης (engagement) με το κοινό.
 11. Θέσπιση στρατηγικής SMM  Σε ποια συγκεκριμένα sites βρίσκονται οι καταναλωτές που απευθύνεται η εταιρία, γιατί και πως αυτοί προτιμούν να συνδέονται και να επικοινωνούν με ανθρώπους και επιχειρήσεις.  Ποια μέσα ταιριάζουν καλύτερα στους στόχους της εταιρείας  Πως θα συνδυάσουμε τα διάφορα μέσα για μέγιστη απόδοση της στρατηγικής μας.
 12. Θέσπιση στρατηγικής SMM  Eύρεση μιας εσωτερικής δομής στην εταιρία που να χειρίζεται την λειτουργία των Social Media και την ανάπτυξη τους για την εταιρία.  Μεγάλες εταιρίες, αναθέτουν τη λειτουργία των social media σε μια ομάδα ανθρώπων της εταιρίας  Ενώ άλλες που δεν διαθέτουν χρόνο η τους πόρους για την ενασχόληση τους με την ανάπτυξη των Social Media, αναθέτουν σε γραφεία συμβούλων που ειδικεύονται στα Social Media, την ανάπτυξη τους για την εταιρία.
 13. Θέσπιση στρατηγικής SMM  Μια εταιρία πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της τους εργαζόμενος της και τον βαθμό γνώσης και ενδιαφέροντος που έχουν για τα Social Media.  Χαρακτηριστικά, η GM ανέπτυξε ένα διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους υπαλλήλους της, παρέχοντας τους βασική κατάρτιση στο πώς, γιατί και που να εμπλακούν/συσχετιστούν (engage) με τα Social Media για την GM
 14. Θέσπιση στρατηγικής SMM  Τέλος, πολύ σημαντικό βήμα για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής στα Social Media, είναι η ικανότητα της εταιρίας να αφουγκράζεται το κοινό και τα σχόλια του.  Μια εταιρία πρέπει να μάθει να «ακούει», κάτι που αποδεικνύεται δυσκολότερο από ότι δείχνει για τις μεγάλες και απρόσωπες εταιρίες.  Ακούγοντας η εταιρία είναι σε θέση να αναπτύξει καλύτερα τα προϊόντα και υπηρεσίες της, με γνώμονα τις ανάγκες των καταναλωτών, πράγμα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο Marketing.
 15. Success stories!
 16. Share It Up  Hertz- 45% των χρηστών μοιράστηκαν το κουπόνι με τους φίλους τους και κέρδισαν την έκπτωση.
 17. Jetsetter’s Pin Your Way to Paradise  Αύξηση 150% σε referral traffic
 18. Nike Olympics #Findgreatness Twitter Campaign Κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων η Nike έκανε 16,000 tweets σχετικά με τη λέξη # Olympic ενώ η Adidas 9,000. Αποτελέσματα: H NIKE κέρδισε 165,000 επιπλέον φίλους ενώ η ADIDAS 80,000
 19. Burger King Whopper Sacrifice  Διέγραψε 10 φίλους σου και κέρδισε το γεύμα σου!  Μετά από μια εβδομάδα 230.000 «φιλίες» είχαν διαγραφεί αναγκάζοντας το Facebook να απαγορεύσει την καμπάνια.  Η Burger King κέρδισε σε πολλούς διαγωνισμούς μάρκετινγκ και φυσικά φίλους στο Facebook
 20. Tippex Create Your Own Ending  Αποτελέσματα καμπάνιας: 21m. Views!
 21. Δώσε το όνομα του αγαπημένου σου!  Αποτελέσματα: πάνω από 150,000 επιπλέον φίλους στο Facebook.
 22. Διαφήμιση μέσω Facebook!  Αποτελέσματα: 250.000 like μέσα σε μερικούς μήνες.  Αύξηση κρατήσεων.  2εκ. Καθαρά κέρδη από κρατήσεις μέσω Facebook
 23. “Power out? No problem”  Αποτελέσματα: 5,000 re-tweets και 20,000+ Facebook likes σε λιγότερο από μια ώρα!
 24. Crème vs. cookie contest!  Αποτελέσματα: ο λογαριασμός του instagram σε μια βδομάδα από 2000 αυξήθηκε στις 56000.
 25. Kohl’s Cares  Aποτελέσματα: 1.5 εκ. καινούργιοι φίλοι στο Facebook!
 26. Durex  Στόχος: 10 εκ. Share στο Facebook
 27. Τravel stories…

Notes de l'éditeur

 1. Ένα φόρουμ στο διαδίκτυο είναι μία διαδικτυακή ιστοσελίδα συζητήσεων όπου τα μέλη της μπορούν να δημοσιεύουν τις συζητήσεις τους, να διαβάζουν και να απαντούν σε δημοσιεύσεις άλλων μελών. Σε μια ιστοσελίδα με αξιολογήσεις και βαθμολογίες (Ratings and Reviews sites) οι χρήστες μπορούν να σχολιάσουν, να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν επιχειρήσεις, προϊόντα ή υπηρεσίες καθώς και ανθρώπους.
 2. Η δυνατότητα χαρακτηρισμού με σημασιολογικές λέξεις (ετικέτες – tags), ιστοσελιδων, φωτογραφιών, κειμένων και γενικά οποιουδήποτε διαδικτυακού περιεχομένου.
 3. H βασική διαφορά του microblogging από ένα παραδοσιακό ιστολόγιο είναι ότι το περιεχόμενό του είναι κατά κανόνα πολύ μικρότερο όσον αφορά τόσο το πραγματικό του μέγεθος όσο και το μέγεθος συνολικά των αρχείων του.
 4. Τα ιστολόγια είναι δικτυακοί τόποι που περιέχουν καταχωρήσεις (posts) από χρήστες του Διαδικτύου. Συνοδεύονται από κείμενο, εικόνα, ήχο, συνδέσεις με άλλα ιστολόγια και σχόλια.
 5. Τα wikis είναι ιστοσελίδες το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να διαμορφώσει ο ίδιος ο χρήστης με απλό τρόπο, σε αντίθεση με τις κοινές ιστοσελίδες τις οποίες μπορεί να τροποποιήσει μόνο ο ιδιοκτήτης – διαχειριστής.
Publicité