Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tutkimusyhteenveto 13.9.2011

506 vues

Publié le

Tutkimusyhteenveto 13.9.2011

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tutkimusyhteenveto 13.9.2011

 1. 1. Miten paikkaan juurtuneet ja vapaaehtoisvoimin toimivat lähiyhteisöt kokevat omat mahdollisuutensa ja ottavat paikkansa tieto- ja viestintätekniikkaan tukeutuvassa yhteiskunnassa?  VAIKUTTAA TOIMINTAEDELLYTYKSIIN  TUO OPPIMIS- JA MUUTOSPAINEITA  MUUTTAA TOIMINTAATietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 2. 2. Paikkaan juurtuneet lähiyhteisöt KÄYTÄNTEET, V ÄLINEET TOIMIJAT TOIMINNAN KOHDETietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 3. 3. kokevat, että fyysinen läheisyys ei enää riitäsaavutettavuuteen Netti, julkaisu, videoTapahtumat jafyysisetyhteydet Me He Tieto ja Osallistuminen toimintaan vuorovaikutus Suhde toimintaan Ihmisiä lkm.Tietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 4. 4. ..sillä ihmiset on nykyään ”kaikki netissä” FYYSINEN VIRTUAALINEN SOSIAALINENTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 5. 5. VIRTUAALINEN Joustavat tukitoiminnot FYYSINEN Julkisuus - -rajautuu vuorovaikutus- verkostoituminen, li Tapahtumapaikka valmiuksien kautta nkittyminen, seurus -hallinnollinen alue - toimijat tuntemattomia telu, kommentointi, - fyysinen tila (kylätalo) Vakiintuneet viihtyminen, keskus Vakiintuneet tukitoiminnot telu ydintoiminnot -tiedotus, viestintä, maino ”Muut” - suhde -kyläfoorumit, kilpailut, ju nta, selvittely, informointi, välineeseen hlat, kesäpäivät jäsenrekry - s-postin käyttäjät, nuoret, n ”Me” örtit, innokkaat, joit - meidän porukka, nämä a ei muuten kylät, jäsenet, palvelun tavoite, yksinäiset, j käyttäjät otka ei tiedä meistäTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 6. 6. Teemahaastattelut -> muutospaineet Muuttuja Toimijat Sisäinen Mahdollisuus Haaste Ulkoinen Mahdollisuus Haaste Toiminnan tavat ja Sisäinen Mahdollisuus käytänteet Haaste Ulkoinen Mahdollisuus Haaste Toiminnan tavoite Sisäinen Mahdollisuus ja päämäärä Haaste Ulkoinen Mahdollisuus HaasteTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 7. 7. Lähiyhteisöjen kokemat haasteet ja mahdollisuudet Haasteet Mahdollisuudet Ulkoinen Sisäinen Sisäinen Ulkoinen Kohde Toimintaympäristön Kuihtuminen ja Laajempi näkökulma Laajeneva muuttuminen verkottumisen tehtävään toiminnan alue huonosti yhteisöä haasteet tukevaksi Väline Digitaalinen Heikko vetovoima ja Kohentuva tietoja Verkottuminen, eriarvoisuus tehoton viestintä viestintätekniikka- näkyvyys ja osaaminen ja modernimpi myönteinen asenne imago Toimija Vaatimusten ja Uupuminen Yhteisöllisyyden Voimavarojen mahdollisuuksien kokemus kasautuminen välinen kuilu isommiksi kokonaisuuk-siksiTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 8. 8. Jännitteestä seuraa tarve uudistua ja oppia MIKSI KUKA KEHITTÄÄ KEHITTÄÄ JA JA OPPII? OPPII?KehittäjännäkemysYhteisönnäkemys MITÄ MITENYhteisöjäsene KEHITTÄÄ KEHITTÄÄnnäkemys JA JA OPPII? OPPII? Tietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 9. 9. OPPIMINEN YLI YHTEISÖN Verkkotiedotus OPPIMINEN YHTEISÖNÄ Paineessa Bottom-up prosessit OPPIMINEN YHTEISÖSSÄ toimiminen Sosiaalinen pääoma Web sivujen Editointi Tarinan kertominen Yhdessä päivitys Hämmennyksen sieto tekeminen Itseorganisoituminen Blogin kirjoitus Taittaminen Tekemisten koordinointi Innostus Uusi Yhteisöllisyys suhtautuminen Valmiiksi Yhteistyöverkottuminen saaminen Markkinointi Sähköinen saavutettavuus LinkittyminenTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 10. 10. JA OPITAAN KUN OPPIMINEN YHTEISESTI, HORISON VIEDÄÄN YHTEISÖÖN, TAALISESTI JA UUTTA OTETAAN KOKO KOKEILLEN YHTEISÖ SUBJEKTIKSI EDELLYTYKSET OMAKSUTAAN YHTEISÖN YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN TEKEMISEN TAITO JA UUDISTAMISELLE JA KOETAAN YHDESSÄ ITSEOHJAUTUVALLE KEHITTÄMISEN KEHITYKSELLE PROSESSI NIIN PARANEVATTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 11. 11. YHTEISÖN KÄSITYS TIETOYHTEISKUNNASTA JA VISTINNÄLLISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMISESTÄ YHTEISÖN KEHITTÄJÄN KÄSITYS VIESTINNÄLLISTEN TIETOYHTEISKUN- KÄYTÄNTEIDEN NASTA JA VIESTINNÄLLISTEN KEHITTYMINEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMSIESTÄTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 12. 12. Orgaaninen painotus KEHITTÄJÄ Vapauttava Uudistava, emansipatoorinen voimaannuttava kehittäminen kehittäminen Mekanistinen Orgaaninen painotus painotus TOIMIJA Opittua riippuvuutta Rajoittava vahvistava tukahduttava kehittäminen kehittäminen Mekanistinen painotusTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 13. 13. VUOROVAIKUTUS TUOTTAA LAAJENEVAN TOIMINNALLISEN TILAN TIETO- FYYSINEN VIRTUAALINEN SISÄLLÖT YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖ HYBRIDI TILA FYYSINEN SOSIAALINEN LÄSNÄOLO MEDIA SOSIAALINEN YMPÄRISTÖTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 14. 14. Paikkaperusteinen saavutettavuus siis laajenee -> mutta edellyttää motivaatiota ja yhteensopivia viestinnällisiä valmiuksia PAIKKAPERUSTEINEN TOIMIJAPERUSTEINEN FYYSINEN VIRTUAALINEN ETÄISYYS OSAAMINEN MOTIIVI AIKA JA MUUT LIITTYMÄ RESURSSIT VUORO- VUORO- VAIKU- VAIKU- TUKSEN TUKSEN TIHEYS LUONNE TOIMIJAPERUSTEINEN SOSIAALINENTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 15. 15. Lähtökohdat ja tavoitteet V P ovat moninaiset P S V S Virtuaaliseen Paikkaan ja fyysiseen saavutettavuuteen tukeutuva saavutettavuuteen toiminnallinen tila tukeutuva toiminnallinen tila V P Toimijoihin ja henkilökohtaisiin S verkostoihin tukeutuva toiminnallinen tilaTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 16. 16. Aina nousee kuitenkin esille myöstoimijan ja fyysisen tilan rooli Paikka ja fyysinen läheisyys AvaintoimijaTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 17. 17. Strategiset mahdollisuudetStrategia Käytännön ilmenemäTehostamisstrategia Riippumattomuus ja joustavuus Taloudellinen säästö Prosessien kehittäminen Vaihtoehtoisten välineiden tuottaminenOsallistamisstrategia Toiminnan markkinointi ja tunnetuksi tekeminen Moderni imago Uusien toiminnan alueiden etsiminen Yhteishengen ja alueen identiteetin rakentaminenSitouttamisstrategia Yhteisöllisen tekemisen mahdollistaminen Tasavertainen osallistuminenVerkottumisstrategia Toimintojen virtuaalinen linkittäminen Tietovirtojen risteyskohdan rakentaminen Laajemman tarjooman muodostaminenTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 18. 18. Uusitoiminta Sitouttaminen Verkottuminen Tehostaminen OsallistaminenSamatoiminta Samat toimijat Uudet toimijatTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 19. 19. Sitouttaminen -> osallistumisosuus kasvaaJäsenyyden lisäarvoyhdistyksen kannalta Epäreilu sidos Vahva sidos Heikko Tunnistamaton sidos mahdollisuus Jäsenyyden lisäarvo jäsenen kannaltaTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011
 20. 20. Verkostoituminen tukee alueellista oppimista oppiminen oppiminen oppiminen oppiminen oppiminen yhteisössä yhteisönä yli yhteisön verkostossa verkostonaTietotaitotalkoot / Kivelä syyskuu 2011 10/11/2011

×