SlideShare une entreprise Scribd logo
Indikaattorit lasten
hyvinvoinnin
mittareina
Anna Pärnänen
Johanna Lahtela
Lapsistrategian
toimenpiteen 24
tavoitteet ja toteutus
15.2.2023 Lahtela & Pärnänen 2
Toimenpiteen 24 tavoitteet ja tehtävät
3
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
• Tavoitteena oli tuottaa kuvaus lasten hyvinvointia
kuvaavasta tietopohjasta
• Tehdä ehdotus tietoportaalista: sen toteutustavasta,
sisällöstä ja toteutusaikataulusta
• Pidemmän tähtäimen tavoitteena sivusto, joka kokoaisi lapsia
koskevan tiedon yhteen paikkaan
• Samalla kartoitetaan tiedon katvealueet
• Erityishuomio haavoittuvassa asemassa olevien tiedon
koostamisessa
Mitä saatiin aikaiseksi?
• Koottiin kaikki lapsia koskevat indikaattorit samaan
tiekarttaan
• Toimii tärkeänä taustatietona portaalin sisällön suunnitteluun
• Kartoitettiin tiedon katvealueet ja sidosryhmien tietotarpeet
• Luotiin kokonaiskuva tietopohjan tilasta
• Tehtiin kehittämisehdotuksia millä tavoin tietopohjaan
voitaisiin kehittää systemaattisemmin
• Toteutettiin alustavaa suunnittelutyötä tietoportaalin
toteutusmallista
4
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
Indikaattorit lasten
hyvinvoinnin
mittareina
15.2.2023 Lahtela & Pärnänen 5
Lasten hyvinvoinnin indikaattorit
• Hieman yli 2 400 indikaattoria
• THL tuottanut n. 850,
Tilastokeskus n. 800, Kela n. 200
• Kansallisesti tuotettuja, säännöllisesti
päivittyviä indikaattoreita
• Mittaavat suoraan lasten tai
lapsiperheiden hyvinvointia
• Ikärajaus 0–17-vuotta
6
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
Hyvinvoinnin
mittarit osittain
ikäsidonnaisia
Tiedonkeruu saattaa
jättää katvealueita,
mm. pienet lapset ja
erityisen haavoittuvassa
asemassa olevat
Lasten
hyvinvointi on
sidottu kasvu-
ympäristöön
Lasten
hyvinvoinnin
mittaaminen
Lapsuuden
elinolot ja
kokemukset
vaikuttavat läpi
yksilön
elinkaaren
Ajassa muuttuvat
mittarit
Suojaavat ja riskitekijät
Hyvinvointi ja pahoinvointi
Lasten oma
näkemys
hyvinvoinnille
tärkeistä
seikoista
7
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
Elinolot,
kokemukset,
suojelu
Hyvinvoinnin osa-alueet
muodostavat moni-
ulotteisen verkoston
Väestö-
indikaattorit
Lapset
väestössä
Lapset ja
maahanmuutto
Terveys ja
hyvinvointi
Fyysinen
terveys
Mielenterveys
Elintavat
Toimintakyky
Harrastukset
ja vapaa-aika
Harrastukset
Vapaa-aika
Kotityöt
Sosiaaliset
suhteet
Perhe ja
sukulaiset
Kaverit
Kouluyhteisö
Osallisuus
Osallistuva
toiminta
Osallisuus
koulussa
Yhteiskunnallinen
luottamus
8
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
Koulu ja
varhaiskasvatus
Koulutukseen
osallistuminen
Varhaiskasvatukseen
osallistuminen
Koulussa ja
varhaiskasvatuksessa
viihtyminen
Oppiminen
Asuminen ja
elinolot
Asuminen
Toimeentulo
Työllisyys
Materiaalinen
elintaso
Turvallisuus
Väkivalta ja
rikollisuus
Seksuaalinen
väkivalta ja häirintä
Lähisuhteiden ja
kodin turvallisuus
Kiusaaminen
Tapaturmat
Palvelu, etuus ja
yhteiskunnan
tarjoama tuki
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuollon
palvelut
Etuudet
Muu yhteiskunnan
tuki
9
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
Terveys ja hyvinvointi
Indikaattoreita yht. 336
Palvelu, etuus,
yhteiskunnan tuki
Indikaattoreita yht. 467
Kysely
248
Rekisteri
71
Aineisto
Turvallisuus
Indikaattoreita yht. 608
0
500
1000
0-6v. 7-12v. 13-17v.
Kysely
436
Rekisteri
172
Aineisto
Kysely
111
Rekisteri
357
Aineisto
0
200
400
0-6v. 7-12v. 13-17v.
0
200
400
0-6v. 7-12v. 13-17v.
10
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
Koulu ja
varhaiskasvatus
Indikaattoreita yht. 347
Harrastukset ja vapaa-
aika
Indikaattoreita yht. 244
Kysely
125
Rekisteri
217
Aineisto
Kysely
243
Rekisteri
1
Aineisto
0
100
200
0-6v. 7-12v. 13-17v.
0
200
400
0-6v. 7-12v. 13-17v.
Asuminen ja elinolot
Indikaattoreita yht. 154
Kysely
100
Rekisteri
54
Aineisto
0
50
100
0-6v. 7-12v. 13-17v.
11
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
Sosiaaliset suhteet
Indikaattoreita yht. 70
Väestöindikaattorit
Indikaattoreita yht. 168
Kysely
66
Rekisteri
4
Aineisto Rekisteri
168
Aineisto
Osallisuus
Indikaattoreita yht. 72
0
50
100
0-6v. 7-12v. 13-17v.
Kysely
63
Rekisteri
9
Aineisto
0
50
0-6v. 7-12v. 13-17v.
Tiedon aukkopaikat
12
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
Epätasaisesti tietoa erilaisista lapsiryhmistä
Ilmiöiden kuvaaminen indikaattoreiden avulla on haastavaa
Hyvinvointia, kuten pärjäävyyttä tai osallisuutta, mitataan vähemmän
Lasten näkökulma hyvinvoinnille tärkeistä seikoista jää puutteelliseksi
Haavoittuvassa asemassa olevien
lasten hyvinvointi
• Toimintarajoitteet…
Terveys ja Hyvinvointi
• Vammaisetuudet, lastensuojelupalvelut, terveydenhuollon palvelut…
Palvelu, etuus ja yhteiskunnan
tuki
• Vammaiset lapset, vähemmistökieliä puhuvat, vieraskieliset ja
ulkomaan kansalaiset koulutilastoissa…
Koulu ja varhaiskasvatus
• Lasten väkivaltakokemukset, rikoksiin epäillyt kielen ja kansalaisuuden
mukaan…
Turvallisuus
• Syntyperä, kieli, maahanmuutto…
Väestöindikaattorit
• Kotoutumisen indikaattorit
Asuminen ja elinolot
13
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023
Kiitos!
14
Lahtela & Pärnänen
15.2.2023

Contenu connexe

Similaire à Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela

Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta
Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsestaVarhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta
Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
 
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaYhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Matti Heikkinen
 
Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...
Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...
Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...
THL
 
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
THL
 
Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela...
Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela...Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela...
Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela...
Tilastokeskus
 
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaLasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
THL
 
Lastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja someLastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja some
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
THL
 
Lanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdantoLanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdanto
Kuopionkaupunki
 
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
Kuuloavain.fi
 
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
THL
 
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissaLasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
THL
 
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
Tilastokeskus
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (...
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (...Kohti lapsiystävällistä maakuntaa? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (...
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (...
Family Federation of Finland
 
Thl verkkopalvelut harju
Thl verkkopalvelut harjuThl verkkopalvelut harju
Thl verkkopalvelut harju
Koordinaatti
 
Miten palvelukokonaisuudet uudistuvat - syksyn työpajojen tuotoksista eväitä ...
Miten palvelukokonaisuudet uudistuvat - syksyn työpajojen tuotoksista eväitä ...Miten palvelukokonaisuudet uudistuvat - syksyn työpajojen tuotoksista eväitä ...
Miten palvelukokonaisuudet uudistuvat - syksyn työpajojen tuotoksista eväitä ...
THL
 
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoonStm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Sosiaali- ja terveysministeriö / sosiaali- ja terveyspolitiikka
 
Kainuun lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma?
Kainuun lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma?Kainuun lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma?
Kainuun lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma?
Matti Heikkinen
 
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Family Federation of Finland
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
THL
 

Similaire à Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela (20)

Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta
Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsestaVarhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta
Varhaiskasvatussuunnitelma miten kirjoitan lapsesta
 
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaYhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
 
Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...
Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...
Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...
 
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
 
Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela...
Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela...Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela...
Lapsitiedon tietopohja ja kehittämistarpeet, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela...
 
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissaLasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
Lasten ja nuorten osallisuus lapsivaikutusten arvioinnissa
 
Lastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja someLastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja some
 
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hankeMinna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
Minna Huisman ja Emmi Hakala, TOP-hanke
 
Lanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdantoLanuosa1 johdanto
Lanuosa1 johdanto
 
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
 
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
 
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissaLasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa
 
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
Miten käytän indikaattoreita työssäni? lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen,...
 
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (...
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (...Kohti lapsiystävällistä maakuntaa? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (...
Kohti lapsiystävällistä maakuntaa? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (...
 
Thl verkkopalvelut harju
Thl verkkopalvelut harjuThl verkkopalvelut harju
Thl verkkopalvelut harju
 
Miten palvelukokonaisuudet uudistuvat - syksyn työpajojen tuotoksista eväitä ...
Miten palvelukokonaisuudet uudistuvat - syksyn työpajojen tuotoksista eväitä ...Miten palvelukokonaisuudet uudistuvat - syksyn työpajojen tuotoksista eväitä ...
Miten palvelukokonaisuudet uudistuvat - syksyn työpajojen tuotoksista eväitä ...
 
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoonStm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
Stm LAPE muutosohjelma-perusesitys-verkkoon
 
Kainuun lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma?
Kainuun lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma?Kainuun lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma?
Kainuun lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma?
 
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
Sivistyspalvelut osana lasten ja perheiden palveluita - Yhdyspinta - SISote L...
 
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminenAvaus ja muutosagenttien esittäytyminen
Avaus ja muutosagenttien esittäytyminen
 

Plus de Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

Plus de Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 

Indikaattorit lasten hyvinvoinnin mittareina, Anna Pärnänen ja Johanna Lahtela

 • 2. Lapsistrategian toimenpiteen 24 tavoitteet ja toteutus 15.2.2023 Lahtela & Pärnänen 2
 • 3. Toimenpiteen 24 tavoitteet ja tehtävät 3 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 • Tavoitteena oli tuottaa kuvaus lasten hyvinvointia kuvaavasta tietopohjasta • Tehdä ehdotus tietoportaalista: sen toteutustavasta, sisällöstä ja toteutusaikataulusta • Pidemmän tähtäimen tavoitteena sivusto, joka kokoaisi lapsia koskevan tiedon yhteen paikkaan • Samalla kartoitetaan tiedon katvealueet • Erityishuomio haavoittuvassa asemassa olevien tiedon koostamisessa
 • 4. Mitä saatiin aikaiseksi? • Koottiin kaikki lapsia koskevat indikaattorit samaan tiekarttaan • Toimii tärkeänä taustatietona portaalin sisällön suunnitteluun • Kartoitettiin tiedon katvealueet ja sidosryhmien tietotarpeet • Luotiin kokonaiskuva tietopohjan tilasta • Tehtiin kehittämisehdotuksia millä tavoin tietopohjaan voitaisiin kehittää systemaattisemmin • Toteutettiin alustavaa suunnittelutyötä tietoportaalin toteutusmallista 4 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023
 • 6. Lasten hyvinvoinnin indikaattorit • Hieman yli 2 400 indikaattoria • THL tuottanut n. 850, Tilastokeskus n. 800, Kela n. 200 • Kansallisesti tuotettuja, säännöllisesti päivittyviä indikaattoreita • Mittaavat suoraan lasten tai lapsiperheiden hyvinvointia • Ikärajaus 0–17-vuotta 6 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023
 • 7. Hyvinvoinnin mittarit osittain ikäsidonnaisia Tiedonkeruu saattaa jättää katvealueita, mm. pienet lapset ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat Lasten hyvinvointi on sidottu kasvu- ympäristöön Lasten hyvinvoinnin mittaaminen Lapsuuden elinolot ja kokemukset vaikuttavat läpi yksilön elinkaaren Ajassa muuttuvat mittarit Suojaavat ja riskitekijät Hyvinvointi ja pahoinvointi Lasten oma näkemys hyvinvoinnille tärkeistä seikoista 7 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Elinolot, kokemukset, suojelu Hyvinvoinnin osa-alueet muodostavat moni- ulotteisen verkoston
 • 8. Väestö- indikaattorit Lapset väestössä Lapset ja maahanmuutto Terveys ja hyvinvointi Fyysinen terveys Mielenterveys Elintavat Toimintakyky Harrastukset ja vapaa-aika Harrastukset Vapaa-aika Kotityöt Sosiaaliset suhteet Perhe ja sukulaiset Kaverit Kouluyhteisö Osallisuus Osallistuva toiminta Osallisuus koulussa Yhteiskunnallinen luottamus 8 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Koulu ja varhaiskasvatus Koulutukseen osallistuminen Varhaiskasvatukseen osallistuminen Koulussa ja varhaiskasvatuksessa viihtyminen Oppiminen Asuminen ja elinolot Asuminen Toimeentulo Työllisyys Materiaalinen elintaso Turvallisuus Väkivalta ja rikollisuus Seksuaalinen väkivalta ja häirintä Lähisuhteiden ja kodin turvallisuus Kiusaaminen Tapaturmat Palvelu, etuus ja yhteiskunnan tarjoama tuki Sosiaalipalvelut Terveydenhuollon palvelut Etuudet Muu yhteiskunnan tuki
 • 9. 9 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Terveys ja hyvinvointi Indikaattoreita yht. 336 Palvelu, etuus, yhteiskunnan tuki Indikaattoreita yht. 467 Kysely 248 Rekisteri 71 Aineisto Turvallisuus Indikaattoreita yht. 608 0 500 1000 0-6v. 7-12v. 13-17v. Kysely 436 Rekisteri 172 Aineisto Kysely 111 Rekisteri 357 Aineisto 0 200 400 0-6v. 7-12v. 13-17v. 0 200 400 0-6v. 7-12v. 13-17v.
 • 10. 10 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Koulu ja varhaiskasvatus Indikaattoreita yht. 347 Harrastukset ja vapaa- aika Indikaattoreita yht. 244 Kysely 125 Rekisteri 217 Aineisto Kysely 243 Rekisteri 1 Aineisto 0 100 200 0-6v. 7-12v. 13-17v. 0 200 400 0-6v. 7-12v. 13-17v. Asuminen ja elinolot Indikaattoreita yht. 154 Kysely 100 Rekisteri 54 Aineisto 0 50 100 0-6v. 7-12v. 13-17v.
 • 11. 11 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Sosiaaliset suhteet Indikaattoreita yht. 70 Väestöindikaattorit Indikaattoreita yht. 168 Kysely 66 Rekisteri 4 Aineisto Rekisteri 168 Aineisto Osallisuus Indikaattoreita yht. 72 0 50 100 0-6v. 7-12v. 13-17v. Kysely 63 Rekisteri 9 Aineisto 0 50 0-6v. 7-12v. 13-17v.
 • 12. Tiedon aukkopaikat 12 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023 Epätasaisesti tietoa erilaisista lapsiryhmistä Ilmiöiden kuvaaminen indikaattoreiden avulla on haastavaa Hyvinvointia, kuten pärjäävyyttä tai osallisuutta, mitataan vähemmän Lasten näkökulma hyvinvoinnille tärkeistä seikoista jää puutteelliseksi
 • 13. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvointi • Toimintarajoitteet… Terveys ja Hyvinvointi • Vammaisetuudet, lastensuojelupalvelut, terveydenhuollon palvelut… Palvelu, etuus ja yhteiskunnan tuki • Vammaiset lapset, vähemmistökieliä puhuvat, vieraskieliset ja ulkomaan kansalaiset koulutilastoissa… Koulu ja varhaiskasvatus • Lasten väkivaltakokemukset, rikoksiin epäillyt kielen ja kansalaisuuden mukaan… Turvallisuus • Syntyperä, kieli, maahanmuutto… Väestöindikaattorit • Kotoutumisen indikaattorit Asuminen ja elinolot 13 Lahtela & Pärnänen 15.2.2023