Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Näkyykö kiertotalous
tilastoissa?
Aineistojen käytön mahdollisuudet ja haasteet
Johanna Pakarinen
Kiertotalousmittarit-webinaari 10.12.2020
110.12.2020 Tilastokeskus
Johanna Pakarinen
Yliaktuaari, ympäristötilinpidon tiiminvetäjä
johanna.pakarinen@stat.fi
@JohannaPakarinn
2Tilastokeskus10.12.2020
Näkyykö kiertotalous
Tilastokeskuksen tilastoissa?
–Mittaaminen haastavaa koska ilmiön määrittelykään ei ole
selkeää ja yksiselitteistä
–Luokitukset eivät palvele kiertotaloustoimintojen erottelua
–Uusien ilmiöiden lisääminen hidasta, koska samalla pitää
huomioida datan vertailtavuus ajassa
–Kiertotalous ei ole virallisesti tilastoitava ilmiö, eli ei suoraan
lukuja olemassa missään tilastossa
– Kiertotalouteen liittyviä aiheita kuitenkin monen eri tilaston sisällä
Tilastokeskus10.12.2020 3
Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit
http://www.stat.fi/tup/kiertotalous/kiertotalousliiketoiminnan-indikaattorit.html
– Selvitys on toteutettu 2019-2020
osana Circwaste-hanketta
– Kuvaavat ilmiötä eri näkökulmista,
eivätkä ne ole keskenään
yhteismitallisia tai painoarvoltaan
yhtä suuria
– Tuottamisessa on hyödynnetty
olemassa olevaa aineistoa, joka
mahdollistaaaikasarjojen
ulottumisen myös ajassa taaksepäin
– Osa indikaattoreista on tuotettu
myös alueellisesti
– 9.12. julkaistuilla nettisivuilla
indikaattorit saatavilla sekä
kuvaajina että excel-muodossa
4Tilastokeskus10.12.2020
Eurostatin
kiertotalousindikaattorit
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-
economy/indicators/monitoring-framework
–Pohjautuvat virallisiin,
asetuspohjaisiin tilastoihin,
joita maat raportoivat
Eurostatille
–Luvut ovat saatavilla sekä
EU-tasolla että maittain
–Kattavuus vielä suppeahko,
mutta laajentaminen
suunnitteilla
Listaus indikaattoreista
Tuotanto ja kulutus
Raaka-aineiden omavaraisuus tuotannolle EU:ssa
Vihreä julkinen hankinta
Jätteiden syntyminen
Ruokajäte
Jätehuolto
Kierrätysaste
Tietyt jätevirrat (pakkausjätteet, biojätteet, SER, jne.)
Uusiomateriaalit
Kierrätysmateriaalien osuus materiaalien kysynnästä
Kierrätettävien raaka-aineiden kauppa EU-jäsenmaiden ja
muun maailman välillä
Kilpailukyky ja innovaatiot
Yksityiset investoinnit, työpaikat ja bruttoarvonlisäys
Kierrätykseen ja uusiomateriaaleihin liittyvät patentit
5Tilastokeskus10.12.2020
Kestävän kehityksen indikaattorit
https://www.stat.fi/tup/kestavan-kehityksen-yk-indikaattorit-agenda2030.html
610.12.2020 Tilastokeskus
Ympäristötilinpito
https://www.stat.fi/tup/ymparistotilinpidon-
teemasivut/index.html
Tilastokeskuksessa tuotettavat
–Energiatilinpito
–Ilmapäästöt toimialoittain
–Kansantalouden materiaalivirrat
–Ympäristöliiketoiminta
–Ympäristönsuojelumenot
–Ympäristöverot
–Jätetilasto (ei virallisesti
tilinpitona)
Muualla tuotettavaa/pilotoitua
–Metsätilinpito (Luke)
–Vesitilinpito (Syke)
–Ekosysteemitilinpito (Syke)
7Tilastokeskus10.12.2020
Kotimaisen tilastotiedon
opas
https://guides.stat.fi/kotimaisentilastotie
donopas/ymparistojaluonnonvarat
–Tilastokeskus on koonnut
tilastotiedonlähteitä avuksesi
–Ympäristö ja luonnonvarat
mukana omana
aihealueenaan
–Listalla on sekä virallisia että
epävirallisia tiedontuottajia
8Tilastokeskus10.12.2020
Kiitos
ymparistotilinpito@stat.fi
9Tilastokeskus10.12.2020
1 sur 9

Recommandé

Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm... par
Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...
Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...Tilastokeskus
135 vues14 diapositives
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus par
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, TilastokeskusMitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, TilastokeskusTilastokeskus
166 vues34 diapositives
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit... par
CIRCWASTE-hanke  – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...CIRCWASTE-hanke  – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...Tilastokeskus
156 vues10 diapositives
Hyvä Suomi 2020 -kurssitapaaminen 31.10.2018 par
Hyvä Suomi 2020 -kurssitapaaminen 31.10.2018Hyvä Suomi 2020 -kurssitapaaminen 31.10.2018
Hyvä Suomi 2020 -kurssitapaaminen 31.10.2018Antti Koivula
76 vues29 diapositives
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi par
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, TrafiSito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, TrafiSito_Group
388 vues11 diapositives
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu par
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuuTilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuuTilastokeskus
472 vues13 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus

Palveluviennin tilastoinnin haasteet, Risto Sippola ja Tommi Kaatrasalo, Tila... par
Palveluviennin tilastoinnin haasteet, Risto Sippola ja Tommi Kaatrasalo, Tila...Palveluviennin tilastoinnin haasteet, Risto Sippola ja Tommi Kaatrasalo, Tila...
Palveluviennin tilastoinnin haasteet, Risto Sippola ja Tommi Kaatrasalo, Tila...Tilastokeskus
172 vues16 diapositives
Kuntarankingin tulokset 9.2.2015 par
Kuntarankingin tulokset 9.2.2015Kuntarankingin tulokset 9.2.2015
Kuntarankingin tulokset 9.2.2015Elinkeinoelämän keskusliitto
9.9K vues34 diapositives
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -... par
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...Tilastokeskus
383 vues6 diapositives
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 par
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023Tilastokeskus
39 vues6 diapositives
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh... par
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Tilastokeskus
297 vues12 diapositives
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t... par
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Tilastokeskus
124 vues14 diapositives

Similaire à Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus(20)

Palveluviennin tilastoinnin haasteet, Risto Sippola ja Tommi Kaatrasalo, Tila... par Tilastokeskus
Palveluviennin tilastoinnin haasteet, Risto Sippola ja Tommi Kaatrasalo, Tila...Palveluviennin tilastoinnin haasteet, Risto Sippola ja Tommi Kaatrasalo, Tila...
Palveluviennin tilastoinnin haasteet, Risto Sippola ja Tommi Kaatrasalo, Tila...
Tilastokeskus172 vues
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -... par Tilastokeskus
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
Globaalistuvan yritystoiminnan kuvaaminen haastaa tilastoja: Yritystilastot -...
Tilastokeskus383 vues
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 par Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023
Tilastokeskus39 vues
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh... par Tilastokeskus
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
Tilastokeskus297 vues
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t... par Tilastokeskus
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tilastokeskus124 vues
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t... par Tilastokeskus
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tilastokeskus47 vues
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t... par Tilastokeskus
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tilastokeskus248 vues
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t... par Leila Kaunisharju
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan par Jari Jussila
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaanTutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Jari Jussila6.6K vues
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio par STM DigiOpen
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM DigiOpen192 vues
Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Katri Soinne par Tilastokeskus
Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Katri SoinneMikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Katri Soinne
Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Katri Soinne
Tilastokeskus2K vues
Tilastot vastaavat ajan haasteisiin, Ville Vertanen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Tilastot vastaavat ajan haasteisiin, Ville Vertanen, TilastokeskusTilastot vastaavat ajan haasteisiin, Ville Vertanen, Tilastokeskus
Tilastot vastaavat ajan haasteisiin, Ville Vertanen, Tilastokeskus
Tilastokeskus160 vues
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna par THL
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkalunaPalvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
THL423 vues
Tilastotuotannon tietoarkkitehtuuri, Tuukka Saranpää par Tilastokeskus
Tilastotuotannon tietoarkkitehtuuri, Tuukka SaranpääTilastotuotannon tietoarkkitehtuuri, Tuukka Saranpää
Tilastotuotannon tietoarkkitehtuuri, Tuukka Saranpää
Tilastokeskus281 vues
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus par Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 TilastokeskusSote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Tilastokeskus64 vues

Plus de Tilastokeskus

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues21 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 vues10 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 vues8 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
8 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
10 vues11 diapositives

Plus de Tilastokeskus(20)

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus4 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus6 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus8 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... par Tilastokeskus
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
Tilastokeskus30 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Tilastokeskus45 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 vues
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 vues
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 vues
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 vues
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 vues
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... par Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 vues
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä,  kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä,  kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät?  yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät?  yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 vues

Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus