Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

DISC type's_kenmerken

3 537 vues

Publié le

Hoe kun je de verschillende DISC-type's herkennen en hoe ga je daarmee om?

 • Soyez le premier à commenter

DISC type's_kenmerken

 1. 1. DISC:  Kwaliteiten  Thema’s  De 12 persoonlijke eigenschappen  Valkuilen  Uiterlijke kenmerken  Behoefte/Angst/Primaire vraag  Hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type’s  De DISC Coach  De DISC Leiderschapsstijlen
 2. 2. Denken Conformiteit Dominant D C Introvert Extravert S I Stabiel Invloed Voelen
 3. 3. • NAUWGEZET • ENERGIEK • FORMEEL • DIRECT • ANALYTISCH • ONAFHANKELIJK • RUSTIG • ENTHOUSIAST • GEDULDIG • SOCIAAL • BESCHEIDEN • DYNAMISCH kwaliteiten
 4. 4. Reageren op: REGELS & ROUTINE Moed_______Angst Benaderen van: MOEILIJKHEDEN & UITDAGINGEN Geduld_____Ongeduld Reageren op: TEMPO OMGEVING Overbrengen van: GEDACHTEN & IDEEEN Haast_________Rust Pessisme____Optimisme staat voor
 5. 5. • SAMENWERKEND • PRESTATIEGERICHT • VOORZICHTIG • ZELFMOTIVEREND • OPMERKZAAM • ONAFHANKELIJK • VOLHARDEND • INVLOEDRIJK • BEDACHTZAAM • ENTHOUSIAST • PRINCIPIEEL 12 eigenschappen • ZELFVERZEKERD
 6. 6. • Langzaam zijn grondige aanpak • Ongevoelig richting anderen zijn • Moeilijk beslissing nemen • Risico signalen negeren • Voorzichtig zijn in denken / • Details over het hoofd zien handelen • Bang voor verandering zijn • Snel afgeleid zijn • Conflict vermijdend opstellen • Te optimistisch en subjectief kijk • Weinig initiatief tonen • Niet consequent zaken afmaken valkuilen
 7. 7. • Weinig mimiek • Leunt naar voren • Mogelijk geen lichamelijk • Toont ongeduld • Houdt oogcontact contact • Blijft achter barriere • Heeft stevige handdruk • Is terughoudend • Is voorzichtig in omgang • Heeft veel mimiek • Oogcontact onderbrekend • Glimlacht vaak • Zwakkere handdruk • Maakt lichamelijk contact • Geeft non-verbale feedback uiterlijke kenmerken
 8. 8. WIL PERFECTIE WIL BESLISSEN FOUTEN MAKEN CONTROLE VERLIEZEN WAT ? WANNEER ? WIL ZEKERHEID VERANDERINGEN ONDERGAAN HOE ? WIL BEÏNVLOEDEN AFGEWEZEN WORDEN WIE ?
 9. 9. Iemand met een D temperament Neem een standpunt in en ga in discussie gaat graag in discussie op basis van op basis van feiten en argumenten, niet feiten en mijdt het conflict niet. op basis van emoties of persoonlijke beleving Iemand met een D temperament vindt het prettig om de leiding te nemen. Bied de mogelijkheid om invloed uit te oefenen of leiding te geven, maar geef wel duidelijk de kaders en grenzen aan want deze persoon heeft de neiging om grenzen te overschrijden Iemand met een D temperament laat Bied de gelegenheid om successen te graag zien wat hij heeft bereikt. delen en geef erkenning voor hetgeen hij heeft bereikt. Iemand met een D temperament delegeert graag. Bied mogelijkheden om te delegeren. Zorg voor professionele ondersteuning, iemand die snel kan 'schakelen' en mee denken. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 10. 10. Iemand met een D temperament houdt van verandering. Creëer nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, bij voorkeur uitdagingen waar risico's aan verbonden zijn. Zorg voor variatie in werkzaamheden en taken. Iemand met een D temperament wil Geef ruimte en bevoegdheden om tot zelf bepalen en kiezen. bepaalde hoogte zelfstandig te mogen beslissen. Wees duidelijk binnen welke ruimte iemand vrij kan bewegen en vraag om terugkoppeling. Iemand met een D temperament is Zorg dat u met elkaar concrete doelen resultaatgericht. afspreekt en ondersteun als nodig, maar loop vooral niet in de weg, geef ruimte. Iemand met een D temperament wil Wees 'to the point'. Richt u op de hoofdlijnen, blijf zakelijk. Hij is allergisch alleen de grote lijnen weten. voor wollig en vaag taalgebruik. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 11. 11. Iemand met een I wil contact en betrokkenheid met andere mensen. Treed in contact en ga in gesprek. Uit uw betrokkenheid en laat iets van uzelf zien en vraag vooral. Deze persoon deelt graag zijn verhalen. Iemand met een zoekt bevestiging en wil graag goed overkomen. Uit uw goedkeuring en waardering. Laat merken dat u deze persoon bewondert en aardig vindt. Iemand met een wil graag, actie en levendigheid Vraag niet om te temperen in tempo of enthousiasme, maar geef de ruimte en ga mee in zijn tempo. Bied een levendige omgeving met genoeg prikkels. Iemand met een heeft een zonnige optimistische kijk op het leven en 'droomt' graag over wat er allemaal mogelijk is. Tracht niet te ontnuchteren of de persoon in kwestie terug te brengen naar de realiteit die wellicht niet zo zonnig is. Ga mee in het optimisme en ga uit van mogelijkheden, niet van beperkingen
 12. 12. Iemand met een I temperament wil graag horen dat hij het goed doet of heeft gedaan. Uit uw welgemeende waardering over geleverde prestaties en de geboekte vooruitgang. Het liefst waar anderen bij zijn. Iemand met een I temperament laat zich graag enthousiasmeren en inspireren Maak tijd om plezier te maken en creëer een warme, vriendelijke, vrolijke omgeving. Iemand met een I temperament is nogal Verwacht niet dat tips helpen en dat de chaotisch en heeft moeite om zal orde te persoon in kwestie hiermee uit de krijgen voeten kan. Doe het samen, hij kan dit niet alleen. Iemand met een I temperament denkt Richt u op gevoelens en stel vragen die en beleeft emotioneel. op het gevoel ingaan om zo persoonlijke meningen en commentaren te krijgen.Bevraag niet de logica of het waarheidsgehalte van hun beleving. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 13. 13. Iemand met een S temperament vermijdt het nemen van risico's en kiest liever voor de veilige bekende weg. Maak duidelijk hoe uw aanpak of idee risico's verkleint of uitsluit, dat geeft een gevoel van veiligheid. Ga vooral niet voorbij aan de risico's door bijvoorbeeld te relativeren of alleen de voordelen te noemen. Iemand met een S temperament is Zorg voor een logische redenering en een logische denker en wil graag degelijke onderbouwing. Spring niet van de oorzaken en gevolgen weten. hak op de tak, dat ervaart deze persoon als chaotisch. Iemand met een S temperament wil Geef complimenten en laat oprechte graag welgemeende waardering, waardering zien. Zo kunt u simpelweg de maar zal er niet om vragen. behulpzaamheid en vriendelijke omgang prijzen. Iemand met een S temperament prefereert rust en kalmte. Zoek het juiste moment en creëer een ontspannen en vriendelijke atmosfeer. Val niet zomaar met de deur in huis en vermijd stemverheffing. Praat met een rustige stem en gelijkmatige intonatie
 14. 14. Iemand met een S temperament is een teamspeler en treedt niet graag zelf op de voorgrond. Zorg voor prettige teamomgeving. Dat wil zeggen een team dat stabiliteit biedt en waardering heeft voor deze persoon. Zet hem niet in de spotlights. Hij geniet meer van een rol op de achtergrond. Iemand met een S temperament Geef hem de mogelijkheid om feitelijk hulp vindt het uitermate prettig iets voor of ondersteuning te bieden aan anderen. anderen te doen in de vorm van hulp Doe een beroep op zijn hulpvaardigheid, of ondersteuning. dan voelt hij zich nuttig en gewaardeerd. Niet vragen om hulp zal hij ervaren als passeren Iemand met een S temperament Voorkom stemverheffing of agressie. Richt u vooral op samenwerking en op houdt niet van conflicten, ruzies of gezamenlijkheid van belangen. onenigheid en zal zich terugtrekken als hij hiermee wordt geconfronteerd. Iemand met een S temperament wil Laat zien dat u oprecht geïnteresseerd graag persoonlijk betrokken zijn bij bent. Houd hem op de hoogte. Stel vragen hetgeen hij doet en nodig uit om te vertellen en luister dan vooral. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 15. 15. Iemand met een C temperament wil Deze persoon heeft de tijd nodig om te geen fouten maken en dingen op de onderzoeken en te analyseren. Dit is de juiste manier doen. manier voor hem om het 'juiste' antwoord te vinden. Geef wel grenzen aan om eindeloze analyse en studie te voorkomen. Iemand met een C temperament is U kunt overtuigend zijn door met cijfers en rationeel en is gericht op logica. bewezen feiten te komen. Overtuigen op basis van emoties zal averechts werken. Iemand met een C temperament wil Geef zoveel mogelijk schriftelijke informatie graag informatie hebben om te en relevante data en laat hem zelf een analyseren. conclusie trekken of oordelen. Hij zal uw oordeel altijd in twijfel trekken en zelf willen analyseren. Iemand met een C temperament is Zorg ervoor dat u goed bent voorbereid en precies en accuraat en gericht op het geordend. Voorkom dat u op het laatste ontdekken van onvolkomenheden. nippertje binnen komt vallen of te laat bent. Als u iets op schrift zet, let op fouten. hoe omgaan met voorkeur ‘andere’ type
 16. 16. Iemand met een C temperament voelt Maak gebruik van deze natuurlijke interesse zich aangetrokken tot zaken die te en geef de persoon in kwestie een rol hierin. maken hebben met de bewaking van Focus in discussie op bewezen de kwaliteit. kwaliteitsaspecten van het product of aanpak of geef aan dat de kwaliteit niet in het gedrang komt. Iemand met een C temperament is in Geef tijd en ruimte om na te kunnen denken, de eerste plaats een denker. Iemand en wel alleen. Laat de persoon in kwestie die graag lang en diep nadenkt. met rust. Oefen geen druk uit. Iemand met een C temperament heeft Kies voor een wat formele benadering en behoefte aan privacy en kom niet fysiek te dichtbij. Dat voelt houdt graag werk en privé gescheiden ongemakkelijk. Stel, zeker in het begin, geen persoonlijke vragen. Pas als u iemand beter kent, is het tijd om wat persoonlijker te worden. Kies voor een meer indirecte benadering Iemand met een C temperament is voorzichtig en bedachtzaam en houdt met woordkeuze die niet absoluut of stellig niet van een directe benadering. Dit zal is. Laat zien dat u weet waarover u praat en dat u goed heeft nagedacht over wat u zegt hij als aanvallend en bedreigen of doet. interpreteren.
 17. 17. Kwaliteiten • Goede luisteraar, diplomatiek en tactvol. • Objectief en kritisch klankbord. • Goed voorbereid, planmatig, de stok achter de deur. Valkuilen • Beperkter inlevingsvermogen. Minder mensgericht. • Berekenend, feitelijk en detaillistisch. • Koel, afstandelijk Kwaliteiten • Doel- en resultaatgericht. • Confronterend. • Onafhankelijk. Kwaliteiten • Geduldig. • Betrouwbaar en discreet. • Mensgericht. Kwaliteiten • Inlevingsvermogen, vertrouwen winnend. • Optimistisch, enthousiast en warm. • Inspirerend en creatief in oplossingen. Valkuilen • Behoudend, conservatief en voorzichtig. • Niet confronterend, mild en bescheiden. Valkuilen • Onvoldoende to-the-point en planmatig. • Teveel zelf aan het woord. • Matige luistervaardigheden. Valkuilen • Ongeduldig : geeft zelf oplossingen, wil te snel. • Confronterend, direct en kwetsend. • Grote lijnen
 18. 18. Blauw Managers leiden middels analyse en expertise, ontwikkelen structuren voor probleemoplossing en evaluatie van resultaten en beiden onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Rode-Managers leiden door actie en structuur, vinden het prettig mensen en producten te managen. Zij stellen duidelijke doelen en hoge prestatienormen. Medewerkers van een te blauwe manager missen persoonlijke aandacht, waardering en visie (waarheen en waarom?) Medewerkers van een te rode manager vertonen tekenen van onderdrukte creativiteit en verdedigingsneigingen (angst). Groene Managers leiden door gedeelde normen en waarden en het zoeken van de juiste plek voor iedereen in het team of in de organisatie. Zij faciliteren persoonlijke ontwikkeling en zoeken medewerking en acceptatie. Gele-Managers leiden door inspiratie, energie en enthousiasme. Zij managen participatief en focussen op motivatie en heldere toekomstvisie. Medewerkers van een te groene manager weten niet wat de prestatienormen en/of de doelstellingen zijn en zijn bang dat de afrekening een keer komt. Medewerkers van een te gele manager weten vaak niet waar ze aan toe zijn door de vele veranderingen, de vele ideeën en het hoge tempo.

×