Publicité

Bai 1.docx

9 Jan 2023
Bai 1.docx
Prochain SlideShare
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Bai 1.docx

  1. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá các nhân tố từ bản thân sinh viên, nhà trường và gia đình- xã hội ảnh hưởng đến kết quả học tập (KQHT) của sinh viên tại Học viện Ngân hàng (HVNH)- Phân viện Bắc Ninh. Khảo sát 400 sinh viên tại HVNH- Phân viện Bắc Ninh, sử dụng phương pháp hồi quy bội, nghiên cứu chỉ ra rằng có 3 nhân tố ảnh hưởng đến KQHT của sinh viên gồm: phương pháp giảng dạy tích cực của giảng viên, phương pháp học tập ngoài giờ lên lớp và cơ sở vật chất của nhà trường. Trên cơ sở kết quả đó, nghiên cứu đề xuất các kiến nghị với
Publicité