Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jak založit firmu

168 vues

Publié le

Základní parametry na které je třeba myslet při zahájení podnikání

Publié dans : Business
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jak založit firmu

  1. 1. PROČ ZALOŽIT? • MÁTE DOBROU PODNIKATELSKOU MYŠLENKU ČI PŘÍLEŽITOST • NECHCETE DÁLE BÝT ZAMĚSTNÁVÁN A PRÁCE NA FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE JE PRO VÁS NEVHODNÁ • CHCETE SE SPOLU S OSTATNÍMI PODÍLET NA OBCHODU • NECHCETE RUČIT CELÝM SVÝM MAJETKEM • V BUDOUCNU UVAŽUJETE O PRODEJI START-UPU • POTŘEBUJETE INVESTORY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
  2. 2. CO PRO TO MUSÍTE UDĚLAT • PŘIPRAVIT TEXT STANOV, KDE SE SI URČÍTE ZEJMÉNA • SÍDLO • NÁZEV • ZÁKLADNÍ KAPITÁL • SPRÁVCE VKLADU • STATUÁRNÍ ORGÁN, POPŘÍPADĚ DALŠÍ ORGÁNY • VNITŘNÍ STRUKTURU SPOLEČNOSTI A USPOŘÁDANÍ • PRÁVA A POVINNOSTI OSOB, KTERÉ SE BUDOU VE SPOLEČNOSTI MAJETKOVĚ PODÍLET
  3. 3. FORMA VEŘEJNÉ LISTINY • KAŽDÁ SMLOUVA O SPOLEČNOSTI MUSÍ BÝT POTVRZENA (VYHOTOVENA) NOTÁŘEM, A TO I TEXT PŘIPRAVENÝ ADVOKÁTEM. • SMLOUVU LZE PODEPSAT OSOBNĚ U NOTÁŘE, POPŘÍPADĚ NECHAT ZMOCNĚNCI NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI
  4. 4. SLOŽIT ZÁKLADNÍ KAPITÁL • VYTVÁŘÍ-LI SPOLEČNOST ZÁKLADNÍ KAPITÁL, JE TŘEBA ALESPOŇ JEHO ČÁST SLOŽIT • DNES MOŽNO MÍT SPOLEČNOST SE ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM OD 1 KČ (TENTO KAPITÁL JE MOŽNÉ V BUDOUCNU NAVÝŠIT)
  5. 5. OSTATNÍ POVINNOSTI • SJEDNAT PRO SPOLEČNOST SÍDLO • ZVOLIT ŽIVNOST A REGISTROVAT JI U ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU • VYHOTOVIT AKCIE NEBO KMENOVÉ LISTY • ZÍSKAT SOUHLASY A PROHLÁŠENÍ OSOB V ORGÁNECH SPOLEČNOSTI • ZKONTROLOVAT, ZDA FIRMA NEMŮŽE DOJÍT K ZÁSAHU DO PRÁV JIŽ EXISTUJÍCÍCH SUBJEKTŮ • DALŠÍ ÚKOLY V ZÁVISLOSTI NA TYPU SPOLEČNOSTI A JEJÍ ZAMÝŠLENÉ ČINNOSTI
  6. 6. ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU • KAŽDÁ SPOLEČNOST MUSÍ BÝT ZAPSÁNA DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU • NENÍ-LI SPOLEČNOST ZAPSÁNA, NEMŮŽEME HOVOŘIT O VZNIKU SPOLEČNOSTI, ALE POUZE O ZALOŽENÉ SPOLEČNOSTI. TEPRVE ZÁPISEM ZÍSKÁVÁ SPOLEČNOST PRÁVNÍ SUBJEKTIVITU • NÁVRH JE POTŘEBA PODAT U PŘÍSLUŠNÉHO REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU NA STANOVENÉM FORMULÁŘI A UHRADIT SOUDNÍ POPLATEK, POPŘÍPADĚ MŮŽETE TAKÉ VYUŽÍT SLUŽEB NOTÁŘE.
  7. 7. DĚKUJI ZA POZORNOST • SE ZALOŽENÍM SPOLEČNOSTI A NASTAVENÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ VÁM RÁDI PORADÍME NA: • WWW.AKTP.CZ • OFFICE@AKTP.CZ • +420 777 64 24 78

×