Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh

V
SINH LÝ TẾ BÀO
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ
KHOA Y
BM SINH LÝ
ĐỐI TƯỢNG: BS ĐA KHOA, BS
YHCT, BS RHM HỆ CHÍNH QUY (ĐT
TÍN CHỈ)
SINH LÝ TẾ BÀO
Bài 1 Bài 2
Bài 3
1. Đại cương về tế bào (tự học)
2. Sinh lý màng tế bào
2.1. Cấu trúc chức năng của màng tế bào
2.1.1. Thành phần lipid của màng
2.1.2. Thành phần protein của màng
2.1.3. Thành phần glucid của màng
2.2. Chức năng của màng tế bào
3. Sinh lý các bào quan trong tế bào (tự học)
3.1. Ty thể
3.2. Tiêu thể
3.3. Peroxisom
3.4. Mạng lưới nội bào tương và ribosom
3.5. Bộ Golgi
3.6. Lông tế bào
3.7. Bộ xương tế bào
3.8. Trung thể
3.9. Nhân
Bài 1
Cấu trúc bài học
Bài 2
Cấu trúc bài học:
1. Đại cương (tự học)
2. Vận chuyển vật chất qua các phân tử cấu tạo màng tế bào
2.1. Vận chuyển thụ động (tự học một phần)
2.1.1. Khái niệm
2.1.2.2. Khuếch tán được gia tốc
2.2. Vận chuyển chủ động (tự học một phần)
2.2.1. Khái niệm
2.2.2.1. Vận chuyển chủ động sơ cấp
3. Vận chuyển vật chất bằng một đoạn màng tế bào (tự học)
3.1. Hiện tượng nhập bào
3.2. Hiện tượng xuất bào
Bài 3
1. Đại cương (tự học)
2. Các trạng thái điện học của màng tế bào
2.1. Trạng thái phân cực
2.2. Trạng thái khử cực
2.3. Trạng thái hồi cực
3. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động của màng tế bào (tự học một phần)
3.1. Điện thế nghỉ
3.2. Điện thế hoạt động
Cấu trúc bài học
“Gia đình là tế bào của xã hội”
Các tế bào
Các cơ quan
Cơ thể con người ??
Khoảng 220 loại TB
Tế bào lớn nhất?
Tế bào nhỏ nhất?
Tế bào dài nhất?
Tế bào gốc?
Một số loại tế bào trong cơ thể
tế bào chức năng
cơ quan tổn thương
cơ thể người bệnh lý
Tầm quan trọng của
Sinh lý tế bào
Điều
trị ???
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
ĐẠI CƯƠNG
• Hàng triệu triệu tb → Cơ thể con người
• TB → là đơn vị cấu tạo + chức năng của cơ thể
• Cấu trúc + chức năng của TB → QĐ chức năng slý cơ quan
• Các TB được biệt hóa thành từng hệ cơ quan
Cơ thể người có khoảng 100.000 tỉ tế bào
ĐẠI CƯƠNG
4.200.000
TB
14 tỉ TB6.000 - 7.000 TB
TB: được cấu tạo bởi những chất khác nhau
→nguyên sinh chất gồm 5 thành phần cơ bản
ĐẠI CƯƠNG
Nước
Môi trường chính
trong tb
70-85% khối lượng tb
Các chất điện giải:
+Cung cấp chất vô cơ cho
các phản ứng nội bào.
+Vận hành một số cơ chế
của tế bào.
Protein
Chiếm 10 - 20%
khối lượng tế bào.
* Lipid: #2% KL TB
- Đặc biệt TB mỡ chứa 95%
triglycerid là kho dự trữ năng
lượng của cơ thể.
Carbohydrate
# 1% KL TB.
Màng tế bào dày 7,5 - 10 nm (1 nanomet = 10 - 9
mét)
SINH LÝ
MÀNG SINH HỌC TẾ BÀO
7,5 - 10 nm
Lipid
Protein
SINH LÝ
MÀNG SINH HỌC TẾ BÀO
● Lipid (42%):
+ Phospholipid: 25% + Cholesterol: 13% + Lipid khác: 4%
+ Thực chất: lớp lipid kép, mềm mại, gồm đầu ưa nước và kỵ nước.
+ có thể uốn khúc trượt qua lại dễ dàng → tạo khả năng hòa màng
SINH LÝ
MÀNG SINH HỌC TẾ BÀO
SINH LÝ
MÀNG SINH HỌC TẾ BÀO
khối cầu nằm chen
giữa lớp lipid
(glycoprotein)
Protein trung tâm
- tạo thành kênh: khuếch tán chất
hòa tan trong nước: các ion.
- Chất mang (Carrier protein).
Protein ngoại vi
-Như enzyme
→ điều khiển
chức năng nội
bào.
Protein
: 55%
● Carbohydrate 3%:
- Tạo thành lớp áo:
+ mang điện tích (-).
+ Lớp áo có 4 chức năng:
. Đẩy các phân tử tích điện (-)
. Làm các TB dính vào nhau do có khi áo glucid tế bào này bám vào áo
glucid tế bào khác..
. Hoạt động như những receptors của hormones.
. Một số tham gia vào các phản ứng miễn dịch.
SINH LÝ
MÀNG SINH HỌC TẾ BÀO
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
MÀNG
TẾ
BÀO
Phân
cách
môi
trường
Trao
đổi
thông
tin
Thgia hđộng tiêu hóa,bài tiết TB
Vận chuyển chọn lọc
các chất qua màng TB
Tạođiệnthế
2.1. Phân cách với môi trường xung quanh
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
2.2. Chức năng trao đổi thông tin của màng tế bào:
Các tế bào trao đổi thông tin qua 2 hệ truyền tin: hệ thống thần kinh và hệ
thống thể dịch. Hệ thống thần kinh Hệ thống thể dịch
Kênh truyền tin Khe sinap Dịch ngoại bào
Chất truyền tin Hóa chất trung gian Các hormones
Bộ phận nhận tin Thể tiếp nhận (receptor =
Rc) ở màng sau sinap hay
tế bào đích
Các thể tiếp nhận trên:
màng tế bào, trong bào
tương hoặc trong nhân
của tế bào đích
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Tế
bào
A
Tế
bào
B
2.3. Tham gia tiêu hóa và bài tiết của tế bào
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Hiện tượng nhập bào Hiện tượng xuất bào
Thực
bào
ẩm
bào
Hiện tượng nhập bào (Endocytosis):
Hai hình thức nhập bào:
+Thực bào (Phagocytosis): Là hiện tượng nuốt vi khuẩn, mô chết, bụi..
Các TB có khả năng thực bào:
Đại thực bào > Neutrophil > Monocyte > Eosinopil, Vi bào đệm ở hệ thần kinh.
+Ẩm bào (Pinocytosis): phần lớn các phân tử protein.
Chức năng: hiện tượng nhập bào tạo hai chức năng:
+ Khởi đầu quá trình tiêu hóa của tế bào.
+ Tạo cử động dạng amib.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Hiện tượng xuất bào (Exocytosis):
- Cần Ca++
và ATP.
- Có chức năng bài tiết:
+ Các protein được tổng hợp trong tế bào.
+ Các thể cặn (residual body).
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
2.4. Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng TB
2.4.1. Vận chuyển thụ động
Khuếch tán, thẩm thấu
Điện thẩm, siêu lọc
2.4.2. Vận chuyển chủ động
VC chủ động sơ cấp
VC chủ động thứ cấp
VC tích cực qua kẽ TB
Vận chuyển thụ động (Passive transport):
* Khái niệm:
- Theo hướng gradient
- Theo thể thức bậc thang.
- Không cần năng lượng (E tích tụ trong gradiant)
- Hầu hết không cần chất chuyên chở.
- Hướng tới làm thăng bằng bậc thang.
- Gồm 4 hình thức: khuếch tán, thẩm thấu, điện thẩm và siêu lọc
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Chất khuếch tán
nhờ năng lượng
chuyển động nhiệt
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Khuếch tán
Ngăn nồng
độ cao
Ngăn nồng
độ thấp
hơn
- Tốc độ khuếch tán qua màng phụ thuộc vào:
+ Bản chất của chất khuếch tán.
. Tỉ lệ thuận với độ hòa tan trong lipid.
. Tỉ lệ nghịch với trọng lượng phân tử
+ Nhiệt độ: tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
+ Trạng thái của màng:
. Tỉ lệ nghịch với độ dày của màng.
. Số kênh trên đơn vị diện tích màng.
+ Sự khuếch tán của 1 chất khác xảy ra đồng thời.
- Gồm: khuếch tán đơn giản và khuếch tán được gia tốc
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Khuếch tán
Khuếch tán đơn giản:
- Trong khuếch tán đơn thuần:
+ Mức độ khuếch tán được xác định bởi:
. Số lượng chất được vận chuyển
. Tốc độ chuyển động nhiệt
. Số lượng các kênh protein trong màng tb
- Khuếch tán qua lớp lipid kép: Các chất hòa tan trong lipid: Oxy, dioxyt carbon
(CO2), acid béo, vitamin tan trong dầu A, D, E, K, Alcool...
- Khuếch tán qua các kênh protein:
+ Nước và các chất hòa tan trong nước.
+ Các kênh protein này chọn lọc chất khuếch tán do đặc điểm về đường
kính, hình dạng và điện tích của kênh.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Khuếch tán
Khuếch tán được gia tốc: còn gọi là khtán được tăng cường, khtán được
thuận hóa.
- Là sự khuếch tán nhờ vai trò của chất mang, còn gọi là khtán qua chất mang.
- Chất khuếch tán:
+ Là chất hữu cơ không tan trong lipid và có kích thước phân tử lớn, đặc
biệt là Glucose, acid amin.
+ Insulin kích thích tốc độ khuếch tán gấp 10 - 20 lần.
+ Có thể vận chuyển các monosaccharid khác như Galactose, mantose,
xylose, arabinose.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Khuếch tán
● Cơ chế khuếch tán được gia tốc:
+ Chất khtán gắn lên vị trí gắn (binding sites) của phtử chất mang.
+ Chất mang thay đổi cấu hình mở về phía ngược lại.
+ Chuyển động nhiệt của phân tử chất khtán sẽ tách nó ra khỏi điểm
gắn và di chuyển về bên kia màng.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Khuếch tán
Khuếch tán đơn giảnKhuếch tán đơn giản Khuếch tán đượcKhuếch tán được
gia tốcgia tốc
Qua lớp lipid képQua lớp lipid kép Qua kênh proteinQua kênh protein
Hình thứcHình thức Trực tiếp qua kheTrực tiếp qua khe Trực tiếp quaTrực tiếp qua
kênhkênh
Chất mangChất mang
(protein VC)(protein VC)
ChấtChất
khuếch tánkhuếch tán
Lipid, khí, vitaminLipid, khí, vitamin
tan trong dầu,tan trong dầu,
nướcnước
Ion, nướcIon, nước Dinh dưỡngDinh dưỡng
Đặc điểmĐặc điểm - Tính tan trong- Tính tan trong
lipidlipid
- Động năng của- Động năng của
nước lớnnước lớn
-Đường kính,-Đường kính,
hình dạng, điệnhình dạng, điện
tíchtích
-Vị trí và sự đóng-Vị trí và sự đóng
mở cổng kênhmở cổng kênh
-Chất khuêch tán-Chất khuêch tán
gắn lên điểm gắngắn lên điểm gắn
-Thay đổi cấu hình-Thay đổi cấu hình
-Chuyển động-Chuyển động
nhiệtnhiệt
Khác nhauKhác nhau Tốc độ không có giá trị giới hạnTốc độ không có giá trị giới hạn Tốc độ có giá trịTốc độ có giá trị
giới hạngiới hạn
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Khuếch tán
• Dung môi sẽ chuyển từ a sang b. Đó là sự thẩm thấu → thực chất là một
quá trình khuếch tán của các phân tử dung môi
• ASTT: áp lực cần tác dụng lên dung dịch b để ngăn cản sự di chuyển của
các phân tử dung môi từ dung dịch A xuyên qua màng bán thấm đến dung
dịch B.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Thẩm thấu
Dung dịch A
(nồng độ a)
Dung dich B
(nồng độ b)
Màng bán
thấm
Nước
Chất tan
[a]>[b]
Dung
môi
Theo luật Van’t Hoff: ASTT thể hiện qua công thức:
R: Hằng số khí lý tưởng
P = RTC T: Nhiệt độ tuyệt đối
C: Nồng độ thẩm thấu (do số hạt chất tan
trong 1 thể tích)
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Thẩm thấu
Ngoại bào
Nội bào
Màng TBChênh
lệch
về điện
thế
Ion (+) → bên màng tích điện (-)
Ion (-) → bên màng tích điện (+)
chênh lệch về nồng
độ tăng dần
khuếch tán
do chênh
lệch nồng độ
khuếch tán
do chênh
lệch điện thế
Cân bằng
trạng thái thăng
bằng động
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Điện thẩm
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Siêu lọc
Lực tác dụng lên thành mao mạch
Tạo ra một áp suất lọc
Đẩy dịch từ mao mạch vào khoảng kẽ
AS thủy tĩnh
đẩy nước và các chất hòa tan
AS keo: bản chất là AS thẩm thấu
kéo nước về phía nó
Hiện tượng siêu lọc được thể hiện qua công thức:
P lọc = (Pa + S) - (Pb + U) mmHg
+ Pa: AS thủy tĩnh của mao mạch đầu tiểu động mạch và đầu tiểu tĩnh mạch
có trị số trung bình lần lượt là 30 mmHg và 10 mmHg
+ S: AS keo khoang kẽ, trung bình khoảng 8mmHg.
+ Pb: AS thủy tĩnh khoang kẽ, trị số khác nhau tùy vị trí trong cơ thể, trung
bình thường là -3mmHg
+ U: AS keo của huyết tương, trung bình 28mmHg
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Siêu lọc
Bài tập cá nhân:
Download hình ảnh cấu trúc màng tế
bào từ một website bất kỳ bằng tiếng Anh
có đầy đủ các thành phần như trong giáo
trình và chú thích bằng tiếng Việt.
1. Liệt kê và sắp xếp theo trình tự giảm dần hàm lượng nước có tại các cơ quan trong cơ thể: não, tim,
phổi, gan, thận, xương.
2. Điền vào chỗ trống:
Stt Chức năng tế bào Bất thường xảy ra Bệnh lý liên quan
1 Phân cách với môi trường xung quanh Vỡ màng tế bào hồng cầu,.. Tán huyết
2 Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng
3 Tác nhân tạo ra điện thế màng
4 Kết dính tế bào
5 Tương tác tế bào
6 Trao đổi thông tin giữa các tế bào
VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT
QUA MÀNG TẾ BÀO
2.4. Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng TB
2.4.1. Vận chuyển thụ động
Khuếch tán, thẩm thấu
Điện thẩm, siêu lọc
2.4.2. Vận chuyển chủ động
VC chủ động sơ cấp
VC chủ động thứ cấp
VC tích cực qua kẽ TB
* Khái niệm:
- Xảy ra theo hướng ngược gradient điện hóa học: ngược bậc thang nồng độ,
áp suất, điện thế.
- Hướng tới bậc thang càng rộng hơn.
- Cần chất mang.
- Cần tiêu thụ năng lượng (ATP)
→ nguồn gốc năng lượng sử dụng
QĐ chia 2 loại VC chủ động: VC
chủ động sơ cấp và VC chủ động
thứ cấp.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Vận chuyển chủ động
Đặc điểm:
- Nguồn gốc năng lượng: thủy phân ATP hoặc một vài hợp chất
Phosphate cao năng khác.
- Chất được vận chuyển: Các ion như: Na+
, K+
, Ca++
, H+
, Cl-
.
- Bao gồm:
Bơm Na+
-K+
-ATPase
Bơm Ca++
Vận chuyển chủ động sơ cấp ion H+
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Vận chuyển chủ động sơ cấp
Bơm Na+
-K+
-ATPase:
- Bơm hiện diện ở tất cả tế bào trong cơ thể.
- Chất mang: Gồm hai protein hình cầu:
- Có 3 đặc điểm:
. Có 3 vị trí receptor gắn với Na+
ở phía trong TB.
. Có 2 vị trí receptor gắn với K+
ở phía ngoài TB.
. Phần phía trong gần receptor của Na+
có men ATPase hoạt động.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Vận chuyển chủ động sơ cấp
Bơm Na+
-K+
-ATPase:
- Hoạt động:
2 K+
từ ngoài vào trong tế bào và 3 Na+
từ trong ra ngoài.
→ Kết quả này là do năng lượng cung cấp từ ATP làm thay
đổi cấu hình chất mang.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Vận chuyển chủ động sơ cấp
Bơm Na+
-K+
-ATPase:
- Chức năng:
+ Bơm có vai trò duy trì nồng độ Na+
và K+
khác nhau hai bên màng:
[Nao
+
] > [Nai
+
], [Ki
+
] > [Ko
+
]. Do đó, giúp:
+ Điều hòa thể tích tế bào: quan trọng nhất
+ Tác nhân tạo ra điện thế màng.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Vận chuyển chủ động sơ cấp
■ Vận chuyển chủ động sơ cấp các ion khác:
- Bơm Ca++
: Duy trì nồng độ Ca++
thấp trong tế bào.
- Vận chuyển chủ động sơ cấp ion H+
ở 2 nơi trong cơ thể:
+ TB thành của dạ dày → Bài tiết H+
để tạo HCl trong dịch vị.
+ Ống thận → Bài tiết H+
→ điều hòa [H+
] trong máu.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Vận chuyển chủ động sơ cấp
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Vận chuyển chủ động thứ cấp
VC chủ động thứ cấp
glucose, acid amin, các ion
Đồng vận chuyển thuận Đồng vận chuyển nghịch
■ Đồng vận chuyển thuận (Co-transport):
+ Đồng vận chuyển thuận Na+
và Glucose/acid amin.
+ Đồng vận chuyển thuận Na+
-K+
- 2 Cl -
, K+
- Cl-
■ Đồng vận chuyển nghịch (Counter - transport):
Sodium với Calcium xảy ra ở hầu hết tb
trong cơ thể.
Sodium với Hydrogen một vài mô đặc
biệt ở ống lượn gần của đơn vị thận
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
Vận chuyển chủ động thứ cấp
Bài tập cá nhân:
1. Hãy trình bày lại bài học dưới dạng sơ đồ tóm tắt.
2. Hoàn thành các bảng trống sau đây:
Khếch tán đơn giản Khếch tán được
gia tốcQua lớp lipid kép Qua kênh protein
Hình thức
Chất khếch tán
Đặc điểm
Khác nhau
Sơ cấp Thứ cấp
Đồng VC thuận Đồng VC nghịch
Đặc điểm
Chất được vận chuyển
Ví dụ
BÀI TẬP NHÓM
1. Tìm hiểu nồng độ thấu của máu là bao nhiêu?. Tính nồng độ thẩm thấu
của dung dịch NaCl9‰, glucose 5%, glucose 20%? Các dung dịch này là
đẳng trương, nhược trương hay ưu trương so với máu? Hậu quả có thể xảy ra
nếu truyền cho bệnh nhân dung dịch ưu trương hoặc nhược trương? Pha các
dung dịch làm xét nghiệm máu nếu ưu trương hoặc nhược trương thì tế bào
hồng cầu sẽ biến đổi thế nào?
2. Đọc trước bài Sinh lý Máu mục 4.2 Đặc tính của bạch cầu, bài Sinh lý
hô hấp mục 2 Trao đổi khí tại phổi, bài Sinh lý tiêu hóa mục 4.3 Hấp thu ở ruột
non, bài Sinh lý thận mục 2 Tái hấp thu và bài tiết ở ống thận để tìm các ví dụ
cho các dạng vận chuyến vật chất qua màng tế bào. Hãy liệt kê các ví dụ đó
theo từng dạng vận chuyển?
Vận chuyển tích cực qua kẽ tế bào (phối hợp các dạng vận chuyển):
Xảy ra tại biểu mô ruột, biểu mô ống thận, biểu mô các tuyến ngoại tiết
đám rối mạch mạc ở não
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
2.4. Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng TB
2.4.1. Vận chuyển thụ động
Khuếch tán, thẩm thấu
Điện thẩm, siêu lọc
2.4.2. Vận chuyển chủ động
VC chủ động sơ cấp
VC chủ động thứ cấp
VC tích cực qua kẽ TB
2.5. Tạo ra điện thế màng, điện thế hoạt động
ĐIỆN THẾ MÀNG TẾ BÀO
Giữa mặt trong và mặt ngoài màng tế bào luôn tồn tại một hiệu điện thế do sự
khác biệt về nồng độ các ion tạo ra
Điện thế nghỉ
Điện thế hoạt động
CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC
TẾ BÀOTẾ BÀO
• Khi nghó ,ñieän theá
maøng Vm haèng ñònh
• Khoâng coù doøng ñieän
++++++++++++++++++
------------------------------
Moät maûng cô tim
0 mV
+-
Moät maûnh cô tim
++++------------------------
------++++++++++++++
Doøng ñieän
Khi coù kích thích
Vmthay ñoåi
Gaây khöû cöïc
ÑTÑ
CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC
TẾ BÀOTẾ BÀO
Moät maûnh cô
tim
------++++++++++++++
Trong
++++------------------------
Doøng ñieän
+-
Ñieän theá aâm
Ñieän theá
ñoäng
lan truyeàn
Ngoaøi
CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC
TẾ BÀOTẾ BÀO
-------------------------------
Moät maûnh cô tim
hoaøn toaøn khöû cöïc
ngoaøi
+++++++++++++++++++
Vmkhoâng thay ñoåi
Khoâng coù doøng
ñieän
CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC
TẾ BÀOTẾ BÀO
+++++++-------------------
Moät maûnh cô tim
ngoaøi
trong
------------+++++++++++
Taùi cöïc
Doøng ñieän
-
CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC
TẾ BÀOTẾ BÀO
Định nghĩa: Là điện thế màng khi tế bào không hoạt động.
Sơ lược về tỉ lệ nồng độ của ion Na+
và K+
:
C Nao
+
/ C Nai
+
= 10
C Ki+
/ C Ko+
= 35
Nguồn gốc của điện thế nghỉ:
Khuếch tán K+
, Khuếch tán Na+
,
Hoạt động của bơm Na+
K+
ATPase.
Điện thế màng lúc nghỉ là - 90 mV đến - 70 mV, và tùy theo loại mô.
Như vậy ở điện thế nghỉ, màng tế bào ở trạng thái phân cực bên ngoài màng tích
điện dương, bên trong tích điện âm.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
ĐIỆN THẾ NGHỈ
140
4
14214
Định nghĩa
Quá trình hình thành điện thế hoạt động
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
Định nghĩa
- Là quá trình biến đổi rất nhanh của điện thế màng tế bào lúc nghỉ.
- Khi tế bào bị kích thích:
+ Bên ngoài tế bào tích điện âm hơn so với bên trong tế bào.
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
Moät maûnh TB
++++------------------------
------++++++++++++++
Doøng ñieän
Khi coù kích thích
Vmthay ñoåi
Gaây khöû cöïc
ÑTÑ
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
- Giai đoạn khử cực:
+ Hiện tượng: Màng tb tăng tính thấm đối với Na+
đột ngột
→ Na+
di chuyển ồ ạt từ ngoài vào trong tế bào.
+ Kết quả: Bên trong tế bào tích điện (+) hơn bên ngoài màng tế
bào. Điện thế màng bên trong TB tăng lên
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
Cơ chế
Giai đoạn tái cực:
+ Hiện tượng: Có sự (+) thoáng qua kênh K+
→ K+
từ trong ra ngoài
TB
→ Kết quả: cân bằng điện tích với Na+
đi vào nên điện thế ít thay đổi
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
Cơ chế
Cuối cùng:
- Hiện tượng: bơm Na+
-K+
-ATPase hoạt động bơm Na+
ra ngoài
và K+
vào trong tb
- Kết quả: phục hồi lại trạng thái nghỉ ban đầu (- 90 mV)
Lúc này điện thế nghỉ có thể âm hơn lúc ban đầu (-
100mV) trong vài miligiây
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
Cơ chế
• Dòng điện sinh học:
- Khi có sự (+) ngoài màng tb → chênh lệch về điện thế
→ Xuất hiện một dòng điện sinh học lan truyền từ cực (-) sang (+), từ vùng
kích thích ra xung quanh.
→ Lâm sàng: ECG, EMG, EEG,…
CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
DÒNG ĐIỆN SINH HỌC
Điện thế
Vùng kích thích
Điện thế
Vùng lân cận
Bài tập cá nhân
1. So sánh điện thế khuếch tán của K+
và Na+
?
2. Điền vào bảng sau: Đặc điểm trạng thái điện học của màng tế bào
Các trạng thái Diễn tiến Kết quả
Bài tập nhóm
Hệ thống, cơ quan Phương pháp ứng dụng Mô tả ngắn gọn nguyên lý
Não Đo điện não đồ
Tim Đo điện tâm đồ
Cơ Đo điện cơ
1. Trình bày các ứng dụng dòng điện sinh học hiện nay trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân theo bảng gợi ý sau:
Sự khác nhau về nồng độ ion giữa khu vực ......... và ........lúc nghỉ nhờ hoạt
động của các bơm protein. Bơm .............. là thành phần chính trong chức năng
trên bằng cách vận chuyển ..... ion Na+
ra ngoài và ..... ion...... vào trong tế bào
cơ tim, quá trình này sử dụng năng lượng từ ...................... Quá trình trên gọi là
vận chuyển .................... Nồng độ Ca2+
ngoại bào được duy trì ...... hơn nội
bào nhờ bơm ........................ và bơm ................, trong đó bơm Na+
-Ca2+
cho
phép ....... vào trong nội bào, làm ...........gradient nồng độ Na+
và lấy năng
lượng giải phóng từ quá trình này (thay vì từ ATP) để đẩy ion Ca2+
ra ngoài,
cách vận chuyển này gọi là vận chuyển ....................
Gia đình là tế bào của xã hội, còn tiền bạc và sự
chung thủy là chất nguyên sinh của gia đình
Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh
1 sur 70

Recommandé

chuyển hóa hemoglobin par
chuyển hóa hemoglobinchuyển hóa hemoglobin
chuyển hóa hemoglobinkaka chan
59.3K vues43 diapositives
Sinh ly he noi tiet par
Sinh ly he noi tietSinh ly he noi tiet
Sinh ly he noi tietVũ Thanh
34K vues46 diapositives
Thuc hanh mo par
Thuc hanh moThuc hanh mo
Thuc hanh moJasmine Nguyen
28.4K vues24 diapositives
Hệ thần kinh par
Hệ thần kinhHệ thần kinh
Hệ thần kinhLe Khac Thien Luan
73.7K vues132 diapositives
Sinh lý tuyến giáp par
Sinh lý tuyến giápSinh lý tuyến giáp
Sinh lý tuyến giápLê Tuấn
66.3K vues33 diapositives
SINH HÓA NỘI TIẾT par
SINH HÓA NỘI TIẾTSINH HÓA NỘI TIẾT
SINH HÓA NỘI TIẾTSoM
22.3K vues40 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Phoi thai dai cuong par
Phoi thai dai cuongPhoi thai dai cuong
Phoi thai dai cuongxuân khoa nguyễn
37K vues63 diapositives
MÔ THẦN KINH par
MÔ THẦN KINHMÔ THẦN KINH
MÔ THẦN KINHSoM
20.2K vues13 diapositives
[Bài giảng, thần kinh] thantieunao par
[Bài giảng, thần kinh] thantieunao[Bài giảng, thần kinh] thantieunao
[Bài giảng, thần kinh] thantieunaotailieuhoctapctump
24.7K vues22 diapositives
Mô cơ par
Mô cơMô cơ
Mô cơLam Nguyen
31.5K vues30 diapositives
Giải Phẫu Hệ Tiêu Hóa ĐH Y Khoa Vinh VMU par
Giải Phẫu Hệ Tiêu Hóa ĐH Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Hệ Tiêu Hóa ĐH Y Khoa Vinh VMU
Giải Phẫu Hệ Tiêu Hóa ĐH Y Khoa Vinh VMUVinh Medical University
21.4K vues94 diapositives
Ly sinh y hoc par
Ly sinh y hocLy sinh y hoc
Ly sinh y hocVmu Share
11.8K vues55 diapositives

Tendances(20)

MÔ THẦN KINH par SoM
MÔ THẦN KINHMÔ THẦN KINH
MÔ THẦN KINH
SoM20.2K vues
Ly sinh y hoc par Vmu Share
Ly sinh y hocLy sinh y hoc
Ly sinh y hoc
Vmu Share11.8K vues
Giai phau sinh ly he ho hap par Thanh Liem Vo
Giai phau sinh ly he ho hapGiai phau sinh ly he ho hap
Giai phau sinh ly he ho hap
Thanh Liem Vo31.3K vues
MÔ HỌC HỆ NỘI TIẾT par SoM
MÔ HỌC HỆ NỘI TIẾTMÔ HỌC HỆ NỘI TIẾT
MÔ HỌC HỆ NỘI TIẾT
SoM12.6K vues
MẠCH MÁU CHI TRÊN par SoM
MẠCH MÁU CHI TRÊNMẠCH MÁU CHI TRÊN
MẠCH MÁU CHI TRÊN
SoM35.1K vues
12 ĐÔI THẦN KINH SỌ par SoM
12 ĐÔI THẦN KINH SỌ12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
SoM3.8K vues
Sinh lý máu 6 ym par Vũ Thanh
Sinh lý máu 6 ymSinh lý máu 6 ym
Sinh lý máu 6 ym
Vũ Thanh20.8K vues
Sinh Lý Neuron - Thần Kinh par Viet Nguyen
Sinh Lý Neuron - Thần KinhSinh Lý Neuron - Thần Kinh
Sinh Lý Neuron - Thần Kinh
Viet Nguyen25.7K vues
GIẢI PHẪU DẠ DÀY par SoM
GIẢI PHẪU DẠ DÀYGIẢI PHẪU DẠ DÀY
GIẢI PHẪU DẠ DÀY
SoM32.1K vues
TRẮC NGHIỆM SINH LÝ HỌC MÁU par SoM
TRẮC NGHIỆM SINH LÝ HỌC MÁUTRẮC NGHIỆM SINH LÝ HỌC MÁU
TRẮC NGHIỆM SINH LÝ HỌC MÁU
SoM4.3K vues
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIM par SoM
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIMHOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIM
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIM
SoM16.8K vues

En vedette

Bài Giảng Sinh lý (sau đại hoc) par
Bài Giảng Sinh lý (sau đại hoc)Bài Giảng Sinh lý (sau đại hoc)
Bài Giảng Sinh lý (sau đại hoc)Cường Võ Tấn
39.9K vues161 diapositives
Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1) par
Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)
Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)Mai Hương Hương
5.5K vues41 diapositives
So luoc ve te bao par
So luoc ve te baoSo luoc ve te bao
So luoc ve te baoPham Ngoc Quang
3.6K vues25 diapositives
Màng tế bào par
Màng tế bàoMàng tế bào
Màng tế bàothanh tam
31.6K vues43 diapositives
Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực par
Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân LựcBáo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân LựcNhóc Tinh Nghịch
9.7K vues20 diapositives
Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty điện lực ho... par
Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty điện lực ho...Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty điện lực ho...
Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty điện lực ho...Thảo Nguyễn
20.1K vues89 diapositives

En vedette(20)

Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1) par Mai Hương Hương
Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)
Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)
Màng tế bào par thanh tam
Màng tế bàoMàng tế bào
Màng tế bào
thanh tam31.6K vues
Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực par Nhóc Tinh Nghịch
Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân LựcBáo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty điện lực ho... par Thảo Nguyễn
Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty điện lực ho...Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty điện lực ho...
Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty điện lực ho...
Thảo Nguyễn20.1K vues
GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC CHO NGƯỜI N... par Nguyen Thuy Lien
GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC CHO NGƯỜI N...GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC CHO NGƯỜI N...
GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC CHO NGƯỜI N...
Nguyen Thuy Lien2.8K vues
Trương Trung Nghĩa Phân tích cơ cấu cạnh tranh ngành gia công xuất khẩu dệt m... par Nghĩa Trương Trung
Trương Trung Nghĩa Phân tích cơ cấu cạnh tranh ngành gia công xuất khẩu dệt m...Trương Trung Nghĩa Phân tích cơ cấu cạnh tranh ngành gia công xuất khẩu dệt m...
Trương Trung Nghĩa Phân tích cơ cấu cạnh tranh ngành gia công xuất khẩu dệt m...
Slide Giải Phẫu Cơ chi Trên Trường ĐH Y Khoa Vinh VMU par Vmu Share
Slide Giải Phẫu Cơ chi Trên Trường ĐH Y Khoa Vinh VMUSlide Giải Phẫu Cơ chi Trên Trường ĐH Y Khoa Vinh VMU
Slide Giải Phẫu Cơ chi Trên Trường ĐH Y Khoa Vinh VMU
Vmu Share24.3K vues
Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả... par Viện Quản Trị Ptdn
 Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả... Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả...
Một số nhận xét đánh giá về công tác tổ chứcbộ máy quả...
7105761 ke-toan-chi-phi-sx-va-tinh-gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-lien-doanh-... par Thảo Nguyễn
7105761 ke-toan-chi-phi-sx-va-tinh-gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-lien-doanh-...7105761 ke-toan-chi-phi-sx-va-tinh-gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-lien-doanh-...
7105761 ke-toan-chi-phi-sx-va-tinh-gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-lien-doanh-...
Thảo Nguyễn10.1K vues
Slide phản biện đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành c... par Ngọc Hưng
Slide phản biện đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành c...Slide phản biện đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành c...
Slide phản biện đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành c...
Ngọc Hưng8.1K vues
Quản Lý Rủi Ro - Rủi ro trong môi trường văn hóa - Len Studio par Trần Tuấn
Quản Lý Rủi Ro - Rủi ro trong môi trường văn hóa - Len StudioQuản Lý Rủi Ro - Rủi ro trong môi trường văn hóa - Len Studio
Quản Lý Rủi Ro - Rủi ro trong môi trường văn hóa - Len Studio
Trần Tuấn17.5K vues
Hệ sinh thái Kinh doanh vận chuyển khách du lịch trong thời đại công nghệ kỹ ... par Thuy-Vy Pham
Hệ sinh thái Kinh doanh vận chuyển khách du lịch trong thời đại công nghệ kỹ ...Hệ sinh thái Kinh doanh vận chuyển khách du lịch trong thời đại công nghệ kỹ ...
Hệ sinh thái Kinh doanh vận chuyển khách du lịch trong thời đại công nghệ kỹ ...
Thuy-Vy Pham1.3K vues
Cơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa Vinh par Vmu Share
Cơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa VinhCơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa Vinh
Cơ Vùng Mông Và Đùi Giải Phẫu ĐH Y Hà NỘi HMU || Upload By VMU Y Khoa Vinh
Vmu Share9.8K vues
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TRÁ... par Tấn Quốc
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TRÁ...PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TRÁ...
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TRÁ...
Tấn Quốc26.1K vues
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ NEW ZEALAND ĐẾN HOẠT ĐỘ... par Antony Tran
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ NEW ZEALAND ĐẾN HOẠT ĐỘ...PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ NEW ZEALAND ĐẾN HOẠT ĐỘ...
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ NEW ZEALAND ĐẾN HOẠT ĐỘ...
Antony Tran11.2K vues
Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ... par Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ...Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ...
Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ...
Tiểu luận xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty vinamil đến năm 2020_Nhậ... par Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty vinamil đến năm 2020_Nhậ...Tiểu luận xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty vinamil đến năm 2020_Nhậ...
Tiểu luận xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty vinamil đến năm 2020_Nhậ...

Similaire à Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh

Sinh lý Tế bào - ĐH Y Dược Cần Thơ par
Sinh lý Tế bào - ĐH Y Dược Cần ThơSinh lý Tế bào - ĐH Y Dược Cần Thơ
Sinh lý Tế bào - ĐH Y Dược Cần ThơVuKirikou
881 vues74 diapositives
SINH ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN.pptx par
SINH ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN.pptxSINH ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN.pptx
SINH ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN.pptx22TrnMnhHng
15 vues117 diapositives
Bài 18 tuần hoàn máu par
Bài 18 tuần hoàn máuBài 18 tuần hoàn máu
Bài 18 tuần hoàn máuchoembocattrang
3.8K vues23 diapositives
LÝ-SINH.pptx par
LÝ-SINH.pptxLÝ-SINH.pptx
LÝ-SINH.pptxLaura617845
13 vues32 diapositives
Mo phoi par
Mo phoiMo phoi
Mo phoiSothea Bo
16.7K vues231 diapositives
Mophoi par
MophoiMophoi
Mophoihoangnhan2011
4.7K vues231 diapositives

Similaire à Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh(20)

Sinh lý Tế bào - ĐH Y Dược Cần Thơ par VuKirikou
Sinh lý Tế bào - ĐH Y Dược Cần ThơSinh lý Tế bào - ĐH Y Dược Cần Thơ
Sinh lý Tế bào - ĐH Y Dược Cần Thơ
VuKirikou881 vues
SINH ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN.pptx par 22TrnMnhHng
SINH ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN.pptxSINH ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN.pptx
SINH ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN.pptx
22TrnMnhHng15 vues
Mo phoi par Sothea Bo
Mo phoiMo phoi
Mo phoi
Sothea Bo16.7K vues
Chuyen de cau truc cua te bao par tam8082
Chuyen de cau truc cua te baoChuyen de cau truc cua te bao
Chuyen de cau truc cua te bao
tam808212.4K vues
M1.15 CƠ SỞ TẾ BÀO CỦA DI TRUYỀN- YS.pptx par thytrangbi4
M1.15 CƠ SỞ TẾ BÀO CỦA DI TRUYỀN- YS.pptxM1.15 CƠ SỞ TẾ BÀO CỦA DI TRUYỀN- YS.pptx
M1.15 CƠ SỞ TẾ BÀO CỦA DI TRUYỀN- YS.pptx
thytrangbi426 vues
Màng sinh chất, tế bào chất & các bào quan - SHĐC par VuKirikou
Màng sinh chất, tế bào chất & các bào quan - SHĐCMàng sinh chất, tế bào chất & các bào quan - SHĐC
Màng sinh chất, tế bào chất & các bào quan - SHĐC
VuKirikou881 vues
Cấu tạo tế bào của cơ thể - Tế bào, màng sinh chất & các bào quan - Sinh học ... par VuKirikou
Cấu tạo tế bào của cơ thể - Tế bào, màng sinh chất & các bào quan - Sinh học ...Cấu tạo tế bào của cơ thể - Tế bào, màng sinh chất & các bào quan - Sinh học ...
Cấu tạo tế bào của cơ thể - Tế bào, màng sinh chất & các bào quan - Sinh học ...
VuKirikou2.7K vues
Đề cương ôn Sinh 11a1 - An Nhơn 3 par Ái Dân
Đề cương ôn Sinh 11a1 - An Nhơn 3Đề cương ôn Sinh 11a1 - An Nhơn 3
Đề cương ôn Sinh 11a1 - An Nhơn 3
Ái Dân43.7K vues
SOẠN ĐỀ CƯƠNG VLLS.docx par TrangNgc32
SOẠN ĐỀ CƯƠNG VLLS.docxSOẠN ĐỀ CƯƠNG VLLS.docx
SOẠN ĐỀ CƯƠNG VLLS.docx
TrangNgc3282 vues
[ykhoa247.com] ÔN TẬP LÝ SINH par VuKirikou
[ykhoa247.com] ÔN TẬP LÝ SINH[ykhoa247.com] ÔN TẬP LÝ SINH
[ykhoa247.com] ÔN TẬP LÝ SINH
VuKirikou449 vues
Tài liệu bồi dưỡng ôn tập thi olympic sinh học 10 par jackjohn45
Tài liệu bồi dưỡng ôn tập thi olympic sinh học 10Tài liệu bồi dưỡng ôn tập thi olympic sinh học 10
Tài liệu bồi dưỡng ôn tập thi olympic sinh học 10
jackjohn45501 vues

Plus de Vmu Share

Sinh lý thị giác vmu đh y khoa vinh par
Sinh lý thị giác vmu đh y khoa vinhSinh lý thị giác vmu đh y khoa vinh
Sinh lý thị giác vmu đh y khoa vinhVmu Share
3.6K vues22 diapositives
Sinh lý thần kinh cao cấp vmu đh y khoa vinh par
Sinh lý thần kinh cao cấp vmu đh y khoa vinhSinh lý thần kinh cao cấp vmu đh y khoa vinh
Sinh lý thần kinh cao cấp vmu đh y khoa vinhVmu Share
869 vues25 diapositives
Sinh lí phản xạ vmu đh y khoa vinh par
Sinh lí phản xạ vmu đh y khoa vinh Sinh lí phản xạ vmu đh y khoa vinh
Sinh lí phản xạ vmu đh y khoa vinh Vmu Share
689 vues21 diapositives
đIện và cơ thể sống vmu đh y khoa vinh par
đIện và cơ thể sống vmu đh y khoa vinhđIện và cơ thể sống vmu đh y khoa vinh
đIện và cơ thể sống vmu đh y khoa vinhVmu Share
492 vues23 diapositives
Giải Phẫu Hệ tiết niệu VMU ĐH Y Khoa Vinh par
Giải Phẫu Hệ tiết niệu VMU ĐH Y Khoa VinhGiải Phẫu Hệ tiết niệu VMU ĐH Y Khoa Vinh
Giải Phẫu Hệ tiết niệu VMU ĐH Y Khoa VinhVmu Share
1.1K vues65 diapositives
Giải Phẫu Hệ hô hấp VMU ĐH Y Khoa Vinh par
Giải Phẫu Hệ hô hấp VMU ĐH Y Khoa VinhGiải Phẫu Hệ hô hấp VMU ĐH Y Khoa Vinh
Giải Phẫu Hệ hô hấp VMU ĐH Y Khoa VinhVmu Share
2.3K vues47 diapositives

Plus de Vmu Share(20)

Sinh lý thị giác vmu đh y khoa vinh par Vmu Share
Sinh lý thị giác vmu đh y khoa vinhSinh lý thị giác vmu đh y khoa vinh
Sinh lý thị giác vmu đh y khoa vinh
Vmu Share3.6K vues
Sinh lý thần kinh cao cấp vmu đh y khoa vinh par Vmu Share
Sinh lý thần kinh cao cấp vmu đh y khoa vinhSinh lý thần kinh cao cấp vmu đh y khoa vinh
Sinh lý thần kinh cao cấp vmu đh y khoa vinh
Vmu Share869 vues
Sinh lí phản xạ vmu đh y khoa vinh par Vmu Share
Sinh lí phản xạ vmu đh y khoa vinh Sinh lí phản xạ vmu đh y khoa vinh
Sinh lí phản xạ vmu đh y khoa vinh
Vmu Share689 vues
đIện và cơ thể sống vmu đh y khoa vinh par Vmu Share
đIện và cơ thể sống vmu đh y khoa vinhđIện và cơ thể sống vmu đh y khoa vinh
đIện và cơ thể sống vmu đh y khoa vinh
Vmu Share492 vues
Giải Phẫu Hệ tiết niệu VMU ĐH Y Khoa Vinh par Vmu Share
Giải Phẫu Hệ tiết niệu VMU ĐH Y Khoa VinhGiải Phẫu Hệ tiết niệu VMU ĐH Y Khoa Vinh
Giải Phẫu Hệ tiết niệu VMU ĐH Y Khoa Vinh
Vmu Share1.1K vues
Giải Phẫu Hệ hô hấp VMU ĐH Y Khoa Vinh par Vmu Share
Giải Phẫu Hệ hô hấp VMU ĐH Y Khoa VinhGiải Phẫu Hệ hô hấp VMU ĐH Y Khoa Vinh
Giải Phẫu Hệ hô hấp VMU ĐH Y Khoa Vinh
Vmu Share2.3K vues
Giải Phẫu Hệ tuần hoàn VMU ĐH Y Khoa Vinh par Vmu Share
 Giải Phẫu Hệ tuần hoàn VMU ĐH Y Khoa Vinh Giải Phẫu Hệ tuần hoàn VMU ĐH Y Khoa Vinh
Giải Phẫu Hệ tuần hoàn VMU ĐH Y Khoa Vinh
Vmu Share1.4K vues
Giải Phẫu Hệ tiêu hóa VMU ĐH Y Khoa Vinh par Vmu Share
Giải Phẫu Hệ tiêu hóa VMU ĐH Y Khoa VinhGiải Phẫu Hệ tiêu hóa VMU ĐH Y Khoa Vinh
Giải Phẫu Hệ tiêu hóa VMU ĐH Y Khoa Vinh
Vmu Share16.7K vues
Giải Phẫu Hệ sinh dục VMU ĐH Y Khoa Vinh par Vmu Share
Giải Phẫu Hệ sinh dục VMU ĐH Y Khoa VinhGiải Phẫu Hệ sinh dục VMU ĐH Y Khoa Vinh
Giải Phẫu Hệ sinh dục VMU ĐH Y Khoa Vinh
Vmu Share839 vues
Tim Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par Vmu Share
Tim Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải PhẫuTim Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Tim Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Vmu Share156 vues
Phổi Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par Vmu Share
Phổi Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải PhẫuPhổi Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Phổi Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Vmu Share174 vues
Giải phẫu thận Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par Vmu Share
Giải phẫu thận Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải PhẫuGiải phẫu thận Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Giải phẫu thận Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Vmu Share281 vues
cơ quan sinh dục nữ Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par Vmu Share
cơ quan sinh dục nữ Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫucơ quan sinh dục nữ Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
cơ quan sinh dục nữ Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Vmu Share885 vues
co than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par Vmu Share
co than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫuco than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
co than Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Vmu Share129 vues
cơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par Vmu Share
cơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫucơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
cơ thân mình Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Vmu Share249 vues
cơ quan sinh dục nam Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu par Vmu Share
cơ quan sinh dục nam Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫucơ quan sinh dục nam Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
cơ quan sinh dục nam Upload By ĐH Y Khoa Vinh VMU Slide Giải Phẫu
Vmu Share243 vues
Vùng hầu Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU par Vmu Share
Vùng hầu Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Vùng hầu Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU
Vùng hầu Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU
Vmu Share587 vues
Tk chi dưới Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU par Vmu Share
Tk chi dưới Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMUTk chi dưới Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU
Tk chi dưới Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU
Vmu Share6.1K vues
Tai Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU par Vmu Share
Tai Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Tai Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU
Tai Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU
Vmu Share555 vues
Mắt Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU par Vmu Share
Mắt Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU Mắt Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU
Mắt Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU
Vmu Share796 vues

Dernier

Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...tcoco3199
10 vues67 diapositives
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
35 vues381 diapositives
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vues731 diapositives
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...sividocz
6 vues26 diapositives
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...sividocz
6 vues26 diapositives
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... par
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...tcoco3199
5 vues174 diapositives

Dernier(20)

Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vues
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz6 vues
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vues
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
tcoco31995 vues
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk178 vues
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... par Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc par tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz9 vues
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vues
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... par sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 vues
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... par tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vues
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...

Sinh lý tế bào vmu đh y khoa vinh

 • 1. SINH LÝ TẾ BÀO TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA Y BM SINH LÝ ĐỐI TƯỢNG: BS ĐA KHOA, BS YHCT, BS RHM HỆ CHÍNH QUY (ĐT TÍN CHỈ)
 • 2. SINH LÝ TẾ BÀO Bài 1 Bài 2 Bài 3
 • 3. 1. Đại cương về tế bào (tự học) 2. Sinh lý màng tế bào 2.1. Cấu trúc chức năng của màng tế bào 2.1.1. Thành phần lipid của màng 2.1.2. Thành phần protein của màng 2.1.3. Thành phần glucid của màng 2.2. Chức năng của màng tế bào 3. Sinh lý các bào quan trong tế bào (tự học) 3.1. Ty thể 3.2. Tiêu thể 3.3. Peroxisom 3.4. Mạng lưới nội bào tương và ribosom 3.5. Bộ Golgi 3.6. Lông tế bào 3.7. Bộ xương tế bào 3.8. Trung thể 3.9. Nhân Bài 1 Cấu trúc bài học
 • 4. Bài 2 Cấu trúc bài học: 1. Đại cương (tự học) 2. Vận chuyển vật chất qua các phân tử cấu tạo màng tế bào 2.1. Vận chuyển thụ động (tự học một phần) 2.1.1. Khái niệm 2.1.2.2. Khuếch tán được gia tốc 2.2. Vận chuyển chủ động (tự học một phần) 2.2.1. Khái niệm 2.2.2.1. Vận chuyển chủ động sơ cấp 3. Vận chuyển vật chất bằng một đoạn màng tế bào (tự học) 3.1. Hiện tượng nhập bào 3.2. Hiện tượng xuất bào
 • 5. Bài 3 1. Đại cương (tự học) 2. Các trạng thái điện học của màng tế bào 2.1. Trạng thái phân cực 2.2. Trạng thái khử cực 2.3. Trạng thái hồi cực 3. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động của màng tế bào (tự học một phần) 3.1. Điện thế nghỉ 3.2. Điện thế hoạt động Cấu trúc bài học
 • 6. “Gia đình là tế bào của xã hội”
 • 7. Các tế bào Các cơ quan Cơ thể con người ??
 • 8. Khoảng 220 loại TB Tế bào lớn nhất? Tế bào nhỏ nhất? Tế bào dài nhất? Tế bào gốc? Một số loại tế bào trong cơ thể
 • 9. tế bào chức năng cơ quan tổn thương cơ thể người bệnh lý Tầm quan trọng của Sinh lý tế bào Điều trị ???
 • 11. ĐẠI CƯƠNG • Hàng triệu triệu tb → Cơ thể con người • TB → là đơn vị cấu tạo + chức năng của cơ thể • Cấu trúc + chức năng của TB → QĐ chức năng slý cơ quan • Các TB được biệt hóa thành từng hệ cơ quan
 • 12. Cơ thể người có khoảng 100.000 tỉ tế bào ĐẠI CƯƠNG 4.200.000 TB 14 tỉ TB6.000 - 7.000 TB
 • 13. TB: được cấu tạo bởi những chất khác nhau →nguyên sinh chất gồm 5 thành phần cơ bản ĐẠI CƯƠNG Nước Môi trường chính trong tb 70-85% khối lượng tb Các chất điện giải: +Cung cấp chất vô cơ cho các phản ứng nội bào. +Vận hành một số cơ chế của tế bào. Protein Chiếm 10 - 20% khối lượng tế bào. * Lipid: #2% KL TB - Đặc biệt TB mỡ chứa 95% triglycerid là kho dự trữ năng lượng của cơ thể. Carbohydrate # 1% KL TB.
 • 14. Màng tế bào dày 7,5 - 10 nm (1 nanomet = 10 - 9 mét) SINH LÝ MÀNG SINH HỌC TẾ BÀO 7,5 - 10 nm
 • 16. ● Lipid (42%): + Phospholipid: 25% + Cholesterol: 13% + Lipid khác: 4% + Thực chất: lớp lipid kép, mềm mại, gồm đầu ưa nước và kỵ nước. + có thể uốn khúc trượt qua lại dễ dàng → tạo khả năng hòa màng SINH LÝ MÀNG SINH HỌC TẾ BÀO
 • 17. SINH LÝ MÀNG SINH HỌC TẾ BÀO khối cầu nằm chen giữa lớp lipid (glycoprotein) Protein trung tâm - tạo thành kênh: khuếch tán chất hòa tan trong nước: các ion. - Chất mang (Carrier protein). Protein ngoại vi -Như enzyme → điều khiển chức năng nội bào. Protein : 55%
 • 18. ● Carbohydrate 3%: - Tạo thành lớp áo: + mang điện tích (-). + Lớp áo có 4 chức năng: . Đẩy các phân tử tích điện (-) . Làm các TB dính vào nhau do có khi áo glucid tế bào này bám vào áo glucid tế bào khác.. . Hoạt động như những receptors của hormones. . Một số tham gia vào các phản ứng miễn dịch. SINH LÝ MÀNG SINH HỌC TẾ BÀO
 • 19. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO MÀNG TẾ BÀO Phân cách môi trường Trao đổi thông tin Thgia hđộng tiêu hóa,bài tiết TB Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng TB Tạođiệnthế
 • 20. 2.1. Phân cách với môi trường xung quanh CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
 • 21. 2.2. Chức năng trao đổi thông tin của màng tế bào: Các tế bào trao đổi thông tin qua 2 hệ truyền tin: hệ thống thần kinh và hệ thống thể dịch. Hệ thống thần kinh Hệ thống thể dịch Kênh truyền tin Khe sinap Dịch ngoại bào Chất truyền tin Hóa chất trung gian Các hormones Bộ phận nhận tin Thể tiếp nhận (receptor = Rc) ở màng sau sinap hay tế bào đích Các thể tiếp nhận trên: màng tế bào, trong bào tương hoặc trong nhân của tế bào đích CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Tế bào A Tế bào B
 • 22. 2.3. Tham gia tiêu hóa và bài tiết của tế bào CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Hiện tượng nhập bào Hiện tượng xuất bào Thực bào ẩm bào
 • 23. Hiện tượng nhập bào (Endocytosis): Hai hình thức nhập bào: +Thực bào (Phagocytosis): Là hiện tượng nuốt vi khuẩn, mô chết, bụi.. Các TB có khả năng thực bào: Đại thực bào > Neutrophil > Monocyte > Eosinopil, Vi bào đệm ở hệ thần kinh. +Ẩm bào (Pinocytosis): phần lớn các phân tử protein. Chức năng: hiện tượng nhập bào tạo hai chức năng: + Khởi đầu quá trình tiêu hóa của tế bào. + Tạo cử động dạng amib. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
 • 24. Hiện tượng xuất bào (Exocytosis): - Cần Ca++ và ATP. - Có chức năng bài tiết: + Các protein được tổng hợp trong tế bào. + Các thể cặn (residual body). CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
 • 25. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO 2.4. Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng TB 2.4.1. Vận chuyển thụ động Khuếch tán, thẩm thấu Điện thẩm, siêu lọc 2.4.2. Vận chuyển chủ động VC chủ động sơ cấp VC chủ động thứ cấp VC tích cực qua kẽ TB
 • 26. Vận chuyển thụ động (Passive transport): * Khái niệm: - Theo hướng gradient - Theo thể thức bậc thang. - Không cần năng lượng (E tích tụ trong gradiant) - Hầu hết không cần chất chuyên chở. - Hướng tới làm thăng bằng bậc thang. - Gồm 4 hình thức: khuếch tán, thẩm thấu, điện thẩm và siêu lọc CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO
 • 27. Chất khuếch tán nhờ năng lượng chuyển động nhiệt CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Khuếch tán Ngăn nồng độ cao Ngăn nồng độ thấp hơn
 • 28. - Tốc độ khuếch tán qua màng phụ thuộc vào: + Bản chất của chất khuếch tán. . Tỉ lệ thuận với độ hòa tan trong lipid. . Tỉ lệ nghịch với trọng lượng phân tử + Nhiệt độ: tỉ lệ thuận với nhiệt độ. + Trạng thái của màng: . Tỉ lệ nghịch với độ dày của màng. . Số kênh trên đơn vị diện tích màng. + Sự khuếch tán của 1 chất khác xảy ra đồng thời. - Gồm: khuếch tán đơn giản và khuếch tán được gia tốc CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Khuếch tán
 • 29. Khuếch tán đơn giản: - Trong khuếch tán đơn thuần: + Mức độ khuếch tán được xác định bởi: . Số lượng chất được vận chuyển . Tốc độ chuyển động nhiệt . Số lượng các kênh protein trong màng tb - Khuếch tán qua lớp lipid kép: Các chất hòa tan trong lipid: Oxy, dioxyt carbon (CO2), acid béo, vitamin tan trong dầu A, D, E, K, Alcool... - Khuếch tán qua các kênh protein: + Nước và các chất hòa tan trong nước. + Các kênh protein này chọn lọc chất khuếch tán do đặc điểm về đường kính, hình dạng và điện tích của kênh. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Khuếch tán
 • 30. Khuếch tán được gia tốc: còn gọi là khtán được tăng cường, khtán được thuận hóa. - Là sự khuếch tán nhờ vai trò của chất mang, còn gọi là khtán qua chất mang. - Chất khuếch tán: + Là chất hữu cơ không tan trong lipid và có kích thước phân tử lớn, đặc biệt là Glucose, acid amin. + Insulin kích thích tốc độ khuếch tán gấp 10 - 20 lần. + Có thể vận chuyển các monosaccharid khác như Galactose, mantose, xylose, arabinose. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Khuếch tán
 • 31. ● Cơ chế khuếch tán được gia tốc: + Chất khtán gắn lên vị trí gắn (binding sites) của phtử chất mang. + Chất mang thay đổi cấu hình mở về phía ngược lại. + Chuyển động nhiệt của phân tử chất khtán sẽ tách nó ra khỏi điểm gắn và di chuyển về bên kia màng. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Khuếch tán
 • 32. Khuếch tán đơn giảnKhuếch tán đơn giản Khuếch tán đượcKhuếch tán được gia tốcgia tốc Qua lớp lipid képQua lớp lipid kép Qua kênh proteinQua kênh protein Hình thứcHình thức Trực tiếp qua kheTrực tiếp qua khe Trực tiếp quaTrực tiếp qua kênhkênh Chất mangChất mang (protein VC)(protein VC) ChấtChất khuếch tánkhuếch tán Lipid, khí, vitaminLipid, khí, vitamin tan trong dầu,tan trong dầu, nướcnước Ion, nướcIon, nước Dinh dưỡngDinh dưỡng Đặc điểmĐặc điểm - Tính tan trong- Tính tan trong lipidlipid - Động năng của- Động năng của nước lớnnước lớn -Đường kính,-Đường kính, hình dạng, điệnhình dạng, điện tíchtích -Vị trí và sự đóng-Vị trí và sự đóng mở cổng kênhmở cổng kênh -Chất khuêch tán-Chất khuêch tán gắn lên điểm gắngắn lên điểm gắn -Thay đổi cấu hình-Thay đổi cấu hình -Chuyển động-Chuyển động nhiệtnhiệt Khác nhauKhác nhau Tốc độ không có giá trị giới hạnTốc độ không có giá trị giới hạn Tốc độ có giá trịTốc độ có giá trị giới hạngiới hạn CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Khuếch tán
 • 33. • Dung môi sẽ chuyển từ a sang b. Đó là sự thẩm thấu → thực chất là một quá trình khuếch tán của các phân tử dung môi • ASTT: áp lực cần tác dụng lên dung dịch b để ngăn cản sự di chuyển của các phân tử dung môi từ dung dịch A xuyên qua màng bán thấm đến dung dịch B. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Thẩm thấu Dung dịch A (nồng độ a) Dung dich B (nồng độ b) Màng bán thấm Nước Chất tan [a]>[b] Dung môi
 • 34. Theo luật Van’t Hoff: ASTT thể hiện qua công thức: R: Hằng số khí lý tưởng P = RTC T: Nhiệt độ tuyệt đối C: Nồng độ thẩm thấu (do số hạt chất tan trong 1 thể tích) CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Thẩm thấu
 • 35. Ngoại bào Nội bào Màng TBChênh lệch về điện thế Ion (+) → bên màng tích điện (-) Ion (-) → bên màng tích điện (+) chênh lệch về nồng độ tăng dần khuếch tán do chênh lệch nồng độ khuếch tán do chênh lệch điện thế Cân bằng trạng thái thăng bằng động CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Điện thẩm
 • 36. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Siêu lọc Lực tác dụng lên thành mao mạch Tạo ra một áp suất lọc Đẩy dịch từ mao mạch vào khoảng kẽ AS thủy tĩnh đẩy nước và các chất hòa tan AS keo: bản chất là AS thẩm thấu kéo nước về phía nó
 • 37. Hiện tượng siêu lọc được thể hiện qua công thức: P lọc = (Pa + S) - (Pb + U) mmHg + Pa: AS thủy tĩnh của mao mạch đầu tiểu động mạch và đầu tiểu tĩnh mạch có trị số trung bình lần lượt là 30 mmHg và 10 mmHg + S: AS keo khoang kẽ, trung bình khoảng 8mmHg. + Pb: AS thủy tĩnh khoang kẽ, trị số khác nhau tùy vị trí trong cơ thể, trung bình thường là -3mmHg + U: AS keo của huyết tương, trung bình 28mmHg CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Siêu lọc
 • 38. Bài tập cá nhân: Download hình ảnh cấu trúc màng tế bào từ một website bất kỳ bằng tiếng Anh có đầy đủ các thành phần như trong giáo trình và chú thích bằng tiếng Việt.
 • 39. 1. Liệt kê và sắp xếp theo trình tự giảm dần hàm lượng nước có tại các cơ quan trong cơ thể: não, tim, phổi, gan, thận, xương. 2. Điền vào chỗ trống: Stt Chức năng tế bào Bất thường xảy ra Bệnh lý liên quan 1 Phân cách với môi trường xung quanh Vỡ màng tế bào hồng cầu,.. Tán huyết 2 Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng 3 Tác nhân tạo ra điện thế màng 4 Kết dính tế bào 5 Tương tác tế bào 6 Trao đổi thông tin giữa các tế bào
 • 40. VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO 2.4. Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng TB 2.4.1. Vận chuyển thụ động Khuếch tán, thẩm thấu Điện thẩm, siêu lọc 2.4.2. Vận chuyển chủ động VC chủ động sơ cấp VC chủ động thứ cấp VC tích cực qua kẽ TB
 • 41. * Khái niệm: - Xảy ra theo hướng ngược gradient điện hóa học: ngược bậc thang nồng độ, áp suất, điện thế. - Hướng tới bậc thang càng rộng hơn. - Cần chất mang. - Cần tiêu thụ năng lượng (ATP) → nguồn gốc năng lượng sử dụng QĐ chia 2 loại VC chủ động: VC chủ động sơ cấp và VC chủ động thứ cấp. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Vận chuyển chủ động
 • 42. Đặc điểm: - Nguồn gốc năng lượng: thủy phân ATP hoặc một vài hợp chất Phosphate cao năng khác. - Chất được vận chuyển: Các ion như: Na+ , K+ , Ca++ , H+ , Cl- . - Bao gồm: Bơm Na+ -K+ -ATPase Bơm Ca++ Vận chuyển chủ động sơ cấp ion H+ CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Vận chuyển chủ động sơ cấp
 • 43. Bơm Na+ -K+ -ATPase: - Bơm hiện diện ở tất cả tế bào trong cơ thể. - Chất mang: Gồm hai protein hình cầu: - Có 3 đặc điểm: . Có 3 vị trí receptor gắn với Na+ ở phía trong TB. . Có 2 vị trí receptor gắn với K+ ở phía ngoài TB. . Phần phía trong gần receptor của Na+ có men ATPase hoạt động. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Vận chuyển chủ động sơ cấp
 • 44. Bơm Na+ -K+ -ATPase: - Hoạt động: 2 K+ từ ngoài vào trong tế bào và 3 Na+ từ trong ra ngoài. → Kết quả này là do năng lượng cung cấp từ ATP làm thay đổi cấu hình chất mang. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Vận chuyển chủ động sơ cấp
 • 45. Bơm Na+ -K+ -ATPase: - Chức năng: + Bơm có vai trò duy trì nồng độ Na+ và K+ khác nhau hai bên màng: [Nao + ] > [Nai + ], [Ki + ] > [Ko + ]. Do đó, giúp: + Điều hòa thể tích tế bào: quan trọng nhất + Tác nhân tạo ra điện thế màng. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Vận chuyển chủ động sơ cấp
 • 46. ■ Vận chuyển chủ động sơ cấp các ion khác: - Bơm Ca++ : Duy trì nồng độ Ca++ thấp trong tế bào. - Vận chuyển chủ động sơ cấp ion H+ ở 2 nơi trong cơ thể: + TB thành của dạ dày → Bài tiết H+ để tạo HCl trong dịch vị. + Ống thận → Bài tiết H+ → điều hòa [H+ ] trong máu. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Vận chuyển chủ động sơ cấp
 • 47. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Vận chuyển chủ động thứ cấp VC chủ động thứ cấp glucose, acid amin, các ion Đồng vận chuyển thuận Đồng vận chuyển nghịch
 • 48. ■ Đồng vận chuyển thuận (Co-transport): + Đồng vận chuyển thuận Na+ và Glucose/acid amin. + Đồng vận chuyển thuận Na+ -K+ - 2 Cl - , K+ - Cl- ■ Đồng vận chuyển nghịch (Counter - transport): Sodium với Calcium xảy ra ở hầu hết tb trong cơ thể. Sodium với Hydrogen một vài mô đặc biệt ở ống lượn gần của đơn vị thận CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO Vận chuyển chủ động thứ cấp
 • 49. Bài tập cá nhân: 1. Hãy trình bày lại bài học dưới dạng sơ đồ tóm tắt. 2. Hoàn thành các bảng trống sau đây: Khếch tán đơn giản Khếch tán được gia tốcQua lớp lipid kép Qua kênh protein Hình thức Chất khếch tán Đặc điểm Khác nhau Sơ cấp Thứ cấp Đồng VC thuận Đồng VC nghịch Đặc điểm Chất được vận chuyển Ví dụ
 • 50. BÀI TẬP NHÓM 1. Tìm hiểu nồng độ thấu của máu là bao nhiêu?. Tính nồng độ thẩm thấu của dung dịch NaCl9‰, glucose 5%, glucose 20%? Các dung dịch này là đẳng trương, nhược trương hay ưu trương so với máu? Hậu quả có thể xảy ra nếu truyền cho bệnh nhân dung dịch ưu trương hoặc nhược trương? Pha các dung dịch làm xét nghiệm máu nếu ưu trương hoặc nhược trương thì tế bào hồng cầu sẽ biến đổi thế nào? 2. Đọc trước bài Sinh lý Máu mục 4.2 Đặc tính của bạch cầu, bài Sinh lý hô hấp mục 2 Trao đổi khí tại phổi, bài Sinh lý tiêu hóa mục 4.3 Hấp thu ở ruột non, bài Sinh lý thận mục 2 Tái hấp thu và bài tiết ở ống thận để tìm các ví dụ cho các dạng vận chuyến vật chất qua màng tế bào. Hãy liệt kê các ví dụ đó theo từng dạng vận chuyển?
 • 51. Vận chuyển tích cực qua kẽ tế bào (phối hợp các dạng vận chuyển): Xảy ra tại biểu mô ruột, biểu mô ống thận, biểu mô các tuyến ngoại tiết đám rối mạch mạc ở não CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO 2.4. Vận chuyển chọn lọc các chất qua màng TB 2.4.1. Vận chuyển thụ động Khuếch tán, thẩm thấu Điện thẩm, siêu lọc 2.4.2. Vận chuyển chủ động VC chủ động sơ cấp VC chủ động thứ cấp VC tích cực qua kẽ TB
 • 52. 2.5. Tạo ra điện thế màng, điện thế hoạt động ĐIỆN THẾ MÀNG TẾ BÀO Giữa mặt trong và mặt ngoài màng tế bào luôn tồn tại một hiệu điện thế do sự khác biệt về nồng độ các ion tạo ra Điện thế nghỉ Điện thế hoạt động
 • 53. CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC TẾ BÀOTẾ BÀO • Khi nghó ,ñieän theá maøng Vm haèng ñònh • Khoâng coù doøng ñieän ++++++++++++++++++ ------------------------------ Moät maûng cô tim 0 mV +-
 • 54. Moät maûnh cô tim ++++------------------------ ------++++++++++++++ Doøng ñieän Khi coù kích thích Vmthay ñoåi Gaây khöû cöïc ÑTÑ CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC TẾ BÀOTẾ BÀO
 • 55. Moät maûnh cô tim ------++++++++++++++ Trong ++++------------------------ Doøng ñieän +- Ñieän theá aâm Ñieän theá ñoäng lan truyeàn Ngoaøi CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC TẾ BÀOTẾ BÀO
 • 56. ------------------------------- Moät maûnh cô tim hoaøn toaøn khöû cöïc ngoaøi +++++++++++++++++++ Vmkhoâng thay ñoåi Khoâng coù doøng ñieän CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC TẾ BÀOTẾ BÀO
 • 57. +++++++------------------- Moät maûnh cô tim ngoaøi trong ------------+++++++++++ Taùi cöïc Doøng ñieän - CÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌCCÁC TRẠNG THÁI ĐIỆN HỌC TẾ BÀOTẾ BÀO
 • 58. Định nghĩa: Là điện thế màng khi tế bào không hoạt động. Sơ lược về tỉ lệ nồng độ của ion Na+ và K+ : C Nao + / C Nai + = 10 C Ki+ / C Ko+ = 35 Nguồn gốc của điện thế nghỉ: Khuếch tán K+ , Khuếch tán Na+ , Hoạt động của bơm Na+ K+ ATPase. Điện thế màng lúc nghỉ là - 90 mV đến - 70 mV, và tùy theo loại mô. Như vậy ở điện thế nghỉ, màng tế bào ở trạng thái phân cực bên ngoài màng tích điện dương, bên trong tích điện âm. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO ĐIỆN THẾ NGHỈ 140 4 14214
 • 59. Định nghĩa Quá trình hình thành điện thế hoạt động CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
 • 60. Định nghĩa - Là quá trình biến đổi rất nhanh của điện thế màng tế bào lúc nghỉ. - Khi tế bào bị kích thích: + Bên ngoài tế bào tích điện âm hơn so với bên trong tế bào. CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
 • 61. Moät maûnh TB ++++------------------------ ------++++++++++++++ Doøng ñieän Khi coù kích thích Vmthay ñoåi Gaây khöû cöïc ÑTÑ CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
 • 62. - Giai đoạn khử cực: + Hiện tượng: Màng tb tăng tính thấm đối với Na+ đột ngột → Na+ di chuyển ồ ạt từ ngoài vào trong tế bào. + Kết quả: Bên trong tế bào tích điện (+) hơn bên ngoài màng tế bào. Điện thế màng bên trong TB tăng lên CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG Cơ chế
 • 63. Giai đoạn tái cực: + Hiện tượng: Có sự (+) thoáng qua kênh K+ → K+ từ trong ra ngoài TB → Kết quả: cân bằng điện tích với Na+ đi vào nên điện thế ít thay đổi CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG Cơ chế
 • 64. Cuối cùng: - Hiện tượng: bơm Na+ -K+ -ATPase hoạt động bơm Na+ ra ngoài và K+ vào trong tb - Kết quả: phục hồi lại trạng thái nghỉ ban đầu (- 90 mV) Lúc này điện thế nghỉ có thể âm hơn lúc ban đầu (- 100mV) trong vài miligiây CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG Cơ chế
 • 65. • Dòng điện sinh học: - Khi có sự (+) ngoài màng tb → chênh lệch về điện thế → Xuất hiện một dòng điện sinh học lan truyền từ cực (-) sang (+), từ vùng kích thích ra xung quanh. → Lâm sàng: ECG, EMG, EEG,… CHỨC NĂNG MÀNG TẾ BÀO DÒNG ĐIỆN SINH HỌC Điện thế Vùng kích thích Điện thế Vùng lân cận
 • 66. Bài tập cá nhân 1. So sánh điện thế khuếch tán của K+ và Na+ ? 2. Điền vào bảng sau: Đặc điểm trạng thái điện học của màng tế bào Các trạng thái Diễn tiến Kết quả
 • 67. Bài tập nhóm Hệ thống, cơ quan Phương pháp ứng dụng Mô tả ngắn gọn nguyên lý Não Đo điện não đồ Tim Đo điện tâm đồ Cơ Đo điện cơ 1. Trình bày các ứng dụng dòng điện sinh học hiện nay trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân theo bảng gợi ý sau:
 • 68. Sự khác nhau về nồng độ ion giữa khu vực ......... và ........lúc nghỉ nhờ hoạt động của các bơm protein. Bơm .............. là thành phần chính trong chức năng trên bằng cách vận chuyển ..... ion Na+ ra ngoài và ..... ion...... vào trong tế bào cơ tim, quá trình này sử dụng năng lượng từ ...................... Quá trình trên gọi là vận chuyển .................... Nồng độ Ca2+ ngoại bào được duy trì ...... hơn nội bào nhờ bơm ........................ và bơm ................, trong đó bơm Na+ -Ca2+ cho phép ....... vào trong nội bào, làm ...........gradient nồng độ Na+ và lấy năng lượng giải phóng từ quá trình này (thay vì từ ATP) để đẩy ion Ca2+ ra ngoài, cách vận chuyển này gọi là vận chuyển ....................
 • 69. Gia đình là tế bào của xã hội, còn tiền bạc và sự chung thủy là chất nguyên sinh của gia đình