Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Dernier(20)

Session 69 Christian Udin

 1. EasyWay ITS Deployment Roadmap Linköping 9 jan 2009 Christian Udin, Sweco ITS christian.udin@sweco.se www.easyway-its.eu
 2. Presentationens innehåll Bakgrund kring de europeiska arbetet inom ITS Kort om EasyWay EasyWay ITS Deployment Roadmap Resultat från arbetet Fortsättning Transportforum, 9 Januari 2009 2
 3. Helt nya förutsättningar Hårdvaru / Väg Industriellt Applikations Lokalt/regionalt perspektiv Stötta Pre MIP perspektiv perspektiv bilindustrin perspektiv Industriell MIP 2001-2006 utveckling Brukar Europeiskt Co-modalt Policy (resenärs) Ett europeiskt MIP 2007-2013 vägtrafiksystem perspektiv perspektiv perspektiv perspektiv EasyWay Transportforum, 9 Januari 2009 3
 4. EasyWay EC TEN-T Focus på implementering av Europeiska ITS tjänster − Trafikinformation − Trafikstyrning − Godstransporter (nytt område) − Intelligent infrastruktur (ICT) Mer fokus på co-modality mot tidigare perioder Består av 23 länder (21 MS+2) Budget: 2000 M€ (80 % av länderna och 20 % från EU) 2007- 2009 (-2013) Uppdelat i 8 regionala delar Transportforum, 9 Januari 2009 4
 5. EasyWay:s struktur Political EasyWay towards sustainable mobility issues Increase safety - Improve mobility - Reduce pollution Solutions to Groups, Evaluation and Dissemination study A5 - European studies A6 – Project Management, Expert Solutions to A1 – Traveller A2 – Traffic A3 – Freight deploy Information management and logistic Services Services services Supporting A4 – Connected ICT infrastructure infrastructure (Monitoring, processing and data exchange infrastructure) Transportforum, 9 Januari 2009 5
 6. ”Regular deployment” Needs Deployment Transportforum, 9 Januari 2009 6
 7. European studies Needs Deployment European Deployment Studies Guidelines Transportforum, 9 Januari 2009 7
 8. European Studies ES 1 Europe wide Traveller Information continuity and co-modality ES 2 Europe wide Traffic and Network management and co-modality ES 3 Europe wide Freight and Logistics services ES 4 VMS Harmonisation ES 5 DATEX II ES 6 European ITS Deployment Roadmap Transportforum, 9 Januari 2009 8
 9. EasyWay ITS Deployment Roadmap Sverige (VV) ansvariga för en ”European study”: EasyWay ITS Deployment Roadmap. Syfte att identifiera ITS tjänster för ett framtida europeiskt transportsystem som skall implementeras från 2010 (EasyWay fas 2) November 2007 - November 2009 Transportforum, 9 Januari 2009 9
 10. EasyWay ITS Deployment Roadmap Arbetet tog sin utgångspunkt från olika arbeten och projekt i Europa bl.a. ITS Action Plan, CEDR Roadmap. Undersökning (survey) bland olika aktörer i Europa kring hur de prioriterar de olika tjänster och kring implementering Analys av resultat från undersökningen Utifrån resultat och diskussioner inom arbetsgruppen levererades förslag på tjänster Transportforum, 9 Januari 2009 10
 11. EasyWay ITS Deployment Roadmap Förslagen på tjänster analyserades av EasyWay expertgrupper Workshop:s med olika aktörer diskuterade tjänsterna Utifrån detta definierades vad en European Action och europeisk tjänst (”Core European ITS Service”) innebär… …och identifierades ”European ITS Actions” − 8 Core European ITS Services − 7 Supporting European Actions − 8 Topics for Viability Studies Transportforum, 9 Januari 2009 11
 12. Definition av Core European ITS Services Core European EasyWay ITS Services are services for European Hauliers and Travellers, where road operators play a key role in their implementation and operation A Core European ITS service means: − The travellers shall know when to expect it (operating environment) − It shall offer a minimum level of common content and functionality − It shall offer a common “look and feel” when relevant Core European ITS Services are considered to be mature enough and effective enough (in relation to EasyWay objectives) to form the backbone of deployment activities within EasyWay. Transportforum, 9 Januari 2009 12
 13. Förslag avseende Europeiska tjänster Trafik- Trafikledning Gods- Intelligent information transporter infrastruktur System för Strategisk Tillgång till reseplanering vägtrafikledning regelverk avseende onormala eller farliga transporter Trafikant- Trafikstyrning på Intelligent lastbils- information känsliga vägavsnitt parkering Co-modal Störningshantering resplanerare Transportforum, 9 Januari 2009 13
 14. Förslag avseende ”Supporting actions” Trafik- Trafikledning Gods- Intelligent information transporter infrastruktur Användning av VMS Input till Vägnätsdefintion i strategisk strategisk trafikledning och vägtrafikledning styrning för korridorer och vägnät Struktur/Ramverk/Re Informationsöverföri kommendationer för ng ruttval Beslutsstödssystem Optimal kvalitet på information Transportforum, 9 Januari 2009 14
 15. Förslag avseende ”Topics for Viability Studies” Trafik- Trafikledning Gods- Intelligent information transporter infrastruktur Strategisk Harmoniserad Hantering av vägtrafikledning och godsinformations hastighetsgränsinfor ny tendenser överföring mation Strategisk Trafikstyrning av Införande av vägtrafikledning och gods (integrerade kooperativa system miljöaspekter system med flera inkluderat aktörer) vägavgifter Riskhantering för farligt gods Analys/optimering av godstransportflöd en Transportforum, 9 Januari 2009 15
 16. Fortsättning… Övriga European Studies arbetar med Deployment Guidelines för tjänsterna och Terms of Reference för supporting actions och viability studies Parallellt pågår arbete med att identifiera en ”Road Network definition” Workshop organiserat av EasyWay/ERTICO för att få en bred förankring av tjänsterna hos olika aktörer i Europa Mars/April 2009 leverera Deliverable 3 – ”Guidelines” för införandet av ”Core European Services” November 2009 leverera ev. Deliverable 4 – Guidelines including Technical specifications Transportforum, 9 Januari 2009 16
 17. Tack! http://www.easyway-its.eu/ christian.udin@sweco.se www.easyway-its.eu
Publicité