Publicité

Når digitaliseringen kommer og tar oss

Trigger
Trigger
2 May 2016
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Når digitaliseringen kommer og tar oss(20)

Publicité
Publicité

Når digitaliseringen kommer og tar oss

 1. @pcarlsen @triggeroslo #triggershowcase Hva skjer når digitaliseringen kommer og tar oss?
 2. Det er jammen 
 ikke godt å si…
 3. Vi lever i en tid med en ekstrem endringstakt.
 4. Fire endringsdrivere: 1. Endret forbrukeratferd 2. Teknologiutvikling 3. Nye forretningsmodeller 4. Nye verdikjeder
 5. 1. Endret forbrukeratferd
 6. iPotty Hva skjer når neste generasjon vokser opp med å bruke iPad når de går på potte?
 7. Internettgenerasjonens normsett: 1. Frihet 5. Skreddersøm 3. Granskende 4. Integritet 2. Kollaborasjon 7. Underholdning 6. Fart/tempo 8. Innovasjon Kilde: Don Tapscott
 8. G E N E R A S J O N P R E S TA S J O N L I K H E T S - T R A D I S J O N P O L I T I S K K O R R E K T E « V E L G E R I K T I G » F Ø L G E R A N D R E S O S I A L M O B I L I T E T « I N D I V I D U A L I S M E » E K L E K T I S K & K O M P L E K S I D E N T I T E T S B Y G G I N G N O R M E N F O R N O R M A L E R S M A L K O N S E N S U S K U LT U R P R E S TA S J O N P R E S S E L L E R K O N S U M E R I S M E ?
 9. K U R AT O R & H J E L P E R - R O L L E N V I K T I G E R E : Når vi står opp mot informasjonsoverflod og økte forventinger blir datadrevet optimalisering og personifisering sentralt. 
 Les: Fingerspissfølelse og forståelse blir viktigere.
 10. Kilde: United Minds Vi forventer at selskapene rundt oss hjelper oss. At de bidrar positivt i fremtiden. – 10$ÅR$ MILJÖ, VÄLGÖRENHET HÅLLBARHET SOCIAL MINSKA6NEGATIVA6 EFFEKTER SKAPA6 POSITIVA6VÄRDEN I6RELATION6TILL6AFFÄRSVERKSAMHETEN DEL6AV6AFFÄRSMODELLEN I6EGEN6VERKSAMHET I6VÄRDEKEDJAN6 OCH6I6SAMHÄLLET – 5$ÅR$ IDAG AFFÄRSKULTUR +$5$ÅR Skiftande$fokus$för$företag
 11. 2. Teknologiutvikling
 12. Google har skummelt mye makt, men det er Mark Zuckerberg jeg er livredd for!
 13. Facebook vil bli internett. Det må de ikke få lov til!
 14. ” Algoritmen er den nye redaktøren, Og hun som kontrollerer den er den nye SJEFREDAKTØREN...” Hva med min jobb? Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten “Algoritmen er den nye redaktøren. Hun som kontrollerer den, er den nye sjefredaktøren”.
 15. Roboter kan aldri erstatte oss som jobber i kreative yrker! Heldigvis:
 16. Eller..?
 17. Hva skjer med jobben vår hvis vi ender opp med å markedsføre oss mot robotene som styrer smarte kjøleskap og digitale shopping assistenter?
 18. Renewable energy Advanced oil & gas exploration and recovery Advanced materials 3D printing Energy storage Next-generation genomics Autonomous and near-autonomous vehicles Advanced robotics Cloud technology Internet of Things Automation of knowledge work Mobile Internet 0.1-0.6 0.2-0.6 0.2-0.5 0.1-0.5 0.2-0.3 0.7-1.6 0.2-1.9 1.7-4.5 1.7-6.2 2.7-6.2 5.2-6.7 3.7-10.8 Disruptive technologies: $30 trillion potential annual impact in 2025 Range of sized potential economic impacts, USD trillions, annual Kilde: Arthur D Little Ny teknologi endrer forutsetningene for hvordan vi driver business, men åpner enorme muligheter for dem som tør å utnytte den.
 19. 3. Nye forretningsmodeller
 20. The Economics of Collaboration: New Competitive Space Business Webs Extended Enterprise Industrial Age Corporation VALUE CREATION Mass Collaboration Physical Financial Networked IntelligenceCRITICAL RESOURCES Self- Organization Traditional Hierarchy Plattformøkonomien snur opp ned på konkurransesituasjonen
 21. Spotify er verdens største musikkbutikk. De eier ikke en eneste låt.
 22. Uber er verdens største taxiselskap. De eier ikke en eneste taxi.
 23. Facebook er verdens største medieselskap. De skriver ikke en eneste sak.
 24. AirBnb er verdens største formidler av overnattinger. De eier ikke ett eneste hus.
 25. +
 26. 4. Nye verdikjeder
 27. En ganske tradisjonell verdikjede
 28. Automation Robotics 3D printing ‘Re-indust- rialization’ §  Bringing the production home §  Phase beyond outsourcing… §  Tankers idle… 2 Average length of supply chain 2012(?) 2025 Six key implications of disruptive technologies Norway examples §  What is the implication for global/regional transport – including shipping? §  What if spare parts in the North Sea are 3D-printed on the platform? §  What if we had no non-food in grocery stores – just 3D- printing – and pick up at cashier? Kubicam Automation Robotics 3D printing ‘Re-indust- rialization’ §  Bringing the production home §  Phase beyond outsourcing… §  Tankers idle… 2 Average length of supply chain 2012(?) 2025 Six key implications of disruptive technologies Norway examples §  What is the implication for global/regional transport – including shipping? §  What if spare parts in the North Sea are 3D-printed on the platform? §  What if we had no non-food in grocery stores – just 3D- printing – and pick up at cashier? Kubicam Kilde: Tor Jacob Ramsøy Kommer produksjonen hjem igjen?
 29. “The curator of the Manus x Machina exhibit, Andrew Bolton, believes that 3D printing technology will soon help consumers create clothing at home”.
 30. Den fysiske klesbutikken blir digital
 31. Blir skredderen byttet ut med 3D-printere i butikk? Neste steg:
 32. Konsekvenser:
 33. 53% av arbetstillfällen i Sverige riskerar att försvinna till följd av automatisering och datorisering (Fölster & Hultman 2014)
 34. Sannsynlighet for automatisering
 35. Redd? Spent?
 36. Hva betyr det for oss som jobber med kommunikasjon?
 37. Kommunikasjon alene er ikke lenger nok. Posisjonering i fremtiden krever mer av oss.
 38. FORTJENT POSISJON Varig engasjement MENING FORNYELSE TEKNOLOGI Målgruppe Merkevare =
 39. Fortjent posisjon Varig engasjement MENING FORNYELSE TEKNOLOGI Målgruppe Merkevare =
 40. MENING Den faste bestanddelen som utgjør eksistensgrunnlaget for en virksomhet.
 
 Hvorfor finnes vi? Hvorfor går vi på jobb? Hva er den viktigste verdien vi tilfører 
 i våre kunders liv? Hva er våre viktigste hjertesaker?
 41. “The future of marketing is leadership” Seth Godin
 42. THE BIG WHY?!
 43. Virksomhet Hjertesak Innovasjon, produkter og tjenester Folkebevegelse Emosjonelt og omdømmebyggende Rasjonelt og taktisk
 44. “This policy best defines who we are as a company, born out of a Swedish culture that places an emphasis on a healthy work/family balance, gender equality, and the ability for every parent to spend quality time with the people that matter most in their lives”. Katarina Berg, HR-sjef i Spotify
 45. Fortjent posisjon Varig engasjement MENING FORNYELSE TEKNOLOGI Målgruppe Merkevare =
 46. TEKNOLOGI
 Er du ikke relevant er du ute. Er du ikke enkel er du ute. Er du ikke sømløs er du ute. Leverer du ikke en optimal kundeopplevelse er du ute. 
 
 Teknologi har blitt så viktig at det spiller en avgjørende rolle i posisjoneringen til en virksomhet. Det stiller krav til både innovasjon, service og kommunikasjon.
 47. Buzz: People power. Customer centric. User first. Maktskifte: Brukerne bestemmer mer og mer. Respekterer vi det ikke, får vi sparken.
 48. Å tørre…
 49. …og feile blir viktigere – og det er ikke så farlig som mange tror.
 50. Fortjent posisjon Varig engasjement MENING FORNYELSE TEKNOLOGI Målgruppe Merkevare =
 51. FORNYELSE Effektiv posisjonering stiller krav 
 til fornyelse på to nivåer: 
 1. PRODUKT- OG TJENESTEUTVIKLING: 
 Må levere på rasjonelle drivere som stiller stadig høyere krav til kvalitet. Bør overraske positivt. 
 
 2. KUNDE- OG MARKEDSKOMMUNIKASJON: 
 Må levere på emosjonelle drivere og tilføre nye perspektiver til meningsdimensjonen i merkevaren. Skal være sterk nok til å vekke ekte interesse hos potensielle kunder og styrke lojaliteten og ambassadørskapet blant eksisterende kunder.
 52. Mer enn noen gang trenger virksomheter en kreativ klippe som de kan hoppe fra hver gang de prøver seg på nye triks.
 53. Innovasjonsdrevet kommunikasjon
 54. Fortjent posisjon Varig engasjement MENING FORNYELSE TEKNOLOGI Målgruppe Merkevare =
 55. MERKEVARE
 Summen av mening, fornyelse og teknologi utgjør kjernen i merkevaren som ligger til grunn for kommunikasjonen. MÅLGRUPPE
 Virksomheten må involvere målgruppen i posisjoneringsarbeidet på en måte som sikrer at den merkevaren vi ønsker å skape oppleves riktig av målgruppen – og gjør det naturlig for målgruppen å dele opplevelsen videre. Merkevaren tar først en posisjon i samspill med målgruppen.
 56. = FORTJENT POSISJON Varig engasjement
 57. Det er lett å snakke om at andre må endre seg. Det vanskelige er å gjøre det selv.
 58. Ikke vent til det gjør vondt. Bruk overskudds- energi og kapital til å investere for fremtiden.
 59. 1. 
 Disruptiv rådgivning 2. 
 Organisasjon 3. 
 Systemstruktur 4. 
 Kanalkoreografi 5. 
 Brukerengasjement 6. 
 Trigger.Akselerator Seks utviklingsprosjekter på trappene
 60. Nye tider krever ny kompetanse. Det krever mot. Det krever investeringer. Det krever endringsglede.
 61. Kommunikasjon blir vanskeligere, men viktigere enn noen gang før.
 62. Tusen takk for oppmerksomheten!
Publicité