Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Bai 2 Phien ma va dich ma.ppt

  1. Thuyết Trình: Quá Trình Dịch Mã Môn: SINH HỌC DI TRUYỀN GVGD: Trần Thị Minh Tuyến Thành Viên Nhóm : 1/ Đặng Văn Hạnh - A12300104 2/ Bùi Thế Huy - A123001 3/ Đào Duy Vọng - A1130132 4/ Nguyễn Thành Nam – A11300136 5/ 6/ 7/
  2. Là quá trình tổng hợp protein diễn ra tại riboxom, trong tế bào chất của tế bào. * Quá Trình dịch mã: Hoạt hóa các aa. Tổng hợp chuỗi polipeptit. gồm 2 giai đoạn I. Khái Niệm:
  3. tiểu đơn vị bé của ribôxôm (RBX) gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu (gần bộ ba mở đầu) và di chuyển đến bộ ba mở đầu (AUG), aamở đầu – tARN tiến vào bộ ba mở đầu (đối mã của nó khớp với mã mở đầu trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), sau đó tiểu phần lớn gắn vào tạo RBX hoàn chỉnh. Enzim Axit amin + ATP + tARN aa – tARN (Phức hợp) II.Quá Trình Dịch Mã *Mở đầu:
  4. aa1 – tARN tiến vào RBX (đối mã của nó khớp với mã thứ nhất trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), một liên kết peptit được hình thành giữa aamở đầu và aa1. RBX chuyển dịch sang bộ ba thứ hai, tARN vận chuyển aamở đầu được giải phóng. * Kéo dài chuỗi polipeptit.
  5. Tiếp theo aa2 – tARN tiến vào RBX (đối mã của nó khớp với mã thứ hai trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), hình thành liên kết peptit giữa aa2 và aa1. RBX chuyển dịch đến bộ ba thứ ba, tARN vận chuyển aa1 được giải phóng. Quá trình cứ tiếp tục như vậy đến bộ ba tiếp giáp với bộ ba kết thúc của phân tử mARN. * Kéo dài chuỗi polipeptit.
  6. khi RBX chuyển dịch sang bộ ba kết thúc (1 trong 3 bộ 3 kết thúc) thì quá trình dịch mã dừng lại, 2 tiểu phần của RBX tách nhau ra. Một enzim đặc hiệu loại bỏ a.a và giải phóng chuỗi polipeptit. * Kết thúc:
  7. III. Kết Quả Và Ý Nghĩa Trong quá trình dịch mã, mARN thường đồng thời gắn với 1 nhóm RBX (riboxom) giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.
  8. ADN PHIÊN MÃ mARN DỊCH MÃ PRÔTÊIN TÍNH TRẠNG NHÂN ĐÔI SƠ ĐỒ CƠ CHẾ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN + Vật liệu di truyền là ADN trong mỗi tế bào được truyền lại cho đời sau thông qua cơ chế nhân đôi ADN. + Thông tin di truyền trong ADN biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua cơ chế phiên mã và dịch mã.
Publicité