Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
BỘ MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
Seminar tư tưởng
Hồ Chí Minh
Những nội dung cơ bản của
TTHCM về đạo đức
Thực hiện: Tổ 3 – A4K68
GV hướng dẫn: Lê Thị Nga
I.
TTHCM
•
• Phương pháp tiếp cận
• Cơ sở hình thành
II.Nội
dung
TTHCM
• Vai trò, sức mạnh của đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức...
TTHCM
•
• Phương pháp tiếp cận
• Cơ sở hình thành
Nội dung
TTHCM
• Vai trò, sức mạnh của đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức
• Ngu...
1.3 VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA TTHCM VỀ ĐẠO
ĐỨC.
 Là mấu chốt quan
trọng nhất, xuyên
suốt, nằm trong tất
cả các hệ thống tư
tưởng...
Ảnh hưởng tới quá
trình hình thành đạo
đức của ĐCSVN,
phẩm chất đạo đức
của mỗi con người
VN trong thời đại mới
1.3 Vị trí...
TTHCM
•
• Phương pháp tiếp cận
• Vị trí, vai trò
Nội dung
TTHCM
• Vai trò, sức mạnh của đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức
• Nguy...
1.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
Toàn bộ sự nghiệp
CM của HCM gắn
liền với quá trình phát
triển tư tưởng đạo đức
HCM và chính bản
...
 TTĐĐ và ĐĐHCM phải gắn liền với thực
tiễn của CMVN và phát triển một cách có
hệ thống.
 Nguồn gốc hình thành tư tưởng đ...
Niên thiếu 1911 1941
TT đạo đức HCM đc phát triển qua 3 thời kì:
1.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
TTHCM
•
• Phương pháp tiếp cận
• Cơ sở hình thành
Nội dung
TTHCM
• Vai trò, sức mạnh của đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức
• Ngu...
1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH
Bắt nguồn từ truyền
thống đạo đức của
dân tộc VN mà tính
nhân văn là cái mấu
chốt nhất. Phải thực
hàn...
HCM đã kế thừa tinh hoa đạo đức của nhân
loại, của 2 nền văn minh lớn là đạo đức của
phương Đông và phương Tây
1.1 CƠ SỞ H...
Nho Tiền
Tần: Lấy
đức để trị
chứ không
lấy pháp để
trị
Tư tưởng
về dân
chủ tư
tưởng về
quyền con
người
1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH
1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH
TTHCM
•
•
• Vị trí, vai trò
Nội dung
TTHCM
• Vai trò, sức mạnh của đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức
• Nguyên tắc xây dựng đạo đ...
1 Gốc của người CM
2 Sức hấp dẫn của CNXH
II.1 QĐ VỀ VAI TRÒ, SỨC MẠNH CỦA
ĐĐ
II.1.1 ĐẠO ĐỨC LÀ CÁI GỐC CỦA
NGƯỜI CM
 HCM đã khẳng định đạo đức
là nguồn nuôi dưỡng và phát
triển con người, như gốc củ...
 TT đạo đức HCM là đạo đức trong hành động,
lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.
 Như vậy, trong tư tưởng đạo đức HCM đức ...
Những giá trị đạo đức
cao đẹp, phẩm chất của
những người Cộng Sản
ưu tú, bằng tấm gương
sống là hành động của
mình, chiến ...
HCM là tấm gương
đạo đức trong sáng
của một nhân cách
vĩ đại, song cũng rất
đời thường
II.1.2 ĐẠO ĐỨC LÀ NHÂN TỐ TẠO
NÊN S...
II.1.2 ĐẠO ĐỨC LÀ NHÂN TỐ TẠO
NÊN SỨC HẤP DẪN CỦA CNXH.
TTHCM
•
•
• Vị trí, vai trò
Nội dung
TTHCM
• Vai trò, sức mạnh của đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức
• Nguyên tắc xây dựng đạo đ...
II.2 CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC
Trung với nước,hiếu với dân
Cần,kiệm,liêm chính,chí công vô tư
Thương yêu con người
Tinh thần quốc ...
 Trung với nước: tuyệt đối trung thành với sự
nghiệp dựng nước và giữ nước, với con đường đi
lên của đất nước, là suốt đờ...
Đối với cán bộ lãnh đạo,
HCM yêu cầu phải nắm
vững dân tình, hiểu rõ dân
tâm, thường xuyên quan
tâm cải thiện dân sinh,
nâ...
 Cần là cần cù , Kiệm là tiết kiệm, Liêm là liêm khiết,
Chính là chính trực là thẳng thắn, đứng đắn
 Ai cũng phải thực h...
Chí công vô tư là công
bằng công tâm, không
thiên tư thiên vị. Nêu
cao chủ nghĩa tập thể,
từ bỏ chủ nghĩa cá
nhân.
II.2.2 ...
 Thương yêu con người sống có tình có nghĩa.
 Là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp
nhất. Người nói, người cách m...
 Chủ nghĩa quốc tế là
một trong những phẩm
chất quan trọng nhất của
đạo đức CSCN, bắt nguồn
từ bản chất của GCCN.
 Là sự...
 Đoàn kết quốc tế là mục
tiêu lớn của thời đại là hòa
bình, độc lập dân tộc, dân
chủ và tiến bộ XH, là hợp
tác hữu nghị t...
TTHCM
•
•
• Vị trí, vai trò
Nội dung
TTHCM
• Vai trò, sức mạnh của đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức
• Nguyên tắc xây dựng đạo đ...
Nói đi đôi với làm
Xây đi đôi với chống
Phải tu dưỡng đạo
đức suốt đời
II.3 QUAN ĐIỂM VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC
XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC...
 Nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng bậc
nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới, là đặc
trưng bản chất của TTHCM...
 Xây: là xây dựng nền đạo đức
mới, đạo đức CM.
 Chống: là loại bỏ cái sai, cái
xấu, cái vô đạo đức trong đời
sống hằng n...
 Đạo đức CM là đạo đức dấn thân, đạo đức trong hành
động vì độc lập, tự do, hạnh phúc của ND của dân tộc.
 Dựa trên cơ s...
TTHCM
•
•
• Vị trí, vai trò
Nội dung
TTHCM
• Vai trò, sức mạnh của đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức
• Nguyên tắc xây dựng đạo đ...
III.3 SV HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TT, ĐẠO ĐỨC HCM
 Xác định đúng vị trí, vai trò của đạo đức đối với cá
nhân. Hồ chí Minh đã nói :“ có tài mà không có
đức là người vô dụng...
 Kiên trì tu dưỡng theo các
phẩm chất đạo đức Hồ Chí
Minh.
• Yêu tổ quốc
• Yêu nhân dân
• Yêu CNXH
• Yêu lao động
• Yêu K...
III.3.2 ND HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM
- Thực trạng đạo đức lối sống sinh viên hiện nay:
+Phần lớn sinh
viên...
Bên cạnh đó âm
mưu diễn biến hòa
bình đã tác động
không nhỏ đến đời
sống đạo đức công
dân. Một bộ phận
sinh viên mất phươn...
 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh
+ Một là học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh
cho sự n...
3.1.ND HT VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM
Ba là học đức tin tuyệt dối vào sức mạnh của nhân dân,
kính trọng nhân dân hết...
3.3 LIÊN HỆ VỚI SINH VIÊN DƯỢC
SVD người thầy thuốc tương lai của đất nước cần
 Không ngừng sống và học tập
theo tấm gươn...
TTHCM
•
•
• Vị trí, vai trò
Nội dung
TTHCM
• Vai trò, sức mạnh của đạo đức
• Chuẩn mực đạo đức
• Nguyên tắc xây dựng đạo đ...
Tư tưởng hcm về đạo đức v2.1
Tư tưởng hcm về đạo đức v2.1
Tư tưởng hcm về đạo đức v2.1
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tư tưởng hcm về đạo đức v2.1

20 784 vues

Publié le

Tư tưởng hcm về đạo đức

Publié dans : Sciences
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Tư tưởng hcm về đạo đức v2.1

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI BỘ MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Seminar tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. 2. Những nội dung cơ bản của TTHCM về đạo đức Thực hiện: Tổ 3 – A4K68 GV hướng dẫn: Lê Thị Nga
 3. 3. I. TTHCM • • Phương pháp tiếp cận • Cơ sở hình thành II.Nội dung TTHCM • Vai trò, sức mạnh của đạo đức • Chuẩn mực đạo đức • Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới III.Sinh viên • Học tập và làm theo Vị trí, vai trò CẤU TRÚC
 4. 4. TTHCM • • Phương pháp tiếp cận • Cơ sở hình thành Nội dung TTHCM • Vai trò, sức mạnh của đạo đức • Chuẩn mực đạo đức • Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới Sinh viên • Học tập và làm theo Vị trí, vai trò CẤU TRÚC
 5. 5. 1.3 VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA TTHCM VỀ ĐẠO ĐỨC.  Là mấu chốt quan trọng nhất, xuyên suốt, nằm trong tất cả các hệ thống tư tưởng HCM  Có vị trí quan trọng nhất trong sự nghiệp CMVN trong công cuộc xây dựng CNXH ngày nay
 6. 6. Ảnh hưởng tới quá trình hình thành đạo đức của ĐCSVN, phẩm chất đạo đức của mỗi con người VN trong thời đại mới 1.3 Vị trí vai trò của TTHCM về đạo đức.
 7. 7. TTHCM • • Phương pháp tiếp cận • Vị trí, vai trò Nội dung TTHCM • Vai trò, sức mạnh của đạo đức • Chuẩn mực đạo đức • Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới Sinh viên • Học tập và làm theo Cơ sở hình thành
 8. 8. 1.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN Toàn bộ sự nghiệp CM của HCM gắn liền với quá trình phát triển tư tưởng đạo đức HCM và chính bản thân Người là tấm gương tiêu biểu và sinh động nhất về thực hành đạo đức.
 9. 9.  TTĐĐ và ĐĐHCM phải gắn liền với thực tiễn của CMVN và phát triển một cách có hệ thống.  Nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức HCM xuất phát từ quá trình hình thành và phát triển TTHCM như vậy không thể tách rời CSHT đạo đức HCM với CSHT TTHCM. 1.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
 10. 10. Niên thiếu 1911 1941 TT đạo đức HCM đc phát triển qua 3 thời kì: 1.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
 11. 11. TTHCM • • Phương pháp tiếp cận • Cơ sở hình thành Nội dung TTHCM • Vai trò, sức mạnh của đạo đức • Chuẩn mực đạo đức • Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới Sinh viên • Học tập và làm theo Vị trí,vai trò
 12. 12. 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH Bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc VN mà tính nhân văn là cái mấu chốt nhất. Phải thực hành đạo đức và vấn đề nêu gương đạo đức
 13. 13. HCM đã kế thừa tinh hoa đạo đức của nhân loại, của 2 nền văn minh lớn là đạo đức của phương Đông và phương Tây 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH
 14. 14. Nho Tiền Tần: Lấy đức để trị chứ không lấy pháp để trị Tư tưởng về dân chủ tư tưởng về quyền con người 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH
 15. 15. 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH
 16. 16. TTHCM • • • Vị trí, vai trò Nội dung TTHCM • Vai trò, sức mạnh của đạo đức • Chuẩn mực đạo đức • Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới Sinh viên • Học tập và làm theo Cơ sở hình thành Vị trí, vai trò
 17. 17. 1 Gốc của người CM 2 Sức hấp dẫn của CNXH II.1 QĐ VỀ VAI TRÒ, SỨC MẠNH CỦA ĐĐ
 18. 18. II.1.1 ĐẠO ĐỨC LÀ CÁI GỐC CỦA NGƯỜI CM  HCM đã khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây như ngọn nguồn của suối.  Người CM phải có đạo đức CM làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ CM vẻ vang.  HCM yêu cầu Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. HCM nhấn mạnh đạo đức của người cán bộ Đảng viên phải tận trung vs nước và tận hiếu vs dân.
 19. 19.  TT đạo đức HCM là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.  Như vậy, trong tư tưởng đạo đức HCM đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực thống nhất làm một. II.1.1 ĐẠO ĐỨC LÀ CÁI GỐC CỦA NGƯỜI CM
 20. 20. Những giá trị đạo đức cao đẹp, phẩm chất của những người Cộng Sản ưu tú, bằng tấm gương sống là hành động của mình, chiến đấu cho lý tưởng đó trở thành hiện thực. Cố bí thư Kim Ngọc (trái) thăm ruộng lúa bị bệnh vàng lụi II.1.2 ĐẠO ĐỨC LÀ NHÂN TỐ TẠO NÊN SỨC HẤP DẪN CỦA CNXH.
 21. 21. HCM là tấm gương đạo đức trong sáng của một nhân cách vĩ đại, song cũng rất đời thường II.1.2 ĐẠO ĐỨC LÀ NHÂN TỐ TẠO NÊN SỨC HẤP DẪN CỦA CNXH.
 22. 22. II.1.2 ĐẠO ĐỨC LÀ NHÂN TỐ TẠO NÊN SỨC HẤP DẪN CỦA CNXH.
 23. 23. TTHCM • • • Vị trí, vai trò Nội dung TTHCM • Vai trò, sức mạnh của đạo đức • Chuẩn mực đạo đức • Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới Sinh viên • Học tập và làm theo Cơ sở hình thành
 24. 24. II.2 CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC Trung với nước,hiếu với dân Cần,kiệm,liêm chính,chí công vô tư Thương yêu con người Tinh thần quốc tế công sản
 25. 25.  Trung với nước: tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, với con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn đấu cho Đảng và cho CM.  Hiếu với dân: thương dân tin dân, phục vụ dân hết lòng, lấy dân làm gốc. II.2.1 TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN
 26. 26. Đối với cán bộ lãnh đạo, HCM yêu cầu phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, thường xuyên quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân chí. II.2.1 TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN
 27. 27.  Cần là cần cù , Kiệm là tiết kiệm, Liêm là liêm khiết, Chính là chính trực là thẳng thắn, đứng đắn  Ai cũng phải thực hiện song cán bộ đảng viên phải là người thực hành trước để làm kiểu mẫu cho dân.  Đối với một quốc gia cần, kiệm, liêm, chính là thước đo về sự giàu có về vật chất, vững mạnh về tinh thần, là nền tảng của đời sống mới của các phong trào thi đua yêu nước. II.2.2 CẦN, KIỆM,LIÊM,CHÍNH,CHÍ CÔNG VÔ TƯ
 28. 28. Chí công vô tư là công bằng công tâm, không thiên tư thiên vị. Nêu cao chủ nghĩa tập thể, từ bỏ chủ nghĩa cá nhân. II.2.2 CẦN, KIỆM,LIÊM,CHÍNH,CHÍ CÔNG VÔ TƯ
 29. 29.  Thương yêu con người sống có tình có nghĩa.  Là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Người nói, người cách mạng là người giàu tình cảm, có tình cảm cách mạng mới đi làm CM.  Tình yêu thương con người là một tình cảm rộng lớn và phải được xây dựng trên lập trường của giai cấp công nhân. II.2.3 THƯƠNG YÊU CON NGƯỜI
 30. 30.  Chủ nghĩa quốc tế là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức CSCN, bắt nguồn từ bản chất của GCCN.  Là sự tôn trọng, hiểu biết, thương yêu và đoàn kết. Chủ tịch HCM với chủ trương giúp bạn là tự giúp mình. II.2.4 CHỦ NGHĨA QT:TINH THẦN QTVS
 31. 31.  Đoàn kết quốc tế là mục tiêu lớn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ XH, là hợp tác hữu nghị theo tinh thần: bốn phương vô sản, bốn bể đều là anh em  HCM đã tạo ra một quan hệ quốc tế kiểu mới: đối thoại thay cho đối đầu, nhằm kiến tạo một nền văn hóa hòa bình cho nhân loại. II.2.4 CHỦ NGHĨA QT:TINH THẦN QTVS
 32. 32. TTHCM • • • Vị trí, vai trò Nội dung TTHCM • Vai trò, sức mạnh của đạo đức • Chuẩn mực đạo đức • Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới Sinh viên • Học tập và làm theo Cơ sở hình thành
 33. 33. Nói đi đôi với làm Xây đi đôi với chống Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời II.3 QUAN ĐIỂM VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI
 34. 34.  Nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới, là đặc trưng bản chất của TTHCM-đạo đức CM.  Nêu gương đạo đưc là nét đẹp truyền thống của văn hóa phương Đông. Nói đi đôi với làm phải gắn liền với nêu gương đạo đức II.3.1 NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
 35. 35.  Xây: là xây dựng nền đạo đức mới, đạo đức CM.  Chống: là loại bỏ cái sai, cái xấu, cái vô đạo đức trong đời sống hằng ngày.  Phải phát hiện sớm, phải tuyên truyền, vận động, hình thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho sự lành mạnh trong sạch về đạo đức II.3.2 XÂY ĐI ĐÔI VỚI CHỐNG
 36. 36.  Đạo đức CM là đạo đức dấn thân, đạo đức trong hành động vì độc lập, tự do, hạnh phúc của ND của dân tộc.  Dựa trên cơ sở tự giác trau dồi đạo đức CM thông qua hoạt động thực tiễn, công việc, các mối quan hệ. Phải nhìn thẳng vào mình, không lừa dối, huyễn hoặc II.3.1 PHẢI TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI
 37. 37. TTHCM • • • Vị trí, vai trò Nội dung TTHCM • Vai trò, sức mạnh của đạo đức • Chuẩn mực đạo đức • Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới Sinh viên • Học tập và làm theo Cơ sở hình thành
 38. 38. III.3 SV HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TT, ĐẠO ĐỨC HCM
 39. 39.  Xác định đúng vị trí, vai trò của đạo đức đối với cá nhân. Hồ chí Minh đã nói :“ có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó ”  Sinh viên phải xác định rõ nhiệm vụ của mình, rèn luyện cho mình những đức tính như: trung thành, tận tụy, thật thà và chính trực. III.3.1 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TT, ĐẠO ĐỨC HCM
 40. 40.  Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh. • Yêu tổ quốc • Yêu nhân dân • Yêu CNXH • Yêu lao động • Yêu KHKT 3. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TT, ĐẠO ĐỨC HCM
 41. 41. III.3.2 ND HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM - Thực trạng đạo đức lối sống sinh viên hiện nay: +Phần lớn sinh viên vẫn giữ được nét đẹp đạo đức lối sống
 42. 42. Bên cạnh đó âm mưu diễn biến hòa bình đã tác động không nhỏ đến đời sống đạo đức công dân. Một bộ phận sinh viên mất phương hướng III.3.2 ND HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM
 43. 43.  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh + Một là học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải pháng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người + Hai là học cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường III.3.2 ND HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM
 44. 44. 3.1.ND HT VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM Ba là học đức tin tuyệt dối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lướn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.
 45. 45. 3.3 LIÊN HỆ VỚI SINH VIÊN DƯỢC SVD người thầy thuốc tương lai của đất nước cần  Không ngừng sống và học tập theo tấm gương đạo đức HCM  Ra sức học tập và sáng tạo nâng cao kiến thức, kĩ năng  Tìm tòi, nghiên cứu khoa học  Lấy sinh mạng con người làm trọng, lấy việc phục vụ sức khoẻ con người là nghĩa vụ vinh quang  Luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp.
 46. 46. TTHCM • • • Vị trí, vai trò Nội dung TTHCM • Vai trò, sức mạnh của đạo đức • Chuẩn mực đạo đức • Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới Sinh viên • Học tập và làm theo Cơ sở hình thành Tổng Kết

×