Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh

Y o u n g m a r k e t e r s 5 + 1
Phan tuấn anh
M a r k e t I n g p l a n
N Ộ I D U N G
1. VẤN NẠN ẤU DÂM
2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ
3. ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU
4. HÀNH TRÌNH TÂM LÝ
5. INSIGHT
6. BIG IDEA
7. THƯƠNG HIỆU AFAMILY
8. KẾ HOẠCH TỔNG QUAN
9. PHASE 1 ĐÁNH THỨC
10. PHASE 2 ĐỒNG HÀNH
11. PHASE 3 SẺ CHIA
Ở Việt Nam, cứ 4 bé gái thì có 1 em bị xâm hại tình
dục, tỉ lệ là 1/6 với bé trai. Mỗi 8 giờ đồng hồ trôi qua,
lại có thêm một em bé bị hại và trong suốt 10 năm
qua không hề có dấu hiệu giảm thiểu. Thực tế,
ngược lại với xu hướng của thế giới giảm 62% từ
năm 1992 đến 2010, số vụ lạm dụng tình dục với trẻ
em Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 2013 đến 2014, cho
đến năm 2016 trung bình mỗi năm có 1200 vụ, và chỉ
trong nửa đầu năm 2017 đã ghi nhận 832 vụ.
V ấ n n ạ n ấ u d â m
Các hướng truyền thông cũ chủ yếu tập trung vào hậu quả của ấu
dâm và cách để bảo vệ con trước những kẻ tội phạm chứ chưa
tập trung vào việc hướng dẫn và tạo điều kiện để mẹ hiểu ra và
chủ động giáo dục giới tính cho con
Vì thế ta cần một hướng tiếp cận mới
!?
V ấ n n ạ n ấ u d â m
• Tại sao người thân quen lại là đối tượng dễ dàng phạm tội với bé?
- Bố mẹ chủ quan
- Trẻ bị đe dọa hoặc dụ dỗ nên không dám nói
- Trẻ mắc cỡ về chuyện giới tính
- Không dám tố giác người thân của mình, thậm chí bao che cho phạm nhân
Một con số rất đáng chú ý:
95 %
Tội phạm là người thân quen
P h â n t í c h v ấ n đ ề
1
Tóm lại vấn đề
Do là người thân nên các nghi phạm có thể dễ
dàng qua mặt cha mẹ của bé, vậy làm thế nào để
ngăn chặn hành vi phạm tội khi nó còn nằm
trong trứng nước?
Nhưng để bé lên tiếng thì trách nhiệm nằm ở
cha mẹ, cha mẹ phải tạo một môi trường giao
tiếp mở và chủ động mà ở đó, bé cảm thấy thoải
mái khi nói về vấn đề giới tính. Từ đó bố mẹ có
thể tìm ra manh mối tội phạm
ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU
Khi nói về giáo dục giới tính, thái độ của cha mẹ có thể được chia thành 3 nhóm như sau:
Thương con.
Chủ động
giáo dục về
giới tính cho
con để con
tự bảo vệ
mình
Thương con
nhưng lại chọn
cách thụ động
theo dõi và
bảo vệ con
trước những
mối đe dọa
Không quan
tâm nhiều về
vấn đề này và
cho rằng việc
giáo dục là bổ
phận của nhà
trường
MAIN TARGETS
Nhóm cha mẹ thụ động, nhóm này luôn yêu thương và quan tâm con mình tốt
nhất có thể. Tuy nhiên, vì nhiều rào cản, họ lại không chủ động tâm sự hay giáo
dục về giới tính cho con. Thay vào đó, họ tự tin rằng mình có thể bảo vệ con bằng
cách giám sát, theo dõi và phát hiện mọi mối nguy có thể xảy đến với con
Hành trình tâm lý
TRUTH
BỐ MẸ NÀO CŨNG THƯƠNG CON VÀ LUÔN CẢM THẤY HỐI
HẬN MỖI KHI LÀM ĐIỀU GÌ CÓ LỖI VỚI CON.
DÙ SỢ ẤU DÂM, NHƯNG VIỆC MỞ MIỆNG GIÁO DỤC GIỚI
TÍNH LÀ MỘT ĐIỀU KHÔNG HỀ DỄ DÀNG VỚI CÁC BÀ MẸ
VIỆT NAM BỞI NHIỀU RÀO CẢN KHÁC NHAU.
TENSION
“Tôi không giáo dục giới tính cho con vì tôi
không biết phải bắt đầu thế nào, do hồi nhỏ
tôi đâu có được mẹ tôi nói rõ về chuyện
này”
“Tôi sợ nói sai, con hiểu sai, tôi sẽ “vẽ đường
cho hươu chạy” khiến con yêu sớm, quan hệ
sớm và mang thai ngoài ý muốn”
“Tôi sợ mình sẽ phải hối hận khi đã không
giúp được con mà còn trở thành một thủ
phạm tiếp tay khiến con tôi vướng vào
những vấn đề xã hội nghiêm trọng”
“Tôi không muốn bảo vệ con khỏi vấn nạn
này lại vô tình đưa con vào vấn nạn khác”
DEEPER
WHY ?
WHY ?
SO WHAT ?
“Tội chọn con đường an toàn là theo sát chặt và
bảo vệ con khỏi mối đe dọa thay vì dạy cho chúng
cách tự lên tiếng nói để bảo vệ mình”
I N S I G H T
“TÔI THƯƠNG CON VÀ LUÔNCẢM THẤY HỐI HẬN MỖI KHI LÀM ĐIỀU
GÌ CÓ LỖI VỚI CON. VỀ GIÁO DỤCGIỚI TÍNH, DOKHÔNG BIẾT CÁCH,
TÔI SỢ NẾU TÔI NÓI SAI TÔI CHẲNG NHỮNG KHÔNG GIÚPCON MÀ
LẠI VÔ TÌNH ĐƯACON MÌNH VƯỚNG VÀO NHỮNG VẤN NẠN KHÁC
MÀ CHÍNH TÔI LÀ THỦ PHẠM TIẾPTAY. VÌVẬY, TÔI CHỌN CÁCH AN
TOÀN ĐÓ LÀ THEO SÁT VÀ BẢO VỆ CON TRƯỚC CÁC MỐI NGUY
XUNG QUANH THAY VÌ DẠY CHO CHÚNG CÁCH TỰ LÊN TIẾNG BẢO
VỆ MÌNH”
Big idea
“CHUYỆNGIỚI TÍNH: MẸ DẠYCON HIỂU, CON KỂ MẸ LẮNG NGHE”
N g ư ợ c
Key message
“CHA MẸ HÃY TẠO RA MỘT MÔI TRƯỜNG TRAO ĐỔI VỀ GIỚI TÍNHTHÂN THIỆN
VỚI CON ĐỂ CON CÓ THỂ KỂ VÀ CHIA SẺ MỘT CÁCH THOẢI MÁI NHỮNG THẮC
MẮC, VẤN ĐỀ HAY CẢ NHỮNG MỐI ĐE DỌA xảy đến với CƠ THỂ CỦA MÌNH”
DESIRED RESPONSE
PHỤ HUYNH, ĐẶC BIỆT LÀ NGƯỜI MẸ SẼ CHỦ ĐỘNG ĐỐI THOẠI VÀ GIÁO DỤC
GIỚI TÍNH CHO CON MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG CHỨ KHÔNG CHỈ BẢO VỆ CON MỘT
CÁCH THỤ ĐỘNG BẰNG VIỆC GIÁM SÁT
S T R E N G T H
• TRANG THÔNG TIN PHỤ NỮ GIA ĐÌNH SỐ 1
VIỆT NAM
• ĐẾN 02/2017 ĐÃ CÓ TRÊN 18 TRIỆU LƯỢT
GHÉ TRANG VÀ TRÊN 65 TRIỆU LƯỢT XEM *
• NỘI DUNG ĐA DẠNG, ĐƯỢC SẮP XẾP KHOA
HỌC
W E E K N E S S E S
• CHỈ TIẾP CẬN ĐƯỢC CHỦ YẾU PHỤ NỮ
DÙNG SMARTPHONE LÊN MẠNG NHIỀU
O P P O R T U N I T Y
• XU HƯỚNG XEM TIN ONLINE NGÀY CÀNG
PHỔ BIẾN
T H R E A T S
• HIỆN NAY CÁC NGUỒN TIN BÁO MẠNG
QUÁ PHONG PHÚ CẠNH TRANH
• NGÀY CÀNG NHIỀU TRANG GIẢ MẠO,
THÔNG TIN GIẢ LÀM GIẢM UY TÍN
THƯƠNG HIỆU
T H Ư Ơ N G H I Ệ U A F A M I L Y
Theo Admicro
TRANG THÔNG TIN CHO
PHỤ NỮ BỔ TÍCH, PHONG
PHÚ VÀ ĐÁNG TIN CẬY
B R A N D R O L E
Lý tính Cảm tính
MỘT NƠI GIẢI QUYẾT CÁC NỔI LO VÀ
ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BÀ MẸ ĐỂ
MANG ĐẾN NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP VÀ
BỔ ÍCH CHO CON CÁI VÀ GIA ĐÌNH
• Sự nhận biết về chương trình của tối thiểu 5,000,000 bậc phụ huynh có
con từ 6-13 tuổi trên toàn quốc, qua đó đánh giá cao hoạt động, xây
dựng sự yêu thích thương hiệu của họ với Afamily
• Tối thiểu 30% người được nhận biết sẽ tham gia ủng hộ chương trình /
thực hiện đối thoại giới tính với con mình, giáo dục con bảo vệ bản thân
tránh khỏi xâm phạm
K Ế H O Ạ C H T Ổ N G Q U A N
• Phụ nữ có con gái từ 6-13 tuổi, sống tại Hà
Nội và TP HCM
• Có smartphone và có thói quen đọc tin tức
online
• Có dùng mạng xã hội
• Thuộc nhóm “Cha mẹ thụ động” như đã phân
tích
• Có trình độ tri thức trung bình trở lên
• 80% trẻ em bị xâm hại là nữ nên target là
những bà mẹ có con gái để tiết kiệm chi phí
truyền thông. Và Afamily được xem chủ yếu
bởi các bà mẹ tri thức tại Hà Nội và TP HCM
• Các chiến dịch chủ yếu chạy trên nền tảng
digital nên khán giả phải tiếp cận smartphone
và mạng xã hội
PHASE ĐÁNH THỨC
01/3/2018-20/3/2018
ĐỒNG HÀNH
21/3/2018-15/4/2018
SẺ CHIA
16/4/2018-15/5/2018
IDEA CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ NHÌN THẤY ĐƯỢC
TẤT CẢ…
MẸ DẠY CON HIỂU CON KỂ MẸ LẮNG NGHE
KEY
MESSAGE
CHÚNG TA THƯỜNG TỰ TIN CÓ THỂ BIẾT
ĐƯỢC MỌI SỰ ĐE DỌA ĐẾN VỚI CON MÌNH,
CHỈ CẦN GIÁM SÁT CHÚNG THẬT TỐT. NHƯNG
CÁCH NÀY KHÔNG HIỆU QUẢ VỚI CÁC TỘI
PHẠM ẤU DÂM. BỐ MẸ CẦN CHỦ ĐỘNG HƠN
TRONG VIỆC BẢO VỆ CON TRẺ
AFAMILY SẼ ĐỒNG HÀNH CÙNG MẸ MANG ĐẾN
NHỮNG BÀI HỌC GIỚI TÍNH THÂN THIỆN, DỄ
HIỂU VÀ BỔ ÍCH ĐẾN VỚI CÁC CON
CÙNG NHAU CHIA SẺ NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ CÁC
KHOẢNH KHẮC TRÒ CHUYỆN GIỚI TÍNH CÙNG CON
TỪ ĐÓ LAN TỎA CÁC GIÁ TRỊ HỮU ÍCH
KEY HOOK AMBIENT TẠI CÁC SIÊU THỊ + VIRAL CLIP TỪ
AMBIENT
BỘ TRUYỆN TRANH GIỚI TÍNH ĐỘC ĐÁO VÀ
THÂN THIỆN
CUỘC THI SẺ CHIA KHOẢNH KHẮC TRÒ CHUYỆN CÙNG
CON
DESIRED
RESPONSE
MẸ SẼ NHẬN RA RẰNG THỤ ĐỘNG BẢO VỆ
CON KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH TỐT
MẸ SẼ CÙNG AFAMILY TRUYỀN TẢI NHỮNG BÀI
HỌC GIỚI TÍNH THÚ VỊ ĐẾN CHO CON
LAN TỎA TINH THẦN VÀ GIÁ TRỊ CỦA VIỆC GIÁO DỤC
GIỚI TÍNH, CÁC MẸ SẼ NHẬN RA VIỆC TRÒ CHUYỆN VỀ
GIỚI TÍNH CÙNG CON LÀ ĐIỀU VÔ DÙNG BÌNH
THƯỜNG VÀ CẦN THIẾT
MEDIA SOCIAL MEDIA, WEBSITE SOCIAL MEDIA, PR, WEBSITE SOCIAL MEDIA, WEBSITE
BUDGET AMBIENT: 0.1 TỶ
CHẠY QUẢNG CÁO: 0.5 TỶ
VIRAL VIDEO: 0.1 TỶ
BỘ TRUYỆN: 0.2 TỶ
CHI PHÍ QUẢNG CÁO: 0.5 TỶ
QUÀ TẶNG: 0.3 TỶ
CHI PHÍ QUẢNG CÁO: 0.3 TỶ
KPI
(TÍNH ĐẾN
KHI KẾT
THÚC PHASE)
- CHIẾN DỊCH TIẾP CẬN 2 TRIỆU PHỤ HUYNH
- TẠO RA 50000 TƯƠNG TÁC TRÊN MẠNG XÃ
HỘI
- CHIẾN DỊCH TIẾP CẬN 3.5 TRIỆU PHỤ HUYNH
- 200.000 PHỤ HUYNH SỬ DỤNG BỘ TRUYỆN
TRANH ĐỂ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO CON
- 200.000 PHỤ HUYNH SHARE HOẶC
COMMENT ỦNG HỘ AFAMILY
- CHIẾN DỊCH TIẾP CẬN 5 TRIỆU PHỤ HUYNH
- 500.000 PHỤ HUYNH SỬ DỤNG BỘ TRUYỆN TRANH
ĐỂ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO CON
- 500.000 PHỤ HUYNH SHARE HOẶC COMMENT ỦNG
HỘ AFAMILY
K Ế H O Ạ C H T Ổ N G Q U A N
PHASE1: Đánh thức (20 ngày)
AMBIENT
• Dựng biển quảng cáo điện tử tại các siêu thị lớn, khi có người đi ngang sẽ phát
hình ảnh + âm thanh của một bé gái bị xâm hại. Nhưng khi có người nhìn vào thì
nó sẽ chiếu cảnh bé cái vui chơi cùng kẻ phạm tội như là người thân quen. Sau
đó sẽ thể hiện thông điệp: “CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ NHÌN THẤY ĐƯỢC TẤT CẢ…”
• Dự tính sẽ đặt 3 cái tại TPHCM và 3 cái tại HN để gây sự chú ý với người dân
MEDIA CHANNEL
• Phase này có nhiệm vụ là tiền đề
gây sự chú ý của đối tượng cho
toàn chiến dịch, truyền tải thông
điệp mở đầu để từ đó ý tưởng lớn
phát huy hiệu quả ở 2 phase sau
• Tập các kênh online và mạng xã hội,
tận dụng tối đa fanpage facebook và
website
VIRAL CLIP
• Camera sẽ ghi lại những phản ứng
từ ambient và tổng hợp thành một
viral video và đăng tải trên website
và mạng xã hội, đẩy mạnh truyền
thông và quảng cáo cho video.
• Lan tỏa một thông điệp mang cảm
xúc nhằm tạo động lực cho phụ
huynh chủ động hơn để bảo vệ con
• Hé mở về bộ truyện tranh Afamily sẽ
phát hành để giúp các mẹ giáo dục
giới tính
PHASE2: ĐỒNG HÀNH(25 ngày)
BỘ TRUYỆN GIÁO DỤC GIỚI TÍNH ONLINE: “CHUYỆN NHỎ CHUYỆN TO, MẸ
DẠY CON HIỂU”
• Afamily sẽ phát hành một bộ truyện tranh giáo dục giới tính ONLINE, có thể
xem trên máy tính, smartphone hay máy tính bảng, được thiết kế đặc biệt để bố
mẹ có thể truyền tải những thông điệp về giới tính một cách tự nhiên và thoải
mái nhất
• Cùng với bộ truyện sẽ là những phim hoạt hình ngắn để giáo dục trẻ thông qua
hình ảnh
• Dự kiến sẽ phát hành 2 tập truyện và 4 tập phim xoay quanh các chủ đề về cơ
thể, giới tính, tình cảm và các mối quan hệ.
MEDIA CHANNEL
• Phase này sẽ tập trung truyền thông để bộ truyện đến
được với càng nhiều bà mẹ càng tốt
• Trên website sẽ có 1 tab riêng cho chiến dịch
• Kênh chủ yếu là Facebook, website và PR báo chí
PHASE3: sẻ chia(30 ngày)
CUỘC THI CHIA SẺ VIDEO ONLINE: “Con kể mẹ lắng nghe”
• Tổ chức cuộc thi chia sẻ video online. Các bà mẹ sẽ upload video lên trang
facebook để tham dự cuộc thi với hastag: #Afamily, #Conkemelangnghe
• Nội dung video sẽ là một cuộc nói chuyện vui giữa mẹ và con về giới tính hoặc
một đoạn ghi lại cảnh mẹ dạy cho con về giới tính với bộ truyện “Chuyện nhỏ
chuyện to, mẹ dạy con hiểu”
• Những video có nhiều lượt xem và ấn tượng sẽ được đăng lên website và
fanpage của Afamily
• BTC sẽ chọn 03 video xuất sắc nhất để trao thưởng là cặp vé đi chơi cho hai
mẹ con
MEDIA CHANNEL
• Truyền thông mạnh vào thời gian đầu sau đó để các video dự thi
tạo tính lan truyền trong cộng động
• Kết hợp truyền thông bộ truyện online “Chuyện nhỏ chuyện to,
mẹ dạy con hiểu” thông qua các video dự thi
• Kênh chủ yếu là Facebook và website
THANK YOU“
THE END
1 sur 16

Recommandé

Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung par
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh DungYoung Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dung
Young Marketers 5 +1 + Nguyễn Mỹ Hạnh Dungsachisachi1259
113 vues18 diapositives
Young Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh par
Young Marketers 5+1 + Đặng Quang MinhYoung Marketers 5+1 + Đặng Quang Minh
Young Marketers 5+1 + Đặng Quang MinhQuang-Minh (Eddie) Dang
5.6K vues18 diapositives
Young Marketers 5+1 + Lưu Thị Vân Anh par
Young Marketers 5+1 + Lưu Thị Vân AnhYoung Marketers 5+1 + Lưu Thị Vân Anh
Young Marketers 5+1 + Lưu Thị Vân Anhanh van
223 vues16 diapositives
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủy par
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủyYoung marketer 5+1 + lê thị thu thủy
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủythuthuyle1596
187 vues15 diapositives
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như Nguyện par
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như NguyệnYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như Nguyện
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Như NguyệnNhu Nguyen Nguyen Huu
234 vues13 diapositives
Young marketers 5+1 + LÊ MINH NHẬT par
Young marketers 5+1 + LÊ MINH NHẬTYoung marketers 5+1 + LÊ MINH NHẬT
Young marketers 5+1 + LÊ MINH NHẬTNhat Le
302 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Young Marketers 5+1 Nguyễn Hữu Như Nguyện par
Young Marketers 5+1 Nguyễn Hữu Như NguyệnYoung Marketers 5+1 Nguyễn Hữu Như Nguyện
Young Marketers 5+1 Nguyễn Hữu Như NguyệnNhu Nguyen Nguyen Huu
693 vues14 diapositives
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang Minh par
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang MinhYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang Minh
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Đặng Quang MinhQuang-Minh (Eddie) Dang
603 vues13 diapositives
Young marketers 5+1 + Lê Minh Đại par
Young marketers 5+1 + Lê Minh ĐạiYoung marketers 5+1 + Lê Minh Đại
Young marketers 5+1 + Lê Minh ĐạiĐại Minh Lê
206 vues13 diapositives
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly par
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao LyYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao LyLy Luong
201 vues13 diapositives
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh par
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng AnhYoung marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng AnhVu Anh
5.9K vues15 diapositives
Young marketers 5+1_Mai Thị Bảo Trâm par
Young marketers 5+1_Mai Thị Bảo TrâmYoung marketers 5+1_Mai Thị Bảo Trâm
Young marketers 5+1_Mai Thị Bảo TrâmTrâm Mai Thị Bảo
163 vues10 diapositives

Tendances(20)

Young marketers 5+1 + Lê Minh Đại par Đại Minh Lê
Young marketers 5+1 + Lê Minh ĐạiYoung marketers 5+1 + Lê Minh Đại
Young marketers 5+1 + Lê Minh Đại
Đại Minh Lê206 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly par Ly Luong
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao LyYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly
Ly Luong201 vues
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh par Vu Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng AnhYoung marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Vu Anh5.9K vues
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2 par sachisachi1259
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2
sachisachi1259110 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy Vy par VyNguyen0312
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy VyYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
VyNguyen0312135 vues
Young marketers 5+1 Trần Diệu Thanh Phương par Phuong Tran
Young marketers 5+1  Trần Diệu Thanh PhươngYoung marketers 5+1  Trần Diệu Thanh Phương
Young marketers 5+1 Trần Diệu Thanh Phương
Phuong Tran739 vues
Young Marketers "5+1 "+"Đoàn Cẩm Vân" par Vân Đoàn
Young Marketers "5+1 "+"Đoàn Cẩm Vân"Young Marketers "5+1 "+"Đoàn Cẩm Vân"
Young Marketers "5+1 "+"Đoàn Cẩm Vân"
Vân Đoàn306 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHI par biemqh
Young Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHIYoung Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHI
Young Marketers 5+1 The Second Chance + LÊ HOÀNG YÊN NHI
biemqh119 vues
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEU par Ha Lam Kieu
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEUYoung Marketers 5+1 + HA LAM KIEU
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEU
Ha Lam Kieu159 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Lộc par Lộc Nguyễn
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu LộcYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Lộc
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Nguyễn Hữu Lộc
Lộc Nguyễn97 vues
Young Marketers 5+1 + Đào Lan Phương par Phuong Dao
Young Marketers 5+1 + Đào Lan PhươngYoung Marketers 5+1 + Đào Lan Phương
Young Marketers 5+1 + Đào Lan Phương
Phuong Dao128 vues
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân par Nhân Huỳnh
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng NhânYoung Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân
Nhân Huỳnh321 vues
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc par Phúc Thiên
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcYoung marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc
Phúc Thiên6.9K vues
Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh par Thai Pham
Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh
Young marketers 5+1 the second chance + vũ phạm thái anh
Thai Pham303 vues
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEU par Ha Lam Kieu
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEUYoung Marketers 5+1 + HA LAM KIEU
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEU
Ha Lam Kieu161 vues

Similaire à Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh

Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh par
 Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn AnhAnh Phan Tuan
334 vues13 diapositives
Young marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhan par
Young marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhanYoung marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhan
Young marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhanNhân Huỳnh
580 vues12 diapositives
Young marketers 5+1 + Trần Phương Kiều par
Young marketers 5+1 + Trần Phương KiềuYoung marketers 5+1 + Trần Phương Kiều
Young marketers 5+1 + Trần Phương KiềuKieuTranPhuong105
58 vues15 diapositives
Young Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên par
Young Marketers 5+1 + Trương Thu UyênYoung Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên
Young Marketers 5+1 + Trương Thu UyênThu Uyen Truong
308 vues15 diapositives
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên par
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu HuyênYoung Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyênyangshuangno1
116 vues19 diapositives
Young marketers 5+1 + Bùi Thanh Nga par
Young marketers 5+1 + Bùi Thanh NgaYoung marketers 5+1 + Bùi Thanh Nga
Young marketers 5+1 + Bùi Thanh NgaNga Bui
329 vues15 diapositives

Similaire à Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh(20)

Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
 Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan334 vues
Young marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhan par Nhân Huỳnh
Young marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhanYoung marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhan
Young marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhan
Nhân Huỳnh580 vues
Young Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên par Thu Uyen Truong
Young Marketers 5+1 + Trương Thu UyênYoung Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên
Young Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên
Thu Uyen Truong308 vues
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên par yangshuangno1
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu HuyênYoung Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên
Young Marketers 5+1 + Tống Nguyễn Thu Huyên
yangshuangno1116 vues
Young marketers 5+1 + Bùi Thanh Nga par Nga Bui
Young marketers 5+1 + Bùi Thanh NgaYoung marketers 5+1 + Bùi Thanh Nga
Young marketers 5+1 + Bùi Thanh Nga
Nga Bui329 vues
Young marketing 5+1 trần lê huyền trân par tran456
Young marketing 5+1 trần lê huyền trânYoung marketing 5+1 trần lê huyền trân
Young marketing 5+1 trần lê huyền trân
tran45661 vues
Young marketing 5+1 Trần Lê Huyền Trân par tran456
Young marketing 5+1 Trần Lê Huyền TrânYoung marketing 5+1 Trần Lê Huyền Trân
Young marketing 5+1 Trần Lê Huyền Trân
tran45640 vues
Young Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc Hân par Han Ngo
Young Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc HânYoung Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc Hân
Young Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc Hân
Han Ngo124 vues
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc par Quoc Nguyen
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu QuốcYoung marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc
Quoc Nguyen50 vues
Young maketers 5+1+ đinh thị ánh thùy par anh_thuy98
Young maketers 5+1+ đinh thị ánh thùyYoung maketers 5+1+ đinh thị ánh thùy
Young maketers 5+1+ đinh thị ánh thùy
anh_thuy9875 vues
Young Marketers 5+1 + Dương Thị Cẩm Sen par Sen Dương
Young Marketers 5+1 + Dương Thị Cẩm SenYoung Marketers 5+1 + Dương Thị Cẩm Sen
Young Marketers 5+1 + Dương Thị Cẩm Sen
Sen Dương77 vues
Young Marketers 5+1 + Trần Mỹ Duyên par Trần Duyên
Young Marketers 5+1 + Trần Mỹ DuyênYoung Marketers 5+1 + Trần Mỹ Duyên
Young Marketers 5+1 + Trần Mỹ Duyên
Trần Duyên83 vues
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu par Hau Hoang
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn HậuYoung Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu
Young Marketer 5+1 + Hoàng Văn Hậu
Hau Hoang137 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Khổng Minh Danh par Minh Danh Khổng
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Khổng Minh DanhYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Khổng Minh Danh
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Khổng Minh Danh
Young marketers 5+1+Trần Thị Tuyết Mai par Tuyết Mai
Young marketers 5+1+Trần Thị Tuyết MaiYoung marketers 5+1+Trần Thị Tuyết Mai
Young marketers 5+1+Trần Thị Tuyết Mai
Tuyết Mai207 vues
Young Marketer 5 + 1 The second Chance Trịnh Lan Hương par Trịnh Lan Hương
Young Marketer 5 + 1 The second Chance Trịnh Lan HươngYoung Marketer 5 + 1 The second Chance Trịnh Lan Hương
Young Marketer 5 + 1 The second Chance Trịnh Lan Hương

Dernier

Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...sividocz
5 vues26 diapositives
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...tcoco3199
6 vues156 diapositives
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... par
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vues93 diapositives
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vues731 diapositives
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
9 vues147 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 vues86 diapositives

Dernier(20)

Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz5 vues
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vues
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz8 vues
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vues
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... par tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... par sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 vues
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...

Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh

 • 1. Y o u n g m a r k e t e r s 5 + 1 Phan tuấn anh M a r k e t I n g p l a n
 • 2. N Ộ I D U N G 1. VẤN NẠN ẤU DÂM 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ 3. ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU 4. HÀNH TRÌNH TÂM LÝ 5. INSIGHT 6. BIG IDEA 7. THƯƠNG HIỆU AFAMILY 8. KẾ HOẠCH TỔNG QUAN 9. PHASE 1 ĐÁNH THỨC 10. PHASE 2 ĐỒNG HÀNH 11. PHASE 3 SẺ CHIA
 • 3. Ở Việt Nam, cứ 4 bé gái thì có 1 em bị xâm hại tình dục, tỉ lệ là 1/6 với bé trai. Mỗi 8 giờ đồng hồ trôi qua, lại có thêm một em bé bị hại và trong suốt 10 năm qua không hề có dấu hiệu giảm thiểu. Thực tế, ngược lại với xu hướng của thế giới giảm 62% từ năm 1992 đến 2010, số vụ lạm dụng tình dục với trẻ em Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 2013 đến 2014, cho đến năm 2016 trung bình mỗi năm có 1200 vụ, và chỉ trong nửa đầu năm 2017 đã ghi nhận 832 vụ. V ấ n n ạ n ấ u d â m Các hướng truyền thông cũ chủ yếu tập trung vào hậu quả của ấu dâm và cách để bảo vệ con trước những kẻ tội phạm chứ chưa tập trung vào việc hướng dẫn và tạo điều kiện để mẹ hiểu ra và chủ động giáo dục giới tính cho con Vì thế ta cần một hướng tiếp cận mới !?
 • 4. V ấ n n ạ n ấ u d â m • Tại sao người thân quen lại là đối tượng dễ dàng phạm tội với bé? - Bố mẹ chủ quan - Trẻ bị đe dọa hoặc dụ dỗ nên không dám nói - Trẻ mắc cỡ về chuyện giới tính - Không dám tố giác người thân của mình, thậm chí bao che cho phạm nhân Một con số rất đáng chú ý: 95 % Tội phạm là người thân quen
 • 5. P h â n t í c h v ấ n đ ề 1 Tóm lại vấn đề Do là người thân nên các nghi phạm có thể dễ dàng qua mặt cha mẹ của bé, vậy làm thế nào để ngăn chặn hành vi phạm tội khi nó còn nằm trong trứng nước? Nhưng để bé lên tiếng thì trách nhiệm nằm ở cha mẹ, cha mẹ phải tạo một môi trường giao tiếp mở và chủ động mà ở đó, bé cảm thấy thoải mái khi nói về vấn đề giới tính. Từ đó bố mẹ có thể tìm ra manh mối tội phạm
 • 6. ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU Khi nói về giáo dục giới tính, thái độ của cha mẹ có thể được chia thành 3 nhóm như sau: Thương con. Chủ động giáo dục về giới tính cho con để con tự bảo vệ mình Thương con nhưng lại chọn cách thụ động theo dõi và bảo vệ con trước những mối đe dọa Không quan tâm nhiều về vấn đề này và cho rằng việc giáo dục là bổ phận của nhà trường MAIN TARGETS Nhóm cha mẹ thụ động, nhóm này luôn yêu thương và quan tâm con mình tốt nhất có thể. Tuy nhiên, vì nhiều rào cản, họ lại không chủ động tâm sự hay giáo dục về giới tính cho con. Thay vào đó, họ tự tin rằng mình có thể bảo vệ con bằng cách giám sát, theo dõi và phát hiện mọi mối nguy có thể xảy đến với con
 • 7. Hành trình tâm lý TRUTH BỐ MẸ NÀO CŨNG THƯƠNG CON VÀ LUÔN CẢM THẤY HỐI HẬN MỖI KHI LÀM ĐIỀU GÌ CÓ LỖI VỚI CON. DÙ SỢ ẤU DÂM, NHƯNG VIỆC MỞ MIỆNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH LÀ MỘT ĐIỀU KHÔNG HỀ DỄ DÀNG VỚI CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM BỞI NHIỀU RÀO CẢN KHÁC NHAU. TENSION “Tôi không giáo dục giới tính cho con vì tôi không biết phải bắt đầu thế nào, do hồi nhỏ tôi đâu có được mẹ tôi nói rõ về chuyện này” “Tôi sợ nói sai, con hiểu sai, tôi sẽ “vẽ đường cho hươu chạy” khiến con yêu sớm, quan hệ sớm và mang thai ngoài ý muốn” “Tôi sợ mình sẽ phải hối hận khi đã không giúp được con mà còn trở thành một thủ phạm tiếp tay khiến con tôi vướng vào những vấn đề xã hội nghiêm trọng” “Tôi không muốn bảo vệ con khỏi vấn nạn này lại vô tình đưa con vào vấn nạn khác” DEEPER WHY ? WHY ? SO WHAT ? “Tội chọn con đường an toàn là theo sát chặt và bảo vệ con khỏi mối đe dọa thay vì dạy cho chúng cách tự lên tiếng nói để bảo vệ mình”
 • 8. I N S I G H T “TÔI THƯƠNG CON VÀ LUÔNCẢM THẤY HỐI HẬN MỖI KHI LÀM ĐIỀU GÌ CÓ LỖI VỚI CON. VỀ GIÁO DỤCGIỚI TÍNH, DOKHÔNG BIẾT CÁCH, TÔI SỢ NẾU TÔI NÓI SAI TÔI CHẲNG NHỮNG KHÔNG GIÚPCON MÀ LẠI VÔ TÌNH ĐƯACON MÌNH VƯỚNG VÀO NHỮNG VẤN NẠN KHÁC MÀ CHÍNH TÔI LÀ THỦ PHẠM TIẾPTAY. VÌVẬY, TÔI CHỌN CÁCH AN TOÀN ĐÓ LÀ THEO SÁT VÀ BẢO VỆ CON TRƯỚC CÁC MỐI NGUY XUNG QUANH THAY VÌ DẠY CHO CHÚNG CÁCH TỰ LÊN TIẾNG BẢO VỆ MÌNH”
 • 9. Big idea “CHUYỆNGIỚI TÍNH: MẸ DẠYCON HIỂU, CON KỂ MẸ LẮNG NGHE” N g ư ợ c Key message “CHA MẸ HÃY TẠO RA MỘT MÔI TRƯỜNG TRAO ĐỔI VỀ GIỚI TÍNHTHÂN THIỆN VỚI CON ĐỂ CON CÓ THỂ KỂ VÀ CHIA SẺ MỘT CÁCH THOẢI MÁI NHỮNG THẮC MẮC, VẤN ĐỀ HAY CẢ NHỮNG MỐI ĐE DỌA xảy đến với CƠ THỂ CỦA MÌNH” DESIRED RESPONSE PHỤ HUYNH, ĐẶC BIỆT LÀ NGƯỜI MẸ SẼ CHỦ ĐỘNG ĐỐI THOẠI VÀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO CON MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG CHỨ KHÔNG CHỈ BẢO VỆ CON MỘT CÁCH THỤ ĐỘNG BẰNG VIỆC GIÁM SÁT
 • 10. S T R E N G T H • TRANG THÔNG TIN PHỤ NỮ GIA ĐÌNH SỐ 1 VIỆT NAM • ĐẾN 02/2017 ĐÃ CÓ TRÊN 18 TRIỆU LƯỢT GHÉ TRANG VÀ TRÊN 65 TRIỆU LƯỢT XEM * • NỘI DUNG ĐA DẠNG, ĐƯỢC SẮP XẾP KHOA HỌC W E E K N E S S E S • CHỈ TIẾP CẬN ĐƯỢC CHỦ YẾU PHỤ NỮ DÙNG SMARTPHONE LÊN MẠNG NHIỀU O P P O R T U N I T Y • XU HƯỚNG XEM TIN ONLINE NGÀY CÀNG PHỔ BIẾN T H R E A T S • HIỆN NAY CÁC NGUỒN TIN BÁO MẠNG QUÁ PHONG PHÚ CẠNH TRANH • NGÀY CÀNG NHIỀU TRANG GIẢ MẠO, THÔNG TIN GIẢ LÀM GIẢM UY TÍN THƯƠNG HIỆU T H Ư Ơ N G H I Ệ U A F A M I L Y Theo Admicro TRANG THÔNG TIN CHO PHỤ NỮ BỔ TÍCH, PHONG PHÚ VÀ ĐÁNG TIN CẬY B R A N D R O L E Lý tính Cảm tính MỘT NƠI GIẢI QUYẾT CÁC NỔI LO VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BÀ MẸ ĐỂ MANG ĐẾN NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP VÀ BỔ ÍCH CHO CON CÁI VÀ GIA ĐÌNH
 • 11. • Sự nhận biết về chương trình của tối thiểu 5,000,000 bậc phụ huynh có con từ 6-13 tuổi trên toàn quốc, qua đó đánh giá cao hoạt động, xây dựng sự yêu thích thương hiệu của họ với Afamily • Tối thiểu 30% người được nhận biết sẽ tham gia ủng hộ chương trình / thực hiện đối thoại giới tính với con mình, giáo dục con bảo vệ bản thân tránh khỏi xâm phạm K Ế H O Ạ C H T Ổ N G Q U A N • Phụ nữ có con gái từ 6-13 tuổi, sống tại Hà Nội và TP HCM • Có smartphone và có thói quen đọc tin tức online • Có dùng mạng xã hội • Thuộc nhóm “Cha mẹ thụ động” như đã phân tích • Có trình độ tri thức trung bình trở lên • 80% trẻ em bị xâm hại là nữ nên target là những bà mẹ có con gái để tiết kiệm chi phí truyền thông. Và Afamily được xem chủ yếu bởi các bà mẹ tri thức tại Hà Nội và TP HCM • Các chiến dịch chủ yếu chạy trên nền tảng digital nên khán giả phải tiếp cận smartphone và mạng xã hội
 • 12. PHASE ĐÁNH THỨC 01/3/2018-20/3/2018 ĐỒNG HÀNH 21/3/2018-15/4/2018 SẺ CHIA 16/4/2018-15/5/2018 IDEA CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ NHÌN THẤY ĐƯỢC TẤT CẢ… MẸ DẠY CON HIỂU CON KỂ MẸ LẮNG NGHE KEY MESSAGE CHÚNG TA THƯỜNG TỰ TIN CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC MỌI SỰ ĐE DỌA ĐẾN VỚI CON MÌNH, CHỈ CẦN GIÁM SÁT CHÚNG THẬT TỐT. NHƯNG CÁCH NÀY KHÔNG HIỆU QUẢ VỚI CÁC TỘI PHẠM ẤU DÂM. BỐ MẸ CẦN CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG VIỆC BẢO VỆ CON TRẺ AFAMILY SẼ ĐỒNG HÀNH CÙNG MẸ MANG ĐẾN NHỮNG BÀI HỌC GIỚI TÍNH THÂN THIỆN, DỄ HIỂU VÀ BỔ ÍCH ĐẾN VỚI CÁC CON CÙNG NHAU CHIA SẺ NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ CÁC KHOẢNH KHẮC TRÒ CHUYỆN GIỚI TÍNH CÙNG CON TỪ ĐÓ LAN TỎA CÁC GIÁ TRỊ HỮU ÍCH KEY HOOK AMBIENT TẠI CÁC SIÊU THỊ + VIRAL CLIP TỪ AMBIENT BỘ TRUYỆN TRANH GIỚI TÍNH ĐỘC ĐÁO VÀ THÂN THIỆN CUỘC THI SẺ CHIA KHOẢNH KHẮC TRÒ CHUYỆN CÙNG CON DESIRED RESPONSE MẸ SẼ NHẬN RA RẰNG THỤ ĐỘNG BẢO VỆ CON KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH TỐT MẸ SẼ CÙNG AFAMILY TRUYỀN TẢI NHỮNG BÀI HỌC GIỚI TÍNH THÚ VỊ ĐẾN CHO CON LAN TỎA TINH THẦN VÀ GIÁ TRỊ CỦA VIỆC GIÁO DỤC GIỚI TÍNH, CÁC MẸ SẼ NHẬN RA VIỆC TRÒ CHUYỆN VỀ GIỚI TÍNH CÙNG CON LÀ ĐIỀU VÔ DÙNG BÌNH THƯỜNG VÀ CẦN THIẾT MEDIA SOCIAL MEDIA, WEBSITE SOCIAL MEDIA, PR, WEBSITE SOCIAL MEDIA, WEBSITE BUDGET AMBIENT: 0.1 TỶ CHẠY QUẢNG CÁO: 0.5 TỶ VIRAL VIDEO: 0.1 TỶ BỘ TRUYỆN: 0.2 TỶ CHI PHÍ QUẢNG CÁO: 0.5 TỶ QUÀ TẶNG: 0.3 TỶ CHI PHÍ QUẢNG CÁO: 0.3 TỶ KPI (TÍNH ĐẾN KHI KẾT THÚC PHASE) - CHIẾN DỊCH TIẾP CẬN 2 TRIỆU PHỤ HUYNH - TẠO RA 50000 TƯƠNG TÁC TRÊN MẠNG XÃ HỘI - CHIẾN DỊCH TIẾP CẬN 3.5 TRIỆU PHỤ HUYNH - 200.000 PHỤ HUYNH SỬ DỤNG BỘ TRUYỆN TRANH ĐỂ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO CON - 200.000 PHỤ HUYNH SHARE HOẶC COMMENT ỦNG HỘ AFAMILY - CHIẾN DỊCH TIẾP CẬN 5 TRIỆU PHỤ HUYNH - 500.000 PHỤ HUYNH SỬ DỤNG BỘ TRUYỆN TRANH ĐỂ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO CON - 500.000 PHỤ HUYNH SHARE HOẶC COMMENT ỦNG HỘ AFAMILY K Ế H O Ạ C H T Ổ N G Q U A N
 • 13. PHASE1: Đánh thức (20 ngày) AMBIENT • Dựng biển quảng cáo điện tử tại các siêu thị lớn, khi có người đi ngang sẽ phát hình ảnh + âm thanh của một bé gái bị xâm hại. Nhưng khi có người nhìn vào thì nó sẽ chiếu cảnh bé cái vui chơi cùng kẻ phạm tội như là người thân quen. Sau đó sẽ thể hiện thông điệp: “CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ NHÌN THẤY ĐƯỢC TẤT CẢ…” • Dự tính sẽ đặt 3 cái tại TPHCM và 3 cái tại HN để gây sự chú ý với người dân MEDIA CHANNEL • Phase này có nhiệm vụ là tiền đề gây sự chú ý của đối tượng cho toàn chiến dịch, truyền tải thông điệp mở đầu để từ đó ý tưởng lớn phát huy hiệu quả ở 2 phase sau • Tập các kênh online và mạng xã hội, tận dụng tối đa fanpage facebook và website VIRAL CLIP • Camera sẽ ghi lại những phản ứng từ ambient và tổng hợp thành một viral video và đăng tải trên website và mạng xã hội, đẩy mạnh truyền thông và quảng cáo cho video. • Lan tỏa một thông điệp mang cảm xúc nhằm tạo động lực cho phụ huynh chủ động hơn để bảo vệ con • Hé mở về bộ truyện tranh Afamily sẽ phát hành để giúp các mẹ giáo dục giới tính
 • 14. PHASE2: ĐỒNG HÀNH(25 ngày) BỘ TRUYỆN GIÁO DỤC GIỚI TÍNH ONLINE: “CHUYỆN NHỎ CHUYỆN TO, MẸ DẠY CON HIỂU” • Afamily sẽ phát hành một bộ truyện tranh giáo dục giới tính ONLINE, có thể xem trên máy tính, smartphone hay máy tính bảng, được thiết kế đặc biệt để bố mẹ có thể truyền tải những thông điệp về giới tính một cách tự nhiên và thoải mái nhất • Cùng với bộ truyện sẽ là những phim hoạt hình ngắn để giáo dục trẻ thông qua hình ảnh • Dự kiến sẽ phát hành 2 tập truyện và 4 tập phim xoay quanh các chủ đề về cơ thể, giới tính, tình cảm và các mối quan hệ. MEDIA CHANNEL • Phase này sẽ tập trung truyền thông để bộ truyện đến được với càng nhiều bà mẹ càng tốt • Trên website sẽ có 1 tab riêng cho chiến dịch • Kênh chủ yếu là Facebook, website và PR báo chí
 • 15. PHASE3: sẻ chia(30 ngày) CUỘC THI CHIA SẺ VIDEO ONLINE: “Con kể mẹ lắng nghe” • Tổ chức cuộc thi chia sẻ video online. Các bà mẹ sẽ upload video lên trang facebook để tham dự cuộc thi với hastag: #Afamily, #Conkemelangnghe • Nội dung video sẽ là một cuộc nói chuyện vui giữa mẹ và con về giới tính hoặc một đoạn ghi lại cảnh mẹ dạy cho con về giới tính với bộ truyện “Chuyện nhỏ chuyện to, mẹ dạy con hiểu” • Những video có nhiều lượt xem và ấn tượng sẽ được đăng lên website và fanpage của Afamily • BTC sẽ chọn 03 video xuất sắc nhất để trao thưởng là cặp vé đi chơi cho hai mẹ con MEDIA CHANNEL • Truyền thông mạnh vào thời gian đầu sau đó để các video dự thi tạo tính lan truyền trong cộng động • Kết hợp truyền thông bộ truyện online “Chuyện nhỏ chuyện to, mẹ dạy con hiểu” thông qua các video dự thi • Kênh chủ yếu là Facebook và website