Publicité

Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2

UKK-instituutti
15 May 2020
Publicité

Contenu connexe

Plus de UKK-instituutti(20)

Publicité

Ohjaajana liikuntaryhmässä – vertaisohjaajan tietopaketti osa 2

  1. 1 Ohjaajana liikuntaryhmässä Koostaneet Pauliina Husu ja Katriina Ojala, UKK-instituutti versio 2 kevät 2020 Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa: osa 2
  2. Liikuntaryhmien ohjaaminen osana järjestötoimintaa Koostaneet Pauliina Husu ja Katriina Ojala UKK-instituutti versio 2 kevät 2020
  3. • 1: Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä • 2: Ohjaajana liikuntaryhmässä • 3: Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus • 4: Musiikin käyttö liikuntaryhmässä • 5: Ikäihmisten ohjaaminen • 6: Ohjaustaitojen itsearviointi 3 Vertaisohjaajan tietopaketti
  4. • Erilaiset liikuntaryhmät kuuluvat kiinteänä osana järjestötoimintaan. • Ohjaajina ryhmissä voivat olla joko koulutetut ammattilaiset tai ohjaustyötä harrastuksenaan tekevät vertaisohjaajat. • Seuraaviin dioihin on koottu liikuntaryhmien ohjaamisen perusteita. Näistä jokainen voi poimia itselleen ja omaan ohjaustoimintaan parhaiten sopivia vinkkejä. • Diasarjan lopussa on ohjaajan itsearviointi -työkalu, jonka avulla jokainen liikuntaryhmiä ohjaava voi arvioida omia ohjaustaitojaan ja pohtia, mitkä osa- alueet ovat hänen vahvuuksiaan ja missä olisi vielä kehittämisen varaa. 4
  5. • Huomioin harjoittelun tavoitteet ja kohderyhmän harjoitussisältöjen suunnittelussa. • Luon positiivisen, turvallisen ja kannustavan ilmapiirin. • Toimin esimerkkinä, en esittele omia taitojani. • Huolehdin siitä, että harjoitus etenee tavoitteiden ja etukäteen annetun kuvauksen mukaisesti. • Annan vaihtoehtoja liikkeiden suorittamiseen. • Annan palautetta ja korjaan tarvittaessa omien taitojeni ja osaamiseni rajoissa. • Kysyn tarvittaessa neuvoa ja apua. Innostan, kannustan ja rohkaisen. OLEN OMA ITSENI. Liikuntaryhmien ohjaajana
  6. Ohjaamisen ydinkohdat • Mitä? ➢Kerron, mitä seuraavaksi tehdään, esimerkiksi seuraava liike. • Miksi? ➢Perustelen, miksi kutakin asiaa tai liikettä harjoitellaan. • Minne? ➢Kerron tai näytän, minne seuraavaksi liikutaan, esimerkiksi vasemmalle/oikealle/alas/ylös. • Milloin? ➢Ennakoin, milloin liike vaihtuu, esimerkiksi toistojen taaksepäin laskeminen: 4,3,2,1. • Miten? ➢Kuvaan, miten seuraava liike tehdään. Käytän mielikuvia, esimerkiksi lavat takataskuun tai hartiat korviin.
  7. • selkeät ohjeet ➢ Samasta liikkeestä on hyvä käyttää johdonmukaisesti samoja nimityksiä/ohjeita. • oikea-aikainen ennakointi ➢ Ohjeet annetaan riittävän ajoissa. ➢ Musiikkia käytettäessä hyvä aika seuraavaan ohjeeseen on edellisen kasin 5.–6-isku. • sanallinen vs. ei-sanallinen ohjaaminen ➢ Sanalliset ohjeet muodostavat vain osan ohjauksesta. ➢ Ei-sanallinen viestintä (eleet, ilmeet, käsimerkit) on vähintään yhtä tärkeää. ➢ Yhdistäminen on hyvä vaihtoehto. ➢ Vallitsevan ohjaustavan käyttö riippuu tilanteesta, mm. onko käytössä lava, peili tai mikrofoni Ohjaamista helpottavat
  8. • ohjaussuuntien monipuolinen käyttö ➢ peilikuvaohjaus: Ohjaaja on kasvokkain osallistujien kanssa ikään kuin peilinä. ✓ Ohjaaja puhuu osallistujien liikesuunnista (esimerkiksi vasen ja oikea). ✓ Suunta mahdollistaa aktiivisen vuorovaikutuksen. ➢ saman suunnan ohjaus: Ohjaaja on selin osallistujiin. ✓ Ohjaajan ja osallistujien suunnat ovat samat. ✓ Suunta auttaa muun muassa vaikeiden liikkeiden/liikesarjojen ohjaamisessa. ✓ Vuorovaikutus osallistujiin kärsii helposti, joten älä käytä koko tuntia. ➢ diagonaaliohjaus: Ohjaaja on viistossa osallistujiin nähden ja ohjaa peilikuvana takaviistoon. ✓ Suunta sopii moniin lihaskuntoliikkeisiin. ✓ Vuorovaikutus osallistujiin on helppo säilyttää. ➢ sivuttainen ohjaus: Ohjaaja on sivuttain osallistujiin nähden. ✓ Suunta sopii liikkeisiin, joissa sivuprofiili on tärkeä (esimerkiksi kyykyt). • sujuvat siirtymiset ohjaussuuntien välillä
  9. Kiitos ukkinstituutti.fi 9 Katso myös muut tietopaketin osat.
Publicité