Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Normatīvo aktu un VID informācijas efektīva lietošana (L2D/uzzina.lv)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Normatīvo aktu un VID informācijas efektīva lietošana (L2D/uzzina.lv)

Télécharger pour lire hors ligne

Ko LR prasa no mums (uz 6.5.2013):
Ap 1370 spēkā esoši likumi (neskaitot grozījumus, kas arī ir likumi)
3628 spēkā esoši MK noteikumi (neskaitot grozījumus)
+ starptautiskie nolīgumi, konvencijas utml.
+ liels skaits EK Regulu, kurām ir augstāks spēks nekā LR likumdošanai (atbilstoši Administratīvā procesa likuma 15.pantam)

Tomēr - likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības!

Ko LR prasa no mums (uz 6.5.2013):
Ap 1370 spēkā esoši likumi (neskaitot grozījumus, kas arī ir likumi)
3628 spēkā esoši MK noteikumi (neskaitot grozījumus)
+ starptautiskie nolīgumi, konvencijas utml.
+ liels skaits EK Regulu, kurām ir augstāks spēks nekā LR likumdošanai (atbilstoši Administratīvā procesa likuma 15.pantam)

Tomēr - likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības!

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Normatīvo aktu un VID informācijas efektīva lietošana (L2D/uzzina.lv)

 1. 1. Normatīvo aktu un VID informācijas efektīva lietošana (L2D/uzzina.lv) Juris Retenais, PMP L2D.LV un uzzina.lv izstrādātājs 2013.gada 9.maijs
 2. 2. Ko LR prasa no mums (uz 6.5.2013)  Ap 1370 spēkā esoši likumi (neskaitot grozījumus, kas arī ir likumi)  3628 spēkā esoši MK noteikumi (neskaitot grozījumus)  + starptautiskie nolīgumi, konvencijas utml.  + liels skaits EK Regulu, kurām ir augstāks spēks nekā LR likumdošanai (atbilstoši Administratīvā procesa likuma 15.pantam)  Tomēr - likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības!
 3. 3. VID atsauču top 20 Pavisam atsaucas uz 626 aktiem Akta nosaukums skaits Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 1356 Par pievienotās vērtības nodokli 1350 Administratīvā procesa likums 927 Par uzņēmumu ienākuma nodokli 465 Pievienotās vērtības nodokļa likums 366 Par nodokļiem un nodevām 338 Par uzņēmumu gada pārskatiem 279 Par grāmatvedību 222 Par valsts sociālo apdrošināšanu 198 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums 165 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 156 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība 153 Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība 127 Par akcīzes nodokli 120 Dabas resursu nodokļa likums 106 Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība 98 Komerclikums 98 Mikrouzņēmumu nodokļa likums 90 Civillikums 80 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju 61
 4. 4. Uzziņa.lv priekšvēsture  Grāmatvežu interese par VID praksi likumu normu piemērošanā konkrētos gadījumos  VID interneta lapas nepietiekams saturs  VID kavēšanās ar uzziņu sniegšanu (>30 dienām)  VID sākotnējā (deklarētā) gatavība dot šīs uzziņas publicēšanai  Pieredze ar L2D.LV un atbilstošas iestrādes  Testējot uzziņa.lv atklājās nepilnības VID publicētajā informācijā
 5. 5. Problēmas LV likumdošanā  NA daudzums un izmaiņu ātrums ievērojami pārsniedz adresātu spēju to uztvert, t.sk. MK, kas tos apstiprina  Trūkumi NA:  atsauces uz spēkā neesošiem NA  NA nosaukumu kļūdas  Mainās organizāciju nosaukumi, bet normatīvos aktos atsaucas uz vecajiem  grozījumu gadījumā nav laboti visi saistītie NA  Likumos bieži vien nav daļu numerācijas (piem. likumā "Par grāmatvedību“, L2D likuma versijā izveidojām algoritmu, kas pievieno daļu numurus)  Konsolidētajām versijām nav juridiska spēka (tikai informatīvs raksturs)
 6. 6. VID informācijas kvalitāte  VID mājas lapa satur sadaļu Tiesību akti, kur publicē normatīvos aktus, informatīvos un metodiskos materiālus, vēstules un uzziņas  Vairākiem VID informatīvajiem un metodiskajiem materiāliem nav izdošanas datuma!? Kā lai nodokļu maksātājs zina, ka tā ir aktuāla informācija?  Dokumenti satur atsauces uz spēku zaudējušiem normatīviem aktiem, NA nosaukumi kļūdaini, atsauces nav viennozīmīgas (piem. nav norādīts MK noteikumu datums “Ministru kabineta noteikumu Nr.1620”) u.c.  Informācija netiek pietiekami regulāri un sistemātiski kontrolēta un atjaunota
 7. 7. Neskaidrības ar Valsts nodevām  VID informatīvajā materiālā (izdots 15.04.13) daži VID norādītie MK noteikumi zaudējuši spēku  38.p. Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.176 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem“ zaudējis spēku 01.01.2012  68.p. Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1191 "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku izmēģinājumā“ zaudējis spēku 01.01.2013  71.p. Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumi Nr.757"Noteikumi par valsts nodevu par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai“ zaudējis spēku 01.01.2011  86.p. Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1589 "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu veselīguma norādei uz pārtikas produktiem“ zaudējis spēku 02.11.2012 P.S. Normāli būtu šo dokumentu veidot atbilstošu likuma pantiem un punktiem, lai var atrast atbilstību
 8. 8. Neskaidrības ar Valsts nodevām (turp.)  15.p. Par licencēm VID-am ir minētas 10 nodevas, bet L2D parāda 14 spēkā esošus MK noteikumus par nodevām: 1. MK 21.03.2012 Nr.163 Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu (Spēkā esošs) 2. MK 30.12.2011 Nr.1000 Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība (Spēkā esošs) 3. MK 24.12.2011 Nr.960 Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību (Spēkā esošs) 4. MK 14.12.2011 Nr.939 Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru (Spēkā esošs) 5. MK 21.07.2011 Nr.245 Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (Aktuālā redakcija) 6. MK 15.07.2011 Nr.556 Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu (Spēkā esošs) 7. MK 06.07.2011 Nr.502 Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva (Spēkā esošs) 8. MK 21.05.2011 Nr.376 Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu (Spēkā esošs) 9. MK 31.07.2010 Nr.656 Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu (Spēkā esošs) 10. MK 12.09.2009 Nr.1015 Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu (Aktuālā redakcija) 11. MK 27.10.2007 Nr.716 Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai (Aktuālā redakcija) 12. MK 01.01.2007 Nr.1055 Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi (Aktuālā redakcija) 13. MK 13.05.2006 Nr.372 Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai (Spēkā esošs) 14. MK 25.02.2006 Nr.152 Noteikumi par valsts nodevu par licences izsniegšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai (Spēkā esošs)
 9. 9. Process bez uzzina.lv  Normatīvo aktu datu bāze  Darba vieta
 10. 10. Process ar uzzina.lv 1. Meklē pēc tēmas un/vai norm. akta 2. Izvēlas VID publikāciju 3. Lasa rezultātu, redzot vai skaidrojumi ir spēkā un piemērojami šobrīd 4. Atver saiti uz konkrēto NA punktu, lai skatītu precīzu formulējumu un pievienotu privātus vai publiskus komentārus ... un nekādu papīru kalnu
 11. 11. Problēmas ar VID uzziņām  VID izdod apm. 400-500 uzziņas gadā  No tām VID mājas lapā uz 08.05.13 ir publicētas 171 uzziņa:  26 uzziņas, kas izdotas 2013.g.,  94 uzziņas, kas izdotas 2012.g.,  48 (2011.g.) , 2 (2010.g.), 1 (2009.g.)  turklāt dažas uzziņas ir publicētas atkārtoti dažādās sadaļās ar dažādiem nosaukumiem  Novērots, ka VID nereti nokavē likumā paredzētos uzziņu sniegšanas termiņus (sevišķi gadījumos, kad tiek grozīta likumdošana)  Nodokļu konsultanti un ārpakalpojumu grāmatveži min, ka līdzīgās situācijās dažādiem uzņēmējiem tiek doti dažādi skaidrojumi, tā pārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principus,  Tiek lietotas atsauces uz dokumentiem (piem., Labklājības ministrijas vēstulēm), kuri VID lapas lasītājam nav pieejami  BET ....
 12. 12. .. uzziņa nav apstrīdama un pārsūdzama!?  Katra uzziņa beidzas ar sekojošu rindkopu: Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 101.panta ceturtajai daļai uzziņu var apstrīdēt augstākā iestādē. Ja augstākas iestādes nav vai tā ir MK, tad uzziņa nav apstrīdama. Tā nav pārsūdzama tiesā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta otro daļu augstāka iestāde ir tiesību subjekts, tā struktūrvienība vai amatpersona, kas hierarhiskā kārtībā var dot rīkojumu iestādei vai atcelt tās lēmumu. Ņemot vērā to, ka Valsts ieņēmumu dienestam attiecībā uz uzziņu apstrīdēšanu nav augstākas iestādes, šī uzziņa nav apstrīdama un pārsūdzama.  Jautājums – ja uzziņā lietots nepareizs likuma nosaukums vai atsauces uz aktu pantiem/punktiem, kas zaudējuši spēku, vai neeksistē, vai atsauce uz ES direktīvām (ne regulām) – vai pati uzziņa ir spēkā?
 13. 13. Kas nepieciešams?  Lai nodrošinātu vienlīdzības principu un precīzu komunikāciju nepieciešams, lai  VID anonimizē un publicē visas izsniegtās uzziņas vai  VID nodod uzziņas SIA uzziņa.lv, kas tās anonimizē un publicē  Uzņēmēji iesūta no VID saņemtās uzziņas SIA uzziņa.lv, kas tās anonimizē un publicē
 14. 14. Kam noder L2D/uzzina.lv?  Valstij – normatīvo aktu kontrolei pirms izdošanas  Uzņēmējiem un pilsoņiem – atvieglo orientēšanos likumos (navigācija un atslēgas vārdi)  Juristiem – L2D navigācija krietni uzlabo normatīvo aktu lietošanas efektivitāti (salīdzinājumā ar citiem rīkiem) + komentāri pie pantiem/punktiem, daļām un punktiem  Grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem – saites starp L2D un uzziņa.lv  Jurisprudences studentiem – rīks mācībām, kursa, bakalaura un maģistra darbu izstrādei
 15. 15. Informācija tālākai analīzei  uzziņa.lv RSS barotne (visi jaunie dokumenti, kas publicēti uzziņa.lv)  Meklēt uzzina.lv frāzi “Redaktora piezīme”, lai atrastu pamanītās kļūdas un neprecizitātes VID publicētajos dokumentos  L2D RSS barotne (komentāros norādītas iespējamās problēmas)  Var parakstīties uz atsevišķa NA izmaiņām (RSS saite dokumenta sākumā pa labi)
 16. 16. Kontaktinformācija Paldies par uzmanību! Juris Retenais, PMP vid.uzzina@uzzina.lv www.l2d.lv www.uzzina.lv

Notes de l'éditeur

 • SELECT vuxd_doc_id, ldwn_nosaukums, COUNT(ldwn_nosaukums) skaitsFROM vuxd_vuzn_x_ldwn, ldwn_download, vuzn_uzinasWHERE vuxd_doc_id=ldwn_doc_id AND vuxd_vuzn_id=vuzn_id AND vuzn_status='PUBL' GROUP BY vuxd_doc_idORDER BY skaits DESC

×