Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vleresimi ne fund te tremujorit

Informacion per prinderit

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Vleresimi ne fund te tremujorit

  1. 1. SHKOLLA 9-VJEÇARE“DËSHMORËTELIRISË” TIRANË VLERËSIMI I TREMUJORIT TË PARË KLASA E DYTË 2015-2016 Nxënësi/ja __________________________________________________________ ARRITJET E NXËNËSIT SIPAS LËNDËVE NR. LËNDËT VLERËSIMI ME SHPREHJE 1 Gjuhë shqipe 2 Matematikë 3 Edukatë shoqërore 4 Edukim figurativ 5 Edukim muzikor 6 Aftësim teknologjik 7 Edukim fizik FREKUENTIMI MUNGESAT Të arsyeshme Të paarsyeshme MËSUESE KUJDESTARE

×