Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kuntoutus osana koulupaivaa

100 vues

Publié le

HOJKS ja kuntoutuksen suunnittelu.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kuntoutus osana koulupaivaa

 1. 1. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen Kuntoutus osana koulupäivää tukee aktiivista osallistumista
 2. 2. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen • valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus. o Tehtävänä tukea lähikouluperiaatetta ohjauspalveluin. o Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. • Valteri-kouluissa työskentelee moniammatillinen tiimi. • Moniammatillisen tiimin tehtävänä on tukea oppilaan oppimista ja osallisuutta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
 3. 3. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen • Mikael Mikkeli • Mäntykangas Kuopio • Onerva Jyväskylä • Ruskis Helsinki • Skilla Helsingfors • Tervaväylä Oulu Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteet
 4. 4. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen Kolmiportainen tuki
 5. 5. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen HOJKS ja kuntoutuksen suunnittelu • Kolme keskeistä tavoitetta (HOJKS) oOppilaan ja perheen ääni. oHuomioidaan kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa. oHojks ja KuSu yhdessä? Esimerkki osallisuutta lisäävästä tavoitteesta oppilaan arjessa: Ruoan ottaminen, astioiden palauttaminen, 2. kerroksen luokkatilaan pääseminen, kirjojen repusta ottaminen, penaalin avaaminen, välituntikeskustelu.
 6. 6. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen • Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri- koulu. • Valteri-koulussa oppilaiden tukena työskentelee monialainen tiimi: Opettaja, ohjaaja, psykologi, kuraattori, lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, AAC- ohjaaja. Moniammatillisuus Valteri-koulussa
 7. 7. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen • Kuntoutustyöntekijät vastaavat oppimista tukevan kuntoutuksen toteutumisesta osana koulupäivää. • Tavoitteena on, että oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. • Monialaisen tiimin tuesta hyötyvät erityistä tukea tarvitsevat oppilaat sekä opettajat ja kuntouttajat. Kuntoutustyöntekijöiden rooli
 8. 8. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen • Opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä, esimerkiksi; o toiminnan ohjaus, kädentaidot - toimintaterapeutti. o Kommunikaatio - puheterapeutti tai AAC-ohjaaja. Materiaali oppitunneille.
 9. 9. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen o liikuntatuntien suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä opettaja ja fysioterapeutti. o oppimista tukevat apuvälineet. Kuntoutushenkilöstön tietämys välineistä. o toiminnallinen opetus. o retket ja opetus luokkahuoneen ulkopuolella. • Huom! harjoittelu käytännössä. • Tavoitteiden saavuttamista myös arvioidaan yhdessä.
 10. 10. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen Yhteistyön sujuvuus • Oppilas on päähenkilö • Ympärillä toimivilla aikuisilla on kaikilla yhteinen päämäärä • Yhdessä toimiessa muistetaan o Ratkaisukeskeisyys – ongelmien sijaan nähdään mahdollisuudet o Annetaan aikaa suunnittelulle ja palautteelle o Kommunikoidaan o Arvostetaan o Muistetaan jokaisen vahvuudet
 11. 11. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen • Lähikouluperiaate  monenlaiset tuen tarpeet. • Osallistuakseen yhteiseen toimintaan ja opetukseen ryhmässä, tuen tarpeita voi olla: o kommunikoinnissa. o opetushetken jäsentämisessä tai toiminnan ohjaamisessa. o tarkkaavuuden ylläpitämisessä. o liikkumisessa. • Ohjauskäynneillä moniammatillisesti toimiminen. Lähikouluperiaatteen tukeminen moniammatillisesti
 12. 12. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen • Lähikoulua käyvän oppilaan tukena kuntoutuksen henkilöstöä. • Kuntouttajien tuki koulupäivän aikana vai koulu ja kuntoutus erillisinä. • Miten yhteistyötä järjestetään? Ei valmista vastausta. Rohkeus pyytää, tarjota ja ottaa vastaan apua! Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen lähikouluissa
 13. 13. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen • Parhain yhteistyö ja lopputulos oppilaan kannalta saavutetaan, kun yhteinen työskentely alkaa suunnittelulla. • Henkilöstö on tietoinen saamastaan tuesta. • Oppitunnin valmistelu on sujuvaa. • Mahdollistetaan paras mahdollinen oppimisympäristö ja hetki oppimiselle. Hyvän yhteistyön avaimet
 14. 14. www.otf2017.fiLiikunnan lehtori, EO Elisa Raivio ja ft Henni Huttunen • Onnistunut tavoitteiden saavuttaminen vaatii oppilaan sitoutumista ja motivoitumista. • Aikuisten yhteinen ymmärrys oppilaan tavoitteista ja harjoiteltavista asioista. • Kuntoutuksen sisällyttäminen osaksi koulupäivää mahdollista o harjoittelun todellisessa ympäristössä. o tukee oppilaan ja perheen jaksamista. o mahdollistaisiko vapaa-ajan harrastuksen tai kavereiden kanssa ajan viettämisen? Ehjän, kokonaisen koulupäivän hyödyt
 15. 15. www.otf2017.fi Liikunnan lehtori, EO Elisa Raivio elisa.raivio@valteri.fi Fysioterapeutti Henni Huttunen henni.huttunen@valteri.fi

×