Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Scrierea acad proiect.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Tema 4 bce
Tema 4 bce
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Scrierea acad proiect.pptx (20)

Plus récents (20)

Publicité

Scrierea acad proiect.pptx

 1. 1. TEMANR. 5: SCRIEREA ACADEMICĂ. STRUCTURA CONCEPTUALĂATEXTULUI ȘTIINȚIFIC REALIZAT CALMAȚUI VLADISLAV DIN 222
 2. 2. CUPRINS: - Clasificarea Lucrărilor Științifice: *Articol original *Editorial *Caz clinic *Scrisoare către redacţia unei reviste *Articol de trecere în revistă *Actualităţi *Recenzia – Analiza comentată *Articol didactic - Premise etice și normatice ale procesului de cercetare științifica - Concluzie - Surse bibliografice
 3. 3. TIPURI DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE Clasificare: - articole ştiinţifice - referate generale - lucrări de diplomă - teze de doctorat
 4. 4. - după obiectivul urmărit - Articol original - Editorial - Caz clinic - Scrisoare către redacţia unei reviste - Articol de trecere în revistă - Actualităţi - Recenzia – Analiza comentată (Review) - Articol didactic - după tipul publicaţiei - reviste (periodice) - volume de conferinţă/congres - volume prezentând colecţii de articole pe un anumit domeniu
 5. 5. 1)Articolul original - prezintă o anumită activitate de cercetare: - abordarea unui domeniu de cercetare nou - testarea unei ipoteze - publicabil în periodice şi/sau volume
 6. 6. 2) Editorialul - scris la cererea comitetului de redacţie al unei reviste - scurt – număr redus de pagini - autorul/autorii – autoritate în materia abordată – prezintă liber opiniile personale -statistic – cel mai citit tip de articol.
 7. 7. 13.11.2022 3)Cazul clinic - raportează o observaţie, cu comentarii scurte - 4-6 pagini - semnalează: elemente originale privind fiziopatologia unei afecţiuni, noutatea unui demers diagnostic
 8. 8. 13.11.2022 4)Scrisoare către redacţia unei reviste - caz clinic scurt - date preliminarii asupra unei cercetări de mai lungă durată - comentarii/opinii contradictorii asupra unui articol deja publicat în revista respectivă
 9. 9. 5)Recenzia – analiza comentată (review) - analiza – comentarea articolelor apărute în cursul ultimelor luni în alte reviste, sau analiza comentarea unor volume (tratate, monografii, etc)
 10. 10. 6) Trecerea în revistă (revue generale, survey) - prezentare cât mai completă a cunoştinţelor asupra unui subiect, pornind de la o analiza exhaustivă a lucrărilor publicate - caracter monografic – abordare globală – aspecte clasice, şi perspective deschise - referinţe bibliografice – acoperă întreaga istorie a subiectului
 11. 11. 13.11.2022 7)Actualităţi (mise au point, update) - ca obiectiv, se situează între editorial şi trecerea în revistă - elaborat la cererea comitetului de redacţie a unei reviste sau a organizatorilor unei manifestări ştiinţifice - abordează un subiect restrâns, pornind de la (i) publicaţiile apărute în ultimii ani şi (ii) experienţa personală a autorilor
 12. 12. 8)Articolul didactic/pedagogic - obiectiv: instruirea într-un anumit domeniu - bună cunoaştere a subiectului - capacitate de a se adresa unei clase largi de cititori interesaţi de subiect, bazându-se pe un fond minimal de cunoştinţe specific domeniului - bibliografia indicată – permite cititorului o aprofundare a subiectului
 13. 13. Premise etice și normatice ale procesului de cercetare științifica Există o etică universală în cercetarea științifică? Codul General de Etică în Cercetarea Științifică Pe plan mondial exista un trend ascendent în ceea ce privește exigența în materie de etică în cercetarea științifică reprezentat de seria de tratate internaționale, pacte, documente, care se refera la explicarea regulilor într-un cadru larg, a exigențelor organizațiilor/organismelor internaționale ca expresie a implicării și angajării statelor la nivelurile cele mai înalte (exemplu de organisme internaționale care dețin documente în care apar reflectate probleme de etică în cercetarea științifică: Comisia Europeana, Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică; UNESCO; Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură; NEC Forum-Forumul Consiliilor Naționale de Etică).
 14. 14. Codul General de Etică în Cercetarea Știinţifică are în vedere reglementările internaţionale în domeniu, legislaţia Uniunii Europene şi standardele acesteia privind etica în cercetarea ştiinţifică. El are rolul de a preciza principiile, responsabilităţile şi procedurile astfel încât cercetarea ştiinţifică şi inovarea din România să se desfăşoare în conformitate cu exigenţele Spaţiului European al Cunoaşterii şi cu principiile etice acceptate de comunitatea ştiinţifică internaţională. Codul General de Etică în Cercetarea Știinţifică reglementează buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare din unităţile şi instituţiile care fac parte din sistemul naţional de cercetare – dezvoltare, din unităţile şi instituţiile care conduc programe de cercetare – dezvoltare, precum şi din unităţile care asigură valorificarea rezultatelor cercetării ştiințifice. Buna conduită în cercetarea ştiinţifică se referă la: 1. respectarea legii; 2. garantarea libertăţii în ştiinţă, în cercetarea ştiinţifică şi în învăţământ; 3. respectarea principiilor bunei practici ştiinţifice; 4. asumarea responsabilităţilor.
 15. 15. Principii 1.respectarea demnităţii şi a drepturilor omului; 2. protecţia animalelor; 3. protejarea mediului ambiant. Libertatea cercetării ştiinţifice se asigură prin: a. accesul liber la sursele de informare; b. schimbul liber de idei; c. neamestecul factorului politic în activităţile de cercetare – dezvoltare şi inovare; d. necenzurarea produselor ştiinţifice;
 16. 16. Responsabilități: a) respectării dreptului la viaţă; b) respectării libertăţii individuale; c) respectării demnităţii umane; d) protecţiei fiinţei umane, a animalelor şi a mediului mînconjurător; e) libertăţii de expresie; f) securităţii alimentaţiei; g) securităţii sistemului de informatizare a datelor;
 17. 17. Concluzie Între etică şi cercetarea ştiinţifică exista o legătură foarte puternică ce poate fi privită şi ca o intercondiţionare reciprocă în sensul ca etica poate impune prin voinţă socială anumite condiţii în care cercetarea ştiinţifică trebuie să se desfăşoare şi la rândul ei, etica poate să constituie un subiect de cercetare.
 18. 18. Surse bibliografice 1. http://date- cdi.ro/sites/default/files/uploads/1.%20ghid%20privind%20etica%20%C3%AEn%20cercetarea%20% C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83%20.pdf 2. https://www.upet.ro/cercetare/doc/ETICA%20IN%20CERCETARE.pdf 3. https://ru.scribd.com/doc/238396084/Tipuri-de-Lucrari-Stiintifice 4. https://www.wikipedia.org/

×