Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

VelaClinic Presentation

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à VelaClinic Presentation (20)

Publicité

VelaClinic Presentation

 1. 1. VelaClinic РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ • МАРТ 2019 www.velaclinic.com • www.myvelaclinic.com
 2. 2. СЪДЪРЖАНИЕ 01. За нас 02. 24/7 обслужване 03. Електронно досие 04. Дневен стационар 05. Лаборатория 06. Детска консултация 07. VelaSchool 08. Програма за лоялни клиенти 09. Резултати
 3. 3. ЗА НАС VelaClinic е денонощна детска клиника, предоставяща 24-часово безотказно медицинско обслужване, диагностика, консултации и лечение, оборудвана с най- модерната медицинска апаратура и следваща най-високите стандарти по педиатрия в медицинската практика. Основна цел на клиниката е да предоставя висококачествени, комплексни медицински услуги в условията на абонамент, както и по система от платени прегледи на достъпни цени. Водещи принципи в работата ни са отношението към клиента, любов към децата и толерантност към родителите. Усилията на VelaClinic в изграждането на уникална система на работа в продължение на 20 години дадоха резултат. Нашите пациентите могат да бъдат диагностицирани и лекувани в модерни условия, с възможност за 24 часово проследяване на болестта от педиатър, при неограничен брой посещения в клиниката, неограничен брой телефонни консултации, бързи резултати от лабораторни изследвания, стационар и водене на индивидуално електронно досие за всяко дете.
 4. 4. 24/7 ОБСЛУЖВАНЕ ТОВА ВИ НОСИ: Възможност да контролирате заболяването толкова често, колкото е необходимо. Доказано в медицинската практика е, че колкото по- малко е детето, толкова по- често то трябва да бъде мониторирано и преглеждано. Ако симптомите на болестта се променят за часове, то това трябва да бъде контролирано и с лекарски прегледи със същата честота. Така заболяването може да бъде поставено под пълен контрол. ПРИМЕР: Един личен лекар лекува стотици хора месечно и не може да контролира постоянно хода на заболяванията на всеки пациент. Затова сме събрали лекарски екип, който да осигури непркъснато 24 часово обслужване с неограничен брой посещения и телефонни консултации. Успешността на този тип практика се доказва и от ниският процент на усложнения и ниският процент на хоспитализации на деца пациенти на VelaClinic.
 5. 5. ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ ТОВА ВИ НОСИ: Всяко дете абонат или клиент на VelaClinic получава електронно досие, в което се описват всички прегледи и данни за детето. Това е полезен инструмент, който дава възможност да се сглоби и проследи процеса на лечение и промените в състоянието на пациента. Лекуващия екип от лекари и може бързо да се ориентира в хронологията на заболяването и екипно да водят процеса в правилната посока. ПРИМЕР: Всеки клиент на клиниката има достъп до консултации неограничено 24/7. Когато сте сами с детето, независимо къде се намирате и състоянието му се усложни неочаквано, при консултация с лекаря, във всеки един момент той може да се информира бързо как протича заболяването и какви други заболявания има детето.
 6. 6. СЪВЕТ Водете децата си на преглед според темпа на промяна в заболяването. Имайте търпение и търсете цялостната картина. Разчитайте на целия екип в клиниката и се доверете на това, че с възможността за електронно досие на всяко едно дете, всички лекари ревизират работата на своите колеги. Така процесът екипно се води в правилната посока. Детска клиника VelaClinic не подкрепя идеята детето да се лекува само от един лекар.
 7. 7. ДНЕВЕН СТАЦИОНАР ТОВА ВИ НОСИ: Редица от най- масово срешаните заболявания като бронхити, пневмонии, обезводняване при летните вирусни инфекции и др. могат да бъдат лекувани венозно, което клиниката извършва много ефективно. Стационарът е оборудван с волуметрични и инфузионни помпи, които дозират точно и прецизно антибиотика и инфузиите. Програмират се автоматично по обем и време, и имат предпазен механизъм, който ги спира автоматично при запушване или друг проблем. Предстои да оборудваме леглата и с монитори за следене на пулс, дишане и други показатели. ПРИМЕР: Стационарът на пракрика помага да се избегне хоспитализацията. Лечението е еквивалентно на лечението с престой в болница, но се провежда в домашни условия. Детето се води за вливания в рамките на час - два.
 8. 8. ЛАБОРАТОРИЯ ТОВА ВИ НОСИ: За да бъдем още по- точни в работата си, сме създали денонощна лаборатория в клиниката в град Пловдив. Предстои да открием такава и в София. Тя ни помага в рамките на минути да направим редица изследвания, необходими за правилно диагностициране или в хода на лечение. Лабораторията е оборудвана със съвременни хемоанализатор, уроанализатор, биохимичен анализатор, анализатор електролити, изключително полезен при рехидратиращи терапии, хемокоагулация, глюкомери и т.н. Някои от важните изследвания, които правим ежедневно са: - Пълна кръвна картина, диференциална кр. картина - CRP /C-реактивен протеин/ - Изследване на урина ПРИМЕР: Лабораторията дава възможност да се определи точно вида и тежестта на инфекцията, дали е вирусна или е бактериална, да се измерва нейното прогресиране и на тази база да се назначи терапия. В редица случаи чрез лабораторните изследвания се определя дали детето е необходимо да приема антибиотик или не.
 9. 9. ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ИЗСЛЕДВА CRP? CRP - С-реактивен протеин или наричан още маркер на възпалението се синтезира в черния дроб и епителните клетки след стимулация от възпалителните лимфокини. Най-ранните маркери на възпаление и се позитивират 2-3 часа след инфекция. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА CRP: 1. За разграничаване на бактериална от вирусна инфекция. 2. При проследяване развитието на свързани с инфекция заболявания. 3. За оценка ефективността на определено антибиотично лечение. ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДОЛОГИЯТА - Количествен метод; - Прави се и с капилярна проба кръв (важно за деца-пациенти); - Бактериалната инфекция покачва стръмно серумната концентрация на CRP, докато вирусната - не.
 10. 10. СЪВЕТ С използването на дневен стационар и лаборатория, вече имаме възможност да контролираме целия процес на заболяването, да метрираме етапите на болестта, следвайки световните стандарти в педиатрията. Нашите пациенти не трябва да ходят от една клиника в друга, за да направят изследванията, които са необходими за поставянето на точна диагноза. Винаги изисквайте лекуващия лекар да назначава лечение след излизането на съответните лабораторни изследвания, защото в редица случаи това е решаващо дали детето трябва да приема антибиотик.
 11. 11. ДЕТСКА КОНСУЛТАЦИЯ ТОВА ВИ НОСИ: Детската консултация е изключително важна за децата от 0 до 1 г., защото една голяма част от проблемите при тях са не толкова здравословни, а свързани с тяхната физиология - как се хранят, отглеждат и т.н.. Проблемите могат да бъдат завоалирани и е ключово важно развитието на децата да се следи от специалист на 20- 25 дни, както е по стандарт. При децата от 1 до 3 г. на всеки 3 месеца е важно да има по един профилактичен преглед. Детската консултация е включена към абонаменните услуги на VelaClinic. СЪВЕТ: За всички деца от 0 до 1 г. е задължително да бъдат измервани ПКК, CRP и урина на 6 м. и 1 г.. За децата от 1 до 3 г. трябва да се измерва профилактично ПКК, CRP и урина веднъж годишно поне.
 12. 12. ТОВА ВИ НОСИ: VelaSchool е най- новата инициатива на VelaClinic, с която лекарите от клиниката могат да предложат натрупания богат опит от практиката си под формата на лекции за настоящи и бъдещи родители. VelaSchool разработи цялостен съвременен курс по педиатрия на разбираем за родителите език, покриващ всички теми за отглеждането и здравето на детето. Лекциите се провеждат на следния адрес: гр. Пловдив, ул. "Й. Йовков" 1, ет.2 телефон: 0876 77 05 99 info@velaschool.com, www.velaschool.com
 13. 13. ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ ТОВА ВИ НОСИ: VelaClinic създаде Програма за лоялни клиенти, чрез която всички абонати от повече от 2 г имат възможност прогресивно да облекчават финансовите си условия на абонамент. От създаването си през 2000 г. до сега клиниката е подписала абонаментни договори с над 8000 български семейства и обслужва средно по 200 пргледа за 24 часа общо в двете клиники. Ние оценяваме доверието, което сте ни гласували и се стремим да създадем повече ползи за вас. Вижте повече и участвайте в Програмата за лоялни клиенти тук: myvelaclinic.com
 14. 14. "Why try to explain miracles to your kids when you can just have them plant a garden." QUOTE Robert Brault, Freelance Writer
 15. 15. ИЗПИТАНА И ДОКАЗАНА СИСТЕМА РЕЗУЛТАТИ От 20 г. работим по системата за 24- часово обслужване и проследяване на болестта толкова дълго, колкото е необходимо Убедили сме се, че по този начин винаги стигаме до резултат за детето. КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА С УТВЪРДЕН ФОКУС ВЪРХУ КЛИЕНТА Водещите принципи в работата на нашия екип са безкомпромисно качество на медицинските услуги и персонално внимание към всеки пациент, следвайки най-високите стандарти в педиатрията. НИСЪК ПРОЦЕНТ НА УСЛОЖНЕНИЯ Стремим се да бъдем гъвкави и да предлагаме висококачествени услуги, с модерна техника и бази. Постигнахме изключително нисък процент на усложнения и хоспитализации на наши пациенти.
 16. 16. VelaClinic денонощно през цялата година РАБОТНО ВРЕМЕ: АДРЕС: гр. София кв. "Лозенец", ул. "Лале" 8 телефон: 0878/ 64 18 18 0877 64 51 15 - Регистратура гр. Пловдив ул. "Л. Каравелов" 2, ет.2 телефон: 0878/ 64 19 19  - Регистратура  Детска Консултация  гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" 4а телефон: 0878/ 64 71 17 velaclinic@abv.bg www.velaclinic.com, myvelaclinic.com
 17. 17. БЛАГОДАРЯ! СПОКОЙСТВИЕ ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА

×