Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Blog u nastavi

Blog Vere Milićević

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Blog u nastavi

 1. 1. http://nadgradnja.wordpress.com/ Vera Milićević
 2. 2. Blog (engl.skradenica web log ) čini niz hronološki prikazanihčlanaka koji se prikazuju na veb stranicama.Članak može da sadrži:•tekst•slike•prezentacije•video snimke ... slideshare YouTube
 3. 3. •Možete povezivati gradivo iz više predmeta•Uradite korelaciju gradiva na jednom mestu Funkcionalna celina je bolja od skupa pojedinačnih delova
 4. 4. Pravo mesto da prikažete nešto novo:
 5. 5. •Ne razmišljati kratkoročno•Npr. pepeo iz TE umesto što zagađuje prirodu može dase koristi kao građ.materijal i smanji troškove gradnje•Koristiti Twitter da saznate šta nadležni misle o tome ( tadašnji ministar ekologije ) Apr 23. 2012.
 6. 6. •Učenici svojaiskustva prenosenarednimgeneracijama•Lepo je videti kadaučenici uživaju usvom radu 
 7. 7. Rad na FB može darezultiračlankom na blogu
 8. 8. •Članke koje ste objavili možeteuvek menjati, dopunjavatinovim zadacima ili prilozimakoristedi opciju Ažuriraj•Ako želite da članak bude vidljivsamo učenicima možete ga zaštitilozinkom u opciji Vidljivost•Ako ste iz nekog razloganezadovoljni člankom imate opcijuPomeri na otpad tj. možete gaobrisati
 9. 9. Preko blogova možete:• sarađivati sa drugim nastavnicima•upoznati druge interesantne blogove
 10. 10. Zoran MilojevidMarina Petrovid

×