Contenu connexe

Presentation.pptx

  1. Mayad ayad nga agahon, ako si Roberto Ambrosio. Naga istar sa Polo, Banga, Aklan.
  2. May akon nga 2 nga manghod nga eaki ag 1 ka igmanghod nga baye.
  3. Si tatay hay isaeang ka drayber it motor. Naga byahe adlaw adlaw para makakita it kwarta para sa among panggastos sa adlaw adlaw namon nga kinahangeanon.
  4. Ro akong nanay hay isaeang ka manog baligya it tinuea sa tindahan it Banga. Nagabueoligan sanda it akong ama sa pag pangita.
  5. Kami nga magmaeanghod hay paearehas nga naga eskuyla sa Polo Elementary School. Kung sa baeay kami hay naga bulig kami sa oeobrahon sa baeay.
  6. Kon adlaw it Sabado, timprano pa ga bueogtaw ro myembro it among pamilya. Naga eaba si nanay, ka bulig si manang.
  7. Si tatay ro ga eaha habang naga panglimpyo kami it baeay. Makarondaya ro among pamilya.
  8. Naga bueoligan, para eamang mapun-an ro among mga kinahang eanon.
  9. Ro Akon Nga Pamilya
  10. Ro Akon Nga Pamilya