Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sikkerhetskontroll klasse B Audi A3.pptx

 1. ©26. 07. 2020 ©26. 07. 2020 Audi A3 2013
 2. ©26. 07. 2020  På den praktiske førerprøven må du trekke et kort med to av spørsmålene som er presentert her.  På teorieksamen er flere av spørsmålene relevante.  Spørsmål og kommentarer til presentasjonen kan sendes til vidar@trane.no 2 Denne presentasjonen er laget for de som skal ta førerkort klasse B
 3. ©26. 07. 2020 3 Hva er største tillatte totalvekt tilhenger etter denne bilen kan ha?  Se vognkortets side 2, punkt 8. Vekter.  Under (O.1) står det:  Tillatt hengervekt, med brems: 1800 kg Inni bil Motor av Vognkort
 4. ©26. 07. 2020  Veggrepet på forhjulene blir redusert.  Kursstabiliteten blir redusert.  Bremselengden økes.  Blendingsfare dersom lyktene heves.  I tillegg risikerer du sperrefrist og forenklet forelegg eller bot. 4 Hvilke konsekvenser kan det få dersom du kjører med for tung tilhenger etter bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 5. ©26. 07. 2020  Se vognkortets side 2, punkt 8. Vekter.  Tillatt nyttelast inkl. passasjerer er 485 kg.  Du som fører er tatt med i ”egenvekt med fører”.  Veier lærer eller sensor eks.vis 100 kg kan du altså i tillegg ha med passasjerer og bagasje som veier inntil 385 kg. 5 Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå? Inni bil Motor av Vognkort
 6. ©26. 07. 2020  Veggrep på forhjulene blir redusert.  Kursstabiliteten blir redusert.  Bremselengde økes.  Blendingsfare dersom lyktene heves.  I tillegg risikerer du forenklet forelegg eller bot. 6 Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 7. ©26. 07. 2020  Med førerkort klasse B kan du kjøre med bil og tilhenger som ikke har større tillatt totalvekt enn 3500 kg.  Unntak: Dersom bilen du kjører har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, kan du likevel trekke tilhenger på maks 750 kg tillatt totalvekt. Slik at absolutt største tillatte vogntogvekt blir 4250 kg. 7 Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når føreren har førerkort på klasse B? Inni bil Motor av Vognkort
 8. ©26. 07. 2020  Tillatt totalvekt på denne bilen er 1950 kg  Tillatt totalvekt på henger blir da 3500-1950 = 1550 kg  I tillegg må fabrikken godkjenne så tung henger. (OK, den godkjenner 1800 kg) 8 …forts. Inni bil Motor av Vognkort
 9. ©26. 07. 2020  Det er ulovlig, du risikerer straff.  Du får redusert veggrep.  Kursstabiliteten blir redusert.  Bremselengden blir lengre.  Blendingsfare hvis fronten blir hevet av vekten bak. 9 Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt? Inni bil Motor av Vognkort
 10. ©26. 07. 2020  Koplingslast er den tyngden som blir på slepekroken når du kjører med tilhenger. Badevekt kan brukes for å sjekke dette.  Tillatt vekt på taklast finner du nederst. 10 Hva er største tillatte koplingslast og taklast på denne bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 11. ©26. 07. 2020  Sett tenningsnøkkelen på plass.  Denne lampen skal da komme fram:  Slokker lampen etter få sekunder er alt i orden 11 Kontroller at varsellampen for kollisjonsputene virker. Inni bil Motor av Nøkkel
 12. ©26. 07. 2020  Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.  Det er forbudt å ha bakovervendt barnestol i forsete med aktiv airbag. 12 Har det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har airbag foran? Inni bil Motor av
 13. ©26. 07. 2020  Vri nøkkelen et hakk framover.  Da vil bl.a. denne varselampen komme til syne.  Varsellampene slukker etter få sekunder dersom alt er i orden. 13 Kontroller at varsellampen for ABS virker. Inni bil Tenning på
 14. ©26. 07. 2020  Ja, det er ikke ulovlig. Men du skal være klar over at du kan få kraftig skjevtrekk hvis du bremser hardt – spesielt på glatt føre.  Det beste er selvsagt å få dette ordnet raskt. 14 Er det forsvarlig å kjøre dersom ABS lampen lyser? Inni bil Tenning på
 15. ©26. 07. 2020  Denne lampen skal lyse  ..for eksempel ved at du drar på handbrekket.  Handbrekk og to-krets bremsesystem deler varsellampe slik at hver gang du trekker i handbrekket sjekker du også at varsellampe for to-krets bremsesystem virker.  Hvis varsellampen ikke virker når du drar i handbrekket skal du vite at du heller ikke får beskjed dersom det er feil på to-krets bremsesystem. 15 Kontroller om varsellampen for to-krets bremsesystem virker. Inni bil Tenning på
 16. ©26. 07. 2020  Stanse, finne evt. årsak.  Dette kan være at to-krets systemet ikke fungerer.  Eller at det er lite bremsevæske.  Evt. at handbrekket er feil.  Kanskje det er teknisk feil, og en defekt styreenhet. 16 Hva vil du gjøre dersom lampen begynner å lyse under kjøring? Inni bil Tenning på
 17. ©26. 07. 2020  Pump 5-6 ganger hardt på bremsepedalen, du vil nå merke at den kommer lengre ut.  Press bremsepedalen hardt inn.  Start motoren mens du holder presset på bremsepedalen.  Bremsepedalen skal nå sige inn hvis alt er i orden. 17 Kontroller at bremsekraftforsterkeren virker. Inni bil Tenning på
 18. ©26. 07. 2020  Som regel er det IKKE forsvarlig.  da dette gir nedsatt bremseeffekt.  samt at pedalen blir VELDIG tung og hard. 18 Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn svaret. Inni bil Motor på
 19. ©26. 07. 2020  Mens motoren går:  Trå bremsepedalen så hardt inn som du klarer.  Hold trykket i ca. 5 sekunder.  Du skal møte fast motstand hele tiden!  Hvis bremsepedalen siger innover må det være lekkasje og du må ikke kjøre.  Bremsene skal tåle et trykk på 100 kp.  Denne kontrollen skal tas hver gang du starter kjøring. 19 Sjekk at bremsene tåler trykk. (Trykkprøven) Inni bil Motor på
 20. ©26. 07. 2020  Start motor samtidig som du svinger mot venstre eller høyre.  Rattet skal da bli lett å svinge idet du starter motoren. 20 Kontroller at servostyringen virker. Inni bil Motor av
 21. ©26. 07. 2020  Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil bli veldig tung.  Dersom bilen har elektromagnetisk styring, vil det ikke være forsvarlig, da dette kan ødelegge styringen ytterligere. 21 Er det forsvarlig å kjøre dersom servostyringen ikke virker? Inni bil Motor på
 22. ©26. 07. 2020  Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l. for å se om:  Det er lys fra begge lykter.  At lysene lyser høyere / lengre på høyre side.  En bensinstasjon eller et verksted hjelper deg kjapt og billig med justering av lysene. 22 Kontroller at nærlyset virker som det skal. Slik skal det se ut når du lyser opp en vegg eller lignende Inni bil Motor på
 23. ©26. 07. 2020 23 Kontroller at vinduspusseren virker som den skal. Inni bil Motor på Parklys Trekk bryteren mot deg for å få spylt frontruta Bakrute: Ett trykk framover visker bakruta. To trykk framover spyler Hastighetsvelger på vindusvisker foran: Ett trykk ned: Den vil gå så lenge du holder den nede. Ett trykk opp: intervall
 24. ©26. 07. 2020  Bruk denne! 24 Still inn varmeapparat / defroster slik at du kan fjerne is og dogg på frontruta så effektiv som mulig. Inni bil Motor på Parklys
 25. ©26. 07. 2020  Bruk denne! 25 Still inn varmeapparat / defroster slik at du kan fjerne is og dogg på bakruta så effektiv som mulig. Inni bil Motor på Parklys
 26. ©26. 07. 2020  Bruk denne! 26 Still inn varmeapparat / defroster slik du vil ha det under kjøring. Inni bil Motor på Parklys
 27. ©26. 07. 2020  Speilene blir varmet opp når du trykker inn bryteren for speilinnstilling. 27 Hvordan vil du fjerne is og dogg fra speilene? Inni bil Motor på Parklys
 28. ©26. 07. 2020  Trykk her 28 Kontroller at lydhornet (fløyta) virker. Inni bil Motor på Parklys
 29. ©26. 07. 2020 29 Lysbryteren Inni bil Motor på Parklys AUTO Lysbryter Automatisk skifte mellom nær og fjernlys Parklys Tåkelys foran Tåkelys bak Hovedlys (normal posisjon
 30. ©26. 07. 2020 30 Kontroller at lyshornet virker. (Blinke med fjernlysene) Inni bil Motor på Parklys  Trekk hendelen mot deg så langt det går for å bruke lyshorn.  Fører du den helt fra deg kommer fjernlyset på.
 31. ©26. 07. 2020  Se etter:  Slitasje  Rifter  Skade  Sjekk at beltestrammeren virker.  Dra beltet helt ut og slipp.  Sjekk låsemekanismen.  Lås beltet og dra hardt.  Sjekk stoppfunksjonen.  Dra hardt i beltet for å sjekke at det stopper. 31 Kontroller alle bilbeltene. Inni bil Motor av Nærlys
 32. ©26. 07. 2020  Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt. 32 Hva er risikoen ved å bruke belte med slappe beltestrammere? Inni bil Motor av
 33. ©26. 07. 2020  Den ligger i døra ved førersetet.  Den skal være tilgjengelig fra førersetet, og kan også ligge i hanskerommet, under setet eller i eget rom. 33 Finn fram refleksvesten. Inni bil Motor på
 34. ©26. 07. 2020  50 meter i tettbygd strøk.  150 meter utenfor tettbygd strøk.  Terreng og trafikkmengde kan stille andre krav. 34 Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter varseltrekanten fra deg? Inni bil Motor av
 35. ©26. 07. 2020  Nei, det er ikke forsvarlig.  De som kommer kjørende bak oss vil ikke oppfatte når vi bremser.  Feilen kan være røket sikring eller lyspærer som ikke virker. 35 Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker? Inni bilen Motor av
 36. ©26. 07. 2020  Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør at bremsesystemet trenger mer væske for å «trykke» bremseklossene inn mot bremseskivene.  Det kan også være lekkasje i bremsesystemet.  Ikke etterfyll bremsevæske!  Overlat dette til et profesjonelt verksted. 36 Hva kan være årsaken til lavt bremsevæskenivå? Og hva vil du gjøre med det? Inni bil Motor av
 37. ©26. 07. 2020  Vinterdekk: Minimum 3,0 mm  Sommerdekk: Minimum 1,6 med mer I perioden det er tillatt med piggdekk: 15. okt – 1. mai i Nord Norge og 1. nov – første søndag etter 2. påskedag i resten av landet skal det være minst 3 mm mønsterdybde uansett hvilke dekk du kjører med. 37 Hva er kravet til mønsterdybde på vinter- eller sommerdekk? Inni bil Motor av
 38. ©26. 07. 2020  For å få bedre veggrep.  For at vann skal dreneres bort. 38 Hvorfor er det krav om en viss mønsterdybde? Inni bil Motor av
 39. ©26. 07. 2020  Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset.  Nødlysene vil ”drukne” i de andre lysene.  Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da det gir best effekt. 39 Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødlysene? Inni bil Motor av
 40. ©26. 07. 2020  Ved nødstopp for å markere bil.  Hvis det er situasjon som krever ekstra oppmerksomhet. 40 I hvilken situasjon er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset? Inni bil Motor av
 41. ©26. 07. 2020 41 Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?  Se i vognkortet.  Dimensjonen skal være 205/55 R 16. Inni bil Motor av Vognkort
 42. ©26. 07. 2020  205 er bredde i millimeter.  55 er høyden på dekket i prosent av bredden.  16 er diameteren på felgen i tommer.  91 er lastindex, angir hvor mye last dekket tåler.  W = hastighetskode. 42 Hva betyr merkingen på dekkene? Inni bil Motor av Vognkort
 43. ©26. 07. 2020  Se i vognkortet 43 Hvor stor bæreevne må dekkene ha på denne bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 44. ©26. 07. 2020  Se i vognkortet 44 Hvor stor hastighet må dekkene på denne bilen være godkjent for? Inni bil Motor av Vognkort
 45. ©26. 07. 2020 Merking Maks km/t L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300 Z over 240 km/t 45 Hastighets – og lastekoder (ikke pensum) Lasteindex Kg Lasteindex Kg 78 425 92 630 79 437 93 650 80 450 94 670 81 462 95 690 82 475 96 710 83 487 97 730 84 500 98 750 85 515 99 775 86 530 100 800 87 545 101 825 88 560 102 850 89 580 103 875 90 600 104 900 91 615 105 925 Inni bil Motor av Vognkort
 46. ©26. 07. 2020  Blendingsfare.  Møtende blir irritert.  Blikket ditt blir dratt ned rett foran bilen fordi lyset er sterkest der.  Du kan bli straffet for feil lysbruk. 46 Hvilke ulempe vil det ha om kurve/tåkelys blir brukt feil? Inni bilen Motor av
 47. ©26. 07. 2020  I mørket skal du kjøre med nærlys eller fjernlys.  Tåkelys er bare tillatt når det er tett tåke, sterk nedbør eller så skarpe svinger at du må se veikantene ekstra godt.  Tåkelysene kan brukes på dagtid som kjørelys sammen med parklys. 47 Når er det tillatt å bruk kurve/ tåkelys? Inni bil Motor av
 48. ©26. 07. 2020  De kan være sterkt blendende, spesielt om man kjører i kø.  Bremselyset kan drukne i de sterkere tåkelysene. 48 Hvilke ulemper kan det ha om tåkelysene bak brukes feil? Inni bil Motor av
 49. ©26. 07. 2020  Parkering i mørket uten andre lyskilder. 49 I hvilken situasjon er det viktig at parkeringslysene er i orden? Inni bil Motor av
 50. ©26. 07. 2020  Fjern løse gjenstander som kan rulle under pedalene.  Legg tunge ting i bagasjerommet. 50 Sjekk om det er løse ting i bilen som kan forårsake skade. Inni bilen Motor av
 51. ©26. 07. 2020  Varseltrekant finner du i bagasjerommet.  Gå med reflekssiden på varseltrekant i retningen du går for å vise deg selv.  Ta på refleksvest før du går ut med trekanten. 51 Finn fram varseltrekant og monter denne skikkelig. Bagasjerom Motor av
 52. ©26. 07. 2020  Dra i hendelen som vist på øverste bilde. (Omtrent der du har venstre fot når du kjører.)  Panseret lar seg nå løfte noen få centimeter.  Før fingrene under panseret midt på fronten.  Dra fingrene mot høyre til du kjenner en hendel som gir etter.  Hold denne mot høyre mens du løfter panseret.  For å lukke panseret: Slipp det fra 15- 20 cm høyde. 52 Åpne panseret Motorrom Motor av
 53. ©26. 07. 2020  Hvis det da løsner kan det føre til søl av batterisyre som igjen kan føre til kortslutning. 53 Kontroller at batteriet sitter fast. Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri? Bagasjerom Motor av
 54. ©26. 07. 2020  Motoren skal ha vært avslått i 5 min. før du sjekker olje, slik at all olje i motoren får renne ned.  Bilen må stå helt flatt.  Finn papir i høyre bakdør.  Peilepinnen finner du på bilens venstre side bak i motorrommet.  Dra den opp og tørk av nederste del.  Sett peilepinnen helt ned igjen mens du holder på toppen og midten av pinnen.  Når du nå drar den opp igjen skal det være olje mellom de to strekene. 54 Kontroller motoroljenivået. Motorrom Motor av Papir
 55. ©26. 07. 2020  Påfylling  Peilepinne 55 Vis påfyllingssted for motorolje. Motorrom Motor av
 56. ©26. 07. 2020  Her, i bilens venstre hjørne i motorrommet 56 Vis påfyllingssted for spylevæske. Motorrom Motor av
 57. ©26. 07. 2020  Bakerst i motorrommet på bilens venstre side finner du beholderen.  Sjekk at væskenivået er  mellom disse to merkene. 57 Sjekk bremsevæskenivået. Motorrom Motor av
 58. ©26. 07. 2020  Før du kontrollerer dekkene bør du starte motoren og dreie hjulene godt til høyre eller venstre slik at slitebanen blir synlig.  Mønsterdybdemåler og lufttrykkmåler finner du i midtkonsollen mellom setene. 58 Dekk Ute Motor av
 59. ©26. 07. 2020  Visuell kontroll:  Sjekk om det er noe ”unaturlig” ved hjulene. 59 Kontroller dekk og felger for skader. Ute Motor av
 60. ©26. 07. 2020  Rifter i dekksiden, gjerne etter møte med fortauskant.  Bulker i felgen. Dette fører til ustabilitet,  Bobler i siden på dekket vil føre til at forsterkningen i dekket vil være veldig redusert. 60 Hvilke dekkskader er mest vanlige? Ute Motor av
 61. ©26. 07. 2020  Visuell kontroll, sammenlign alle dekkene  Evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsler på dekkene.  Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm, og på vinterdekk er det min. 3,0 mm.  Se også side 37  I dekkmønsteret finner vi også små «gummiklumper» eller slitasjevarslere som indikerer hvor slitt dekkene er. 61 Kontrollere mønsterdybden på dekkene på begge forhjulene. Ute Motor av
 62. ©26. 07. 2020  Se i dørkarmen ved førersetet på bilen. 62 Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen? Ute Motor av
 63. ©26. 07. 2020 63 Kontroller merkingen på dekkene. Stemmer det med vognkortet?  Se i vognkortet.  Dimensjonen skal være 205/55 R 16.  Hastighetskode skal være U eller høyere.  Lastindeks skal være minst 91. Ute Motor av Vognkort
 64. ©26. 07. 2020  Husk det er tre lys!  Er du alene kan du rygge mot et vindu for å sjekke dette.  Eller eksempelvis bende snøkosten mot bremsepedalen mens du går ut og ser om de virker. (Lurt når du kjører med tilhenger.) 64 Kontrollere at alle bremselysene virker. Ute /inne Motor på Hjelpemann
 65. ©26. 07. 2020  Slå på lyset, bryteren finner du midt på dashbordet  Sjekk at alle retningslysene på bilen virker. 65 Kontroller om nødsignallyset virker. Ute /inne Motor på Hjelpemann
 66. ©26. 07. 2020  Kontrollene finner du på Hovedlysbryteren til venstre på dashbordet. Tåkelys foran Tåkelys bak  Ut og se om de virker. 66 Kontroller om kurve/tåkelysene fungerer? Ute /inne Motor på
 67. ©26. 07. 2020  Dette er de lysene som kommer på automatisk når man starter bilen.  Parkeringslysene er hvite og er foran på bilen.  Baklysene er røde.  Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen. 67 Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker. Ute /inne Motor på
 68. ©26. 07. 2020  Løft på viskerarmen, se etter  Slitasje  Rifter  Løs gummi  Sett deg inn i bilen og se etter  striper under visking. 68 Kontroller viskerbladene. Ute /inne Motor på
 69. ©26. 07. 2020  Rattutslag til begge sider.  Sjekk at det er like stort rattutslag (omdreininger) til begge sidene.  Sjekk dødgang på styring (max. 2-3 cm).  Drei 2-3 cm på rattet og se om bilen tar styring.  Hør etter ulyder mens du svinger.  Sjekk om bilen er retningsstabil  I 30 km/t på en flat vei og rett vei kontrollerer du dette ved å løsne på rattgrepet og sjekke at bilen går rett fram. 69 Kontroller at styringen er i orden. I fart
 70. ©26. 07. 2020  Feil lufttrykk.  Feil i forstillingen.  Spor i vegen. 70 Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene. I fart
 71. ©26. 07. 2020  Ta fullt rattutslag, drei rattet helt over til venstre mens du kjører sakte eller står i ro.  Slipp rattet.  Begynn å kjøre etter at du har sjekket speil og blindsone.  Rattet skal nå gå tilbake til nøytral – rett fram – posisjon.  Gjenta dette til høyre. 71 Sjekk om styringen er selvopprettende. I fart
 72. ©26. 07. 2020  Kjør mellom 30-40 km/t rett frem på flat og rett strekning.  Brems samtidig som du holder løst i rattet.  Kopling inn  Brems gradvis hardere til bilen stanser.  Bilen skal nå holde kursen rett frem. 72 Kontroller om bremsene har skjevtrekk. I fart
 73. ©26. 07. 2020  Lykke til! 73 Det var alt!
Publicité