PaikkaOpin esittely

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopistoProject Coordinator à Helsingin yliopisto
www.paikkaoppi.fi
Paikkatieto on
• aistittua
• koettua
• havainnoitua
• mitattua
• muistettua
tietoa paikasta.
Kansalaisen paikkatietotaidot arkielämän apuna ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa
• navigointi ja sijainnin ilmoittaminen esim. hätätilanteissa.
• tiedon haku karttapalveluista, esim. lähin pankkiautomaatti, hyvä kahvila.
• vaikuttaminen ja osallistuminen esim. kaupunkien karttapohjaiset palautepalvelut, eri organisaatioiden tuottaman
paikkatietoaineiston löytäminen ja hyödyntäminen.
• paikkatietoteknologiaa hyödynnetään työelämässä entistä enemmän, esim.
• ympäristötutkimuksessa esimerkiksi tulvariskialueiden kartoittaminen
• kaupunkisuunnittelussa kaavoituksessa
• yrityksissä liikenteen ohjauksen suunnittelussa kuljetusten optimoimiseksi
• sekä markkinoinnissa esim. myymälöiden ja automarkettien sijaintisuunnittelu ja suoramarkinoinnin alueellinen kohdentaminen.
Tutkimustaidot paikkatiedon avulla
• uusissa opetussuunnitelmissa tutkimustaidot jo alakoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien.
• PaikkaOppi on hyvä tutkimustyökalu, jolla omia ympäristöhavaintoja saa tallennettua, analysoitua, esitettyä ja
jaettua.
• Useita kouluaineita ja niiden integrointia tukeva paikkatiedon
verkkopohjainen oppimisympäristö.
• Kartta-aineistot, pedagogiset työkalut ja oppimateriaalit ovat kaikille
käyttäjille maksuttomia. Näin oppilaitoksilla tasavertaiset mahdollisuudet
niiden hyödyntämiseen.
• Koulujen ei tarvitse investoida erillisiin paikkatieto-ohjelmiin ja karttoihin.
• Suomalainen innovaatio, jolla ei ole ollut esikuvia muualla maailmassa.
• Palvelu nyt käytössä lukioasteella maantieteen ja biologian opetuksessa
koko maassa.
• Nykyisten hankkeiden tavoitteena:
• saada palvelu olennaiseksi osaksi koulujen sähköistä oppimateriaalia myös ylä- ja
alakouluihin.
• kehittää uuden pedagogiikan mukaisia oppiaineita integroivia, tutkivaan ja
kokeilevaan oppimiseen kannustavia opetuksen malleja.
Visio: palvelua on mahdollisuus kehittää edelleen luovuuteen ja
innovaatioihin innostavaksi tiedekasvatuksen työkaluksi, jossa uutta
tutkimustietoa ja avointa dataa hyödynnetään opetuksen tarpeisiin.
• Rekisteröityneitä opettajia ja opiskelijoita useita tuhansia.
• Syksyllä 2016 PaikkaOppi jalkautuu eri puolille Suomea.
Koulutusta ja infoa järjestetään sekä opettajille että oppilaille eri
oppiaineissa (huom. monialaiset oppimiskokonaisuudet) alakoulusta
lukioon.
PaikkaOppi on kehitetty 2000-luvulla usean toimijan yhteistyönä:
• Opetushallitus
• yliopistot (Turku, Helsinki)
• paikkatietoon erikoistuneet toimijat: Maanmittauslaitos,
Geodeettinen laitos, Lounaispaikka, Arbonaut Oy
• koulutusta järjestävät kaupungit: Turku, Kaarina ja Joensuu
PaikkaOpin esittely
Kartta-alustan käytön
harjoitteluun.
Sopii kaiken ikäisille
koululaisille.
Lyhyitä tehtäviä
oppitunnin piristykseksi.
Ulkona oppimista ja oman
lähiympäristön havainnointia
ja tutkimista.
Pieniä projekteja eri aiheista
luokkatyöskentelyyn.
PaikkaOpin esittely
Matematiikassa
symmetrioita
kaupunki-luonnossa:
kuvataan ja viedään
kartalle. l Maantiedossa ja kotitaloudessa
lähiruokaprojekti. Kotitaloudessa
tutkitaan ruoka-ainesten alkuperää ja
valmistetaan ateria lähiruoasta.
Maantiedossa merkitään lähituottajat
kartalle ja keskustellaan
ruoantuotantotapojen vaikutuksista
ihmiseen ja ympäristöön.
Äidinkielessä, historiassa kerätään oman
alueen perinnetietoa esim.
videohaastattelemalla vanhempia ihmisiä.
Videot kootaan kartta-alustalle yhteiseksi
karttaesitykseksi..
Biologia, ympäristöoppi
mobiilikasvio
Kasvien kuvat kartta-
alustalle mobiilikasvioksi.
Kemiassa ja maantieteessä
vesistötutkimus: verrataan
lähivesistöjen vesinäytteitä
(esim. pH, sameus) erilaisissa
paikoissa. Mistä erot
johtuvat?
Matematiikassa ja maantieteessä
arvioidaan geometrisiä muotoja
lähiympäristössä. Luodaan kartta-
alustalle tarkastellut reitit ja
alueet, ja lasketaan reittien
pituudet ja alueiden pinta-alat.
PaikkaOpissa on peruskartta ja maastotietokanta koko Suomesta
sekä aineistoa seuraavista teemoista:
• Ilma- ja satelliittikuvat
• Vesistö
• Maasto ja geologia
• Maankäyttö ja liikenne
• Ympäristötutkimus
• Luonnonsuojelualueet
• Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus
• Kulttuuriympäristö ja historialliset kartat
• Koordinaatistot
• Paikannimet ja hallinnolliset kartat
Kuvassa PaikkaOpin karttaikkuna, johon on valittu Tampereen
Pyynikinharjun maaperä ja rinnevalovarjostus päällekkäisinä
kerroksina. Karttojen avulla voit tarkastella, miten maaperäaines
vaihtelee korkeussuhteiden myötä. Voit myös säädellä kerrosten
läpinäkyvyyttä.
Valitse joko pelkästään Suomen pohjakartta
tai lisää päälle kunta- ja maakuntajako -aineisto.
Oppilaat voivat merkitä karttaan tapahtumia, ilmiöitä
tai kohteita, esim.
• suurimmat suomalaiset kaupungit
• historialliset rajat
• suurimmat vesistöt
• murrealueet
• kasvimaantieteelliset alueet
• suomalaisten taiteilijoiden kotipaikat
• vanhempien ja isovanhempien asuinpaikat
• kesälomareitit kotimaassa
• maakuntalaulut maakuntien pääkaupunkeihin
• tv-sarjojen tapahtumapaikat…
Oppilaiden arviot suurimpien kaupunkien
sijainnista Suomessa pistekohteina.
Kartalle voi merkitä kohteita:
alueina
pisteinä
viivoina
PaikkaOpin esittely
Integroidaan äidinkieltä, ympäristöoppia, englantia ja
saksaa. Oppilaat kuvaavat lempipaikkoja kotipaikkakunnalla.
Kuvat ja tekstit kolmella kielellä viedään kartta-alustalle.
Kartta jaetaan muiden koulujen kanssa.
Mallin kehittäminen ja testaus:
luokanopettajat Sirkku Alin ja
Kati Andersen
Turun Puolalan koulu, luokat 4b ja c
Integroidaan fysiikan, maantieteen ja historian oppiaineita.
Tutkitaan fysikaalisia suureita ”työ ja teho” sekä havainnoidaan oman lähiympäristön portaiden ympäristöä,
maastoa ja muita erityispiirteitä. Kerätyt havainnot kirjataan ylös ja ne käsitellään oppitunnilla, jonka jälkeen ne
tuodaan PaikkaOpin kartta-alustalle.
Mallin kehittäminen ja testaus:
matemaattisten aineiden lehtorit Kimmo Lehtinen ja
Johanna Halttunen
turkulainen Luostarinvuoren koulu, 7 lk
Alkuopetuksen tehtävä yhdistää ympäristöoppia,
liikuntaa ja kuvaamataitoa.
Tehtävässä opiskellaan erilaisia talventörröttäjälajeja,
eläimiä jotka käyttävät kasveja ravintonaan talvella,
aiheeseen liittyviä liikuntaleikkejä, törröttäjien
piirtämistä.
Mallin kehittäminen ja testaus:
luokanopettaja Maritta Tammio
Piispanlähteen koulun 2b, Kaarina
Sopii maantiedon ja kemian monialaiseksi tehtäväksi.
Oppilaiden eri vesistöistä ottamista näytteistä analysoidaan
veden pH, sameutta, sähkönjohtokykyä ja
hapen kyllästymisastetta.
Tulokset viedään PaikkaOpin kartta-alustalle.
Mallin kehittäminen ja testaus:
Biologian ja maantieteen opettajat Ari Kalske, Minna
Hämäläinen ja Turun yliopiston MobiLuma -hanke
Luostarinvuoren koulun 9 lk, Turku
Haastattelujen tuloksia Turun Suomalaisen Yhteiskoulun
lukiolaisten maantieteen kurssilla toteutetusta
lähiötutkimuksesta.
Kurssin toteutti maantieteen opettaja Nina Brander.
www.paikkaoppi.fi
www.facebook.com/paikkaoppi/
projektikoordinaattori virpi.hirvensalo@turku.fi
Koulutukset koko Suomi, elokuu 2016-joulukuu 2017 Tilaa: urly.fi/Bj2
• infotilaisuuksina sivistystoimen johdolle ja rehtoreille.
• workshopeina opettajille palvelun käyttöönottamisesta ja käytöstä eri
oppiaineissa tai monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.
• luokka- tai kenttäopetuksena oppilaille palvelun peruskäytöstä, valmiista
tehtävistä tai omasta projektista.
1 sur 19

Contenu connexe

En vedette(20)

Redes informáticasRedes informáticas
Redes informáticas
adriibv_141 vues
PaikkaOppi - LUMA-päivien powerpointPaikkaOppi - LUMA-päivien powerpoint
PaikkaOppi - LUMA-päivien powerpoint
Helsingin yliopisto331 vues
HSBC's HSBC's
HSBC's
Peter Lynch301 vues
Conversation club Conversation club
Conversation club
Shirlene Bemfica de Oliveira324 vues
Modal asing luar negri.....Modal asing luar negri.....
Modal asing luar negri.....
rosita puspa501 vues
Universidad panamericana del puertoUniversidad panamericana del puerto
Universidad panamericana del puerto
irmaris coronel182 vues
Physics lab equipmentsPhysics lab equipments
Physics lab equipments
M/s Glass Agencies212 vues
PaikkaOppi mobil användarmanualPaikkaOppi mobil användarmanual
PaikkaOppi mobil användarmanual
Helsingin yliopisto455 vues
PaikkaOppi Mobiilin käyttöohjePaikkaOppi Mobiilin käyttöohje
PaikkaOppi Mobiilin käyttöohje
Helsingin yliopisto976 vues
Costos de entrada y salidaCostos de entrada y salida
Costos de entrada y salida
Flavio Kaufmann4.3K vues
Rm 2015 Exposición técnica CAPEI IMCP GDLRm 2015 Exposición técnica CAPEI IMCP GDL
Rm 2015 Exposición técnica CAPEI IMCP GDL
Juan Gabriel Muñoz López500 vues
WBS Refinery OverhaulingWBS Refinery Overhauling
WBS Refinery Overhauling
Ashar Ahmed2.9K vues
Contabilidad electrónica ccp zamora 23 02-2015Contabilidad electrónica ccp zamora 23 02-2015
Contabilidad electrónica ccp zamora 23 02-2015
Juan Gabriel Muñoz López1.7K vues
Retail AuditRetail Audit
Retail Audit
arun savukar4K vues

Similaire à PaikkaOpin esittely(18)

esitys Parkanoonesitys Parkanoon
esitys Parkanoon
Helsingin yliopisto138 vues
Esitys ITK:ssa 2019Esitys ITK:ssa 2019
Esitys ITK:ssa 2019
Helsingin yliopisto215 vues
Paikkatieto ja avoin dataPaikkatieto ja avoin data
Paikkatieto ja avoin data
Helsingin yliopisto98 vues
Kartta.nyt ja uusi PaikkaOppiKartta.nyt ja uusi PaikkaOppi
Kartta.nyt ja uusi PaikkaOppi
Helsingin yliopisto184 vues
Geomedia III: teemakartatGeomedia III: teemakartat
Geomedia III: teemakartat
Helsingin yliopisto526 vues
Joukot DoppimaanJoukot Doppimaan
Joukot Doppimaan
Henriikka Vartiainen980 vues
20140510 kvs20140510 kvs
20140510 kvs
Johannes Pernaa408 vues
PaikkatietokoulutusPaikkatietokoulutus
Paikkatietokoulutus
Openmetsa208 vues
PaikkaOpin ohjeetPaikkaOpin ohjeet
PaikkaOpin ohjeet
Helsingin yliopisto469 vues
Itk13 teema50Itk13 teema50
Itk13 teema50
Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen 400 vues

Plus de Helsingin yliopisto(19)

Kasviöljyjen sekoittaminen - periaatteetKasviöljyjen sekoittaminen - periaatteet
Kasviöljyjen sekoittaminen - periaatteet
Helsingin yliopisto14 vues
Chart Trace -peliChart Trace -peli
Chart Trace -peli
Helsingin yliopisto62 vues
Chart Trace diagrammipeliChart Trace diagrammipeli
Chart Trace diagrammipeli
Helsingin yliopisto54 vues
Vihreän ilon tilauspajatVihreän ilon tilauspajat
Vihreän ilon tilauspajat
Helsingin yliopisto74 vues
Tukes ohjeTukes ohje
Tukes ohje
Helsingin yliopisto636 vues
Paikkatieto-osaamisen monet mahdollisuudetPaikkatieto-osaamisen monet mahdollisuudet
Paikkatieto-osaamisen monet mahdollisuudet
Helsingin yliopisto253 vues
Villiyrttien kerääminen ja käyttöVilliyrttien kerääminen ja käyttö
Villiyrttien kerääminen ja käyttö
Helsingin yliopisto759 vues
Uusi PaikkaOppi -webinaariUusi PaikkaOppi -webinaari
Uusi PaikkaOppi -webinaari
Helsingin yliopisto488 vues
TurfHuntTurfHunt
TurfHunt
Helsingin yliopisto172 vues
Uusitun PaikkaOpin esittelyUusitun PaikkaOpin esittely
Uusitun PaikkaOpin esittely
Helsingin yliopisto392 vues
Presentation in Step EuropePresentation in Step Europe
Presentation in Step Europe
Helsingin yliopisto203 vues
Villiyrttiluento Turun Akateemiset Naiset Villiyrttiluento Turun Akateemiset Naiset
Villiyrttiluento Turun Akateemiset Naiset
Helsingin yliopisto277 vues
PaikkaOppi PaikkaOppi
PaikkaOppi
Helsingin yliopisto142 vues
Open data, gis and learningOpen data, gis and learning
Open data, gis and learning
Helsingin yliopisto54 vues
Open data gis and learningOpen data gis and learning
Open data gis and learning
Helsingin yliopisto27 vues
Paikka opin joulupähkinätPaikka opin joulupähkinät
Paikka opin joulupähkinät
Helsingin yliopisto98 vues
Kehityskuva uusi paikkaoppiKehityskuva uusi paikkaoppi
Kehityskuva uusi paikkaoppi
Helsingin yliopisto112 vues
PaikkaOppi - nätbaserad lärmiljöPaikkaOppi - nätbaserad lärmiljö
PaikkaOppi - nätbaserad lärmiljö
Helsingin yliopisto591 vues

PaikkaOpin esittely

 • 2. Paikkatieto on • aistittua • koettua • havainnoitua • mitattua • muistettua tietoa paikasta.
 • 3. Kansalaisen paikkatietotaidot arkielämän apuna ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa • navigointi ja sijainnin ilmoittaminen esim. hätätilanteissa. • tiedon haku karttapalveluista, esim. lähin pankkiautomaatti, hyvä kahvila. • vaikuttaminen ja osallistuminen esim. kaupunkien karttapohjaiset palautepalvelut, eri organisaatioiden tuottaman paikkatietoaineiston löytäminen ja hyödyntäminen. • paikkatietoteknologiaa hyödynnetään työelämässä entistä enemmän, esim. • ympäristötutkimuksessa esimerkiksi tulvariskialueiden kartoittaminen • kaupunkisuunnittelussa kaavoituksessa • yrityksissä liikenteen ohjauksen suunnittelussa kuljetusten optimoimiseksi • sekä markkinoinnissa esim. myymälöiden ja automarkettien sijaintisuunnittelu ja suoramarkinoinnin alueellinen kohdentaminen. Tutkimustaidot paikkatiedon avulla • uusissa opetussuunnitelmissa tutkimustaidot jo alakoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien. • PaikkaOppi on hyvä tutkimustyökalu, jolla omia ympäristöhavaintoja saa tallennettua, analysoitua, esitettyä ja jaettua.
 • 4. • Useita kouluaineita ja niiden integrointia tukeva paikkatiedon verkkopohjainen oppimisympäristö. • Kartta-aineistot, pedagogiset työkalut ja oppimateriaalit ovat kaikille käyttäjille maksuttomia. Näin oppilaitoksilla tasavertaiset mahdollisuudet niiden hyödyntämiseen. • Koulujen ei tarvitse investoida erillisiin paikkatieto-ohjelmiin ja karttoihin. • Suomalainen innovaatio, jolla ei ole ollut esikuvia muualla maailmassa.
 • 5. • Palvelu nyt käytössä lukioasteella maantieteen ja biologian opetuksessa koko maassa. • Nykyisten hankkeiden tavoitteena: • saada palvelu olennaiseksi osaksi koulujen sähköistä oppimateriaalia myös ylä- ja alakouluihin. • kehittää uuden pedagogiikan mukaisia oppiaineita integroivia, tutkivaan ja kokeilevaan oppimiseen kannustavia opetuksen malleja. Visio: palvelua on mahdollisuus kehittää edelleen luovuuteen ja innovaatioihin innostavaksi tiedekasvatuksen työkaluksi, jossa uutta tutkimustietoa ja avointa dataa hyödynnetään opetuksen tarpeisiin.
 • 6. • Rekisteröityneitä opettajia ja opiskelijoita useita tuhansia. • Syksyllä 2016 PaikkaOppi jalkautuu eri puolille Suomea. Koulutusta ja infoa järjestetään sekä opettajille että oppilaille eri oppiaineissa (huom. monialaiset oppimiskokonaisuudet) alakoulusta lukioon.
 • 7. PaikkaOppi on kehitetty 2000-luvulla usean toimijan yhteistyönä: • Opetushallitus • yliopistot (Turku, Helsinki) • paikkatietoon erikoistuneet toimijat: Maanmittauslaitos, Geodeettinen laitos, Lounaispaikka, Arbonaut Oy • koulutusta järjestävät kaupungit: Turku, Kaarina ja Joensuu
 • 9. Kartta-alustan käytön harjoitteluun. Sopii kaiken ikäisille koululaisille. Lyhyitä tehtäviä oppitunnin piristykseksi. Ulkona oppimista ja oman lähiympäristön havainnointia ja tutkimista. Pieniä projekteja eri aiheista luokkatyöskentelyyn.
 • 11. Matematiikassa symmetrioita kaupunki-luonnossa: kuvataan ja viedään kartalle. l Maantiedossa ja kotitaloudessa lähiruokaprojekti. Kotitaloudessa tutkitaan ruoka-ainesten alkuperää ja valmistetaan ateria lähiruoasta. Maantiedossa merkitään lähituottajat kartalle ja keskustellaan ruoantuotantotapojen vaikutuksista ihmiseen ja ympäristöön. Äidinkielessä, historiassa kerätään oman alueen perinnetietoa esim. videohaastattelemalla vanhempia ihmisiä. Videot kootaan kartta-alustalle yhteiseksi karttaesitykseksi.. Biologia, ympäristöoppi mobiilikasvio Kasvien kuvat kartta- alustalle mobiilikasvioksi. Kemiassa ja maantieteessä vesistötutkimus: verrataan lähivesistöjen vesinäytteitä (esim. pH, sameus) erilaisissa paikoissa. Mistä erot johtuvat? Matematiikassa ja maantieteessä arvioidaan geometrisiä muotoja lähiympäristössä. Luodaan kartta- alustalle tarkastellut reitit ja alueet, ja lasketaan reittien pituudet ja alueiden pinta-alat.
 • 12. PaikkaOpissa on peruskartta ja maastotietokanta koko Suomesta sekä aineistoa seuraavista teemoista: • Ilma- ja satelliittikuvat • Vesistö • Maasto ja geologia • Maankäyttö ja liikenne • Ympäristötutkimus • Luonnonsuojelualueet • Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus • Kulttuuriympäristö ja historialliset kartat • Koordinaatistot • Paikannimet ja hallinnolliset kartat Kuvassa PaikkaOpin karttaikkuna, johon on valittu Tampereen Pyynikinharjun maaperä ja rinnevalovarjostus päällekkäisinä kerroksina. Karttojen avulla voit tarkastella, miten maaperäaines vaihtelee korkeussuhteiden myötä. Voit myös säädellä kerrosten läpinäkyvyyttä.
 • 13. Valitse joko pelkästään Suomen pohjakartta tai lisää päälle kunta- ja maakuntajako -aineisto. Oppilaat voivat merkitä karttaan tapahtumia, ilmiöitä tai kohteita, esim. • suurimmat suomalaiset kaupungit • historialliset rajat • suurimmat vesistöt • murrealueet • kasvimaantieteelliset alueet • suomalaisten taiteilijoiden kotipaikat • vanhempien ja isovanhempien asuinpaikat • kesälomareitit kotimaassa • maakuntalaulut maakuntien pääkaupunkeihin • tv-sarjojen tapahtumapaikat… Oppilaiden arviot suurimpien kaupunkien sijainnista Suomessa pistekohteina. Kartalle voi merkitä kohteita: alueina pisteinä viivoina
 • 15. Integroidaan äidinkieltä, ympäristöoppia, englantia ja saksaa. Oppilaat kuvaavat lempipaikkoja kotipaikkakunnalla. Kuvat ja tekstit kolmella kielellä viedään kartta-alustalle. Kartta jaetaan muiden koulujen kanssa. Mallin kehittäminen ja testaus: luokanopettajat Sirkku Alin ja Kati Andersen Turun Puolalan koulu, luokat 4b ja c
 • 16. Integroidaan fysiikan, maantieteen ja historian oppiaineita. Tutkitaan fysikaalisia suureita ”työ ja teho” sekä havainnoidaan oman lähiympäristön portaiden ympäristöä, maastoa ja muita erityispiirteitä. Kerätyt havainnot kirjataan ylös ja ne käsitellään oppitunnilla, jonka jälkeen ne tuodaan PaikkaOpin kartta-alustalle. Mallin kehittäminen ja testaus: matemaattisten aineiden lehtorit Kimmo Lehtinen ja Johanna Halttunen turkulainen Luostarinvuoren koulu, 7 lk
 • 17. Alkuopetuksen tehtävä yhdistää ympäristöoppia, liikuntaa ja kuvaamataitoa. Tehtävässä opiskellaan erilaisia talventörröttäjälajeja, eläimiä jotka käyttävät kasveja ravintonaan talvella, aiheeseen liittyviä liikuntaleikkejä, törröttäjien piirtämistä. Mallin kehittäminen ja testaus: luokanopettaja Maritta Tammio Piispanlähteen koulun 2b, Kaarina Sopii maantiedon ja kemian monialaiseksi tehtäväksi. Oppilaiden eri vesistöistä ottamista näytteistä analysoidaan veden pH, sameutta, sähkönjohtokykyä ja hapen kyllästymisastetta. Tulokset viedään PaikkaOpin kartta-alustalle. Mallin kehittäminen ja testaus: Biologian ja maantieteen opettajat Ari Kalske, Minna Hämäläinen ja Turun yliopiston MobiLuma -hanke Luostarinvuoren koulun 9 lk, Turku
 • 18. Haastattelujen tuloksia Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolaisten maantieteen kurssilla toteutetusta lähiötutkimuksesta. Kurssin toteutti maantieteen opettaja Nina Brander.
 • 19. www.paikkaoppi.fi www.facebook.com/paikkaoppi/ projektikoordinaattori virpi.hirvensalo@turku.fi Koulutukset koko Suomi, elokuu 2016-joulukuu 2017 Tilaa: urly.fi/Bj2 • infotilaisuuksina sivistystoimen johdolle ja rehtoreille. • workshopeina opettajille palvelun käyttöönottamisesta ja käytöstä eri oppiaineissa tai monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. • luokka- tai kenttäopetuksena oppilaille palvelun peruskäytöstä, valmiista tehtävistä tai omasta projektista.