Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aforyzmy o kobietach - rosyjskie klimaty

2 526 vues

Publié le

Publié dans : Art & Photos
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aforyzmy o kobietach - rosyjskie klimaty

 1. 1. Xорошие девочки одеваются аккуратно, плохие – вызывающе, умные – быстро. ↓ Dobre dziewczynki ubierają się dokładnie, złe – wyzywająco, mądre – szybko.
 2. 2. Хорошие девочки лишаются девственности в первую брачную ночь, плохие – при первом удобном случае, умные – два, три раза. ↓ Dobre dziewczynki tracą dziewictwo w pierwszą małżeńską noc, złe – przy pierwszej lepszej sposobności, mądre – dwa, trzy razy.
 3. 3. Замужняя женщина жалуется подруге: Ну, вот за что меня муж бьет? Стираю, глажу, готовлю все свежее, в доме ни пылинки, дети отличники... Подгуливаешь? Ну, разве только за это... ↓ Zamężna kobieta skarży się przyjaciółce: I za co mnie mąż bije? Piorę, prasuję, przygotowuję wszystko świeże, w domu ani pyłku, dzieci dopilnowane... Rozumiesz? No, ale czy tylko za to...
 4. 4. Есть 2 способа управлять женщиной! Но никто их не знает... ↓ Są dwa sposoby na kierowanie kobietą! Ale nikt ich nie zna...
 5. 5. Всё что женщина прощает, она тебе ещё припомнит... ↓ Wszystko co ci kobieta wybaczy, jeszcze kiedyś ci przypomni...
 6. 6. Каждая женщина хочет выйти замуж, но далеко не каждая хочет быть женой. ↓ Każda kobieta chce wyjść za mąż, ale nie każda chce być żoną.
 7. 7. Душа хочет романтики, жопа – приключений, сердце – любви, легкие – дыма, печень – алкоголя, тело – секса, а разум против всего этого! ↓ Dusza chce romantyzmu, dupa – przygód, serce – miłości, płuca – dymu, wątroba – alkoholu, ciało – seksu, a rozum jest przeciwny temu wszystkiemu!
 8. 8. Незамужняя женщина похожа на охотящуюся львицу; замужняя – на сторожевую собаку. ↓ Niezamężna kobieta podobna jest do polującej lwicy; zamężna – do stróżującego psa.
 9. 9. Дорогой, ты купишь мне ковер? Слишком большая роскошь! На метле летай... ↓ Drogi mój, kupisz mi dywan? Zbyt wielki przepych! Na miotle lataj...
 10. 10. Хорошие девочки спят в пижаме, плохие – голыми, умные – по ситуации. ↓ Dobre dziewczynki śpią w pidżamie, złe – gołe, mądre – zależnie od sytuacji.
 11. 11. Что бы ты ни дал женщине, она даст тебе больше. Ты дашь ей семя – она подарит тебе малыша. Ты построишь ей дом – она подарит тебе уют в нем. Ты обеспечишь ее продуктами – она тебя вкусным ужином. Ты подаришь ей улыбку – она отдаст тебе свое сердце. Она умножает и увеличивает всё,что ей дается... Так что нагадив ей однажды, будь готов получить в ответ тонну дерьма... ↓ Czego byś nie dał kobiecie, ona odda ci więcej. Dasz jej nasienie – ona podaruje ci maleństwo. Zbudujesz jej dom – ona podaruje ci w nim nastrój. Dostarczysz jej produkty – ona zrobi ci smaczną kolację. Podarujesz jej uśmiech – ona odda ci swoje serce. Ona mnoży i zwiększa wszystko, co jej się daje... Ale napaskudziwszy jej pewnego razu, bądź w gotowości otrzymać w odpowiedzi tonę gówna...
 12. 12. Все мужчины плавают, а женщины купаются, потому что мужчины носят плавки, а женщины купальники… ↓ Wszyscy mężczyźni pływają, a kobiety się kąpią, ponieważ mężczyźni noszą pławki (slipy), a kobiety kostiumy kąpielowe…
 13. 13. Женщина, когда перестает быть юной и прелестной, становится мудрой и шикарной. ↓ Kobieta, kiedy przestaje być młoda i urocza, staje się mądra i szykowna.
 14. 14. Привлекательные женщины только отвлекают… ↓ Pociągające kobiety tylko rozpraszają…
 15. 15. Кривые ноги плотнее обхватывают шею. ↓ Krzywe nogi szczelniej obejmują szyję.
 16. 16. Любая девочка с персиком со временем превращается в бабушку с курагой. ↓ Każda dziewczynka jest brzoskwinią, z czasem przekształca się w babcię z suszonej moreli.
 17. 17. Эх, день-то какой! Хочется дышать полной грудью! – Родная моя, дыши, чем есть... ↓ Ech, jaki dzisiaj dzień! Chce się oddychać pełną piersią! – Droga moja, oddychaj, czym masz...
 18. 18. Любой женщине для счастья нужно всего две вещи: муж и все остальное. ↓ Każda kobieta dla szczęścia potrzebuje dwóch rzeczy: męża i wszystkiego pozostałego.
 19. 19. Только глупая женщина может следить за мужем. Умные следят за собой. ↓ Tylko głupia kobieta może obserwować męża. Mądra obserwuje siebie.
 20. 20. Плахому танцору яйца мешают. ↓ Złemu tancerzowi jajka przeszkadzają. (rosyjska wersja idiomu „Złej tanecznicy przeszkadza rąbek u spódnicy”).
 21. 21. Больше всех следят за своими фигурами шахматистки… ↓ Najbardziej swoje figury obserwują szachistki.
 22. 22. Если женщина подарила вам ключик от сердца, то это не говорит о том, что она не поменяет замок… ↓ Jeśli kobieta podarowała wam kluczyk od serca, to wcale nie znaczy, że nie zmieni zamka…
 23. 23. Еще раз назовешь меня курицей - и я снесу тебе яйца... ↓ Jak jeszcze raz nazwiesz mnie kurą, to zniosę ci jajka…
 24. 24. Если в женщине есть какая-то загадка – то она может загадить тебе всю жизнь. ↓ Jeśli w kobiecie jest jakaś zagadka – to ona może nią zapaskudzić ci całe życie.
 25. 25. Женщина – слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись. ↓ Kobieta jest słabą, bezbronną istotą, od której nie można się uwolnić.
 26. 26. И почему мужчины боятся женщин? Ну что может сделать женщина? Ну настроение испортить, ну жизнь поломать… И все. ↓ I dlaczego mężczyźni boją się kobiet? No bo co może zrobić kobieta? No nastrój zepsuć, no życie połamać… I to wszystko.
 27. 27. Если женщина неправа, попроси у нее прощения... ↓ Jeśli kobieta jest niesprawiedliwa, poproś ją o przebaczenie…
 28. 28. Как бы женщина ни была счастлива замужем, она с удовольствием замечает, что есть мужчины, желающие видеть её незамужней! ↓ Jeśli kobieta nie jest szczęśliwa jako mężatka, z zadowoleniem zauważa, że są mężczyźni chętni widzieć ją niezamężną.
 29. 29. Женщину легче раздеть против ее воли, чем одеть по ее желанию. ↓ Kobietę łatwiej rozebrać wbrew jej woli, niż ubrać na jej życzenie.
 30. 30. Утро. Жена – мужу: Вася, а почему ты меня сегодня ночью называл Наденькой? Маша, не поверишь! Приснилось, что я – Ленин! ↓ Poranek. Żona do męża: Wasia, a dlaczego mnie dzisiaj w nocy nazywałeś Nadzieńka? Masza, nie uwierzysz! Przyśniło się, że jestem Leninem!
 31. 31. Береги жену! Следующая может быть ещё хужe. ↓ Dbaj o żonę! Następna może być jeszcze gorsza.
 32. 32. Женщина кажется намного выше, если под каблуком у нее мужчина. ↓ Kobiecie wydaje się że jest o wiele wyższa, jeśli ma pod obcasem mężczyznę.
 33. 33. Командовать в доме должен кто-то одна... ↓ W domu dowodzić powinna tylko jedna osoba…
 34. 34. Ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие. ↓ No co z tego, że wiatr w głowie, za to myśli są zawsze świeże.
 35. 35. С красивой женщиной всегда трудно… Oна либо снится, либо спать не дает. ↓ Z piękną kobietą zawsze trudno... Ona albo się śni, albo spać nie daje.
 36. 36. Почему ураганам дают женские имена? Они приходят влажные и дикие, а уходят с вашим домом и автомобилем! ↓ Dlaczego huraganom nadają żeńskie imiona? Bo one przychodzą wilgotne i dzikie, a odchodzą z waszym domem i samochodem!
 37. 37. Всегда меня мучил вопрос – что мешает плохим танцовщицам? ↓ Zawsze mnie męczyło pytanie – co przeszkadza złym tancerkom?
 38. 38. Что у женщины на уме, то у мужчин до таких размеров не вырастает… ↓ Co u kobiety w rozumie, to u mężczyzn do takich rozmiarów nie rośnie…
 39. 39. Красивая женщина радует мужской глаз. Некрасивая – женский. ↓ Piękna kobieta cieszy męskie oko. Nieładna – żeńskie.
 40. 40. ВЕСНА ПРИШЛА – РАСПУСТИТЬСЯ ЧТО ЛИ?! ↓ WIOSNA PRZYSZŁA – CZY SIĘ ROZWINĄĆ?!
 41. 41. Начало беременности было просто замечательное! ↓ Początek ciąży bywa po prostu wspaniały!
 42. 42. Хорошие девочки становятся заботливыми женами, плохие – феерическими любовницами, умные – верными друзьями... ↓ Dobre dziewczynki stają się troskliwymi żonami, złe są kochankami, mądre – wiernymi przyjaciółkami...
 43. 43. В каждой женщине должна быть загадка, а также подсказка и отгадка. ↓ W każdej kobiecie powinna być zagadka, a także podpowiedź i odpowiedź.
 44. 44. Хорошие девочки загорают в купальнике, плохие – топлесс, умные – в тени. ↓ Dobre dziewczynki opalają się w kostiumach, złe – topless, mądre – w cieniu. Tłumaczenie na język polski 2012

×