Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

2015 03 16 happyweek 110 ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
W E E K
Znáte svoji
BUDOUCNOST
Stačí zasadit
SEMÍNKO
a pak jen čekat na úrodu
Chcete nové
auto?
INTERIÉR
TO ZAŘÍDÍ
a pak j...
udoucnost se nachází na vodorovné
ose života, která vytváří důležitou
životní rovnováhu. Je to tvz. osa
člověka a ukazuje ...
nový pes, nový dům, nové zaměstnání, noví přátelé
apod. Co si však musíte uvědomit je fakt, že vše
nové vám do života přin...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

2015 03 16 happyweek 110 ppt

Télécharger pour lire hors ligne

plánování budoucnosti, cíle, nové projekty, jak podpořit dosažení nových cílů v osobním i profesním životě

plánování budoucnosti, cíle, nové projekty, jak podpořit dosažení nových cílů v osobním i profesním životě

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Similaire à 2015 03 16 happyweek 110 ppt (20)

Plus par Jiří Černák (20)

Publicité

2015 03 16 happyweek 110 ppt

  1. 1. W E E K Znáte svoji BUDOUCNOST Stačí zasadit SEMÍNKO a pak jen čekat na úrodu Chcete nové auto? INTERIÉR TO ZAŘÍDÍ a pak jen čekat na úrodu Jak plánují MOUDRÉ FIRMY Nevydělávejte prací – VĚNUJTE SE SVÉMU POSLÁNÍ TAO TE ŤING - vše malé bude velké – rozvíjejte svůj potenciál 16. 3. 2015 Č. 110
  2. 2. udoucnost se nachází na vodorovné ose života, která vytváří důležitou životní rovnováhu. Je to tvz. osa člověka a ukazuje jeho pohyb životem v čase. Tato osa začíná minulostí, o které jsme si povídali minule, pokračuje přítomností a končí budoucností. Z této osy jasně jednoznačně vyplývá, že vše v životě člověka začíná v minulosti, pokračuje v přítomnosti a končí v budoucnosti. Rovnováha mezi těmito třemi časovými „poli“ je nesmírně důležitá pro celkový šťastný a vyrovnaný život. Někteří lidé porušují rovnováhu ve svém životě tím, že neustále žijí minulostí. Táhnou ji za sebou jako těžkou kouli a díky této tíze nejsou schopni žít v přítomnosti a nemohou tak budovat ani svoji budoucnost. Život takových lidí v minulosti ustrne, a člověk pak často ztrácí jakoukoliv motivaci jít v životě dopředu a posléze tak přichází i o smysl svého života. Jiní lidé žijí naopak velmi silně v budoucnosti. Neustále se snaží něco nového dokázat, vytvořit, jít kupředu. Pokud však nevyužívají sílu z minulosti, která je pro začátek všeho nového důležitá, nemají dostatek energie na to, aby tuto budoucnost vytvořili. Často je pak pro ně budování nového velmi náročné a vyčerpávající. Díky tomu se může stát, že nebudou mít nakonec žádnou sílu k tomu, aby svoji budoucnost vytvořili. Nebo nebudou mít energii k tomu, aby si svoji budoucnost mohli ještě také užít. Proto je rovnováha tak důležitá pro celkové štěstí člověka. Ta mu umožňuje, aby byl neustále ve středu – tj. přesně mezi minulostí a budoucností, tedy v přítomnosti. Přítomnost vždy probíhá jen TADY A TEĎ. Jen v přítomnosti můžete využít sílu minulosti a bez zbytečného vyčerpání budovat svoji budoucnost. Budoucnost tak musíte tvořit nyní, teď, v přítomnosti. Důležité je také si uvědomit, co to vlastně budoucnost je. Jednoduše řečeno budoucnost je vše nové, co si do svého života „pouštíte“. Je to nový partner, nové auto, B BUDOUCNOST
  3. 3. nový pes, nový dům, nové zaměstnání, noví přátelé apod. Co si však musíte uvědomit je fakt, že vše nové vám do života přináší novou starost. Pořídíte- li si nové auto, musíte platit pojištění, měnit pneumatiky, jezdit do servisu, mít v pořádku STK apod. Zde pak platí jedno velmi důležité pravidlo: Radost z nového musí být větší, než starost o nové. Jinak „to nové“ nemá vůbec smysl si do života pouštět. Protože si tak pořídíte jen nové starosti. Další důležitou otázkou je, jestli „to nové“ vám pomáhá na vaší cestě k cíli, jestli vám pomůže naplnit svoji vizi. Pokud je vaší vizí rodina a spokojený život na samotě u lesa, pak nová práce, která bude znamenat trávení hodně času na služebních cestách, vám na této cestě rozhodně nepomůže. Naopak, bude v konfliktu s vaší cestou. Je proto nesmírně důležité, abyste si vždy dobře rozmysleli, co opravdu nového potřebujete, jestli vám to přinese radost a jak vám to pomůže dosáhnout naplnění vaší vize. Pokud „to nové“ nesplňuje tyto podmínky, pak opravdu nemá smysl, abyste si to do života pořizovali. Semínko budoucnosti Mnoho lidí má velmi pomýlené vědomí o budoucnosti. Bohužel to souvisí s výchovou a vzděláním, takže mnozí lidé to berou jako fakt. Tento omyl se týká přesvědčení, že budoucnost musí být vytvořena „v potu a krvi“. Mnohá učení z minulosti, ale také z přítomnosti, lidi přesvědčuje o tom, že musí do budování svého života vložit maximum své síly (a pokud možno ještě více), jinak ničeho nedosáhnou. Bohudík toto není pravda. Jde o to, že lidé, kteří tato učení šířili a dále šíří, vůbec neznají působení energií ve světě. Obecně řečeno, vše na naší Zemi funguje úplně stejně. Vše má v sobě dvě energie – plusovou a zápornou (Jin a Jang). Vše také za svojí existenci musí projít všemi tzv. proměnnými fázemi (nebo-li elementy, či prvky) – dřevěná fáze, ohnivá fáze, zemitá fáze, kovová fáze a vodní fáze. Nebo-li jinak řečeno – zrozením, růstem, konsolidací, oslabením a zánikem. Týká se to všeho, co v námi známém vesmíru existuje. Je to stejné pro jabloň, jako pro růži, pro slona či člověka. V tomto jsme úplně stejní, jako např. fíkus v naší ložnici. Když víte, jak energie fungují, tak také víte, že všemu se dobře daří jen tehdy, nachází-li se to na správném místě a ve správný čas. Vše, včetně člověka, vyrůstá z „nějakého semínka“. Když toto semínko zasadíte do správného prostředí a ve správný čas, vyroste vám z něj opravdu velká věc. A to proto, že vše v přírodě je určeno k rozvoji, expanzi a bohatosti. Aby vám vyrostl velký ořech a mohli jste každý rok sklízek tuny ořechů, kolik úsilí musíte vyvinout? Zjednodušeně stačí zasadit jeden ořech na správné místo, ve správnou dobu a pak jen o toto místo pečovat. Tj. vytvořit a udržovat správné prostředí. Strom pak roste sám, bez vašeho přičinění. Kdybyste museli stromu věnovat tolik energie, kolik energie v sobě má, tak byste byli vyčerpaní již první rok jeho růstu. Ale to naštěstí nemusíte. A tak je to se vším novým ve vašem životě. Stačí vytvořit pravé prostředí v pravý čas.
  4. 4. e své praxi, na seminářích či přednáškách se často setkávám s tím, že lidé úplně nerozumí tom, čemu se říká energie Nebe a energie Země. Neustále zde hledají něco „mystického“, nadpřirozeného apod. Přitom nejde o nic jednoduššího, než je příroda sama. Zemí se zde opravdu rozumí energie země. Jde tedy o živiny, které každá živá bytost ze země dostává. V případě rostlin jsou to samozřejmě kořeny, z kterých tuto energii získávají. Z hlediska zvířat a lidí to jsou pak hlavně minerály, které potřebujeme ke svému životu. Energie Země tak dává všem bytostem na Zemi živiny pro stabilitu a je základnou pro vývoj a rozvoj. Bez této energie by vše živé na naší planetě zahynulo. Energie Nebes také není nic nadpřirozeného. Všichni víme, že vesmír má nesmírně silné energie, které působí na naši planetu a tím ovlivňují život a jeho kvalitu na Zemi. Ani bez těchto energií by nebyl život možný. Tak jako energie Země umožňuje stabilitu a pevnost, tak energie Nebes umožňuje růst a rozvoj. Opět to jednoduše ukazuje obrázek rostlin. Ty mají silné a často hluboké kořeny nejen pro to, aby čerpaly energii ze země, ale právě proto, aby získaly stabilitu. Čím pevnější kořeny rostlina má, tím odolnější je proti různým vnějším vlivům (např. ve větru se nevyvrátí apod.). Naopak koruna stromů či listy květin ukazují, jak působí energie Nebes. Koruna stromu nejprve roste do výšky a potom začíná expandovat, rozrůstat se do šíře. Proto se říká, že energie Nebes nám dávají možnost růstu a bohatství. Protože jen díky těmto energiím můžeme růst a rozvíjet se. Strom tak může dávat bohatou úrodu a člověk může v životě dosahovat svého bohatství. To bez energie Nebes není možné. Hlavní úlohu zde samozřejmě hraje sluneční energie. Ta je základem jak pro růst, tak pro rozvoj, ale také pro bohatství, tedy pro úrodu. Bez slunce nic neroste, nic se nerozvíjí ale také nejsou žádné plody. Čím více slunečních dnů je, tím bohatší úrada nás čeká. Ovoce je větší, sladší, výživnější. Ale opět, kdyby i při silné energii Slunce rostla rostlina na chudé zemi bez živin, tak ani tak by nedosáhla bohaté úrody. Tady je vidět ta důležitá symbióza a vzájemné pronikání a doplňování energií Země a Nebes. A to je to, čemu se říká rovnováha Jin a Jang (Jin = Země, Jang = Nebesa). To, co platí pro rostliny, platí i pro člověka. Bez podpory nebeských energií nemůžete růst ani bohatnout. A protože nebeské energie známe a umíme s nimi pracovat, není tak složité si je ve svém životě podpořit. Mimo jiné sem patří duchovní energie, díky kterým jste schopni se právě napojit a přijímat energie vesmíru. Pokud jste jim uzavřeni, pak váš růst a bohatství nemůže být těmito energiemi vyživováno a váš růst a bohatství bude omezené. Nehledejte tedy nic složitého či nadpřirozeného v termínu Nebesa & Země. Je to přirozená funkce, jak náš svět i my lidé „fungujeme“ každý den. Když to víte a znáte, můžete toho využít pro svůj šťastný život. V
  5. 5. ak již víte, energie budoucnosti se vytváří hlavně díky správnému prostředí. Budoucnost si tak můžete snadno podpořit i v rámci svého domova či pracovního místa. Zde hraje opravdu velkou roli právě interiér. Toho si byli vědomi právě mistři Feng Shui a proto toto umění má tak velkou sílu a moc. Díky němu totiž můžete měnit své životy, svoji budoucnost. Energie budoucnosti je v rámci umění Feng Shui dána tzv. Gua 7. Toto místo je ve vašem interiéru umístěno vždy vpravo uprostřed při pohledu od vchodu. Pokud tedy máte jasnou představu toho, co nového si do života chcete pořídit, pak musíte posílit energii právě tohoto místa. V tomto prostoru je důležitá energie tzv. jinového kovu. Mohou zde tedy být umístěné různé kovové doplňky. Celkový vzhled by měl dávat pocit krásy a jemnosti. Je to energie např. šperků a jemného umění. Tak by toto místo na vás mělo působit. Pokud máte jasnou představu, co nového si chcete do života pořídit, pak můžete obrázek, či symbol této věci vložit právě do tohoto místa. Dalším způsobem, jak tuto energii podpoříte, jsou barvy. Sem patří šedá, fialová, bílá a všechny barvy kovů. Energii Gua 7 také zesílíte pomocí tvarů. Mezi tyto tvary pak patří hlavně kruh, polokruh, koule apod. Pokud se vám podaří sladit dohromady materiál (kov), barvy a tvary, pak toto místo bude mít silnou energii budoucnosti. Pak jen stačí vložit na toto místo obrázek či symbol toho, co chcete a o toto místo řádně pečovat – stejně, jako o semínko kaštanu zasazené do hlíny. Energie této vámi definované budoucnosti již bude růst sama. Vy se jen musíte ujistit, že vše je nastavené tak, jak má být a věnovat tomuto místu svoji pozornost. Nechte pak jen působit čas. Vše se děje jen na správném místě a ve správný čas. „Netlačte na pilu“. Tím jen tuto energii oslabíte. Navíc pak budete ponořeni více do energie budoucnosti a tím oslabíte energii své přítomnosti. Tak se do vašeho života dostane nepříjemná nerovnováha a vše se tak může pokazit. J ČERNÁK INTERIOR DESIGN Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE
  6. 6. Proto zanedbat otázku budoucnosti může být pro firmu opravdu fatální záležitostí. I v byznysu platí vše, co jsme si zatím o budoucnosti řekli: musí vycházet z energie minulosti (jinak bude moc náročná), musí se tvořit v přítomnosti (abyste jí mohli věnovat energii TADY A TEĎ) a musí přinášet více radosti (v podnikání půjde také o užitek) než starostí (např. zbytečných nákladů) a musí vést k finální podnikatelské vizi. Pokud máte své plány budoucnosti takto stanovené, vše musí dopadnout dobře. I v podnikání využijte hlavně „živnou půdu“ pro růst energie budoucnosti. Vytvořte správné prostředí a jednejte ve správný čas. Tím nebudete muset tvorbě nového věnovat tolik pozornosti. Další důležitým pomocníkem při tvorbě nového v podnikání je umění DELEGOVAT. Ne všechno musíte dělat a zvládat sami. Naopak, vaším úkolem je dělat vše s naprostým minimem úsilí. Využijte energii tzv. Nápomocných přátel (patří do tzv. Gua 6) a jim předejte co nejvíce úkolů a odpovědnosti. Vaším úkolem není vše dělat. Vaším úkolem je nastavit vše tak, abyste se plynule posouvali po své cestě k naplnění své životní či podnikatelské vize (mimochodem, tyto dvě vize nesmí být v rozporu). Na svém pracovišti opět využijte interiér. Obrázky, hesla či symbol nového si vložte to Gua 7 své kanceláře či pracovního místa. Vytvořte Gua 7 pomocí kovových doplňků a vše uspořádejte tak, aby vám to dávalo pocit radosti. Síla pak začne působit sama. HAPPILLIONAIRE PLÁNOVÁNÍ BUDOUCNOSTI
  7. 7. Je velký rozdíl mezi prací a posláním. Pokud tento rozdíl neznáte, může to být příčinou toho, že nejste v životě šťastní. Práce je to, kvůli čemu se vám nechce každý všední den ráno vstávat z postele. Je to činnost, kterou děláte jen a jen pro peníze. Vy již víte, že peníze rozhodně nejsou a nikdy nebyly smyslem života, i když si to stále mnoho lidí myslí. Anthony Robbins – jeden z nejlepších řečníků, učitelů, coachů a manažerů životního růstu a úspěchu – přirovnává práci za peníze k prostituci. Říká, že jen prostitutky a prostituti dělají svou „práci“ za peníze. To, co dělají, jim nepřináší žádnou radost, ani je to nenaplňuje. Jen tím získávají peníze, dostávají zaplaceno. Tito lidé jsou na straně, kde se jen bere. Pokud tedy člověk vykonává nějakou činnost jen proto, že za ni dostane zaplaceno, nemůže si v konečném důsledku vážit ani sebe sama. Další možností je věnovat se tzv. kariéře. Toto je činnost, která se již nevykonává pouze kvůli penězům, ale proto, že jí člověk nějakým způsobem definuje své ambice nebo svůj postoj. Taková činnost má nějakou spojitost s tím, kým člověk chce být (ale to ještě neznamená, že tím opravdu je). Správnou cestou je však pouze jedna – cesta mise, povolání, poslání. Vaše poslání vychází z vašich silných stránek (talentů, vašeho Astrotypu). Ty jasně určují, jaký je váš dar. Vaším posláním je, abyste se o svůj dar podělili. Lidé, kteří ve svém životě žijí svým posláním jsou na straně těch, co dávaji. Dávat samo o sobě přináší člověku radost a naplění, pokud dává svůj dar. Pokud se věnujete svému poslání, pak víte, že peníze zde nehrají žádnou roli. Ale protože vše v přírodě je určeno k rozkvětu a rozvoji, tak i tato vaše mise vám umožňuje rozvoj a růst. S tím přichází i odměna ve formě peněz. Nejenže tedy děláte to, co vám dělá dobře, ale dokonce vám to přináší bohatství. Rozvíjejte svůj talent a podělte se o něj s ostatními a uvidíte, že bohatství se ozve velmi brzy.
  8. 8. VáženÍ Černákovi, chtěl bych vám tímto moc poděkovat za váš HAPPYWEEK. Moc věcí se mi díky němu podařilo srovnat si v mém životě a musím říci, že mi nyní jde vše daleko lépe a jednodušeji, než dříve. Jsem nyní ve fázi, kdy se rozhoduji, zda-li mám začít podnikat. Práce ve velké firmě, kde působím již více jak 5 let mě nebaví a jsem díky ní v neustálém časovém stresu. Rád bych se proto věnoval tomu, co mě baví a věřím, že bych byl pak v životě i daleko spokojenější. Mojí touhou je mít menší cukrárnu. Od malička jsem se rád účastnil pečení u nás doma. Od babičky i mamky jsem okoukal mnoho báječných receptů a stylů pečení. Všem to vždy strašně chutnalo a já bych to teď rád zkusil sám. Můžete mi, prosím, napsat, zda-li na takovou práci mám přirozený talent? Narodil jsem se 10.9. 1987 ráno v 6,30. Děkuji za odpověď. Marek Milý Marku, děkujeme za dotaz a jsme moc rádi, že vám HAPPYWEEK pomáhá zlepšit váš život. Z toho máme vždy opravdu velkou radost. Co se týče vašeho dotazu tak můžeme říci, že váš Astrotyp vám dává talent k tomu, abyste OPICE KOV + ZAJÍC DŘEVO - OHEŇ - KOV - KOHOUT KOV - ZAJÍC DŘEVO - mohl mít svoji vlastní cukrárnu. Zde budou hrát velkou roli energie vašich elementů. Máte zde zastoupen Kov, Dřevo a Oheň. Chybí vám element Vody a Země. Země je pro vás důležitá, aby podporovala váš kov. K energii Země patří např. jídlo a strava. Proto vám mohlo dělat velmi dobře, když jste se účastnil „domácího“ pečení . Energie Kovu vám dává možnost dělat věci správně, podle pravidel (ve vašem případě pak podle receptů) a podle stanoveného řádu či postupů. Pokud se do pečení pustíte, musíte pak opravdu silně stavět na receptuře a dodržování postupů. Energie Dřeva vám naopak dává poměrně silnou energii tvořivosti a nových nápadů. Mohl byste tak vycházet ze starých receptů a dodávat k nim své vlastní nápady a představy. Základem by však vždy měl být starý či tradiční recept. Energie Dřeva vám navíc umožnuje i kreativní ztvárnění pečiva či dortů. Takže mohou vypadat opravdu zajímavě a originálně. Kov k tomu dodává preciznost, která z vašich „kousků“ může udělat opravdu umělecká díla. Bude důležité, abyste se naučil skloubit energie Zajíce a Kohouta. Zajíc má rád, když je vše v pořádku, vše funguje jak má, všichni jsou spokojení. Toho můžete využít k tomu, abyste ve své cukrárně vytvořil velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. Ta se tak může stát jedním z hlavních „taháků“ k vám do cukrárny. Kohout si zase potrpí na tom, aby vše bylo velmi precizně a krásně zpracováno. Má rád pochvalu a ocenění. Neškodilo by tedy, abyste občas své umění nechal ocenit v nějaké soutěži či si nechat vytvořit pochvalné recenze svých zákazníků a ty pak využil v interiéru své cukrárny. Takové ocenění nejenže potěší vaše zákazníky, ale hlavně pomůže vám dát se do další práce opravdu s chutí a nadšením. Dělejte různé ochutnávky, sbírejte pochvaly, kde se dá. Dále je pro vás důležité, aby byl konečný výsledek vždy co nejlepší. Ideální by bylo, abyste později měl v cukrárně pomocníky na běžnou a přípravnou práci a vy se nejvíce soustředil na dokonalé dokončení všech prací, aby výsledek byl opravdu geniální. Opice ve vašem Astrotypu jasně signalizuje chytrost a schopnost vše řešit. Je to vhodná energie pro podnikání. Takže se již těšíme na vaše první zákusky . PIŠTE ČERNÁKŮM Poradna pro čtenáře HAPPYWEEKu. Své dotazy posílejte na dasa@byu.cz a napište: „Dotaz pro poradnu“
  9. 9. edesátá druhá kapitola nám připomíná neustálé boje mezi dobrem a zlem. Starý Mistr však poukazuje na to, že člověk není tím, kdo by měl soudit co je dobro a co je zlo. Tuto otázku řeší i jiná učení jako např. křesťanství, islám či jiná náboženství. Všechna se shodují na tom, že člověk soudit nemůže, že toto přísluší pouze Bohu. Z tohoto vnímání vychází i staré i moderní právo. U soudu se nedožadujete spravedlnosti ve smyslu rozhodnutí, kdo je dobrý a kdo špatný. Soudy mohou pouze rozhodovat o tom, zda byl, či nebyl porušen zákon. Ale ani v kompetenci soudce není soudit mezi dobrý a zlým člověkem. Tao Te Ťing zde navíc poukazuje na jeden důležitý fakt. Pokud někde převažuje zlo, znamená to, že je zde nedostatek dobra. Vy již víte, že energie Jin a Jang se neustále proměňují. Jednou je více Jinu a méně Jangu a podruhé je tomu naopak. Při práci s energiemi se nesnažíme násilně snižovat energii, které je hodně. Naopak, snažíme se podpořit tu energii, které je málo. Tím se dostane do převahy a automaticky se tím oslabí energie, která je v dané situaci nežádoucí. Budeme-li se tedy soustředit na budování dobra (namísto potírání zla), bude zlo samo o sobě slábnout. Kapitola 63 Jednej bez zasahování, Uskutečňuj bez vměšování, Chutnej bez vychutnávání. Nahlížej v malém velké, V nepočetném mnohé. Odplácej křivdu ctností. Připravuj obtížené, dokud je snadné, Prováděj velké, dokud je nepatrné. Obtížné věci světa je nutno konat od snadných, Velké věci světa je nutno konat od nepatrných. Proto moudrý tím, že nikdy neusiluje o velikost, Může svou velikost dovršovat. Kdo lehce přitakává, nutně pozbývá důvěry. Kdo mnohé bere lehkovážně, nutně má četné obtíže. Proto moudrý tím, že pokládá vše za závažné, Nikdy se neocitá v obtížích. V této kapitole Starý Mistr opět nabádá ke „konání bez konání“ – „jednej bez zasahování“, nebo „uskutečňuj bez vměšování“ atd. Dále nám ukazuje, že vše velké se skládá z maličkostí. Je nutné tedy velké nahlížet skrze tyto maličkosti. Naopak, vše malé má potenciál stát se velkým (viz naše semínko). Proto vše malé máme hodnotit podle potenciálu, který se v tomto malém skrývá. Radí nám tak mimo jiné řešit problémy, dokud jsou malé, neboť pak narostou a stanou se pro nás obtížné. Proto nic nesmíme brát na lehkou váhu. Tao Te Ťing nám zde také ukazuje, že není moudré chtít hned od počátku být velkými. Máme konat každodenní maličkosti a tím se postupně velkými staneme. Soustřeďme se na to, co děláme TADY A TEĎ a tím postupně vytvoříme něco velkého. Tím nám ovšem Starý Mistr neříká, že nemáme mít velké vize. Jen se v nich nesmíme utápět při každodenní činnosti. Protože vše velké přichází skrze malé. Š TAO TE ŤING
  10. 10. Energie tohoto týdne jsou velmi silně „dřevěné“. Je to ideální týden pro budování nového, korigování svých vizí, vytváření dlouhodobých plánů, kreativních nápadů apod. Využijte ho pro různé „brainstormingy“, přicházejte s novými nápady, aniž byste je hned hodnotili. Nechte se unášet poměrně chaotickými a nesourodými energiemi. Pomohou vám v expanzi a růstu. PONDĚLÍ – DRAK 5-1-5  Ideální den pro zahledění se do své budoucnosti. Je to den, kdy se máte věnovat sami sobě, nebo své firmě. Dívejte se dopředu, zkoumejte své dlouhodobé vize a připravujte plány, jak těchto vizí dosáhnout. Nezdržujte se detaily. o Jídlo: dnes by mělo opravdu vyhovovat hlavně vám. Nemělo by to být nic složitého. ÚTERÝ – JEZEVEC 4-2-6  I dnes vládnou silné dřevěné energie. Ale jsou zaměřeny spíše do „nitra“, než navenek. Proto je to vhodný den pro zamyšlení, jak uspořádat „vnitřek“ tak, abyste mohli dosáhnout svých vizí. Zaměřte se na vnitřní uspořádání, zdroje, interiéry apod. o Jídlo: dnešní jídlo by mělo být hodně rozmanité. Ideálně více různých chodů, rozličných chutí a vůní. Vhodný den pro posezení u jídla s partnerem. STŘEDA – ZAJÍC 3-3-7  Středa je též vhodná pro „vnitřní“ uspořádání. Úterý bylo vhodnější pro vymýšlení, jak vnitřek uspořádat, dnes se do toho můžete pustit i fyzicky. Je důležité, aby vše dobře fungovalo, abyste měli kvalitní zázemí. o Dnes je vhodný den pro tradiční kuchyni. Vhodný den pro posezení s rodinou u tradičního rodinného jídla. ČTVRTEK – LIŠKA 2-4-8  Dnes si dávejte spíše pozor na vychytralost a to jak svojí, tak i druhých. Nesnažte se nikoho přechytračit, můžete se dostat do potíží. o Jídlo: dnes by jídlo mohlo být více rozmanité. Energie dnes přímo lákají po příjemném posezení s partnerem v hezké restauraci. PÁTEK – TYGR 1-5-9  V pátek vládnou velmi silné až možná agresivní energie. Nicméně je to vhodný den pro to, abyste se s chutí vrhli za svými cíli. Vhodný den pro zahájení něčeho nového. o Jídlo: v pátek by mělo být jídlo poměrně jednoduché. Mělo by co nejvíce vyhovovat vám. Proto se nenechte přesvědčovat o svých chutích někým jiným. SOBOTA – LEOPARD 9-6-1  Sobotní energie nejsou příliš vyhraněné. Proto se dnes můžete lehce přizpůsobovat situacím dle vašich potřeb. Nicméně i dnes buďte zaměřeni na svůj cíl. o Jídlo: sobotní energie jsou vhodné pro veselé posezení s přáteli u jídla. Proto sobotu využijte spíše ke společenské události. NEDĚLE – KONDOR 8-7-2  Neděle je den vhodný pro dívání se na svět s velkým nadhledem. Energie jsou vhodné pro různé intelektuální či filosofické debaty. Je to také vhodný den pro kontemplace, přemýšlení, meditace, modlitby apod. o Jídlo: dnes je nejlepší jíst doma. Můžete si udělat nějaké nové, zajímavé jídlo.

×