Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

2015.11.02. happyweek 142

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
www.akademiestesti.webs.com
TÝDEN OD 2.11. 2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 142
5 elementů:
MĚJTE
ŽIVOT POD
KONTRO...
www.akademiestesti.webs.com
Cena: 990 Kč/hod, výklad I-Ťing 2,475 Kč (2-3 hod)
KONZULTACE
• Výklad Astrotypu
• silné/slabé...
www.akademiestesti.webs.com
V Akademii štěstí máme 12 video seminářů – každý seminář je určen pro jednu životní oblast. Je...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

2015.11.02. happyweek 142

Télécharger pour lire hors ligne

život podle pěti elementů, byznys podle pěti elementů, domov podle pěti elementů, životní rovnováha, jak řídit své emoce, energie dní v týdnu od 2.11., video kurzy Akademie štěstí

život podle pěti elementů, byznys podle pěti elementů, domov podle pěti elementů, životní rovnováha, jak řídit své emoce, energie dní v týdnu od 2.11., video kurzy Akademie štěstí

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus par Jiří Černák (20)

Publicité

2015.11.02. happyweek 142

 1. 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 2.11. 2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 142 5 elementů: MĚJTE ŽIVOT POD KONTROLOU ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA ENERGIE DNÍ Týden od 2.11. 2015 NOVINKA Nový Program psychické a fyzické rovnováhy ŘIĎTE SVÉ EMOCE NENECHTE VÁŠ MOZEK, ABY VÁS ZBLBNUL VIDEO KURZY AKADEMIE ŠTĚSTÍ 5 ELEMENTŮ V PODNIKÁNÍ KONZULTACE 5 ELEMENTŮ DOMOVA
 2. 2. www.akademiestesti.webs.com Cena: 990 Kč/hod, výklad I-Ťing 2,475 Kč (2-3 hod) KONZULTACE • Výklad Astrotypu • silné/slabé stránky • přirozený talent - kariéra • charakter osobnosti • partnerské vztahy • Feng Shui • interiér • exteriér • Výklad I-Ťing
 3. 3. www.akademiestesti.webs.com V Akademii štěstí máme 12 video seminářů – každý seminář je určen pro jednu životní oblast. Je jich dvanáct jako hodin dne a hodin noci, jako měsíců v roce, jako nejdůležitějších životních orgánů v těle, jako zvířat ve zvěrokruhu…… 12 je číslo životního cyklu, tedy i 12 nejdůležitějších oblastí vašeho života. I ony tvoří cyklus vašeho života a pokud tento cyklus nenaplníte celý, nikdy nedojdete do šťastného cíle. 1. Poznání sebe sama 2. Životní cesta – kariéra, povolání 3. Vztahy 4. Rodina 5. Vaše minulost a kořeny 6. Bohatství 7. Zdraví 8. Pravidla 9. Nápomocní přátelé 10. Budoucnost 11. Zázemí a domov 12. Vize a sny PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA AUDIO PŘEDNÁŠKA mp3 1. oblast: POZNEJ SÁM SEBE Audio přenášku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí). Život má 12 velmi důležitých oblastí, které musíte mít v rovnováze. Abyste je mohli v rovnováze mít, musíte znát principy a pravidla, na jejichž základě tyto oblasti v životě fungují. Dnes se naučíte pravidla poznání sebe sama. 12
 4. 4. www.akademiestesti.webs.com V posledních několika měsících jsme se věnovali životní rovnováze člověka. Nyní již tedy víte, že tato rovnováha je jedním ze tří hlavních pilířů životního štěstí (rovnováha, naplnění, růst). Dá se bez nadsázky říci, že bez rovnováhy by nebylo možno vytvořit ani pilíř naplnění a růstu. Proto musí být rovnováha životní esencí vašeho života. Nic není důležitějšího. Při čtení HAPPYWEEKu jste se tak naučili, které zásadní oblasti vašeho života vytváří životní rovnováhu: 1. poznání sebe sama – čtverec 5 2. životní cesta/kariéra – čtverec 1 3. vztahy – čtverec 2 4. rodina, kořeny, minulost – čtverec 3 5. bohatství života, jeho vymezení – čtverec 4 6. pravidla, řád, systém – čtverec 6 7. vytváření nového, budoucnosti – čtverec 7 8. zázemí, domov – čtverec 8 9. naplnění snů a vizí – čtverec 9 Všem těmto oblastem musíte rozdělit svoji energii rovnoměrně. Pokud věnujete více energie jedné z těchto oblastí, budou některé další oblasti oslabené a dlouhodobě mohou být příčinou nerovnováhy. Pokud se budete věnovat hlavně své kariéře, mohou trpět vaše vztahy, rodina, domov apod. Pokud se zaměříte hlavně na své bohatství, mohou trpět vztahy s okolím, přáteli, můžete přijít o jejich podporu atd. Musíte tedy vědět, že posílením jedné oblasti automaticky dochází k oslabení jiných. Proto musíte vždy hlídat vzájemnou rovnováhu a nenechat nějakou oblast výrazně oslabit. To pak přinese silnou nerovnováhu, která rozhodí celý váš život. Příklad: soustředíte se dlouhodobě na kariéru. Tím oslabujete svůj vztah s partnerem. Oblast vztahů je po nějaké době tak oslabena, že vyústí v rozvod. Ten však bude chtít vaší pozornost, energii, protože ho musíte řešit (právníci, peníze, soudy, děti…..). Tak budete nuceni přesunout část své energie z kariéry na oblast vztahu a tím oslabíte vaši kariéru a přestane se vám dařit. Co se stane? Rozpad manželství, ohrožená kariéra, nižší příjmy, snížené bohatství, nezabezpečená rodina, rozpad domova, ztráta budoucnosti a nenaplnění vašich snů. Stačilo nevěnovat pozornost a energii jedné oblasti – vztahy – a zhroutí se vám celý čtverec rovnováhy, váš život. Když ale naopak budete věnovat dostatek energie všem oblastem, vytvořená rovnováha vám zaručí, že váš život bude šťastný, spokojený, všeho bude dostatek a vaše sny budou naplněny. ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA
 5. 5. www.akademiestesti.webs.com To, co lidé považují za největší zdroj své chytrosti a nadřazenosti nad ostatními – mozek – je velmi často příčinou životní hlouposti. O mozku se říká, že vše řídí. Ale tomu tak není. Mozek je možná kapitán lodi, ale ten nerozhoduje o cíli plavby. Kapitán má jen zaručit, aby loď doplula co nejlépe na místo určení, bez závad, karambolů, nebezpečí a v co nejlepším stavu. NENECHTE VÁŠ MOZEK, ABY VÁS ZBLBNUL Tím, že lidé mozku přisoudili až příliš velkou roli v životě, vede velmi často k velkým pochybením. Mozek totiž neví, co je dobře a co špatně. Mozek pouze umí řešit situaci tím nejefektivnějším způsobem – tj. na základě svých znalostí. Tyto znalosti člověk získává pomocí učení a zkušeností. Mozek ale neumí rozhodnout, co je správně a co je špatně. Neumí soudit. Tuto základní věc znají lidé již po tisíciletí. Objevíte ji ve všech významných textech dávnověku. Je obsažena v Tao Te Ťingu – předchůdci Bible, v Buddhistických textech, v Bibli i Koránu a jiných učeních z různých odlišných kultur celého světa. Lidé na Západě mají nejvíce v povědomí slova Bible. A tak si připomeňte, že Bible lidi nabádá na několika místech, aby nesoudili. Říká, že člověk nemůže a neumí rozhodnout, co je dobře a co špatně. Člověk nezná pravdu. Bůh zde říká, že On je pravda, Ježíš říká, že on je pravda. Bohužel interpretace těchto slov byla zmanipulována těmi, kdo využívají víru k prosazení své moci. A tak zmínky o tom, že lidé neumí rozhodovat, byly zneužity k ovládání lidí. Říkalo se jim, že oni nevědí, nemohou rozhodovat, ale že mají následovat svého pána. Super trik . Ale tato interpretace je opravdu velmi obludná manipulace. Už jsme o to v HAPPYWEEKu psali mnohokrát: všechny duchovní a náboženské školy jasně říkají, že Bůh (Ježíš, Alláh atd.) je ve VÁS. Je to energie Jeho Ducha, která vstoupila do vaší Duše. Co tento Duch dělá ve vašem těle? Vytváří pocity. To, co v různých situacích cítíte, je energie právě tohoto DUCHA, tedy chcete-li hlas Boží. A tomu máte naslouchat. Učení, která nemají božstvo (jako např. Taoismus či Buddhismus) nabádají své žáky, aby poslouchali své tělo, tedy své pocity. Protože jen tento pocit umí rozlišit, co je pro vás dobré a co špatné. Pokud nemáte dobrý pocit, je to hlas, který říká: nedělej to. Máte-li příjemný pocit, pak tento hlas říká: udělej to. Toto je jediný hlas, jediná energie, kterou máte následovat. Tento hlas totiž rozezná frekvenci (energii) dané situace a pozná, je-li v souladu s vaší frekvencí (tj. jste-li na příjmu a máte tuto energii přijmout), nebo ne. Proto se nikdy neptejte svého mozku, jestli se máte do nějaké akce zapojit, či nikoliv. Mozek to neví. Ten jen umí vyvolat vzpomínky na to, co se naučil a co již řešil (zkušenost) a ukáže vám, jak to podle těchto modelů může dopadnout, ale neví, jestli to tak skutečně dopadne. Ale co je nejdůležitější: mozek neví, jestli je to pro vás dobře nebo špatně. To ví jen Duch (Bůh) ve vás. Naučte se vnímat své pocity a řiďte se pouze jimi. Nikdy, opakuji NIKDY neuděláte chybu. Proto se říká, že máte věřit v jediného Boha, že máte poslouchat jen svého Boha a nikoho jiného. Proto je kladen tak velký důraz na sílu víry v Boha. Protože, když věříte, že Bůh (váš pocit) ví, co je pro vás dobře a co špatně, pak ho můžete následovat. Je jedno, ke které víře patříte, je jedno, jestli je pro vás boží energie vyjádřena v Bohu, Alláhovi, vesmíru, či jiném obrazu této energie. Ale je to energie, která ví, co je v souladu s vaší energií a co ne. Takže ať již nazýváte tuto energii jakkoliv, nechte se jí vést. Je to jediná možnost, jak svůj život žít správně.
 6. 6. www.akademiestesti.webs.com Emoce jsou vyjádřením vašich pocitů. Vy již víte, že vaše pocity jsou duchovní energie, tj. energie Jang. Tato energie je aktivní a vyžaduje tedy nějaký projev. A tímto projevem je pak vaše emoční cítění a chování. Jste-li vzteklí, hrubí, nesnášenliví, nebo naopak laskaví, milující, příjemní, je to jen projev duchovní energie, která do vás vstoupila. Lépe řečeno energie, kterou jste do sebe nechali vstoupit, tedy přijali jste ji. Vše, co přijmete, se ve vás začne projevovat. Vy již víte, že jangová energie se může projevit jen a pouze, pokud je přijata energií Jin. Energie Jin je forma, energie Jang pak její funkce. Formou projevu jangové energie je tak vaše emoční chování. Je to úplně stejný vzorec, jako při vzniku čehokoliv jiného. Přesně takovým způsobem vzniká i život – energie Jang (spermie) vniká do Jinu (vajíčko). Formou projevu takto spojené energie je nová bytost, člověk. Emoce jsou ve všech duchovních školách a náboženstvích považovány za škodlivé. A možná vás překvapí, že nejen emoce, které považujeme za negativní (jako např. hněv, vztek, nenávist apod.), ale také ty, které vnímáme jako pozitivní (láska, radost apod.). Proč jsou považovány za negativní? Protože je mnozí lidé neumí kontrolovat a tyto emoce pak ovládnou člověka a jeho chování. Tím pak vyčerpávají jeho energii. Určitě jste každý z vás prošli fází zamilovanosti. I tato na první pohled krásná energie člověka velmi silně vyčerpává a totálně ničí jeho životní harmonii. Vzpomeňte si, kolik „blbostí“ jste dokázali pod vlivem zamilovanosti udělat. Kolik zamilovaných lidí si takto zničilo třeba i celý život, kolik lidí si život vzalo. Pokud tedy nemáte emoce pod kontrolou, mohou mít pro vás i fatální následky. Je proto důležité, abyste se silných emocí uměli zbavit. Existují dva způsoby, jak toho můžete dosáhnout. První způsob je ten, že necháte emoci v plné míře projevit a tím ji tzv. „vypustíte“ ven. Emoce se projeví a tím pak také z vás odchází. Např. hněv můžete „vypustit“ tím, že ho projevíte na svém okolí. Můžete křičet, bouchat do stolu apod. Takto projevená emoce z vás může zcela vyprchat. Člověku se jakoby uleví. Otázkou je, jestli se opravdu celá energie takto vyčerpá a ve vás již nic nezůstane. Často se ale stává, že se takto odčerpá jen část a zbytek ve vás stále dál „hlodá“ a pořád ovlivňuje váš život. Proto je daleko vhodnější druhý způsob, kterému se lidově říká: „nech to plavat“. Angličané tomu říkají „let go“ – nechat jít, odejít. Vyzkoušejte si malé cvičení. Vezměte nějaký malý předmět, např. tužku nebo pero a silně jej sevřete v dlani. Držte pevně předmět v dlani delší dobu a sledujte své pocity. Po krátké době zjistíte, že držet opravdu něco pevně v ruce je namáhavé a vyčerpávající. Pak svoji dlaň rozevřete a nechte předmět volně ležet na své dlani. Ucítíte uvolnění, úlevu. A pak nechte jednoduše předmět spadnout na zem. Co cítíte? Úplnou úlevu. To, co vás tížilo vás již více netíží a vám se při tom vůbec nic nestalo. A tak, jak to funguje s jakýmkoliv předmětem, to funguje s jakoukoliv emocí. To vy jste pevně svírali předmět, pevně se ho drželi. A stejně tak jste to vy, kdo pevně drží v sobě danou emoci. Nedrží se vás emoce, to vy držíte ji. A stejně jako umíte rozevřít dlaň, umíte rozevřít i svoji duši, kde emoce sídlí a necháte ji volně být. A jakmile se otevřete, emoci můžete nechat volně odejít. Vůbec nic se vám nestane. Naopak, ucítíte krásný pocit uvolnění, stejně tak, jako když jste nechali předmět spadnout na zem. Nenechte emoce řídit svůj život. Je to velmi silná energie, která vás v životě může zavést opravdu velmi daleko a ne vždy se vám musí povést vrátit se zpět. Pokud nemáte danou emoci pod kontrolou, nechte ji odejít. Otevřete se a nechte ji vyjít z vás ven. Nepotřebujete ji. Jedná-li se o situaci, kdy si jste jisti, že emoci umíte ovládat, pak ji využijte jako motor pro svojí aktivitu. Ale pak skutečně musíte jednat. Jangová energie musí být vyčerpána aktivitou. Jinak ve vás poroste a donutí vás pak jednat ne podle vašeho, ale podle scénáře, který již nebudete mít vůbec pod kontrolou. Jangoví lidé mohou mít s emocemi více problémů, než lidé s převahou jinové energie. Proto jste-li více jangoví, pak opravdu musíte konat a to konat hned, jakmile se emoce projeví. Buď ji využijte pro svůj účel (vztek vás může např. vybičovat k lepšímu výkonu), nebo tuto energii nechte vyjít ven. ŘIĎTE SVÉ EMOCE
 7. 7. www.akademiestesti.webs.com Řekněme si nejprve, které fáze to jsou: 1. fáze zrodu, začátku 2. fáze kulminace, dosažení vrcholu 3. fáze rovnováhy, stability 4. fáze poklesu 5. fáze zániku Na příkladu života se tyto fáze projevují takto: 1. narození a dětství 2. puberta a dospívání 3. dospělost 4. stárnutí 5. stáří a smrt Na příkladu výrobku, tedy tzv. ekonomické fáze se jedná o: 1. zavedení výrobku na trh 2. růst poptávky, prodejů 3. ustálení prodejů, vyrovnání nabídky a poptávky 4. pokles prodejů 5. stažení výrobku z trhu A takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Vše, co se v námi známém světě děje, probíhá v těchto pěti fázích. Každá fáze pak má svoji danou kvalitu, své dané projevy. Když je znáte a využíváte vědomě, můžete každou z těchto fází správně řídit, podporovat, nebo naopak oslabovat. Přesně podle toho, co právě potřebujete v dané situaci. Když víte, v jaké fázi se vaše aktivita právě nachází, tak můžete tuto fázi podpořit, pokud je to ve vašem zájmu (např. v podnikání chcete zvýšit prodeje svých výrobků či služeb), nebo naopak oslabit (klesají vám prodeje a vy tuto tendenci chcete zvrátit). V příštích číslech HAPPYWEEKu vám popíšeme, jak můžete s každou fází pracovat a řídit tak svůj život a své aktivity. 5 ELEMENTŮ mějte život pod kontrolou Vše v námi známém vesmíru a v přírodě prochází tzv. pěti fázemi. Tyto fáze jsou známé více jako pět elementů. Proto i váš život a vše, co ve svém životě děláte, prochází těmito pěti fázemi. Pokud znáte jejich zákonitosti a pracujete s nimi aktivně, pak máte svůj život zcela pod svojí kontrolou.
 8. 8. www.akademiestesti.webs.com Při meditačním cvičení v Park Holiday Hotelu v Praze Benicíh vás naučím, jak pomocí meditace řídit proudění a sílu energie ve vašem těle. Díky tomu můžete energii soustředit na místa, kde máte zdravotní problémy a využít ji tak k samo- léčení těla. Pomocí dýchacích cviků navíc posílíte energii svých buněk, což je základ dlouhověkosti. Přidejte se již tento čtvrtek. Každý čtvrtek od 9:30 do 10:30 od 1.10. 2015 do 11.12., 2015 v PARK HOLIDAY Benice Přihlaste se přímo v hotelu na tel: 267268111 Nový Program psychické a fyzické rovnováhy Akademie štěstí v PARK HOLIDAY BENICE – cvičení vede Ing. Jiří Černák více na www.facebook.com/akademiestesti Cvičení probíhá ve skupinách max do 15 lidí. Získáte zdarma svůj osobnostní profil, díky kterému poznáte sami sebe, své silné i slabé stránky a charakter své osobnosti. To umožní i individuální přístup ke každému účastníkovi programu. Cvičení jsou velmi jednoduchá a zvládne je každý. Program je zaměřen na postupné zvládání jednotlivých technik cvičení – od základů po pokročilejší. Účastník programu se tak postupně učí zlepšovat ovládání cvičení a po dokončení programu může vše praktikovat zcela sám. Díky tomuto cvičení se naučíte zcela uvolnit své tělo i mysl, ovládat svoji psychiku a nastavit samoléčebné a omlazující procesy v těle. Naučím vás samo- uzdravování vašeho těla
 9. 9. www.akademiestesti.webs.com Podnikání či práce není mimo váš život. Je součástí vašeho života a stejně jako vše ve vašem životě, i byznys prochází neustále pěti proměnnými fázemi. Pokud umíte s energií fází pracovat, máte svůj byznys naprosto pod kontrolou a můžete jej řídit tím směrem, kterým potřebujete. HAPPILLIONAIRE 5 ELEMENTŮ V PODNIKÁNÍ Je důležité si uvědomit, že k životaschopnému podnikání potřebujete všech pět fází: 1. začátek 2. růst 3. stabilitu 4. pokles 5. zánik, ukončení Cyklus životnosti vašeho výrobku či služby vždy prochází těmito fázemi. Je zaveden na trh, daří se prodeje, prodeje se ustálí, prodeje klesají, o výrobek není žádný zájem. Aby váš byznys kontinuálně prosperoval, je důležité vědět, v jaké fázi se daný výrobek či služba právě nacházejí. Je-li ve čtvrté či páté fázi, pak máte problém. O vaše výrobky přestává být zájem a vy se řítíte do ztráty. Proto musíte zajistit, aby váš podnik procházel vždy všemi pěti fázemi. Nesmí se stát, že jedna fáze silně převyšuje fáze ostatní, neboť tím by vaše podnikání bylo v nerovnováze. Pokud je váš výrobek např. ve fázi poslední, tj. zániku, pak nemá cenu snažit se věnovat mu příliš mnoho energie, protože tato energie přijde vniveč. Naopak musíte tento výrobek co nejdříve opustit a věnovat energii fázi jedna nebo fázi dvě. Velký problém nastává v okamžiku, kde máte výrobky, které jsou jen ve fázi čtyři nebo pět. Pak váš podnik prochází pouze fází poklesu a zániku a nic nesměřuje k růstu. V takovém případě jste na prahu krachu. Není také dobré být pouze ve fázi jedna či dvě, protože tyto dvě fáze jsou nejnáročnější na udržení. Potřebujete také fázi tři, tedy stabilitu. Tj. musíte mít jisté stabilní příjmy, které vám zaručují bezproblémové přežití podniku a dávají vám možnost, věnovat se ostatním fázím. V příštích číslech HAPPYWEEKu si ukážeme, jak pracovat s pěti elementy podnikání a zajistit jeho kontinuální a stabilní prosperitu.
 10. 10. www.akademiestesti.webs.com Život podle pěti elementů vám umožní najít si správný typ bydlení pro váš život. Jelikož váš život prochází postupně svými pěti fázemi, je důležité mít takové bydlení, které odpovídá dané fázi vašeho života. Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE PĚT ELEMENTŮ DOMOVA Vy již víte, že domov má dvě své základní funkce: 1. bezpečí a zázemí 2. regenerace člověka 3. podpora dané fáze života člověka Vždy je nutné vybírat vhodný domov podle toho, komu má domov sloužit, tj. energií lidí, kteří zde budou bydlet (Astrotypy rodiny) a také podle funkce, kterou zde rodina bude plnit. Pokud jste na začátku své aktivní fáze života, tj. začínáte s prací, podnikáním a podobně, budete potřebovat podpořit hlavně první fázi cyklu pěti elementů, tj. nový začátek. Jste-li např. v etapě života, kdy uvažujete o dětech, pak bude nutné vytvořit silnou energii stability pro rodiče, ale také výraznou energii nového začátku (nový život) dětí. Svůj domov pak musíte vybírat podle dané fáze svého života. Této fázi musí odpovídat krajina, prostředí, ve kterém budete žít, typ domu a potom i příslušný interiér. Ne každé prostředí, ne každá budova a ne každý interiér se bude hodit pro vaši aktuální životní fázi. Je velký rozdíl, pokud ve svém bytě či domě budete žít sami se svým partnerem a bez dětí, nebo pokud máte již několik ratolestí a navíc v různém věku. To, jaký typ bydlení pak zvolíte, silně ovlivní váš život. Nezapomínejte na to, že energie prostředí, domu a interiéru jsou vždy silnější, než vaše energie. Pokud tedy půjdou energie vašeho domova proti vašim energiím, bude vás takový domov oslabovat a vyčerpávat. Je tedy důležité, aby domov vaše energie posiloval a pomáhal vám dobře zvládnout právě probíhající fázi vašeho života.
 11. 11. www.akademiestesti.webs.com Akademie štěstí – balíček 12 video kurzů (cca 30 hodin) 6,490 Kč Ceny kurzů, když je objednáte samostatně: ÚVODNÍ KURZ POZNEJ SÁM SEBE, ŽIJ SVŮJ ŽIVOT 1,000 Kč POVOLÁNÍ – MOJE ŽIVOTNÍ CESTA 700 Kč VIZE – jak si zvolit správnou vizi 700 Kč VZTAHY – vytvořte si šťastný stav 700 Kč RODINA – jak využít sílu šťastné rodiny 700 Kč MINULOST/KOŘENY – naučte se navazovat na již vytvořené 700 Kč DOMOV – vytvořte si šťastný domov 700 Kč ROZMANITOST - jak využít bohatství 700 Kč ZDRAVÍ – naučte se udržovat své zdraví 700 Kč BUDOUCNOST – naučte se vytvářet šťastnou budoucnost 700 Kč POMOC OKOLÍ – nebuďte na nic sami, naučte se delegovat 700 Kč PRAVIDLA – nastavte si pravidla pro šťastný život 700 Kč AKADEMIE ŠTĚSTÍ VIDEO KURZY Poznámka: Samostatné kurzy je nutno objednat vždy s úvodním kurzem, na který další kurzy navazují Popis kurzů najdete na www.akademiestesti.webs.com
 12. 12. www.akademiestesti.webs.com V týdnu od 2.11. 2015 vládnou poměrně slabé energie. Bude převládat element Kovu, který pak na dva dny vystřídá energie Země a na víkend hřejivý Oheň. Začátek týdne zaměřte na detail, dokončování či promýšlení věci. Uprostřed stabilizujte a zařizujte nejnutnější. A o víkendu si hezky užívejte milé a láskyplné energie. •PONDĚLÍ – KOHOUT 8-7-2 •Téměř stejné pondělí, jako pondělí minulého týdne. Věnujte se detailu, dokončování věcí. Můžete si také udělat pořádek ve věcech, které jsou v chaosu. Díky energii 8 je dobré věnovat určitou energii svému domovu, interiéru a dát zde vše do pořádku. – Jídlo: dnešní jídlo by mělo být spíše zemité. Můžete ho „vylepšit“ něčím novým, možná i exotickým. Dnes bude asi nejlepší jíst doma a nechodit do žádných restaurací. •ÚTERÝ – HAVRAN 7-8-3 •Úterní energie mohou být dosti konfliktní. Havran vám může „zakazovat“ pouštět se do čehokoliv nového a vše bude spíše hanit a kritizovat. Sedmička naopak může nabádat k vyzkoušení něčeho nového. Proto musíte vše dělat s citem a nepodléhat okamžitým a rychlým reakcím. To, co se na první pohled může zdát špatně, může po delším uvažování být naopak správně. – Jídlo: dnes můžete vyzkoušet něco nového, ale buďte připraveni i na zdrcující kritiku . Nenechte se tím však otrávit, protože po chvilce můžete zjistit, že to, co zprvu vypadalo hrozně vám vlastně chutná. •STŘEDA – OPICE 6-9-4 •Středa může být poměrně plodným dnem. Dnes se můžete pustit do řešení i složitějších záležitostí. Buďte ale chytří (jako opice ) a využijte k tomu svého okolí, přátel, pomocníků. Nebuďte na to zbytečně sami. – Jídlo: dnes může být jídlo využito k příjemné společenské zábavě. Můžete vyrazit s přáteli do příjemné restaurace, nebo se nechat přáteli pozvat k sobě domů. •ČTVRTEK – LIDOOP 5-1-5 •Dnes byste se měli věnovat co nejvíce sobě, své životní cestě, svým plánům. Ujistěte se, že vše je tak, jak má být. Dívejte se na svůj život reálně. K hodnocení používejte fakta. Neřešte dnes nic na základě pocitů či předpokladů. Jděte jen a jen na jistotu. Vše si řádně ověřte. – Jídlo: dnešní jídlo by také mělo být především o vás. Důležité je, abyste dnes jedli opravdu to, co vám chutná. Není dobrý den na experimenty. •PÁTEK - TAPÍR 4-2-6 •V pátek se zaměřte na uspokojení potřeb a to jak vašich, tak i svého okolí. Ujistěte se jen, že jde o skutečné potřeby a nejedná se jen o momentální chuť či zájem. Potřeby dnes mohou být uspokojeny v poměrně hojné míře. – Jídlo: dnes musí být jídlo opravdu hojné a rozmanité. Rozhodně žádný chleba s máslem. Ideální je několik různých chodů. Vyzkoušejte různé chutě. Jídlo by mělo i vypadat velmi rozmanitě. •SOBOTA – KOZA 3-3-7 •Dnes se nepouštějte do ničeho složitého, ani nového. Dnešní energie jsou spíše o užívání si toho, co máte rádi, co znáte z minulosti. Můžete např. jet na místo, kam se rádi vracíte, kde je vám hezky. Vhodný den pro romantické zážitky. – Jídlo: ani v jídle se nepouštějte do ničeho neobvyklého. Není vhodný den na experimenty. Jídlo by mělo být tradiční, je to vhodný den pro setkání rodiny u jídla. •NEDĚLE – MUNTJAK 2-4-8 •Neděle by měla být příjemným a milým zakončením celého týdne. Pokud nebude příjemné počasí, může to být velmi hezký „pyžamový“ den . Dnes by mělo jít hodně o něhu a milé chování. – Jídlo: krásný den pro příjemné a milé posezení s partnerem u jídla. Dopřejte si hezkou atmosféru a kromě jídla si užívejte jeden druhého.

×