SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
Télécharger pour lire hors ligne
www.akademiestesti.webs.com
TÝDEN OD 12.9. 2016 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 185
ENERGIE DNÍ
Týden od 12.9. 2016
ŘEŠÍTE TENTO
ROK DALŠÍ
SMĚŘOVÁNÍ
SVÝCH DĚTÍ?
TAO =
DUCHOVNÍ I
MATERIÁLNÍ
3 KURZY
AKADEMIE ŠTĚSTÍ
BYZNYS: SMYSL
PODNIKÁNÍ JE
V NAPLNĚNÍ
CHCI ZHUBNOUT
30 KG A PŮLKU
MÁM JIŽ ZA SEBOU
bydlení:
VCHODOVÉ
DVEŘE –
KLENOT
VAŠEHO
DOMU
LIFE
COACH –
VIDEO III
NAŠE
PŘEDNÁŠKY
V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ
ZÁŘÍ –
POSILUJTE
IMUNITU
PRVNÍ
PŘEDNÁŠKA
JIŽ TOTO
PONDĚLÍ
www.akademiestesti.webs.com
ŘEŠÍTE TENTO ROK
DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ
SVÝCH DĚTÍ?
Udělejte vše pro to, aby
ve svém budoucím povolání
netrpěly
V životě dětí je několik zlomových a důležitých okamžiků. Jedním z nich je rozhodování o dalším směřování v jejich
životní cestě. Každý rok se tak mnozí rodiče a jejich děti rozhodují o tom, na jakou střední či vysokou školu se přihlásit.
Velká část rodičů k tomuto zásadnímu kroku přistupuje formou: dáme ho na gympl a pak se uvidí. A to je škoda.
Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout?
Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit
všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ
ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na
www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na
602 556 479
Každý člověk se rodí s daným
přirozeným talentem. Děti tak mají
vrozený potenciál, který mají ve svém
životě využít. Když budou tento
potenciál rozvíjet, bude jejich životní
cesta jednoduchá, radostná a hlavně
naplňující. Pokud se ale budou
věnovat něčemu jinému, na co talent
nemají, bude jejich cesta neustálým
bojem a vyčerpáním. U některých dětí
se jejich přirozený talent projeví velmi
silně již od raného dětství. O jejich
budoucím směřování tak není pochyb.
Mnohé děti se však takto zřetelně
neprojevují. Jejich rodiče si tak často
lámou hlavu, na jakou školu své
ratolesti mají dát. Někteří uvažují ve
smyslu peněz. Posílají své děti na
takové školy, ze kterých pak mohou
dělat práci, která dle jejich názoru
zabezpečí jejich dětem hodně peněz.
Toto byl např. v 80. a 90. letech trend
směrem k právnickému vzdělání.
Studenti středních škol se hromadně
hlásili na právnickou fakultu s tím, že
budou jako právníci „za vodou“.
Právnická fakulta tak chrlila (a stále
chrlí) stovky právníků, kteří nemají
pro právní vědomí žádný vztah.
Výsledek všichni známe. Nefunkční
právní systém, zákony beze smyslu
apod. Ale ještě horší je fakt, že většina
právníků svoji práci nesnáší a jsou
díky ní nešťastní. Jejich právnická
kariéra je pro ně každodenní boj. Díky
tomuto přístupu valná většina lidí má
až panickou hrůzu z pondělků (musí
zase do práce). Výsledkem je, že
neděle a pondělí jsou dny, kdy nejvíce
lidí zažívá těžké deprese a zvyšuje se i
počet infarktů.
Aby vaše děti nespadly do této
nebezpečné pasti, musíte znát jejich
přirozený talent. Musíte vědět, jaká je
jejich přirozená životní cesta. Musíte
proto vybrat takovou školu (střední či
vysokou), která je co nejlépe na jejich
cestu připraví.
Pokud si nejste přirozeným talentem
svých dětí jisti, rádi vám pomůžeme.
Vytvoříme osobní Astrotyp vašeho
dítěte ze kterého jasně poznáte jeho
potenciál i životní cestu. Objednejte si
konzultaci na dasa@byu.cz nebo 602
556 479. Konzultace může probíhat
formou osobního setkání, nebo
prostřednictvím Skype. Cena
konzultace je 1,500 Kč.
www.akademiestesti.webs.com
ZAČÍNÁME
JIŽ V ZÁŘÍ
3
KURZY
AKADEMIE ŠTĚSTÍ
podzim 2016
Vše o kurzech
na
www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy
Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
www.akademiestesti.webs.com
TAO – DUCHOVNÍ
I MATERIÁLNÍ
Duchovní energii tak mnozí spojují
s náboženstvím a Bohem.
Povyšují kvalitativně duchovní
energii nad energii materiální.
Vše, co je materiální je špatné, zlé
a ničí člověka. Ale tak tomu není.
V předchozích článcích o Tao
jsme si jasně ukázali, že žijeme v
bipolárním světě, tedy vše má své
dva protikladné póly. Duchovní a
materiální energii tak můžeme
považovat za dva protipóly téhož.
Vše je zároveň duchovní i
materiální. Vše je Jin a Jang.
Duchovní energie patří k energii
Jang a materiální energie k Jinu.
Jak ale víte, jeden bez druhého
neexistuje. Chceme-li využívat
duchovní energii (Jang), musíme
mít k tomu energii materiální (Jin).
Ve známém díle Tao Te Ťing (Dao
De Jing – jedna z
nejrozšířenějších knih na světě
spolu s Biblí a Koránem) je vznik
světa popisován takto: Jedno
vytvořilo dvě, dvě vytvořilo tři a tři
vytvořilo vše. Jedno je prapůvodní
jednota – tedy to, z čeho velkým
třeskem vznikl celý vesmír. Tento
velký třesk rozdělil původní jedno
na dvě – Jin a Jang. A právě
spojením Jin a Jang vzniklo vše v
námi známém světě. Proto vše je
zároveň duchovní i materiální.
Duchovní energie se může
zhmotnit právě jen v materiálnu a
naopak, materiální energie se má
projevovat v duchovnu.
Podívejme se na tuto otázku ještě
z jiného úhlu. Jang (tedy duchovní
energie) je energie funkce. Tj.
Jang umožňuje, aby vše
fungovalo. Jin (materiální energie)
je hmota, tedy materiálno. Aby
hmota mohla v našem životě
fungovat, musí mít funkci (Jang =
duchovní energii). A aby se funkce
(Jang = duchovní energie) mohla
naplnit/realizovat, musí mít
materiální základ (Jin = hmota).
Jak s tím pracovat v běžném
životě? Jang je energie naplnění.
Tj. duchovní energie nás má
naplňovat, má naplňovat naši duši.
Proto do našeho běžného života
máme nechat vstoupit jen takovou
materiální energii (tj. věci,
majetek, ale i ostatní lidi), která
nás vnitřně naplňuje. Materiální
energie tak nemá pouze
uspokojovat naše materiální
potřeby (to jsou potřeby těla jako
je teplo, vzduch, strava, bezpečí
apod.), ale zároveň musí
uspokojovat naši duši. Pokud
např. stavíte dům, nejde jen o
vaše bezpečí, ochranu a tělesné
zázemí, ale musíte se v tomto
domě také cítit dobře, musí
naplňovat vaši duši, musí ji tzv.
povznášet.
Tím jsme zpět u původní
rovnováhy. V tomto případě u
rovnováhy mezi materiální a
duchovní energií. Vše duchovní se
musí ve vašem životě zhmotnit
(mít materiální projev) a naopak
vše materiální musí přinášet i
duchovní naplnění. To je ta
správná energie. Hmota dodá
energii tělu, duch pak posílí vaši
duši. Tím vzniká důležitá
rovnováha mezi tělem a duší. Tato
rovnováha je nezbytná pro vaše
zdraví a dlouhověkost. Tuto
rovnováhu musíte ve svém životě
neustále udržovat. Jakmile dojde k
nerovnováze, zhorší se kvalita
vašeho života.
Důležité je si uvědomit, že každý
člověk potřebuje jiný poměr
duchovní a materiální energie.
Mnich žijící ve vzdáleném klášteře
potřebuje více duchovní energie,
než materiální. Člověk, který žije v
rušném městě bude mít poměr
duchovní a materiální energie jiný.
Zvýšíte-li poměr duchovní energie,
budete se vzdalovat materiálnímu
světu. Posílíte-li materiální energii,
snížíte vliv té duchovní. Taktéž
každý potřebujeme v dané etapě
svého života jiný poměr těchto
životadárných energií. Proto je
důležité s nimi neustále pracovat.
V jednom z mnoha pořadů Jaroslava Duška tento herec položil trošku „ulítlou“ otázku: „Je h.vno duchovní?“ Tato až
provokativní otázka však velmi dobře vystihuje, jak lidé pracují s duchovní energií. Hledají v ní něco nadpřirozeného,
výjimečného, něco, co nepochází z našeho světa.
Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout?
Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit
všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ
ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na
www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na
602 556 479
www.akademiestesti.webs.com
PŘEDNÁŠKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE
12.9. 19:00
Feng shui - životní rovnováha
Životní rovnováha je základním pilířem naplňujícího a šťastného života. Bez této rovnováhy není
možný dlouhodobý úspěch ani štěstí. Jak správně nastavit oblasti života, abyste životní
rovnováhu mohli vybudovat? Každou oblast přiblížíme a ukážeme vám její základní principy.
Přednáší Ing. Jiří Černák.
https://www.mlp.cz/cz/akce/e18103-feng-shui-zivotni-rovnovaha/
19.9. 19:00
Feng shui - poznání sebe sama
Poznání vašeho JÁ je klíčem k nastavení vaší životní rovnováhy. Představíme vám důležitý
nástroj sebepoznání a ukážeme, jak můžete odhalit typ a charakter své osobnosti a jak si vytvořit
svůj vlastní profil. Také se dozvíte, z jakých elementů se vaše osobnost skládá a jak s nimi
pracovat.
Přednáší Ing. Jiří Černák
https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/
3.10. 19:00
Feng shui – prostor pro životní rovnováhu
Váš domov je místo, kde trávíte nejvíce času ve svém životě. Možná se to na první pohled
nezdá, ale většina lidí tráví doma více jak polovinu svého života. Proto je kvalita vašeho domova
tak důležitá pro kvalitu vašeho života a vaši životní rovnováhu. Na této přednášce vás naučíme
základní zásady vytvoření kvalitního domova, který může být základem vaší životní rovnováhy a
tím i šťastného života.
Přednáší Ing. Jiří Černák
www.akademiestesti.webs.com
CHCI ZHUBNOUT
30 KG A PŮLKU UŽ
MÁM ZA SEBOU
Je to až neuvěřitelné, že
je to ten samý muž, který
mi před 9 lety řekl: „Až
přestaneš dělat ty blbosti,
tak zavolej.“ Tehdy jsem
u jeho firmy skončil
čtyřletý projekt. Když
jsem odcházel, řekl jsem,
že se chci naplno
věnovat Feng Shui.
Tehdy to považoval za
naprostou hloupost a jen
se mi vysmíval. Nakonec
to byl ale on, kdo zavolal.
Jeho firma i jeho život se
dostaly do velmi těžké
situace. Dalo by se říci
až likvidační. Tehdy mě
požádal, abych mu
pomohl situaci zvrátit. Byl
jsem rád, že jsem mu
mohl pomoci. Začal jsem
u něj aplikovat ty „blbosti“
a vše se začalo obracet k
lepšímu. Raději jsem se
o tom moc nešířil a vše
jsem dělal tak, aby se
firmě dařilo, aniž by
museli všichni vědět, jak
to dělám. Z původních
pěti měsíců spolupráce
se staly tři roky. Bavilo
mě se dívat, jak i on sám
postupně začal „ty
blbosti“ využívat i ve
svém osobním životě.
Dnes je to jiný člověk.
Jeho firma si vede lépe,
než kdykoliv před tím,
jeho rodina je šťastná a
on je opět zdravý člověk.
A já měl radost, že jsem
ho po delší době viděl i
se šťastnou rodinou.
Toto mi řekl jeden můj – dá se říci – přítel, když jsem ho po delší době potkal. Zaujalo mě, že se pustil do hubnutí, ale
ještě více mě potěšil jeho pozitivní přístup (dříve by řekl spíše negativně: musím zhubnout 30kg a ještě půlku mám
před sebou). Měl jsem za něj velkou radost. Ale začátek byl daleko horší.
Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout?
Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit
všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ
ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na
www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na
602 556 479
Příběhy ze života
www.akademiestesti.webs.com
NOVÁ KNIHA
Na leden 2017 pro vás
připravujeme ve
spolupráci s
vydavatelstvím
Euromedia novou knihu
POZNEJ SVÉ PRAVÉ
JÁ
www.akademiestesti.webs.com
I když se letošní září tváří více jako léto, než podzim, nenechte se mýlit. Podzimní energie Kovu jsou tu a velmi silně
na vás působí. Kov má velký vliv na imunitu. Proto je podzim velmi důležitým obdobím na její posilování.
Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout?
Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit
všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ
ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na
www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na
602 556 479
ZÁŘÍ – POSILUJTE
SVOJI IMUNITU
Celá příroda se nyní připravuje na nadcházející zimu. Rostliny uvadají, usychají, stromy shazují listí, zvěř sbírá
zásoby. Vše je zaměřeno na ochranu proti smrtelným energiím Vody, která v zimě vládne. Jak víte, element Vody
přináší jak život, tak i smrt. Smrt přichází hlavně s chladem. Ten začne od listopadu vše prostupovat. Pokud nebude
vaše imunita dostatečně silná, nebude se vaše tělo schopno bránit pronikání chladu dovnitř. Čím více bude s chladem
bojovat, tím více se celý váš organismus v zimě oslabí. Oslabený organismus je pak snadno náchylný ke všem
možným onemocněním, které s sebou zima přináší.
Nejde však jen o běžnou rýmu, chřipku apod. Prostoupí-li chlad většinu vašeho těla, dojde k velkému vyčerpání vaší
tzv. základní životní energie – tj. energie, která určuje délku všeho života. Čím více jim zima z vás vyčerpá, tím méně
jim zbyde pro další život.
Je proto opravdu důležité, abyste začali svoji imunitu posilovat již nyní. Ne nadarmo právě v této době dozrávají plody
a byliny zaměřené na posílení imunity celkového zdraví. Pokud si nejste jisti, které byliny máte využívat, poraďte se s
odborníkem. Každopádně se své imunitě věnujte každý den. Pravidelnost je jednou z forem energie Kovu a pomůže
vám imunitu nastavit a posílit.
www.akademiestesti.webs.com
NOVÉ VIDEO
LIFE COACH
III
Máme pro vás nové video Life Coach III. Dozvíte se více podrobností o tom, co
vše se v kurzu Life Coach naučíte. V tomto již třetím videu hovoříme o prvních
třech základních oblastech lidského života:
•Poznání sebe sama, svého přirozeného já
•Vztahy
•Rodina
Nové video Life Coach III můžete shlédnout na těchto stránkách:
www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy
STAŇTE SE ÚSPĚŠNÝM A KVALIFIKOVANÝM KOUČEM.
Kurz LIFE COACH. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto
HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy.
Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479
www.akademiestesti.webs.com
HAPPILLIONAIRE
Naštěstí s novou generací přichází i nový trend do podnikání – naplnění. Stále více lidí chce od práce a zaměstnání
daleko více, než jen peníze. Ty tak přestávají být motivující. Mladí lidé hledají ve svém životě něco víc, než jen
„hromady majetku“. Co stále častěji hledají je SMYSL práce. Pokud se tedy budete i vy zaměřovat na smysl své práce,
musíte se na něj podívat ze dvou stran:
• Jaký má daná činnost smysl pro vás
• Jaký má daná činnost smysl pro ostatní
Pokud podnikáte, pak by vaše firma měla přinášet naplnění vám samotným. To se vám podaří, pokud při své práci
rozvíjíte svůj talent a potenciál.
Důležité ale také je, aby vaše podnikání bylo smysluplné pro ostatní. Vy máte svůj přirozený talent a ten máte nabízet
těm, kteří ho nemají a přesto ho v dané situaci potřebují. Ne každý má talent být zubařem, a přesto ho všichni
potřebujeme.
Pokud jste nyní na pomyslné křižovatce života a zkoumáte kam a jak dál, pak se rozhodujte právě na základě těchto
dvou parametrů: jaký to má smysl pro mě, jaký to má smysl pro ostatní. Srdce vám napoví.
SMYSL PODNIKÁNÍ
JE V NAPLNĚNÍ
Dá se říci, že posledních několik desetiletí by se dalo o smyslu mnoha firem a společností pochybovat. Mnoho nových
firem vznikalo jen za jediným účelem – vydělat peníze. Ale to víme, že to je velmi málo – vlastně to vůbec nestačí.
Líbí se vám rodinné podnikání? Pomůžeme vám nastavit úspěšnou
rodinnou firmu na našem novém kurzu RODINNÁ FIRMA. Vše o kurzu
na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na
www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz
nebo na 602 556 479
www.akademiestesti.webs.com
NOVÁ
PŘEDNÁŠKA
Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy
1. Poznání sebe sama
2. Životní cesta – kariéra, povolání
3. Vztahy
4. Rodina
5. Vaše minulost a kořeny
6. Bohatství
7. Zdraví
8. Pravidla
9. Nápomocní přátelé
10. Budoucnost
11. Zázemí a domov
12. Vize a sny
PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA
Audio přednášku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.
602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí).
12
NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ
TYTO
PŘEDNÁŠKY
JSOU JIŽ K
DISPOZICI A
MŮŽETE SI JE
OBJEDNAT
dasa@byu.cz
V životě nemáte být na nic sami. Byli jste obdarováni jen určitými talenty a
nezvládnete tedy v životě úplně vše, aniž by vás to vyčerpalo. Proto musíte k
činnostem, ke kterým nemáte dostatečný potenciál, pozvat ty, kteří je zvládnou lépe
než vy.
www.akademiestesti.webs.com
Je-li váš dům či byt prsten, pak vchodové dveře jsou diamant v něm. Ano, tak velkou váhu a důležitost mají vchodové
dveře vašeho domu nebo bytu. Pokud jste jim doposud nevěnovali dostatečnou pozornost, měli byste hned začít.
VCHODOVÉ
DVEŘE – KLENOT
VAŠEHO DOMU
Feng Shui považuje vchod za jedenu z klíčových částí prostoru. Je to místo, kterým vstupuje do interiéru nejen veškerá
energie, ale také vy, váš partner, děti a ostatní, kteří vás přijdou navštívit. Vchodové dveře vytvářejí velmi silný první
dojem, který si pak uchováte po celou dobu, kterou v interiéru strávíte. Jak se říká: nikdy nedostanete druhou šanci
udělat první dojem. A přesně to platí i o vašich vchodových dveřích.
Vchodové dveře musí být velmi impozantní a musí být opravdovým klenotem průčelí vašeho domu. Pokud se díváte na
svůj dům zepředu, pak první, co vás musí zaujmout jsou právě vchodové dveře. Pokud tomu tak není, je kompozice
vašeho domu špatná.
Vchodové dveře mají několik základních principů, které musíte dodržet:
•Velikost dveří musí ladit s velikostí domu
– Nesmí být malé, úzké či nízké v porovnání s velikostí domu
– Nesmí být ale ani přehnaně velké, protože by mohly být dominantní, vyčerpávat energii a příchozím dokonce nahánět hrůzu (nikdo pak
nechce vstoupit dovnitř)
•Dveře musí být barevně odlišné od barvy domu a ideálně i oken, pokud jsou okna důležitým a výrazným elementem průčelí domu
•Musí být vždy nazdobeny, aby lákaly pozornost a tím i energii
•Musí být sladěný styl domu se stylem dveří
Vchodové dveře musí „žít“. Musíte je tedy neustále obměňovat pomocí různých dekorací. Důležité je zachovávat
sezónnost. Tj. vaše dveře by měly vždy evokovat současnou sezónu. Je-li jaro, měla by být výzdoba dveří jarní apod.
Věnujte pozornost svým vchodovým dveřím. Uvidíte, jak se vylepší celková energie vašeho domu či bytu.
Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a
zrealizujeme interiér vašeho domova či pracovního místa na míru vám a vašim současným
potřebám. Kontaktujte nás: dasa@byu.cz nebo 602 556 479
Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign
cernakinteriordesign.wordpress.com
cernakinteriordesign.webs.com
www.akademiestesti.webs.com
Je vaším snem prožít příjemný a naplněný život? Žít jen po svém a jít společnou cestou se svým milovaným partnerem, mít
šťastnou rodinu a prožívat bohatství a úspěch ve všech oblastech života? Možná je to nyní jen váš sen, ale již brzy to může být vaše
REALITA.
Pokud se vám zatím nedaří najít v životě naplnění a máte pocit, že život je větší námaha, stres a tíha, než byste si přáli, pak vězte,
že to vůbec nemusí být vaše chyba. Nebyli jste jen na život připraveni a nikdo vás nenaučil, co a jak v životě funguje. Ale to se teď
ve vašem životě může změnit. Nebudete již dále žít ve věčném shonu a stresu, ale naopak v klidu s radostí se všemi, které máte
rádi.
Kurz životní rovnováhy vás vše naučí a ukáže vám, jak si nastavit a dlouhodobě zvládat všechny důležité oblasti vašeho života.
Získáte jak informace, tak i nástroje a pomůcky, které ve svém životě můžete využívat.
Myslíte, že to nemůže fungovat? Také jsme procházeli životem z jednoho extrému do druhého, dělali spoustu chyb a mysleli si, že
to vše nejde dát dohromady. Až do doby, kdy jsme se naučili Systém životní rovnováhy. Již více jak deset let podle tohoto systému
žijeme naplněný a radostný život a s námi i celá rodina. Díky znalostem a zkušenostem z vlastního života jsme mohli začít tento
systém učit i naše studenty, radit a koučovat naše klienty. Pomohli jsme již tisícům klientů a stovkám studentů a rádi bychom
pomohli i vám.
Přestaňte i vy žít těžký a namáhavý život a připojte se k nám, našim studentům, klientům a všem těm, kteří již žijí život plný radosti,
lehkosti a naplnění.
Systém životní rovnováhy vám pomůže žít naplněný a vyrovnaný život. Zmizí panika, bolesti, stresy, strachy, tíha. Budete žít SVŮJ
život a začnete si ho více užívat a těšit se z toho, co vám dělá radost. I po skončení kurzu budeme vašimi průvodci a pomůžeme
vám v implementaci všeho, co se v kurzu naučíte:
• Poznáte sami sebe, svůj přirozený talent, své silné stránky
– Získáte svůj osobní Astrotyp a naučíte se ho používat
– Určíte si svoji životní cestu, kariéru, povolání
• Naučíte se zákonitosti a principy vztahu a rodiny
– Vytvoříte si korelát se svým partnerem a dětmi
– Na základě korelátů si nastavíte vzájemné vztahy a pravidla soužití
– Nastavíte si společnou životní cestu se svým partnerem
• Stanovíte si své životní vize, sny a cíle
– Vytvoříte si nástroj, který vám pomůže cíle dosáhnout
• Naučíte se nastavit svoji hojnost a bohatství a jak ji dosáhnout a jak s ní pracovat
• Stanovíte si své životní hodnoty a pravidla, která vám pomohou lépe zvládat vaše rozhodnutí a životní situace
• Naučíte se plánovat budoucnost a své budoucí cíle a jak jich dosáhnout
• Naučíte se základy vytvoření kvalitního a zdravého domova, pevného zázemí pro vás i celou vaši rodinu
Po absolvování kurzu budete přesně vědět, jak si celý život nastavit, jak sladit jednotlivé oblasti a jak je využívat pro životní
naplnění a radost. Systém nepomůže zlepšit život jenom vám, ale také vašemu partnerovi, dětem a celé vaší rodině. Život tak již
nebudou bolesti, námaha, stres a tíha. Život bude mít smysl, jehož každodenní naplňování vás bude bavit a těšit.
Náš vlastní život a zlepšení života našich studentů a klientů jsou důkazem toho, že Systém životní rovnováhy funguje. A pokud se
ho naučíte využívat i vy, bude fungovat také vám.
Kurz bude probíhat v Praze: 24. – 25. 9., 15. – 16. 10., 5. – 6. 11., 26. – 27. 11., 10. – 11. 12. 2016
Cena kurzu: 17.850,- Kč
Přihlášky do kurzu na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479. Těšíme se na vás.
KURZ ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY
www.akademiestesti.webs.com
Nejrychleji rostoucí profese na světě. Nyní na dynamickém vzestupu i u nás.
Přidejte se k nám a pomáhejte těm, kteří to potřebují. Staňte se Life Coachem.
Pomáháme lidem již 10 let. Protože je naše praxe úspěšná a zkvalitňuje lidem život, chceme
pomáhat ještě více lidem. Proto potřebujeme nové partnery, nové Life Coache do našeho týmu,
kteří budou pomáhat spolu s námi a měnit životy k lepšímu.
Naplňuje vás pomáhat druhým? Je pro vás kvalita života důležitá? Jste v práci rádi svými pány? Rádi si sami určujete tempo a styl vaší práce? Nechcete již
být svazováni velkou firmou, pracovat od – do ve velkém „open-space prostoru“ se stovkami dalších lidí? Unavuje vás práce ve velké korporaci?
Pokud ano, pak práce Life Coache může být právě pro vás. Jako Life Coach budete pomáhat svým klientům zlepšit kvalitu jejich života v různých životních
oblastech. Budete pro ně jejich oporou, průvodcem a povedete je procesem změny k lepšímu a kvalitnějšímu životu. Pomoc bude hlavním smyslem vaší
práce, která vás bude zcela naplňovat a přinášet vám každodenní radost a potěšení. Vaším naplněním a úspěchem pak bude kvalitnější život vašich klientů.
Není hezčí pocit, než pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. V dnešní době počet lidí, kteří aktivně hledají pomoc dramaticky roste. Potřebují
kvalifikovaného partnera, který jim pomůže život zvládnout a zlepšit jeho kvalitu. Počet těchto klientů tak bude stále rychleji narůstat.
Rádi byste se takové cestě věnovali, ale nevíte jak na to? Máte pochybnosti, že právě vy můžete být dobrým coachem? V tomto rozhodování vám rádi
pomůžeme. Než takové rozhodnutí učiníte, poskytneme vám konzultace a pohovor, po kterém si odpověď na otázku: „Mohu být dobrým a úspěšným
coachem?“ budete umět dobře odpovědět. Pokud si sami odpovíte: „ANO“, pak už jen stačí se přihlásit do našeho nového kurzu pro Life Coache.
Kurz Life Coach vás velmi dobře připraví pro tuto novou profesi. Naučíte se základy a pravidla všech důležitých oblastí života – 1. poznání sebe sama,
přirozeného talentu a silných stránek; 2. kariéra a povolání (životní cesta); 3. vztahy; 4. rodina; 5. prosperita a bohatství; 6. hodnoty a pravidla života; 7.
nastavení budoucnosti; 8. vytvoření kvalitního zázemí a domova; 9. stanovení životních vizí a cílů.
V rámci kurzu si tyto základy a pravidla všech oblastí života sami aplikujete ve svém vlastním životě. Tím získáte osobní zkušenost, která je pak v rámci
práce Life Coache k nezaplacení. Budete mít tedy znalosti, nástroje, ale také významné osobní zkušenosti ze svého vlastního života. Tím vaše hodnota pro
zákazníka nesmírně vzroste. Nebudete pak „jen“ coachem, ale i zkušeným mentorem a průvodcem svých klientů. Budete žít život, který pak budete umět
pomoci nastavit i svým klientům. Tím se výrazně odlišíte od ostatních coachů a budete pro zákazníky daleko cennějším partnerem.
Abyste se stali opravdu dobrými a kvalifikovanými kouči ve všech oblastech života, projdete intenzivním a rozsáhlým kurzem. Absolvujete celkem 30 dní
zajímavého školení, tréninku a osobních konzultací včetně praxe ve svém vlastním životě. Kurz pak bude zakončen závěrečným testem, který vaši
kvalifikaci kvalitního Life Coache potvrdí. Po úspěšném absolvování závěrečného testu obdržíte Certifikát kvalifkovaného Life Coache.
Tím však naše podpora pro vás nekončí. Jako kvalifikovaný Life Coach budete zařazeni do našeho týmu Life Coachů v Programu pomoci, kteří mají naší
podporu ve své praxi. Tým bude propagovaný na stránkách našeho Programu a vaše služby budou aktivně Programem nabízeny potenciálním zákazníkům.
Program také bude pořádat další doplňující školení a akce pro zlepšení a zvýšení vaší kvalifikace. Po ukončení kurzu tak nebudete na svoji praxi sami, ale
budete mít stále podporu celého našeho Programu a týmu. Program bude pro vaše zákazníky záštitou vaší kvality a podpoří vaší kvalifikaci, v očích klientů.
Program tak bude i zdrojem vašich klientů.
V kurzu učíme, že každý člověk má svůj přirozený talent, který má v životě rozvíjet ve své praxi. A protože se každý rodí s určitým talentem (nikdo nemůže
být vším), ne každý bude mít přirozený talent stát se kvalitním coachem. Do našeho kurzu tak budeme vybírat jen ty z vás, kteří tento přirozený talent
mají. A protože se přirozený (při rození) talent získává při narození, umíme ho určit z data narození. Z typologie a charakteru osobnosti víme, že tento
přirozený talent mohou mít lidé narození jen v určitých termínech narození: rok, měsíc, den, hodina.
Uchazeč však musí splňovat i další podmínky pro to, aby se stal opravdu kvalitním a úspěšným coachem. Jako budoucí průvodce života, musíte mít určité
životní zkušenosti. Proto každý uchazeč musí být starší 35-ti let, musí žít v uzavřeném manželství a mít rodinu, nebo alespoň žít v dlouhodobém
partnerském vztahu (nejméně 2 roky) s tím, že plánuje uzavřít sňatek a mít rodinu. Toto jsou základní „životní“ podmínky pro kariéru kvalitního a
úspěšného Life Coache našeho Programu. Předchozí vzdělání ani praxe není pro přijetí do kurzu rozhodující, ale bude brána v potaz při osobním pohovoru.
Pokud splňujete všechny výše uvedené podmínky, můžete se do kurzu přihlásit. Na základě vaší přihlášky pak proběhne osobní pohovor. Po zhodnocení
tohoto pohovoru vám bude sděleno, zda-li jste byli ke studiu v kurzu Life Coach přijati.
Abychom mohli s každým účastníkem kurzu pracovat opravdu kvalitně a plně se mu věnovat, je počet účastníků omezen na 10.
Před začátkem kurzu v měsících říjnu a listopadu 2016 proběhne výběr vhodných uchazečů na základě osobního pohovoru.
Kurz bude probíhat v těchto termínech roku 2017 v Praze: 27. – 29. ledna., 10. – 12. února., 24. – 26. února, 10. – 12. března, 24. – 26. března, 7. – 9.
dubna, 21. – 23.dubna. V době mezi těmito termíny budou probíhat osobní konzultace a zavedení naučeného systému do vaší osobní životní praxe.
Cena kurzu: 51.900,- Kč.
Přihlášky posílejte nejpozději do 30.9.2016 spolu s 5.000,- Kč nevratnou zálohou jako potvrzení, že to se studiem myslíte opravdu vážně. Uchazečům, kteří
se nedostanou do kurzu, bude záloha vrácena zpět.
Těšíme se na vás, že rozšíříte nejen náš tým, ale také řady spokojených a šťastných lidí, kteří žijí svůj vlastní život. Pro které je životním posláním pomáhat
ostatním a měnit svět k lepšímu.
KURZ LIFE COACH/MENTOR
www.akademiestesti.webs.com
Podíl rodinných firem neustále stoupá. Právě teď je nejvhodnější doba využít tuto sílící vlnu rodinného podnikání a
založit si svůj rodinný podnik. Rodinná firma je nejpřirozenější způsob využití a rozvoje přirozeného talentu,
prosperity a bohatství. Úspěšnému startu rodinné firmy je věnován tento kurz.
Láká vás sen o vlastní firmě? Chcete si vše dělat po svém? Toužíte se vymanit ze stresu a nátlaku velkých firem? Chcete si své zákazníky vybírat a starat se o
ně? Nechcete již dělit svůj život na soukromí a práci? Chcete co nejvíce času trávit s rodinou a těmi, které máte opravdu rádi? Připadá vám že svůj talent,
čas i energii věnujete více cizím lidem, než svým nejbližším? A chcete to změnit?
Pokud se vám to ještě nepodařilo změnit, nic není ztraceno. Možná jste neměli dostatečné znalosti, nebo zkušenosti. Možná vám nikdo neřekl, že na to
máte. Mysleli jste si, že cesta zaměstnání u velké firmy je pro vás ta nejlepší. Důvodů může být několik. Ale ty vás dnes již nemusí brzdit. Naopak, obrovská
příležitost růstu trhu s rodinnými firmami je tady a ti, kdo na ni vyskočí, budou mít náskok před ostatními.
Nabízíme vám pomocnou ruku. Využijte naše dlouholeté zkušenosti z vytváření obchodních a marketingových strategií. 25 let jsme pomáhali značkám jako
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestlé, Nescafé, Nesquick, Algida, Orion, Opavia, Gillette, Opel, Unilever, RJR, O2 (Eurotel), Škoda Auto, Allianz, Dermacol,
Staropramen, Želetava, Veselá kráva, Poštovní spořitelna, Datart a mnoha a mnoha dalším. Nyní se věnujeme rodinným firmám, protože víme, že toto je
nejpřirozenější a „nejčistější“ způsob podnikání a tvorby rodinného bohatství. Využíváme při tom i naše zkušenosti z práce se Systémem rovnováhy,
typologie a charakteru osobnosti, Feng Shui a dalších významných systémů. Přidejte se i vy k úspěchu rodinných firem, u jejichž zrodu jsme stáli.
Nejlepší cestou, jak toho dosáhnout je založení vlastní rodinné firmy. Dokážete tak nejlépe rozvinout svůj přirozený talent a poskytovat své výrobky a
služby po svém. Čím dál tím více lidí hledá osobní přístup malých firem a to ve všech oblastech podnikání. Lidé již mají dost neustálého podvádění a
okrádání ze strany velkých korporací. Chtějí kvalitu, ale i osobní zodpovědnost těch, kteří své služby a výrobky prodávají. Nechtějí nakupovat u
„bezejmenných“ značek, ale u skutečných lidí, které znají, které mají rádi a kteří jsou osobní zárukou kvality. Díky rodinné firmě bude váš život celistvý a
nejvíce času tak strávíte s těmi, které opravdu milujete. Budete si moci sami vybírat dodavatele i zákazníky, protože má cenu pracovat jen s těmi a pro ty,
které máte rádi.
Máte pocit, že to nezvládnete, že na to nejste dostatečně vzdělaní, nemáte zkušenosti? Nejdůležitější v podnikání je přirozený talent. A ten máte. Mají ho
všichni. Na vás je si tento talent uvědomit a začít ho v podnikání využívat, posilovat a rozvíjet. Lidé si ve finále nebudou kupovat váš výrobek, ale právě váš
talent, vaši energii, kterou do toho vložíte. Lidé umí velmi dobře vycítit rozdíl energie koláče vyrobeného strojově a koláče, vyrobeného ručně a s láskou.
Jak si takové rodinné podnikání nastartovat, aby bylo úspěšné a dlouhodobě přinášelo nejen zisk, ale hlavně radost, potěšení a životní naplnění se naučíte
právě v tomto kurzu.
Co všechno se v rámci kurzu naučíte:
• Přesné stanovení a definice vašeho přirozeného talentu
• Spojení vašeho talentu a talentu vašeho partnera (či více členů rodiny – děti, sourozenci apod.)
• Definice tzv. esence firmy – CO děláme, v čem jsme výjimeční a dobří
• Zvolení správné cesty, nebo-li mise podnikání – JAK a PRO KOHO podnikáme
• Vytýčení dlouhodobé vize a cíle
• Stanovení strategie firmy:
– ODKUD jdeme – na co navazujeme, na čem stavíme, co je naší inspirací, z čeho vycházíme
– KAM jdeme – co nového přinášíme, jaká je naše výhoda, v čem jsem jedineční, jakou přidanou hodnotu přinášíme
– Stanovení cílové skupiny – tj. kdo jsou naši ideální zákazníci, pro koho chceme pracovat
– Určení dodavatelů a spolupracovníků – s kým chceme spolupracovat
– Určení rozměru podnikání na 3 – 5 let – jak velké podnikání chceme budovat (jeden obchod, síť obchodů v celé ČR apod.)
– Vytvoření pracovního zázemí a prostředí pro úspěšný rozvoj firmy
– Stanovení hodnot firmy a základů firemní kultury
Kurz bude probíhat v Praze: 8. – 9. října a 22. – 23. října 2016.
Cena kurzu: 15.900,- Kč
Přihlášky zasílejte na dasa@byu.cz nebo 602 556 479. Těšíme se na vás.
KURZ RODINNÁ FIRMA
www.akademiestesti.webs.com
Tento týden přináší poměrně slabé a pomalé
energie. Bude tedy dobré se více zaměřit na
přípravu, kontrolu či dokončování věcí.
Nepouštějte se do ničeho nového či příliš
naléhavého. Mohli byste udělat mnoho chyb.
Vše si naopak pečlivě zvažte. Věnujte
pozornost detailu a nenechte se odradit
nepříjemnou kritikou.
•PONDĚLÍ – VEPŘ 8-7-2
•Dnes vládnou pomalejší, možná až těžkopádné
energie. Proto se dnes do ničeho nevrhejte po
hlavě. Využívejte selský rozum, fakta a buďte
objektivní. Je to také vhodný den pro pomoc.
Můžete tak pomoci druhým, nebo sami o pomoc
požádat.
– Jídlo: dnešní jídlo musí být skutečné jídlo a
ne jen nějaká „pochutina“. Najezte se
pořádně do syta. Dnes nesmíte mít pocit
hladu.
•ÚTERÝ – DIKOBRAZ 7-8-3
•V úterý se zaměřte na své zázemí, svůj domov,
rodinu. Mohou vám pomoci energie tradice, nebo
můžete vycházet z něčeho, co již dobře znáte.
Když se budete pouštět do něčeho nového, bude
důležité, aby to navazovalo na něco již
existujícího.
– Jídlo: v úterý byste měli jíst hlavně doma.
Můžete vyzkoušet něco nového či
exotického, ale dejte tomu domácí péči.
•STŘEDA – VLK 6-9-4
•Dnes si dávejte pozor hlavně na to, aby na vás
někdo nehrál příliš velké divadlo. Proto si raději
vše ověřte a sázejte jen na jistotu. Ani vy dnes
neplánujte žádnou „habaďůru“, mohlo by se vám
to vymstít.
– Jídlo: dnešní jídlo by mohlo být
prostředkem k příjemnému setkání s přáteli.
Bude lepší, když půjdete na jídlo ven.
•ČTVRTEK – PES 5-1-5
•Ve čtvrtek musíte dodržovat pravidla.
Neporušujte žádné dohody či smlouvy. Dávejte si
pozor na to, abyste vše dělali tak, jak se má.
– Jídlo: čtvrteční jídlo musí být jednoduché.
Mělo by chutnat hlavně vám. Dejte si proto
jen to, na co máte doopravdy chuť.
•PÁTEK - BAŽANT 4-2-6
•Páteční energie budou poměrně těžké a
těžkopádné. Proto netlačte na pilu a nesnažte se
zbytečně věci urychlit. Vše má svůj čas. Buďte
trpěliví a dělejte vše tak, jak se má.
– Jídlo: těžkou energii dnešního dne můžete
odlehčit rozmanitým a barevným jídlem.
Lehká strava bude dnes to pravé.
•SOBOTA – KOHOUT 3-3-7
•Sobota bude přát detailu, kráse až dokonalosti.
Proto se dnes soustřeďte na to, aby vše bylo co
nejlepší a nejhezčí. Nezapomeňte se tím pak i
pochlubit. Ocenění a chvála budou dnes tou
nejlepší motivací.
– Jídlo: dnes si dopřejte tradiční rodinné jídlo.
Ideální den pro rodinný oběd či večeři.
•NEDĚLE – HAVRAN 2-4-8
•V neděli pozor na kritiku. Může být ostřejší, než
jindy. Vše se také může na první pohled zdát
špatně. Ale nenechte se odradit. Postupně se vše
vylepší.
– Jídlo: v neděli můžete jídlo věnovat
zlepšení vztahu s partnerem. Udělejte si
příjemné posezení a vychutnejte si něco
dobrého. Pozor nato, že vám partner může
jídlo zkritizovat. Nic si z toho nedělejte a
příjemnou atmosféru si tím nekažte.
s
Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme
vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti
vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na
dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-
kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479

Contenu connexe

Tendances

2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.Jiří Černák
 
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 1362015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.Jiří Černák
 
2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.Jiří Černák
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.Jiří Černák
 
2014.06.02. happyweek 70
2014.06.02. happyweek 702014.06.02. happyweek 70
2014.06.02. happyweek 70Jiří Černák
 
2015 07 13 happyweek 127
2015 07 13 happyweek 1272015 07 13 happyweek 127
2015 07 13 happyweek 127Jiří Černák
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.Jiří Černák
 

Tendances (20)

2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106
 
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
 
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
 
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 1362015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
 
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
 
2014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 872014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 87
 
2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56
 
2014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 942014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 94
 
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
 
2014.06.02. happyweek 70
2014.06.02. happyweek 702014.06.02. happyweek 70
2014.06.02. happyweek 70
 
2015 07 13 happyweek 127
2015 07 13 happyweek 1272015 07 13 happyweek 127
2015 07 13 happyweek 127
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132
 
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
 

Similaire à HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.

HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.Jiří Černák
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.Jiří Černák
 
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 1192015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119Jiří Černák
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84Jiří Černák
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122Jiří Černák
 
2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.Jiří Černák
 
2015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 1332015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 133Jiří Černák
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142Jiří Černák
 
2015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 1342015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 134Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.Jiří Černák
 
2013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 442013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 44Jiří Černák
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137Jiří Černák
 
2015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 1312015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 131Jiří Černák
 
2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 pptJiří Černák
 

Similaire à HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12. (20)

HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
 
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
 
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
HAPPYWEEK 182 - 2016.08.22.
 
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 1192015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122
 
2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
 
2015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 1332015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 133
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
 
2014 12 01 happyweek 95
2014 12 01 happyweek 952014 12 01 happyweek 95
2014 12 01 happyweek 95
 
2015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 1342015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 134
 
2014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 972014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 97
 
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
 
2013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 442013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 44
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
 
2015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 1312015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 131
 
2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt
 

Plus de Jiří Černák

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.Jiří Černák
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psaJiří Černák
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADJiří Černák
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.Jiří Černák
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAJiří Černák
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.Jiří Černák
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAJiří Černák
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.Jiří Černák
 

Plus de Jiří Černák (20)

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
 

HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.

 • 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 12.9. 2016 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 185 ENERGIE DNÍ Týden od 12.9. 2016 ŘEŠÍTE TENTO ROK DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ? TAO = DUCHOVNÍ I MATERIÁLNÍ 3 KURZY AKADEMIE ŠTĚSTÍ BYZNYS: SMYSL PODNIKÁNÍ JE V NAPLNĚNÍ CHCI ZHUBNOUT 30 KG A PŮLKU MÁM JIŽ ZA SEBOU bydlení: VCHODOVÉ DVEŘE – KLENOT VAŠEHO DOMU LIFE COACH – VIDEO III NAŠE PŘEDNÁŠKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ ZÁŘÍ – POSILUJTE IMUNITU PRVNÍ PŘEDNÁŠKA JIŽ TOTO PONDĚLÍ
 • 2. www.akademiestesti.webs.com ŘEŠÍTE TENTO ROK DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ? Udělejte vše pro to, aby ve svém budoucím povolání netrpěly V životě dětí je několik zlomových a důležitých okamžiků. Jedním z nich je rozhodování o dalším směřování v jejich životní cestě. Každý rok se tak mnozí rodiče a jejich děti rozhodují o tom, na jakou střední či vysokou školu se přihlásit. Velká část rodičů k tomuto zásadnímu kroku přistupuje formou: dáme ho na gympl a pak se uvidí. A to je škoda. Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479 Každý člověk se rodí s daným přirozeným talentem. Děti tak mají vrozený potenciál, který mají ve svém životě využít. Když budou tento potenciál rozvíjet, bude jejich životní cesta jednoduchá, radostná a hlavně naplňující. Pokud se ale budou věnovat něčemu jinému, na co talent nemají, bude jejich cesta neustálým bojem a vyčerpáním. U některých dětí se jejich přirozený talent projeví velmi silně již od raného dětství. O jejich budoucím směřování tak není pochyb. Mnohé děti se však takto zřetelně neprojevují. Jejich rodiče si tak často lámou hlavu, na jakou školu své ratolesti mají dát. Někteří uvažují ve smyslu peněz. Posílají své děti na takové školy, ze kterých pak mohou dělat práci, která dle jejich názoru zabezpečí jejich dětem hodně peněz. Toto byl např. v 80. a 90. letech trend směrem k právnickému vzdělání. Studenti středních škol se hromadně hlásili na právnickou fakultu s tím, že budou jako právníci „za vodou“. Právnická fakulta tak chrlila (a stále chrlí) stovky právníků, kteří nemají pro právní vědomí žádný vztah. Výsledek všichni známe. Nefunkční právní systém, zákony beze smyslu apod. Ale ještě horší je fakt, že většina právníků svoji práci nesnáší a jsou díky ní nešťastní. Jejich právnická kariéra je pro ně každodenní boj. Díky tomuto přístupu valná většina lidí má až panickou hrůzu z pondělků (musí zase do práce). Výsledkem je, že neděle a pondělí jsou dny, kdy nejvíce lidí zažívá těžké deprese a zvyšuje se i počet infarktů. Aby vaše děti nespadly do této nebezpečné pasti, musíte znát jejich přirozený talent. Musíte vědět, jaká je jejich přirozená životní cesta. Musíte proto vybrat takovou školu (střední či vysokou), která je co nejlépe na jejich cestu připraví. Pokud si nejste přirozeným talentem svých dětí jisti, rádi vám pomůžeme. Vytvoříme osobní Astrotyp vašeho dítěte ze kterého jasně poznáte jeho potenciál i životní cestu. Objednejte si konzultaci na dasa@byu.cz nebo 602 556 479. Konzultace může probíhat formou osobního setkání, nebo prostřednictvím Skype. Cena konzultace je 1,500 Kč.
 • 3. www.akademiestesti.webs.com ZAČÍNÁME JIŽ V ZÁŘÍ 3 KURZY AKADEMIE ŠTĚSTÍ podzim 2016 Vše o kurzech na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
 • 4. www.akademiestesti.webs.com TAO – DUCHOVNÍ I MATERIÁLNÍ Duchovní energii tak mnozí spojují s náboženstvím a Bohem. Povyšují kvalitativně duchovní energii nad energii materiální. Vše, co je materiální je špatné, zlé a ničí člověka. Ale tak tomu není. V předchozích článcích o Tao jsme si jasně ukázali, že žijeme v bipolárním světě, tedy vše má své dva protikladné póly. Duchovní a materiální energii tak můžeme považovat za dva protipóly téhož. Vše je zároveň duchovní i materiální. Vše je Jin a Jang. Duchovní energie patří k energii Jang a materiální energie k Jinu. Jak ale víte, jeden bez druhého neexistuje. Chceme-li využívat duchovní energii (Jang), musíme mít k tomu energii materiální (Jin). Ve známém díle Tao Te Ťing (Dao De Jing – jedna z nejrozšířenějších knih na světě spolu s Biblí a Koránem) je vznik světa popisován takto: Jedno vytvořilo dvě, dvě vytvořilo tři a tři vytvořilo vše. Jedno je prapůvodní jednota – tedy to, z čeho velkým třeskem vznikl celý vesmír. Tento velký třesk rozdělil původní jedno na dvě – Jin a Jang. A právě spojením Jin a Jang vzniklo vše v námi známém světě. Proto vše je zároveň duchovní i materiální. Duchovní energie se může zhmotnit právě jen v materiálnu a naopak, materiální energie se má projevovat v duchovnu. Podívejme se na tuto otázku ještě z jiného úhlu. Jang (tedy duchovní energie) je energie funkce. Tj. Jang umožňuje, aby vše fungovalo. Jin (materiální energie) je hmota, tedy materiálno. Aby hmota mohla v našem životě fungovat, musí mít funkci (Jang = duchovní energii). A aby se funkce (Jang = duchovní energie) mohla naplnit/realizovat, musí mít materiální základ (Jin = hmota). Jak s tím pracovat v běžném životě? Jang je energie naplnění. Tj. duchovní energie nás má naplňovat, má naplňovat naši duši. Proto do našeho běžného života máme nechat vstoupit jen takovou materiální energii (tj. věci, majetek, ale i ostatní lidi), která nás vnitřně naplňuje. Materiální energie tak nemá pouze uspokojovat naše materiální potřeby (to jsou potřeby těla jako je teplo, vzduch, strava, bezpečí apod.), ale zároveň musí uspokojovat naši duši. Pokud např. stavíte dům, nejde jen o vaše bezpečí, ochranu a tělesné zázemí, ale musíte se v tomto domě také cítit dobře, musí naplňovat vaši duši, musí ji tzv. povznášet. Tím jsme zpět u původní rovnováhy. V tomto případě u rovnováhy mezi materiální a duchovní energií. Vše duchovní se musí ve vašem životě zhmotnit (mít materiální projev) a naopak vše materiální musí přinášet i duchovní naplnění. To je ta správná energie. Hmota dodá energii tělu, duch pak posílí vaši duši. Tím vzniká důležitá rovnováha mezi tělem a duší. Tato rovnováha je nezbytná pro vaše zdraví a dlouhověkost. Tuto rovnováhu musíte ve svém životě neustále udržovat. Jakmile dojde k nerovnováze, zhorší se kvalita vašeho života. Důležité je si uvědomit, že každý člověk potřebuje jiný poměr duchovní a materiální energie. Mnich žijící ve vzdáleném klášteře potřebuje více duchovní energie, než materiální. Člověk, který žije v rušném městě bude mít poměr duchovní a materiální energie jiný. Zvýšíte-li poměr duchovní energie, budete se vzdalovat materiálnímu světu. Posílíte-li materiální energii, snížíte vliv té duchovní. Taktéž každý potřebujeme v dané etapě svého života jiný poměr těchto životadárných energií. Proto je důležité s nimi neustále pracovat. V jednom z mnoha pořadů Jaroslava Duška tento herec položil trošku „ulítlou“ otázku: „Je h.vno duchovní?“ Tato až provokativní otázka však velmi dobře vystihuje, jak lidé pracují s duchovní energií. Hledají v ní něco nadpřirozeného, výjimečného, něco, co nepochází z našeho světa. Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479
 • 5. www.akademiestesti.webs.com PŘEDNÁŠKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE 12.9. 19:00 Feng shui - životní rovnováha Životní rovnováha je základním pilířem naplňujícího a šťastného života. Bez této rovnováhy není možný dlouhodobý úspěch ani štěstí. Jak správně nastavit oblasti života, abyste životní rovnováhu mohli vybudovat? Každou oblast přiblížíme a ukážeme vám její základní principy. Přednáší Ing. Jiří Černák. https://www.mlp.cz/cz/akce/e18103-feng-shui-zivotni-rovnovaha/ 19.9. 19:00 Feng shui - poznání sebe sama Poznání vašeho JÁ je klíčem k nastavení vaší životní rovnováhy. Představíme vám důležitý nástroj sebepoznání a ukážeme, jak můžete odhalit typ a charakter své osobnosti a jak si vytvořit svůj vlastní profil. Také se dozvíte, z jakých elementů se vaše osobnost skládá a jak s nimi pracovat. Přednáší Ing. Jiří Černák https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/ 3.10. 19:00 Feng shui – prostor pro životní rovnováhu Váš domov je místo, kde trávíte nejvíce času ve svém životě. Možná se to na první pohled nezdá, ale většina lidí tráví doma více jak polovinu svého života. Proto je kvalita vašeho domova tak důležitá pro kvalitu vašeho života a vaši životní rovnováhu. Na této přednášce vás naučíme základní zásady vytvoření kvalitního domova, který může být základem vaší životní rovnováhy a tím i šťastného života. Přednáší Ing. Jiří Černák
 • 6. www.akademiestesti.webs.com CHCI ZHUBNOUT 30 KG A PŮLKU UŽ MÁM ZA SEBOU Je to až neuvěřitelné, že je to ten samý muž, který mi před 9 lety řekl: „Až přestaneš dělat ty blbosti, tak zavolej.“ Tehdy jsem u jeho firmy skončil čtyřletý projekt. Když jsem odcházel, řekl jsem, že se chci naplno věnovat Feng Shui. Tehdy to považoval za naprostou hloupost a jen se mi vysmíval. Nakonec to byl ale on, kdo zavolal. Jeho firma i jeho život se dostaly do velmi těžké situace. Dalo by se říci až likvidační. Tehdy mě požádal, abych mu pomohl situaci zvrátit. Byl jsem rád, že jsem mu mohl pomoci. Začal jsem u něj aplikovat ty „blbosti“ a vše se začalo obracet k lepšímu. Raději jsem se o tom moc nešířil a vše jsem dělal tak, aby se firmě dařilo, aniž by museli všichni vědět, jak to dělám. Z původních pěti měsíců spolupráce se staly tři roky. Bavilo mě se dívat, jak i on sám postupně začal „ty blbosti“ využívat i ve svém osobním životě. Dnes je to jiný člověk. Jeho firma si vede lépe, než kdykoliv před tím, jeho rodina je šťastná a on je opět zdravý člověk. A já měl radost, že jsem ho po delší době viděl i se šťastnou rodinou. Toto mi řekl jeden můj – dá se říci – přítel, když jsem ho po delší době potkal. Zaujalo mě, že se pustil do hubnutí, ale ještě více mě potěšil jeho pozitivní přístup (dříve by řekl spíše negativně: musím zhubnout 30kg a ještě půlku mám před sebou). Měl jsem za něj velkou radost. Ale začátek byl daleko horší. Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479 Příběhy ze života
 • 7. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ KNIHA Na leden 2017 pro vás připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Euromedia novou knihu POZNEJ SVÉ PRAVÉ JÁ
 • 8. www.akademiestesti.webs.com I když se letošní září tváří více jako léto, než podzim, nenechte se mýlit. Podzimní energie Kovu jsou tu a velmi silně na vás působí. Kov má velký vliv na imunitu. Proto je podzim velmi důležitým obdobím na její posilování. Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479 ZÁŘÍ – POSILUJTE SVOJI IMUNITU Celá příroda se nyní připravuje na nadcházející zimu. Rostliny uvadají, usychají, stromy shazují listí, zvěř sbírá zásoby. Vše je zaměřeno na ochranu proti smrtelným energiím Vody, která v zimě vládne. Jak víte, element Vody přináší jak život, tak i smrt. Smrt přichází hlavně s chladem. Ten začne od listopadu vše prostupovat. Pokud nebude vaše imunita dostatečně silná, nebude se vaše tělo schopno bránit pronikání chladu dovnitř. Čím více bude s chladem bojovat, tím více se celý váš organismus v zimě oslabí. Oslabený organismus je pak snadno náchylný ke všem možným onemocněním, které s sebou zima přináší. Nejde však jen o běžnou rýmu, chřipku apod. Prostoupí-li chlad většinu vašeho těla, dojde k velkému vyčerpání vaší tzv. základní životní energie – tj. energie, která určuje délku všeho života. Čím více jim zima z vás vyčerpá, tím méně jim zbyde pro další život. Je proto opravdu důležité, abyste začali svoji imunitu posilovat již nyní. Ne nadarmo právě v této době dozrávají plody a byliny zaměřené na posílení imunity celkového zdraví. Pokud si nejste jisti, které byliny máte využívat, poraďte se s odborníkem. Každopádně se své imunitě věnujte každý den. Pravidelnost je jednou z forem energie Kovu a pomůže vám imunitu nastavit a posílit.
 • 9. www.akademiestesti.webs.com NOVÉ VIDEO LIFE COACH III Máme pro vás nové video Life Coach III. Dozvíte se více podrobností o tom, co vše se v kurzu Life Coach naučíte. V tomto již třetím videu hovoříme o prvních třech základních oblastech lidského života: •Poznání sebe sama, svého přirozeného já •Vztahy •Rodina Nové video Life Coach III můžete shlédnout na těchto stránkách: www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy STAŇTE SE ÚSPĚŠNÝM A KVALIFIKOVANÝM KOUČEM. Kurz LIFE COACH. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479
 • 10. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE Naštěstí s novou generací přichází i nový trend do podnikání – naplnění. Stále více lidí chce od práce a zaměstnání daleko více, než jen peníze. Ty tak přestávají být motivující. Mladí lidé hledají ve svém životě něco víc, než jen „hromady majetku“. Co stále častěji hledají je SMYSL práce. Pokud se tedy budete i vy zaměřovat na smysl své práce, musíte se na něj podívat ze dvou stran: • Jaký má daná činnost smysl pro vás • Jaký má daná činnost smysl pro ostatní Pokud podnikáte, pak by vaše firma měla přinášet naplnění vám samotným. To se vám podaří, pokud při své práci rozvíjíte svůj talent a potenciál. Důležité ale také je, aby vaše podnikání bylo smysluplné pro ostatní. Vy máte svůj přirozený talent a ten máte nabízet těm, kteří ho nemají a přesto ho v dané situaci potřebují. Ne každý má talent být zubařem, a přesto ho všichni potřebujeme. Pokud jste nyní na pomyslné křižovatce života a zkoumáte kam a jak dál, pak se rozhodujte právě na základě těchto dvou parametrů: jaký to má smysl pro mě, jaký to má smysl pro ostatní. Srdce vám napoví. SMYSL PODNIKÁNÍ JE V NAPLNĚNÍ Dá se říci, že posledních několik desetiletí by se dalo o smyslu mnoha firem a společností pochybovat. Mnoho nových firem vznikalo jen za jediným účelem – vydělat peníze. Ale to víme, že to je velmi málo – vlastně to vůbec nestačí. Líbí se vám rodinné podnikání? Pomůžeme vám nastavit úspěšnou rodinnou firmu na našem novém kurzu RODINNÁ FIRMA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479
 • 11. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ PŘEDNÁŠKA Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy 1. Poznání sebe sama 2. Životní cesta – kariéra, povolání 3. Vztahy 4. Rodina 5. Vaše minulost a kořeny 6. Bohatství 7. Zdraví 8. Pravidla 9. Nápomocní přátelé 10. Budoucnost 11. Zázemí a domov 12. Vize a sny PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA Audio přednášku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí). 12 NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ TYTO PŘEDNÁŠKY JSOU JIŽ K DISPOZICI A MŮŽETE SI JE OBJEDNAT dasa@byu.cz V životě nemáte být na nic sami. Byli jste obdarováni jen určitými talenty a nezvládnete tedy v životě úplně vše, aniž by vás to vyčerpalo. Proto musíte k činnostem, ke kterým nemáte dostatečný potenciál, pozvat ty, kteří je zvládnou lépe než vy.
 • 12. www.akademiestesti.webs.com Je-li váš dům či byt prsten, pak vchodové dveře jsou diamant v něm. Ano, tak velkou váhu a důležitost mají vchodové dveře vašeho domu nebo bytu. Pokud jste jim doposud nevěnovali dostatečnou pozornost, měli byste hned začít. VCHODOVÉ DVEŘE – KLENOT VAŠEHO DOMU Feng Shui považuje vchod za jedenu z klíčových částí prostoru. Je to místo, kterým vstupuje do interiéru nejen veškerá energie, ale také vy, váš partner, děti a ostatní, kteří vás přijdou navštívit. Vchodové dveře vytvářejí velmi silný první dojem, který si pak uchováte po celou dobu, kterou v interiéru strávíte. Jak se říká: nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem. A přesně to platí i o vašich vchodových dveřích. Vchodové dveře musí být velmi impozantní a musí být opravdovým klenotem průčelí vašeho domu. Pokud se díváte na svůj dům zepředu, pak první, co vás musí zaujmout jsou právě vchodové dveře. Pokud tomu tak není, je kompozice vašeho domu špatná. Vchodové dveře mají několik základních principů, které musíte dodržet: •Velikost dveří musí ladit s velikostí domu – Nesmí být malé, úzké či nízké v porovnání s velikostí domu – Nesmí být ale ani přehnaně velké, protože by mohly být dominantní, vyčerpávat energii a příchozím dokonce nahánět hrůzu (nikdo pak nechce vstoupit dovnitř) •Dveře musí být barevně odlišné od barvy domu a ideálně i oken, pokud jsou okna důležitým a výrazným elementem průčelí domu •Musí být vždy nazdobeny, aby lákaly pozornost a tím i energii •Musí být sladěný styl domu se stylem dveří Vchodové dveře musí „žít“. Musíte je tedy neustále obměňovat pomocí různých dekorací. Důležité je zachovávat sezónnost. Tj. vaše dveře by měly vždy evokovat současnou sezónu. Je-li jaro, měla by být výzdoba dveří jarní apod. Věnujte pozornost svým vchodovým dveřím. Uvidíte, jak se vylepší celková energie vašeho domu či bytu. Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a zrealizujeme interiér vašeho domova či pracovního místa na míru vám a vašim současným potřebám. Kontaktujte nás: dasa@byu.cz nebo 602 556 479 Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign cernakinteriordesign.wordpress.com cernakinteriordesign.webs.com
 • 13. www.akademiestesti.webs.com Je vaším snem prožít příjemný a naplněný život? Žít jen po svém a jít společnou cestou se svým milovaným partnerem, mít šťastnou rodinu a prožívat bohatství a úspěch ve všech oblastech života? Možná je to nyní jen váš sen, ale již brzy to může být vaše REALITA. Pokud se vám zatím nedaří najít v životě naplnění a máte pocit, že život je větší námaha, stres a tíha, než byste si přáli, pak vězte, že to vůbec nemusí být vaše chyba. Nebyli jste jen na život připraveni a nikdo vás nenaučil, co a jak v životě funguje. Ale to se teď ve vašem životě může změnit. Nebudete již dále žít ve věčném shonu a stresu, ale naopak v klidu s radostí se všemi, které máte rádi. Kurz životní rovnováhy vás vše naučí a ukáže vám, jak si nastavit a dlouhodobě zvládat všechny důležité oblasti vašeho života. Získáte jak informace, tak i nástroje a pomůcky, které ve svém životě můžete využívat. Myslíte, že to nemůže fungovat? Také jsme procházeli životem z jednoho extrému do druhého, dělali spoustu chyb a mysleli si, že to vše nejde dát dohromady. Až do doby, kdy jsme se naučili Systém životní rovnováhy. Již více jak deset let podle tohoto systému žijeme naplněný a radostný život a s námi i celá rodina. Díky znalostem a zkušenostem z vlastního života jsme mohli začít tento systém učit i naše studenty, radit a koučovat naše klienty. Pomohli jsme již tisícům klientů a stovkám studentů a rádi bychom pomohli i vám. Přestaňte i vy žít těžký a namáhavý život a připojte se k nám, našim studentům, klientům a všem těm, kteří již žijí život plný radosti, lehkosti a naplnění. Systém životní rovnováhy vám pomůže žít naplněný a vyrovnaný život. Zmizí panika, bolesti, stresy, strachy, tíha. Budete žít SVŮJ život a začnete si ho více užívat a těšit se z toho, co vám dělá radost. I po skončení kurzu budeme vašimi průvodci a pomůžeme vám v implementaci všeho, co se v kurzu naučíte: • Poznáte sami sebe, svůj přirozený talent, své silné stránky – Získáte svůj osobní Astrotyp a naučíte se ho používat – Určíte si svoji životní cestu, kariéru, povolání • Naučíte se zákonitosti a principy vztahu a rodiny – Vytvoříte si korelát se svým partnerem a dětmi – Na základě korelátů si nastavíte vzájemné vztahy a pravidla soužití – Nastavíte si společnou životní cestu se svým partnerem • Stanovíte si své životní vize, sny a cíle – Vytvoříte si nástroj, který vám pomůže cíle dosáhnout • Naučíte se nastavit svoji hojnost a bohatství a jak ji dosáhnout a jak s ní pracovat • Stanovíte si své životní hodnoty a pravidla, která vám pomohou lépe zvládat vaše rozhodnutí a životní situace • Naučíte se plánovat budoucnost a své budoucí cíle a jak jich dosáhnout • Naučíte se základy vytvoření kvalitního a zdravého domova, pevného zázemí pro vás i celou vaši rodinu Po absolvování kurzu budete přesně vědět, jak si celý život nastavit, jak sladit jednotlivé oblasti a jak je využívat pro životní naplnění a radost. Systém nepomůže zlepšit život jenom vám, ale také vašemu partnerovi, dětem a celé vaší rodině. Život tak již nebudou bolesti, námaha, stres a tíha. Život bude mít smysl, jehož každodenní naplňování vás bude bavit a těšit. Náš vlastní život a zlepšení života našich studentů a klientů jsou důkazem toho, že Systém životní rovnováhy funguje. A pokud se ho naučíte využívat i vy, bude fungovat také vám. Kurz bude probíhat v Praze: 24. – 25. 9., 15. – 16. 10., 5. – 6. 11., 26. – 27. 11., 10. – 11. 12. 2016 Cena kurzu: 17.850,- Kč Přihlášky do kurzu na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479. Těšíme se na vás. KURZ ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY
 • 14. www.akademiestesti.webs.com Nejrychleji rostoucí profese na světě. Nyní na dynamickém vzestupu i u nás. Přidejte se k nám a pomáhejte těm, kteří to potřebují. Staňte se Life Coachem. Pomáháme lidem již 10 let. Protože je naše praxe úspěšná a zkvalitňuje lidem život, chceme pomáhat ještě více lidem. Proto potřebujeme nové partnery, nové Life Coache do našeho týmu, kteří budou pomáhat spolu s námi a měnit životy k lepšímu. Naplňuje vás pomáhat druhým? Je pro vás kvalita života důležitá? Jste v práci rádi svými pány? Rádi si sami určujete tempo a styl vaší práce? Nechcete již být svazováni velkou firmou, pracovat od – do ve velkém „open-space prostoru“ se stovkami dalších lidí? Unavuje vás práce ve velké korporaci? Pokud ano, pak práce Life Coache může být právě pro vás. Jako Life Coach budete pomáhat svým klientům zlepšit kvalitu jejich života v různých životních oblastech. Budete pro ně jejich oporou, průvodcem a povedete je procesem změny k lepšímu a kvalitnějšímu životu. Pomoc bude hlavním smyslem vaší práce, která vás bude zcela naplňovat a přinášet vám každodenní radost a potěšení. Vaším naplněním a úspěchem pak bude kvalitnější život vašich klientů. Není hezčí pocit, než pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. V dnešní době počet lidí, kteří aktivně hledají pomoc dramaticky roste. Potřebují kvalifikovaného partnera, který jim pomůže život zvládnout a zlepšit jeho kvalitu. Počet těchto klientů tak bude stále rychleji narůstat. Rádi byste se takové cestě věnovali, ale nevíte jak na to? Máte pochybnosti, že právě vy můžete být dobrým coachem? V tomto rozhodování vám rádi pomůžeme. Než takové rozhodnutí učiníte, poskytneme vám konzultace a pohovor, po kterém si odpověď na otázku: „Mohu být dobrým a úspěšným coachem?“ budete umět dobře odpovědět. Pokud si sami odpovíte: „ANO“, pak už jen stačí se přihlásit do našeho nového kurzu pro Life Coache. Kurz Life Coach vás velmi dobře připraví pro tuto novou profesi. Naučíte se základy a pravidla všech důležitých oblastí života – 1. poznání sebe sama, přirozeného talentu a silných stránek; 2. kariéra a povolání (životní cesta); 3. vztahy; 4. rodina; 5. prosperita a bohatství; 6. hodnoty a pravidla života; 7. nastavení budoucnosti; 8. vytvoření kvalitního zázemí a domova; 9. stanovení životních vizí a cílů. V rámci kurzu si tyto základy a pravidla všech oblastí života sami aplikujete ve svém vlastním životě. Tím získáte osobní zkušenost, která je pak v rámci práce Life Coache k nezaplacení. Budete mít tedy znalosti, nástroje, ale také významné osobní zkušenosti ze svého vlastního života. Tím vaše hodnota pro zákazníka nesmírně vzroste. Nebudete pak „jen“ coachem, ale i zkušeným mentorem a průvodcem svých klientů. Budete žít život, který pak budete umět pomoci nastavit i svým klientům. Tím se výrazně odlišíte od ostatních coachů a budete pro zákazníky daleko cennějším partnerem. Abyste se stali opravdu dobrými a kvalifikovanými kouči ve všech oblastech života, projdete intenzivním a rozsáhlým kurzem. Absolvujete celkem 30 dní zajímavého školení, tréninku a osobních konzultací včetně praxe ve svém vlastním životě. Kurz pak bude zakončen závěrečným testem, který vaši kvalifikaci kvalitního Life Coache potvrdí. Po úspěšném absolvování závěrečného testu obdržíte Certifikát kvalifkovaného Life Coache. Tím však naše podpora pro vás nekončí. Jako kvalifikovaný Life Coach budete zařazeni do našeho týmu Life Coachů v Programu pomoci, kteří mají naší podporu ve své praxi. Tým bude propagovaný na stránkách našeho Programu a vaše služby budou aktivně Programem nabízeny potenciálním zákazníkům. Program také bude pořádat další doplňující školení a akce pro zlepšení a zvýšení vaší kvalifikace. Po ukončení kurzu tak nebudete na svoji praxi sami, ale budete mít stále podporu celého našeho Programu a týmu. Program bude pro vaše zákazníky záštitou vaší kvality a podpoří vaší kvalifikaci, v očích klientů. Program tak bude i zdrojem vašich klientů. V kurzu učíme, že každý člověk má svůj přirozený talent, který má v životě rozvíjet ve své praxi. A protože se každý rodí s určitým talentem (nikdo nemůže být vším), ne každý bude mít přirozený talent stát se kvalitním coachem. Do našeho kurzu tak budeme vybírat jen ty z vás, kteří tento přirozený talent mají. A protože se přirozený (při rození) talent získává při narození, umíme ho určit z data narození. Z typologie a charakteru osobnosti víme, že tento přirozený talent mohou mít lidé narození jen v určitých termínech narození: rok, měsíc, den, hodina. Uchazeč však musí splňovat i další podmínky pro to, aby se stal opravdu kvalitním a úspěšným coachem. Jako budoucí průvodce života, musíte mít určité životní zkušenosti. Proto každý uchazeč musí být starší 35-ti let, musí žít v uzavřeném manželství a mít rodinu, nebo alespoň žít v dlouhodobém partnerském vztahu (nejméně 2 roky) s tím, že plánuje uzavřít sňatek a mít rodinu. Toto jsou základní „životní“ podmínky pro kariéru kvalitního a úspěšného Life Coache našeho Programu. Předchozí vzdělání ani praxe není pro přijetí do kurzu rozhodující, ale bude brána v potaz při osobním pohovoru. Pokud splňujete všechny výše uvedené podmínky, můžete se do kurzu přihlásit. Na základě vaší přihlášky pak proběhne osobní pohovor. Po zhodnocení tohoto pohovoru vám bude sděleno, zda-li jste byli ke studiu v kurzu Life Coach přijati. Abychom mohli s každým účastníkem kurzu pracovat opravdu kvalitně a plně se mu věnovat, je počet účastníků omezen na 10. Před začátkem kurzu v měsících říjnu a listopadu 2016 proběhne výběr vhodných uchazečů na základě osobního pohovoru. Kurz bude probíhat v těchto termínech roku 2017 v Praze: 27. – 29. ledna., 10. – 12. února., 24. – 26. února, 10. – 12. března, 24. – 26. března, 7. – 9. dubna, 21. – 23.dubna. V době mezi těmito termíny budou probíhat osobní konzultace a zavedení naučeného systému do vaší osobní životní praxe. Cena kurzu: 51.900,- Kč. Přihlášky posílejte nejpozději do 30.9.2016 spolu s 5.000,- Kč nevratnou zálohou jako potvrzení, že to se studiem myslíte opravdu vážně. Uchazečům, kteří se nedostanou do kurzu, bude záloha vrácena zpět. Těšíme se na vás, že rozšíříte nejen náš tým, ale také řady spokojených a šťastných lidí, kteří žijí svůj vlastní život. Pro které je životním posláním pomáhat ostatním a měnit svět k lepšímu. KURZ LIFE COACH/MENTOR
 • 15. www.akademiestesti.webs.com Podíl rodinných firem neustále stoupá. Právě teď je nejvhodnější doba využít tuto sílící vlnu rodinného podnikání a založit si svůj rodinný podnik. Rodinná firma je nejpřirozenější způsob využití a rozvoje přirozeného talentu, prosperity a bohatství. Úspěšnému startu rodinné firmy je věnován tento kurz. Láká vás sen o vlastní firmě? Chcete si vše dělat po svém? Toužíte se vymanit ze stresu a nátlaku velkých firem? Chcete si své zákazníky vybírat a starat se o ně? Nechcete již dělit svůj život na soukromí a práci? Chcete co nejvíce času trávit s rodinou a těmi, které máte opravdu rádi? Připadá vám že svůj talent, čas i energii věnujete více cizím lidem, než svým nejbližším? A chcete to změnit? Pokud se vám to ještě nepodařilo změnit, nic není ztraceno. Možná jste neměli dostatečné znalosti, nebo zkušenosti. Možná vám nikdo neřekl, že na to máte. Mysleli jste si, že cesta zaměstnání u velké firmy je pro vás ta nejlepší. Důvodů může být několik. Ale ty vás dnes již nemusí brzdit. Naopak, obrovská příležitost růstu trhu s rodinnými firmami je tady a ti, kdo na ni vyskočí, budou mít náskok před ostatními. Nabízíme vám pomocnou ruku. Využijte naše dlouholeté zkušenosti z vytváření obchodních a marketingových strategií. 25 let jsme pomáhali značkám jako Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestlé, Nescafé, Nesquick, Algida, Orion, Opavia, Gillette, Opel, Unilever, RJR, O2 (Eurotel), Škoda Auto, Allianz, Dermacol, Staropramen, Želetava, Veselá kráva, Poštovní spořitelna, Datart a mnoha a mnoha dalším. Nyní se věnujeme rodinným firmám, protože víme, že toto je nejpřirozenější a „nejčistější“ způsob podnikání a tvorby rodinného bohatství. Využíváme při tom i naše zkušenosti z práce se Systémem rovnováhy, typologie a charakteru osobnosti, Feng Shui a dalších významných systémů. Přidejte se i vy k úspěchu rodinných firem, u jejichž zrodu jsme stáli. Nejlepší cestou, jak toho dosáhnout je založení vlastní rodinné firmy. Dokážete tak nejlépe rozvinout svůj přirozený talent a poskytovat své výrobky a služby po svém. Čím dál tím více lidí hledá osobní přístup malých firem a to ve všech oblastech podnikání. Lidé již mají dost neustálého podvádění a okrádání ze strany velkých korporací. Chtějí kvalitu, ale i osobní zodpovědnost těch, kteří své služby a výrobky prodávají. Nechtějí nakupovat u „bezejmenných“ značek, ale u skutečných lidí, které znají, které mají rádi a kteří jsou osobní zárukou kvality. Díky rodinné firmě bude váš život celistvý a nejvíce času tak strávíte s těmi, které opravdu milujete. Budete si moci sami vybírat dodavatele i zákazníky, protože má cenu pracovat jen s těmi a pro ty, které máte rádi. Máte pocit, že to nezvládnete, že na to nejste dostatečně vzdělaní, nemáte zkušenosti? Nejdůležitější v podnikání je přirozený talent. A ten máte. Mají ho všichni. Na vás je si tento talent uvědomit a začít ho v podnikání využívat, posilovat a rozvíjet. Lidé si ve finále nebudou kupovat váš výrobek, ale právě váš talent, vaši energii, kterou do toho vložíte. Lidé umí velmi dobře vycítit rozdíl energie koláče vyrobeného strojově a koláče, vyrobeného ručně a s láskou. Jak si takové rodinné podnikání nastartovat, aby bylo úspěšné a dlouhodobě přinášelo nejen zisk, ale hlavně radost, potěšení a životní naplnění se naučíte právě v tomto kurzu. Co všechno se v rámci kurzu naučíte: • Přesné stanovení a definice vašeho přirozeného talentu • Spojení vašeho talentu a talentu vašeho partnera (či více členů rodiny – děti, sourozenci apod.) • Definice tzv. esence firmy – CO děláme, v čem jsme výjimeční a dobří • Zvolení správné cesty, nebo-li mise podnikání – JAK a PRO KOHO podnikáme • Vytýčení dlouhodobé vize a cíle • Stanovení strategie firmy: – ODKUD jdeme – na co navazujeme, na čem stavíme, co je naší inspirací, z čeho vycházíme – KAM jdeme – co nového přinášíme, jaká je naše výhoda, v čem jsem jedineční, jakou přidanou hodnotu přinášíme – Stanovení cílové skupiny – tj. kdo jsou naši ideální zákazníci, pro koho chceme pracovat – Určení dodavatelů a spolupracovníků – s kým chceme spolupracovat – Určení rozměru podnikání na 3 – 5 let – jak velké podnikání chceme budovat (jeden obchod, síť obchodů v celé ČR apod.) – Vytvoření pracovního zázemí a prostředí pro úspěšný rozvoj firmy – Stanovení hodnot firmy a základů firemní kultury Kurz bude probíhat v Praze: 8. – 9. října a 22. – 23. října 2016. Cena kurzu: 15.900,- Kč Přihlášky zasílejte na dasa@byu.cz nebo 602 556 479. Těšíme se na vás. KURZ RODINNÁ FIRMA
 • 16. www.akademiestesti.webs.com Tento týden přináší poměrně slabé a pomalé energie. Bude tedy dobré se více zaměřit na přípravu, kontrolu či dokončování věcí. Nepouštějte se do ničeho nového či příliš naléhavého. Mohli byste udělat mnoho chyb. Vše si naopak pečlivě zvažte. Věnujte pozornost detailu a nenechte se odradit nepříjemnou kritikou. •PONDĚLÍ – VEPŘ 8-7-2 •Dnes vládnou pomalejší, možná až těžkopádné energie. Proto se dnes do ničeho nevrhejte po hlavě. Využívejte selský rozum, fakta a buďte objektivní. Je to také vhodný den pro pomoc. Můžete tak pomoci druhým, nebo sami o pomoc požádat. – Jídlo: dnešní jídlo musí být skutečné jídlo a ne jen nějaká „pochutina“. Najezte se pořádně do syta. Dnes nesmíte mít pocit hladu. •ÚTERÝ – DIKOBRAZ 7-8-3 •V úterý se zaměřte na své zázemí, svůj domov, rodinu. Mohou vám pomoci energie tradice, nebo můžete vycházet z něčeho, co již dobře znáte. Když se budete pouštět do něčeho nového, bude důležité, aby to navazovalo na něco již existujícího. – Jídlo: v úterý byste měli jíst hlavně doma. Můžete vyzkoušet něco nového či exotického, ale dejte tomu domácí péči. •STŘEDA – VLK 6-9-4 •Dnes si dávejte pozor hlavně na to, aby na vás někdo nehrál příliš velké divadlo. Proto si raději vše ověřte a sázejte jen na jistotu. Ani vy dnes neplánujte žádnou „habaďůru“, mohlo by se vám to vymstít. – Jídlo: dnešní jídlo by mohlo být prostředkem k příjemnému setkání s přáteli. Bude lepší, když půjdete na jídlo ven. •ČTVRTEK – PES 5-1-5 •Ve čtvrtek musíte dodržovat pravidla. Neporušujte žádné dohody či smlouvy. Dávejte si pozor na to, abyste vše dělali tak, jak se má. – Jídlo: čtvrteční jídlo musí být jednoduché. Mělo by chutnat hlavně vám. Dejte si proto jen to, na co máte doopravdy chuť. •PÁTEK - BAŽANT 4-2-6 •Páteční energie budou poměrně těžké a těžkopádné. Proto netlačte na pilu a nesnažte se zbytečně věci urychlit. Vše má svůj čas. Buďte trpěliví a dělejte vše tak, jak se má. – Jídlo: těžkou energii dnešního dne můžete odlehčit rozmanitým a barevným jídlem. Lehká strava bude dnes to pravé. •SOBOTA – KOHOUT 3-3-7 •Sobota bude přát detailu, kráse až dokonalosti. Proto se dnes soustřeďte na to, aby vše bylo co nejlepší a nejhezčí. Nezapomeňte se tím pak i pochlubit. Ocenění a chvála budou dnes tou nejlepší motivací. – Jídlo: dnes si dopřejte tradiční rodinné jídlo. Ideální den pro rodinný oběd či večeři. •NEDĚLE – HAVRAN 2-4-8 •V neděli pozor na kritiku. Může být ostřejší, než jindy. Vše se také může na první pohled zdát špatně. Ale nenechte se odradit. Postupně se vše vylepší. – Jídlo: v neděli můžete jídlo věnovat zlepšení vztahu s partnerem. Udělejte si příjemné posezení a vychutnejte si něco dobrého. Pozor nato, že vám partner může jídlo zkritizovat. Nic si z toho nedělejte a příjemnou atmosféru si tím nekažte. s Chcete poznat sami sebe, svoji životní cestu a cíle, kterých máte dosáhnout? Naučíme vás, jak si vytvořit rovnováhu pro zkvalitnění svého života a sladit všechny důležité oblasti vašeho života. Přihlaste se do našeho kurzu ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA. Vše o kurzu na dalších stránkách tohoto HAPPYWEEKu, nebo na www.akademiestesti.webs.com/nov- kurzy. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo na 602 556 479