Publicité

HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.

LIFE COACH – BE YOU, WALK YOUR PATH AND REACH YOUR DESTINATION à AKADEMIE ŠTĚSTÍ - HAPPINESS ACADEMY
1 Nov 2016
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
Publicité
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
Prochain SlideShare
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
Chargement dans ... 3
1 sur 9
Publicité

Contenu connexe

Publicité

HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.

  1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 31.10. 2016 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 192 ENERGIE DNÍ Týden od 31.10. 2016 TAKÉ KOLEM VÁS VŠICHNI PRSKAJÍ A KÝCHAJÍ? TAO = FÁZE SBĚRU A OCHRANY Část II bydlení: NEVYTVÁŘEJTE STERILITU V INTERIÉRU MŮŽETE PROŽÍT ŠŤASTNÝ ŽIVOT?
  2. www.akademiestesti.webs.com Výklad Astrotypu • Typologie a charakter osobnosti • Silné a slabé stránky • Partnerské koreláty – analýza vztahu Life Coaching • Nastavení celkové životní rovnováhy • Nastavení aktuálně důležité oblasti života (kariéra, vztahy, rodina, bohatství, hodnoty a pravidla, budoucnost, domov, vize-cíle-sny) Návrh a realizace řešení interiéru domova, kanceláře, obchodu, pracovního místa atd. Věštba I-Ťing Objednávky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
  3. www.akademiestesti.webs.com MŮŽETE PROŽÍT ŠŤASTNÝ ŽIVOT? Štěstím se lidé zabývají od nepaměti. Akademie štěstí se věnuje zkoumání a studiu šťastného života. A právě štěstí a zdraví jsou dvě „věci“, které si navzájem přejeme nejvíce – při oslavách, narozeninách apod. Přání „hodně štěstí a zdraví“ je již jakousi „přející“ mantrou mnoho let. Přesto – kdo může říct, že je v životě šťastný? Můžete to říct vy, vaše děti, vaši blízcí, vaši přátelé? Koho opravdu šťastného znáte? Tematika štěstí je čím dál „populárnější“ v naší době. Na toto téma vyšly tisíce knih, je to jedno z hlavních témat nových hollywoodských filmů a zabývá se jím i mnoho divadelních her. Umění vždy bývá odrazem doby. Štěstí se opravdu stává více a více středem naší pozornosti. V minulosti, kdy hmotné potřeby nebyly uspokojeny na tak vysoké úrovni jako dnes, se lidé více snažili získávat majetky. V dnešní době je však zřejmý odklon od majetku právě ke štěstí. Stále více lidí, ale i celých rodin, opouští své „dobré bydlo“ a vrací se zpět k přírodě, k jednoduššímu stylu života, který je však pro ně daleko více naplňujícím. Většina lidí je již velmi unavena neustálou honbou za domnělým úspěchem a hromaděním majetku. Tito lidé již poznali, že v tom štěstí a naplnění života není. Když jsme s Akademií štěstí začínali, mnozí se tomu smáli (a někteří se smějí ještě dnes). Slovo štěstí bylo pro ně pomíjivé, znali ho více z pohádek než ze života. Ale doba se mění a mění se rychle. Dnes máme kolem sebe mnoho našich studentů a klientů, kteří jsou rádi, že se v Akademii štěstí mohli o svém štěstí něco naučit a aplikovat to ve svém životě. Štěstí totiž není pomíjivá, neuchopitelná věc. Naopak, štěstí je reálná energie, kterou byste všichni měli ve svém životě mít. Je to ten nejlepší zdroj vaší životní energie. Míra štěstí se tak odráží na míře vašeho životního naplnění, vaší životní rovnováhy i zdraví. To, že energie štěstí opravdu existuje, je zřejmé i z minulosti. Štěstím se např. zabývali první „filozofové“ lidské civilizace – taoisté. Štěstí bylo jakýmsi jejich „náboženstvím“. Cílem bylo prožít šťastný a radostný život. Štěstím se však zabývaly i další vyspělé civilizace a mnozí vědci moderní doby. Bylo to např. velké téma pro Alberta Einsteina, který lidem radil: „Chcete být šťastnější? Pak se každé ráno ptejte: Žiji v dobrém světě, nebo ve špatném světě.“ Pokud zvolíte pozitivní pohled, pak i vaše úroveň pocitu štěstí stoupá. Pokud zvolíte negativní vjem, pocit štěstí se vůbec neobjeví. Einstein věděl, že vše (veškerá energie) se chová podle daných zákonů. A jedním z nich je zákon rezonance, neboli přitažlivosti. Stejné energie se přitahují a tím se posilují. Pokud tedy naladíte své pocity pozitivně, začnou sílit a naopak. Známý podnikatel a inspirátor Harvey Mackay říká: „Když se každé ráno probudíte, máte dvě možnosti. Můžete být pozitivní nebo negativní, můžete být optimista nebo pesimista. I já jsem raději optimista. Vše záleží na úhlu pohledu.“ Ano, má pravdu, vše je jen úhel pohledu. Z našeho učení víte, že vše je Jin i Jang, tedy negativní i pozitivní energie, mínus i plus. Jde o to, jestli v životě hledáte Jang – pozitivní energii, nebo Jin – negativní energii. Také víte, že na co se soustředíte, tam plyne vaše energie a posiluje to. Pokud se soustředíte na pozitivní energii, posilujete ji a naopak. Lze tedy bez nadsázky říct, že štěstí či neštěstí si ve svém životě vytváříte sami. Záleží, na kterou stránku života – pozitivní nebo negativní – se soustředíte a tím ji posilujete.
  4. www.akademiestesti.webs.com TAO – FÁZE SBĚRU A OCHRANY Část II Ano, je to skutečně tak. Jestli přežijete nebo ne velmi záleží na tom, jakou energii Kovu máte a jak s ní umíte nakládat. Minule jsme uváděli, že tato energie má za úkol sklízet úrodu a chránit ji pro další použití v době, kdy žádná úroda neroste. Pokud úrodu nesklidíte, pak pravděpodobně období bez úrody nepřežijete. To je ale jen jedna z mnoha stránek otázky přežití či nepřežití. Např. Kov chrání život rostlin tím, že způsobuje stahování. Rostliny se začínají stahovat, tím z nich odchází voda. Kdyby v nich voda zůstala, mráz by rostlinu roztrhal a tím by ji usmrtil. U člověka ochrana Kovu např. slouží k vytvoření a posílení imunity. Víte, že jsou dvě období, kdy je člověk silně napadán různými viry a kdy vznikají rozsáhlé epidemie (nejčastěji chřipky – tedy v našem regionu) – je to jaro a podzim. Proto je velmi důležité, abyste se právě v těchto obdobích co nejvíce chránili a posílili energii Kovu. Pokud by energie Kovu ve vašem životě vůbec neexistovala, neuměli byste se ničemu bránit a nepřežili byste ani jeden den. Ale jak víte, všeho moc škodí. Nadměrná ochrana a imunita přináší opačný efekt – tělo se brání úplně všemu, i tomu, co by mělo bez problémů zvládat. Vzniká to, čemu říkáme autoimunita, neboli alergie. Ty jsou v moderní době velmi rozšířené a dnes existují snad alergie již na úplně všechno. Je to způsobeno především přílišnou ochranou proti vnějšímu prostředí. Hlavní příčiny těchto alergií jsou strach z vnějšího napadení (např. nečistoty apod. – tedy až sterilita) a psychické problémy člověka. Výsledkem je, že se tělo automaticky všemu brání (proto autoimunita). Takže i přemíra energie Kovu je pro člověka škodlivá. Není tedy dobré, abyste to s pečlivostí, čistotou, pořádkem a úklidem přeháněli. Naopak, dodržujte jen základní hygienu. Jak mi říkávala moje maminka: „Vždyť je to jen zdravá špína.“ Sterilní způsob chování je opravdu dlouhodobě nebezpečný pro vaše zdraví. Jak se říká: Kov je řád nebo boj. Když nedodržujete řád, musíte bojovat. Proto si ve svém životě nastavte základní pravidla a ta dodržujte. Tím se automaticky všemu bude dařit dobře a vy se bez úsilí a námahy budete ve svém životě posouvat dopředu. V minulém vydání HAPPYWEEKu jsme se začali zabývat energií fáze sběru a ochrany, nebo-li energií Kovu. Tato energie je pro život člověka (ale i vše v přírodě) velmi důležitá. Můžeme bez nadsázky říci, že rozhoduje o životě a smrti.
  5. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ KNIHA Na leden 2017 pro vás připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Euromedia novou knihu POZNEJ SVÉ PRAVÉ JÁ
  6. www.akademiestesti.webs.com Každý den využívám nějaký ten prostředek hromadné dopravy – autobus, tramvaj nebo metro. Často bývají plné lidí. V tomto období plné „nachcípaných“ lidí . Jsou to lidé, kteří nemají dostatečně silný imunitní systém. Proto jsou v tomto období velmi snadným terčem všech možných virů. Těmi jsme napadáni všichni. Ale jen někteří s nimi dokáží bitvu vyhrát, aniž by se to odrazilo na kvalitě jejich zdraví. Jsou to ti, kteří dodržují vše to, o čem jsme psali v několika předchozích vydáních HAPPYWEEKu. Pokud jste správně jedli v létě a správně posilujete imunitu v tomto období, pak vás žádný vir nemůže porazit. Jestli ale ne, pak budete dříve nebo později jednou z obětí. Útokům virů se nemůže nikdo vyhnout. Hlavně lidé ve městech, kteří tráví čas v prostorách plných lidí, jsou vystavení opravdu mnoha virům. Stačí si jen představit, kolik „nákazy“ se začne šířit, když si ve vašem okolí někdo kýchne, nebo když často kašle. Kýchání i kašlání totiž slouží k tomu, aby se tělo zbavilo toho, čím bylo napadeno. A tak miliardy virů přímo vylétnou z člověka, když kýchne, rozlétnou se všemi směry a vy pak čelíte dalšímu útoku koncentrované síly virů a bakterií, které právě vylétly z člověka stojícího kousek od vás. A protože nemůžete nedýchat, stane se to, že většinu těchto virů vdechnete a v tu ránu jste napadeni. A je vaše tělo tak silné, aby tyto neustálé útoky vydrželo? Většina lidí jim právě v tomto období podlehne. Pokud máte pocit, že viry nad vaším tělem začínají vyhrávat, musíte boj okamžitě posílit. Projeví se to právě častějším kýcháním či kašláním (tělo se již nestíhá virů zbavovat), zvýšenou únavou (tělo vydává hodně energie na boj s viry) nebo mírně zvýšenou teplotou (tělo se snaží viry spálit). Jakmile některý z těchto příznaků máte, musíte tělo posilnit. Musíte posílit svoji energii a zabránit jejímu vyčerpávání. Měli byste v klidu ležet (celý den, možná dva), pít hodně tekutin (aby se vše škodlivé z těla vyplavilo), jíst hodně vitamínů a minerálů, být v teple, aby tělo nemuselo vydávat zbytečně energii na zahřívání. Ano, je tomu skutečně tak. Období viróz a epidemií je tu. Nikdo z nás se mu nevyhne. Ale někteří se mu dokáží ubránit. Kdo to zvládá a kdo ne poznáte velmi rychle. Ti, co kolem vás prskají, kýchají, kašlou a pořád smrkají, s tím velmi zápasí a bojují. Většina však podlehne. Ti silní jsou ale i v tomto období v pohodě. Jak jste na tom vy? TAKÉ KOLEM VÁS VŠICHNI PRSKAJÍ A KÝCHAJÍ?
  7. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ PŘEDNÁŠKA Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy 1. Poznání sebe sama 2. Životní cesta – kariéra, povolání 3. Vztahy 4. Rodina 5. Vaše minulost a kořeny 6. Bohatství 7. Zdraví 8. Pravidla 9. Nápomocní přátelé 10. Budoucnost 11. Zázemí a domov 12. Vize a sny PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA Audio přednášku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí). 12 BUDOUCNOST TYTO PŘEDNÁŠKY JSOU JIŽ K DISPOZICI A MŮŽETE SI JE OBJEDNAT dasa@byu.cz Vše nové, co si dáváte do života tvoří vaši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že se o toto nové budete muset starat. Takže vše nové automaticky přináší do vašeho života starost. Jak si vytvořit budoucnost, aby přinášela více radostí než starostí se dozvíte v této nové přednášce.
  8. www.akademiestesti.webs.com Když vytváříte svůj interiér, musíte si vždy uvědomovat, že nejlepší přirozené prostředí pro člověka je příroda. V té jsme se vyvíjeli několik milionů let. Přírodní prostředí je v nás silně zakódované a jen v přírodě se cítíme opravdu nejlépe. Proto náš interiér musí energii přírody co nejvíce podporovat. Čím více se váš domov přírodě vzdaluje, tím horší vliv má na váš život a zdraví. NEVYTVÁŘEJTE STERILITU V INTERIÉRU Lidé neustále opakují jednu velmi fatální chybu: považují se za pány tvorstva a přírody. Je to ale velký nesmysl. Člověk je jen a pouze součástí přírody. Jedna malinká entita, která z přírody vychází a je jí řízena. Vše, čím člověk je – tělem i duší – je řízeno přírodními procesy. Naše tělo se řídí všemi přírodními cykly úplně stejně jako rostliny a zvířata. Pokud se lidé snaží tomuto vlivu vymanit, ubližují jen sami sobě. Jednou z velkých chyb při vytváření prostředí domova je domněnka, že si prostor můžeme udělat „jak chceme“. Někteří k interiéru přistupují jako k umění. To pak podléhá trendům a uměle vytvořeným preferencím. Umění tak bývá často využíváno k tomu, aby se člověk zviditelnil, odlišil od všech ostatních. V moderních dějinách pak vzniklo to, čemu říkáme móda. I ta však vychází z přirozených zákonů. Vše, co ve svém životě vytvoříte – ať již to je módní účes, módní oblečení, módní make-up nebo interiér, ovlivňuje váš život, vaše tělo, vaše zdraví. A vždy, když tato móda bude v kontradikci proti přirozeným procesům vašeho života nebo těla, vám bude ubližovat, brát vám energii, zhoršovat vaše zdraví a zkracovat váš život. Dbejte tedy na to, aby váš interiér co nejvíce vytvářel přirozenou energii, její přirozený pohyb, aby korespondoval s cykly apod. Jedním z velmi škodlivých vlivů na kvalitu života je forma sterility, přílišné čistoty, pořádku, jednoduchosti až dokonalosti. Nic takového totiž v přírodě neexistuje. Pokud svůj domov budete stavět na minimalismu, čistotě až prázdnotě, velmi rychle vám takový prostor bude brát energii. Bude vám chybět rozmanitost, bohatství, láska, vřelost, empatie…. Prostě vše, kromě jednoho prvku – Kovu. A vy pro svůj život potřebujete všech pět fází života, energii všech pěti elementů – Dřevo, Oheň, Zemi, Kov i Vodu. Bude-li vám chybět byť jen jediný, nemůžete přežít. Život nutně musí pracovat se všemi elementy najednou. Proto všech pět elementů musíte mít zastoupeno i ve svém interiéru. Jejich poměr pak volíte dle momentální potřeby ve svém životě. Ale nesmí vám ani jeden chybět. Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a zrealizujeme interiér vašeho domova či pracovního místa na míru vám a vašim současným potřebám. Kontaktujte nás: dasa@byu.cz nebo 602 556 479 Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign cernakinteriordesign.wordpress.com cernakinteriordesign.webs.com
  9. www.akademiestesti.webs.com V tomto týdnu jako by se opakovaly energie z minulého týdne. Dnům vládnou stejní garanti – zvířata. Nicméně to nejsou energie identické. Proto zde zaznamenáte mírné odchylky. Velkou převahu zde budou mít aktivní energie elementu Ohně, ale jak uvidíte, ne každý oheň vyžaduje dramatickou činnost. Některý Oheň slouží jen „k ohřevu“ a udržení tepla. •PONDĚLÍ – BEZROHÝ DRAK 4-2-6 •Tento týden začněte realisticky. Můžete se pustit i do větších aktivit, neboť energie jsou poměrně silné, ale jednejte objektivně a opírejte se o fakta. Nepodléhejte pocitům a neřiďte se domněnkami. Držte se co nejvíce při zemi a buďte si jisti tím, co děláte. – Jídlo: dnešní pevné a stabilní energie můžete trošku odlehčit rozmanitým jídlem. Dopřejte si více chutí, více chodů. Důležité je, aby jídlo vypadalo bohatě a rozmanitě. •ÚTERÝ – KOZA 3-3-7 •V úterý se zabývejte jen tím, co máte opravdu rádi a co vám přinese radost. Ve vztahu k ostatním využijte empatii a snažte se lidem vyjít vstříc. Pokud se dnes musíte věnovat něčemu důležitému, bude dobré, když budete mít v někom silnou oporu a podporu. Nepouštějte se do ničeho úplně sami. – Jídlo: dnes můžete zvolit poměrně velmi tradiční jídlo. Je to vhodný den pro rodinné setkání kolem jídelního stolu. V takovém případě si dopřejte starý rodinný recept. •STŘEDA – MUNTJAK 2-4-8 •I ve středu se více snažte být milí a příjemní. Setkávejte se jen s těmi lidmi, které máte rádi a kteří mají rádi vás. Dnes je vhodný den pro zpříjemnění různých vzájemných vztahů. Vyhněte se konfliktům a nesvárům. – Jídlo: ve středu můžete jídlo využít právě k posílení či zpříjemnění vztahů s lidmi, kteří jsou vám blízcí, nebo jsou pro váš život důležití. Dobré jídlo v příjemném prostředí tak může být velmi dobrým nástrojem ke sblížení či upevnění vztahů. •ČTVRTEK – KŮŇ 1-5-9 •Tento den přináší velmi silné individuální energie. Jsou vhodné pro prosazení vašeho já, vašich cílů a úmyslů. Musíte je však dát všem vědět a ukázat bez obalu, co skutečně chcete. Snažte se ostatní strhnout na svoji stranu. Dnes by vám to mohlo vyjít. – Jídlo: i jídlo by dnes mělo co nejvíce vyhovovat právě vám. Dopřejte si jen takové jídlo, které máte opravdu rádi a na kterém si pochutnáte. •PÁTEK - JELEN 9-6-1 •I v pátek můžete pokračovat v prosazování svých cílů a snů. Dejte důraz na prezentaci, vizuální kontakt a všem ukažte, o co vám opravdu jde. Můžete dnes své záměry veřejně prezentovat, můžete uspořádat přednášky či veřejné akce. Ideální den pro reklamu či PR aktivity. – Jídlo: dnešní jídlo využijte k uspořádání příjemné společenské akce. Můžete organizovat např. recepci spojenou s prezentací svých cílů apod. Důležité je, aby jídlo sloužilo pro vytvoření příjemné společenské atmosféry. •SOBOTA – HAD 8-7-2 •Sobotní energie se budou stahovat zpět dovnitř. Pokud jste čtvrtek a pátek využili k prezentaci svých cílů, dnes byste měli vše vnitřně zpracovat a promyslet, jak pokračovat dál. Velmi vhodný den pro kontemplace, meditace či modlitby. – Jídlo: v sobotu jezte doma, v uzavřené společnosti. Jídlo by mělo být zemité a mělo by vás hlavně zasytit. •NEDĚLE – ČERV 7-8-3 •V neděli se věnujte jen odpočinku. Dělejte jen takové věci, které jsou vám příjemné a přináší vám radost. – Jídlo: také nedělní jídlo by mělo být o radosti a příjemné pohodě. Nesnažte se vytvářet nic složitého a komplikovaného. Můžete ale vyzkoušet i nějaký nový recept.
Publicité