Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי של מלונות

מטרת מצגת זו הנה לבחון את המגמות המשפיעות ביותר בתעשיית בתי המלון, בשוק ובקרב הצרכנים, תוך מיקוד בהיבטים דיגיטליים ובהזמנה אונליין.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי של מלונות

 1. 1. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬ ‫מלונות‬ ‫של‬ ‫שיבר‬ ‫חמוטל‬|‫אוקטובר‬2015
 2. 2. ‫הקדמה‬ •‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫בתעשיית‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיעות‬ ‫המגמות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הנה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬ ‫מטרת‬,‫בשוק‬ ‫הצרכנים‬ ‫ובקרב‬,‫אונליין‬ ‫ובהזמנה‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בהיבטים‬ ‫מיקוד‬ ‫תוך‬. •‫הנסקרים‬ ‫הנושאים‬: .1‫צרכנים‬ ‫מגמות‬ .2‫וחדשנות‬ ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיית‬ .3‫מגמות‬‫בתעשיה‬ .4‫מתחרים‬ ‫מיפוי‬(‫בלבד‬ ‫המלאה‬ ‫בגרסה‬.‫פנו‬ ‫נא‬‫לכרמלון‬‫המלא‬ ‫המחקר‬ ‫לקבלת‬.)
 3. 3. ‫מתחרים‬ ‫סוגי‬ ‫דוגמאות‬ ‫מתחרה‬ ‫סוג‬ Expedia (inc. Hotels.com, Hotwire, Travelocity, Venere, and others), Orbitz.com (which has agreed to be acquired by Expedia), laterooms and asiarooms, which are owned by Tui Travel, Priceline etc. TripAdvisor, Trivago (Expedia) OTA (online travel agencies),Meta- Search-‫על‬ ‫החיפוש‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫את‬ ‫ממנפים‬ ‫למסע‬ ‫חיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫ריכוז‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬:‫לינה‬,‫טיסות‬,‫השכרת‬ ‫רכב‬‫וכו‬'. ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬,‫תעופה‬ ‫חברות‬,‫חברות‬ ‫פנים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫וכן‬ ‫רכב‬ ‫השכרת‬- ‫כמו‬ ‫תעשייתיים‬Room Key(‫מלונות‬ ‫הזמנת‬, ‫מרכזיות‬ ‫חברות‬ ‫למספר‬ ‫המשותפת‬‫בתעשיה‬) ‫ישירה‬ ‫הזמנה‬:‫ספקי‬‫לינה‬ ‫כמו‬ ‫שירותים‬, ‫רכב‬ ‫השכרת‬,‫טיסות‬‫וכו‬,'‫בד‬"‫באמצעות‬ ‫כ‬ ‫משלהם‬ ‫אתרים‬. Airbnb, HomeAway ‫נופש‬ ‫בתי‬ ‫השכרת‬ Google, Apple, Facebook, Alibaba, Amazon Groupon ‫אונליין‬/‫מסחר‬‫אלקטרוני‬
 4. 4. ‫מגמות‬ ‫מפת‬
 5. 5. ‫הדיגיטלית‬ ‫התיירות‬ ‫בתעשיית‬ ‫חדש‬ ‫מה‬? •‫ל‬ ‫והתיירות‬ ‫המלונאות‬ ‫בתעשיית‬ ‫זיהינו‬ ‫אותה‬ ‫המרכזית‬ ‫המגמה‬-2015–2016 ‫הנה‬‫במרכז‬ ‫הצרכן‬. •‫לצרכן‬ ‫מעניקים‬ ‫שהם‬ ‫הנרחב‬ ‫הפוקוס‬ ‫על‬ ‫מודיעים‬ ‫בתעשייה‬ ‫המתחרים‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫שזיהו‬ ‫לצרכים‬ ‫בהתאם‬ ‫הצעותיהם‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬ ‫להרחיב‬. •‫זו‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫משמעותי‬ ‫צמיחה‬ ‫מנוע‬ ‫מהווים‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫ששינויים‬ ‫בעוד‬,‫הרי‬ ‫בגישה‬ ‫בכלל‬ ‫הוא‬ ‫המשמעותי‬ ‫שהשינוי‬: ‫מותג‬ ‫במרכז‬ ‫צרכן‬ ‫במרכז‬
 6. 6. ‫במרכז‬ ‫צרכן‬:‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫הבנת‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫כלי‬ ‫פי‬ ‫על‬Think with Google,‫התיירות‬ ‫צרכני‬ ‫שונים‬ ‫בכלים‬ ‫משתמשים‬,‫ומושפעים‬ ‫שונים‬ ‫מטריגרים‬,‫לשלב‬ ‫בהתאם‬ ‫גם‬ ‫הקניה‬ ‫במסע‬ ‫נמצאים‬ ‫הם‬ ‫בו‬–‫גם‬ ‫אך‬ ‫מזמינים‬ ‫ממנה‬ ‫החברה‬ ‫לגודל‬ ‫בהתאם‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫המוצא‬ ‫ולמדינת‬. ‫נחוצים‬ ‫הנם‬ ‫בו‬ ‫שלב‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫והטריגרים‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫הבנת‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫נמצא‬ ‫הצרכן‬ ‫בו‬ ‫לשלב‬ ‫המתאימות‬ ‫והטקטיקות‬ ‫הערך‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫לגבש‬ ‫תמונה‬:Schieber Research
 7. 7. ‫מאפשרות‬ ‫טכנולוגיות‬ •‫של‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ ‫לצרכנים‬ ‫מענה‬ ‫במתן‬ ‫המפתח‬ ‫היא‬ ‫המובייל‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫המלונאות‬ ‫בתעשיית‬ ‫שלהם‬ ‫הקניה‬ ‫מסע‬. •‫זאת‬ ‫עם‬,‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫התנהגות‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫אונליין‬ ‫בהזמנה‬ ‫שלהם‬ ‫מההתנהגות‬ ‫שונה‬ ‫במובייל‬.‫כך‬,‫ההזמנות‬ ‫בד‬ ‫במובייל‬"‫מראש‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫מבוצעות‬ ‫כ‬,‫יותר‬ ‫קצרה‬ ‫ולשהות‬.
 8. 8. ‫המרכזיים‬ ‫הצרכניים‬ ‫הטרנדים‬ ‫מהם‬? •‫לצרכנים‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫להציע‬ ‫להצליח‬ ‫כדי‬,‫הטיולים‬ ‫בתחום‬ ‫והשירותים‬ ‫המוצרים‬ ‫ספקי‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫מניע‬ ‫מה‬ ‫להבין‬: ‫חברתי‬ ‫פרסונלי‬ ‫נוח‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫על‬ ‫סומכים‬ ‫אלה‬ ‫צרכנים‬ ‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫חבריהם‬ ‫ועל‬,‫דבר‬ ‫אדירה‬ ‫לצמיחה‬ ‫שהביא‬ ‫ב‬"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬." ‫מחפשים‬ ‫התיירות‬ ‫צרכני‬ ‫חוייה‬‫המותאמת‬ ‫לצרכיהם‬,‫אישי‬ ‫באופן‬, ‫מתמיד‬ ‫יותר‬. ‫הצעות‬ ‫מחפשים‬ ‫הם‬ ‫למקסם‬ ‫להם‬ ‫שיאפשרו‬ ‫מקבלים‬ ‫שהם‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫תמורת‬ ‫משלמים‬. ‫מעוניינים‬ ‫אלה‬ ‫צרכנים‬ ‫בחוייה‬‫נוחה‬‫ומיידית‬, ‫מהמובייל‬ ‫הישר‬,‫תוך‬ ‫בין‬ ‫מורגש‬ ‫בלתי‬ ‫מעבר‬ ‫שונים‬ ‫ערוצים‬.
 9. 9. ‫המרכזיות‬ ‫המתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫מהן‬? •‫מתחרים‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫המענה‬‫בתעשיה‬‫אלה‬ ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬ ‫על‬: •‫ב‬ ‫שימוש‬"‫דאטה‬ ‫ביג‬"‫כדי‬ ‫לאפשר‬‫פרסונלזציה‬– "‫בשבילך‬ ‫במיוחד‬" •‫לוג‬-‫המדיה‬ ‫באמצעות‬ ‫אין‬ ‫החברתית‬ •‫כל‬ ‫עבור‬ ‫מיוחדות‬ ‫הצעות‬ ‫סגמנט‬,‫תוכן‬ ‫כולל‬, ‫מסחר‬,‫חוויות‬ •‫מאמצים‬ ‫מתחרים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חדשים‬ ‫מודלים‬ ‫מ‬ ‫בנתח‬ ‫לזכות‬"‫כלכלת‬ ‫השיתוף‬" •‫כן‬ ‫כמו‬,‫מדגישים‬ ‫הם‬ ‫דעת‬ ‫וחוות‬ ‫ביקורות‬ ‫באתר‬,‫לתמוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫הצרכן‬. •‫מובייל‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫מינוף‬ ‫נוחות‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההזמנה‬ ‫טרום‬,‫בזמן‬ ‫השהות‬ ‫ולאחר‬ ‫השהות‬, ‫לשירות‬ ‫אפליקציות‬ ‫עם‬ ‫עצמי‬ •‫מיקום‬ ‫מבוססות‬ ‫הצעות‬ •‫תמורה‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬, ‫מציעים‬ ‫מתחרים‬‫תוכניות‬ ‫נאמנות‬,‫שירותים‬ ‫משלימים‬‫לחוייה‬‫כוללת‬, ‫אישיות‬ ‫והטבות‬ ‫חברתי‬ ‫פרסונלי‬ ‫נוח‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫לכסף‬ ‫יותר‬
 10. 10. ‫הטרנדים‬ ‫מפת‬ •‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬ •‫מיידיות‬ •‫שירותי‬‫קונסיירג‬' •‫משלימים‬ ‫שירותים‬ •‫עצמי‬ ‫שירות‬ •"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ •‫נאמנות‬ •‫בידור‬ •‫יוקרה‬ •‫מחיר‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ‫מודלים‬ •‫סגמנטציה‬ •‫אישית‬ ‫התאמה‬ •‫דאטה‬ ‫ביג‬ •‫תוכן‬ •‫דעת‬ ‫חוות‬ •‫שיתוף‬ ‫כלכלת‬ •"‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬" ‫חברתי‬ ‫פרסונלי‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫לכסף‬ ‫בעיגול‬:‫צרכניים‬ ‫טרנדים‬,‫במלבנים‬:‫רלוונטיות‬ ‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬
 11. 11. ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫לאורך‬ ‫הצרכנים‬ ‫למגמות‬ ‫מענה‬ •‫בצרכן‬ ‫המיקוד‬ ‫גישת‬ ‫בעקבות‬,‫עכשיו‬ ‫מציעים‬ ‫רבים‬ ‫מתחרים‬"‫חוויות‬ ‫לקצה‬ ‫מקצה‬",‫ב‬ ‫מעוניינים‬ ‫אינם‬ ‫שצרכנים‬ ‫התובנה‬ ‫מתוך‬"‫טיסה‬", "‫מלון‬"‫או‬"‫כרטיסים‬:"‫רוצים‬ ‫הם‬‫חויה‬‫נהדרת‬. •‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫כדי‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫שנעשה‬ ‫שראינו‬ ‫ביותר‬ ‫הבולטים‬ ‫הכלים‬ ‫זה‬ ‫לצורך‬,‫הם‬: –‫תוכן‬–‫רעיונות‬,‫השראה‬,‫דעת‬ ‫חוות‬–‫הטיול‬ ‫לכלל‬ ‫בנוגע‬,‫מסעדות‬ ‫כולל‬, ‫חברתית‬ ‫היכרות‬ ‫ואף‬ ‫כרטיסים‬. –‫מובייל‬–‫עצמי‬ ‫שירות‬,‫אפליקציות‬‫קונסיירג‬,'‫ועוד‬ ‫דיגיטלי‬ ‫ארנק‬.
 12. 12. ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫לאורך‬ ‫הצרכנים‬ ‫למגמות‬ ‫מענה‬ ‫חברת‬Priceline/Booking.com‫מאמינה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫בישרה‬ ‫בהצעת‬ ‫תלויה‬ ‫שלה‬ ‫העתידית‬ ‫ההצלחה‬ ‫כי‬‫חויית‬‫אונליין‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫הרגיל‬ ‫מגדר‬ ‫יוצאת‬. ‫זאת‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫שירותים‬ ‫במתן‬ ‫מתמקדת‬ ‫החברה‬ ‫אונליין‬ ‫בתיירות‬ ‫לשימוש‬ ‫וקלים‬ ‫אינטואיטיביים‬,‫בחיפוש‬ ‫מסעדות‬ ‫ובהזמנות‬,‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫כגון‬ ‫שימושיים‬ ‫ובתכנים‬ ‫ותמונות‬,‫מעולה‬ ‫צרכנים‬ ‫בשירות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬. Priceline / Booking.com, 2014 Company Report
 13. 13. ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫לאורך‬ ‫הצרכנים‬ ‫למגמות‬ ‫מענה‬ Source: 2014 Accor Hotel Group company report ‫חברת‬Accor‫מציעה‬‫פיתרון‬ ‫מסע‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫צורך‬ ‫לכל‬ ‫הרכישה‬
 14. 14. ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬
 15. 15. ‫טרנד‬#1:‫פרסונליזציה‬ •‫פרסונליזציה‬=‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫המרה‬. ‫יותר‬ ‫רלוונטי‬ ‫שהתוכן‬ ‫ככל‬,‫כך‬ ‫ע‬ ‫הרכישה‬ ‫סבירות‬ ‫גדלה‬"‫י‬ ‫הצרכנים‬. •‫כיום‬,‫מאפשרות‬ ‫שונות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מובייל‬ ‫ובראשן‬ ‫פרסונליזציה‬,‫אך‬ ‫גם‬"‫דאטה‬ ‫ביג‬"‫ניתוח‬ ‫ויכולות‬ ‫הדאטה‬‫ל‬ ‫הגעה‬ ‫לכדי‬"‫מיקרו‬ ‫סגמנטים‬." •‫לסגמנטים‬ ‫גם‬ ‫פונים‬ ‫מתחרים‬ ‫ספציפיים‬,‫ניתוח‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫דאטה‬. ‫לדוגמא‬:‫רשת‬Holiday Inn‫ערכה‬ ‫באמצעות‬TNS‫בקרב‬ ‫מחקר‬ 10,000‫בתדירות‬ ‫המטיילים‬ ‫צרכנים‬ ‫גבוהה‬.‫זיהתה‬ ‫אין‬ ‫הולידי‬2,000 ‫הוצאות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלי‬ ‫צרכנים‬ ‫בעתיד‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬.‫חברה‬ ‫באמצעות‬ ‫דאטה‬ ‫בניתוח‬ ‫המתמחה‬,‫החברה‬ ‫ערכה‬‫אקסטראפולציה‬‫על‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫כ‬ ‫וזיהתה‬ ‫הצרכנים‬-15‫מיליון‬ "‫כפילים‬"‫פוטנציאליים‬. ‫זאת‬ ‫בעקבות‬,‫רכישת‬ ‫ערכה‬ ‫החברה‬ ‫לפנות‬ ‫שאפשרה‬ ‫נקודתית‬ ‫מדיה‬ ‫הצעות‬ ‫עם‬ ‫שונים‬ ‫לסגמנטים‬ ‫להם‬ ‫התפורות‬.
 16. 16. ‫פרסונליזציה‬|‫שיווק‬ •‫השראה‬ ‫מקור‬ ‫מהווה‬ ‫האינטרנט‬ ‫רשת‬ ‫למטיילים‬ ‫מרכזי‬.‫הטיולים‬ ‫מן‬ ‫רבים‬ ‫מתכנים‬ ‫כתוצאה‬ ‫נוצרים‬ ‫החדשים‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬,‫באמצעות‬ ‫בשיווק‬ ‫ועוד‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬. •‫ב‬ ‫משתמשים‬ ‫המובילים‬ ‫האתרים‬-CRM ‫אימייל‬ ‫באמצעות‬,‫את‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חדשים‬ ‫לטיולים‬ ‫לצאת‬ ‫המטיילים‬. TripWatch–‫אלרטים‬‫ב‬‫בתי‬ ‫על‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫מלון‬,‫בהם‬ ‫התעניין‬ ‫שהמטייל‬ ‫ויעדים‬ ‫אטרקציות‬, ‫זמן‬ ‫ולפי‬ ‫פרסונלית‬ ‫שמותאמים‬.
 17. 17. ‫פרסונליזציה‬|‫מיוחדות‬ ‫הצעות‬ •‫מאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬" :‫דאטה‬ ‫ביג‬" •TripAdvisor,Just For You-‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫על‬ ‫המבוססות‬ ‫פרסונליות‬ ‫המלצות‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫החברים‬‫באתר‬ ‫המשתמש‬ ‫התנהגות‬ ‫ועל‬.
 18. 18. ‫פרסונליזציה‬|‫תוכן‬ •‫אתר‬ ‫משתמש‬ ‫בהם‬ ‫המרכזיים‬ ‫האמצעים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫תוכן‬TripAdvisor‫תנועה‬ ‫למשיכת‬ ‫לאתר‬.‫בפרסונליזציה‬ ‫מאוד‬ ‫תלויה‬ ‫התוכן‬ ‫הצלחת‬(‫בדו‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫עוד‬ ‫לקרוא‬ ‫ניתן‬"‫ח‬ ‫כרמלון‬&‫שיבר‬‫ריסרץ‬'.)‫חברת‬TripAdvisor‫ומפעילה‬ ‫מנהלת‬24‫אחרים‬ ‫מדיה‬ ‫מותגי‬, ‫ביותר‬ ‫המתקדמים‬ ‫וההזמנה‬ ‫התכנון‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫למשתמשים‬ ‫לספק‬ ‫נועדו‬ ‫אשר‬.
 19. 19. ‫פרסונליזציה‬|‫תוכן‬ http://cruisecritic.com-‫על‬ ‫דעת‬ ‫וחוות‬ ‫לתכנון‬ ‫שיט‬ ‫קהילת‬‫קרוזים‬ http://everytrail.com-‫לטיולים‬ ‫הנוגעים‬ ‫תכנים‬ ‫ושיתוף‬ ‫לאיסוף‬ ‫מובייל‬ ‫ואתר‬ ‫אפליקציות‬,‫על‬ ‫בסיס‬geo-tagging.
 20. 20. ‫פרסונליזציה‬|‫תוכן‬ http://familyvacationcritic.com–‫למשפחות‬ ‫ידידותיים‬ ‫מלון‬ ‫לבתי‬ ‫הנוגעים‬ ‫תכנים‬,‫בתי‬ ‫מלון‬,‫ואטרקציות‬ ‫יעדים‬,‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנכתבו‬"‫משפחות‬ ‫לטיולי‬ ‫מומחים‬."‫לחוות‬ ‫מובילים‬ ‫התכנים‬ ‫ב‬ ‫והזמנות‬ ‫דעת‬-TripAdvisor.
 21. 21. ‫פרסונליזציה‬|‫סגמנטציה‬ •‫ל‬ ‫יוקרתי‬ ‫מתחרה‬-Airbnb–“One Fine Stay”(‫בריטניה‬.)‫מודל‬ ‫אימוץ‬Airbnb ‫תוך‬‫טרגוט‬‫ספציפי‬ ‫לקוחות‬ ‫סגמנט‬. http://www.onefinestay.com
 22. 22. ‫פרסונליזציה‬|‫סגמנטציה‬ •‫כלים‬ ‫מציעים‬ ‫רבים‬ ‫מתחרים‬ ‫לעומת‬ ‫פרטיים‬ ‫לתיירים‬ ‫שונים‬ ‫עסקיים‬ ‫תיירים‬,‫הכרה‬ ‫מתוך‬ ‫המשפיעים‬ ‫השונים‬ ‫בפרמטרים‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫השונים‬ ‫הסגמנטים‬. • Booking.com for Business: Selection of properties for business travelers • Airbnb business
 23. 23. ‫טרנד‬#2:‫נוחות‬ •‫כיום‬ ‫מהתעשיות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫מקסימלית‬ ‫בנוחות‬ ‫הצורך‬.‫זאת‬,‫בזמן‬ ‫מחסור‬ ‫בשל‬ ‫הן‬ ‫הצרכן‬ ‫מצד‬–‫חייהם‬ ‫על‬ ‫המקלה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫על‬ ‫הצרכנים‬ ‫הסתמכות‬ ‫בשל‬ ‫והן‬. •‫כוללות‬ ‫נפוצות‬ ‫אסטרטגיות‬: –‫ערוצים‬ ‫חציית‬(omni-channel)–‫יצירת‬‫חוייה‬‫ערוצים‬ ‫בין‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ ‫שקופה‬, ‫לוג‬ ‫באמצעות‬-‫אחיד‬ ‫אין‬(‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫זהות‬ ‫כגון‬" .)‫הכל‬‫אחד‬ ‫במקום‬." –‫מובייל‬–‫ופעולות‬ ‫שירותים‬ ‫הצעות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫יצירת‬,‫קל‬ ‫באופן‬ ‫לבצעם‬ ‫שניתן‬ ‫ומיידי‬‫הנייד‬ ‫הטלפון‬ ‫באמצעות‬–"‫זמן‬ ‫ובכל‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬" –‫משלימים‬ ‫שירותים‬–‫הצעת‬‫חויית‬‫שלמה‬ ‫פנאי‬,"one stop shop" –‫הצעות‬‫מיידיות‬–‫שירות‬ ‫אפליקציות‬/concierge,‫מיקום‬ ‫מבוססות‬ ‫הצעות‬/‫מיידיות‬, ‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫לעתים‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬"‫ב‬ ‫או‬-beacons. ‫מחקרים‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫טרום‬ ‫חוויית‬-‫סטרס‬ ‫יוצרת‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הטיול‬,‫מנסים‬ ‫והמתחרים‬ ‫את‬ ‫להפוך‬‫החויה‬‫הצרכן‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫ומהנה‬ ‫לקלה‬.
 24. 24. ‫נוחות‬|‫משלימים‬ ‫שירותים‬ ‫מאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬:‫אונליין‬ +‫מובייל‬ ‫לתחום‬ ‫נכנסו‬ ‫רבים‬ ‫מתחרים‬ ‫אונליין‬ ‫המסעדות‬ ‫הזמנת‬- •Priceline’s OpenTable •TripAdvisor's LaFourchette •Yelp's SeatMe.
 25. 25. ‫נוחות‬|‫משלימים‬ ‫שירותים‬ •TripAdvisor‫את‬ ‫רכשה‬Viator,‫על‬ ‫וסיורים‬ ‫אטרקציות‬ ‫בהזמנת‬ ‫מוביל‬ ‫מתחרה‬ ‫למטיילים‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬"‫בטיולים‬ ‫יותר‬ ‫לעשות‬."
 26. 26. ‫נוחות‬|‫משלימים‬ ‫שירותים‬ TripAdvisor Flights with Fees Estimator-‫הטיסות‬ ‫מחירי‬ ‫של‬ ‫נוחה‬ ‫השוואה‬
 27. 27. ‫נוחות‬|‫מיידיות‬ ‫ב‬-2014‫השיקה‬TripAdvisor‫פיצ‬ ‫את‬'‫ר‬"Instant Booking",‫להזמין‬ ‫למשתמשים‬ ‫המאפשר‬ ‫מיידית‬‫באתר‬,‫התשלום‬ ‫והשלמת‬ ‫חדר‬ ‫כולל‬,‫והכל‬–‫אחר‬ ‫לאתר‬ ‫לעבור‬ ‫מבלי‬.
 28. 28. ‫נוחות‬|‫מיידיות‬ •Booking Now–‫אפליקציית‬"‫האחרון‬ ‫הרגע‬"‫של‬booking.com •‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הקרובים‬ ‫הפנויים‬ ‫הנכסים‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ •‫וב‬ ‫במובייל‬ ‫זמינה‬-Apple Watch
 29. 29. ‫נוחות‬|‫מיידיות‬ Pay with Google Wallet Priceline.com-‫דיגיטלי‬ ‫ארנק‬ ‫באמצעות‬ ‫תשלום‬
 30. 30. ‫נוחות‬|‫בשירות‬ ‫חדשנות‬ •‫מאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬:‫מובייל‬ •‫מנת‬ ‫על‬ ‫חכמים‬ ‫בטלפונים‬ ‫להשתמש‬ ‫לאורחיהם‬ ‫מאפשרים‬ ‫כבר‬ ‫רבים‬ ‫מלונות‬ ‫החדר‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬,‫צ‬ ‫לעשות‬'‫מובייל‬ ‫אפליקציית‬ ‫באמצעות‬ ‫ולשלם‬ ‫אין‬ ‫ק‬,‫דבר‬ ‫ל‬ ‫גם‬ ‫בהדרגה‬ ‫שמתרחב‬-Apple Watch. Source: PwC ‫רשת‬Starwood‫רובוטים‬ ‫השיקה‬ ‫במלון‬ ‫מזוודות‬ ‫בסחיבת‬ ‫המסייעים‬ Aloft‫קופרטינו‬.
 31. 31. ‫נוחות‬|‫בשירות‬ ‫חדשנות‬ ‫טכנולוגיה‬‫מאפשרת‬:‫מובייל‬ •‫אפליקציית‬HHonors‫הטיול‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫לאורחים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הילטון‬ ‫של‬,‫חדרים‬ ‫ולהזמין‬ ‫לבחור‬, ‫צ‬ ‫ולבצע‬ ‫לחדר‬ ‫שונים‬ ‫פריטים‬ ‫להזמין‬'‫אאוט‬ ‫ק‬. •‫באמצעות‬ ‫לחדר‬ ‫ולהיכנס‬ ‫הקבלה‬ ‫דלפק‬ ‫את‬ ‫לעקוף‬ ‫קבועים‬ ‫לאורחים‬ ‫מאפשר‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מפתח‬ ‫האפליקציה‬. •‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫הורדה‬ ‫האפליקציה‬-584,000‫לאוקטובר‬ ‫נכון‬ ‫פעמים‬,2015. “A new era of digital-driven hospitality where the smartphone becomes the "remote control" for consumers' entire travel experience.”
 32. 32. ‫נוחות‬|‫בשירות‬ ‫חדשנות‬ IHG Mobile Room Key Technology IHG Guest Request Beacons‫והמסעדות‬ ‫הלובי‬ ‫ברחבי‬ ‫מפוזרים‬,‫הודעות‬ ‫ושולחים‬ ‫האורחים‬ ‫לשהות‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫אישיות‬(‫במועדון‬ ‫החברים‬IHG)‫כאשר‬ ‫ה‬ ‫בקרבת‬ ‫נמצאים‬ ‫הם‬-beacon,‫בסין‬ ‫מלון‬ ‫בבתי‬. ‫קבוצת‬ ‫מלונות‬ ‫של‬ ‫מובייל‬ ‫פתרונות‬IHG
 33. 33. ‫נוחות‬|‫בשירות‬ ‫חדשנות‬ ‫אפליקציית‬Intercontinental‫הצרכן‬ ‫מסע‬ ‫שלבי‬ ‫לכלל‬ ‫מותאמת‬
 34. 34. ‫נוחות‬|‫עצמי‬ ‫שירות‬ •‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬ Hospitality Industry Self Service Tech Trends study,‫צ‬'‫ק‬ ‫אין‬/‫צ‬'‫ובחירת‬ ‫אאוט‬ ‫ק‬ ‫הכלים‬ ‫הם‬ ‫חדרים‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצים‬ ‫בבתי‬ ‫עצמי‬ ‫בשירות‬ ‫מלון‬.
 35. 35. ‫נוחות‬|‫ערוצים‬ ‫ריבוי‬ •‫ביותר‬ ‫הרבה‬ ‫הנוחות‬ ‫את‬ ‫כמספקים‬ ‫שנחשבים‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫הערוצים‬–‫כאשר‬ ‫אך‬ ‫במרכז‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫שמים‬,‫פיזיים‬ ‫ערוצים‬ ‫גם‬ ‫לספק‬ ‫הצורך‬ ‫עולה‬.‫לכן‬,Airbnb‫חברה‬ ‫ומקוונת‬ ‫פיזית‬ ‫תיירות‬ ‫לקמעונאית‬(STA Travel)‫בארה‬"‫ב‬,‫לצרכנים‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫חברה‬ ‫דרך‬ ‫גם‬ ‫להזמין‬.
 36. 36. ‫נוחות‬|‫חציית‬-‫ערוצים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫רשת‬Accor‫יוזמת‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬"‫בחזית‬ ‫מובייל‬", ‫המלון‬ ‫שירותי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫המשלבת‬ ‫מובייל‬ ‫אפליקציית‬ ‫הכוללת‬ ‫לפני‬,‫השהות‬ ‫ולאחר‬ ‫בזמן‬,‫נקודת‬ ‫ללקוח‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הרשת‬ ‫עם‬ ‫מרכזית‬ ‫ממשק‬. ‫במקביל‬,‫יוזמת‬ ‫את‬ ‫השיקה‬ ‫הרשת‬"‫השקוף‬ ‫המסע‬" ‫אחד‬ ‫בקליק‬ ‫ערוצים‬ ‫בין‬ ‫לעבור‬ ‫יכול‬ ‫הלקוח‬ ‫במסגרתה‬,‫ואת‬ ‫יוזמת‬"‫בצרכן‬ ‫מיקוד‬"‫הנוגע‬ ‫בדאטה‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫שבו‬ ‫מהם‬ ‫ולקבל‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫שירות‬ ‫להם‬ ‫להציע‬ ‫כדי‬ ‫ללקוחות‬ ‫פידבק‬. Vivek Badrinath, Accor’s Deputy Chief Executive Officer in charge of marketing, digital solutions, distribution, and information systems (Hospitality Net, Dec. 2014) ‫מאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬:‫מובייל‬
 37. 37. ‫נוחות‬|‫חציית‬-‫ערוצים‬ •‫ולוג‬ ‫אחידה‬ ‫זהות‬ ‫יצירת‬-‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫באמצעות‬ ‫אין‬,‫מעבר‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ערוצים‬ ‫בין‬ ‫שקוף‬
 38. 38. ‫נוחות‬|‫חציית‬-‫ערוצים‬ •‫מנכ‬ ‫לדברי‬"‫לית‬Expedia,‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫יערוך‬ ‫טיסות‬ ‫המחפש‬ ‫משתמש‬-40‫בטרם‬ ‫חיפושים‬ ‫טיסה‬ ‫הזמין‬,‫שונים‬ ‫מכשירים‬ ‫במספר‬ ‫וזאת‬.‫התהליך‬ ‫את‬ ‫לייעל‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫השיקה‬ ‫החברה‬ "ScratchPad"‫בזמן‬ ‫אחר‬ ‫למכשיר‬ ‫עבר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫החיפוש‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ ‫לצרכן‬ ‫שמאפשר‬ ‫החיפוש‬.‫כלשהי‬ ‫בחירה‬ ‫מבצע‬ ‫שהצרכן‬ ‫ברגע‬,Expedia‫ומחירים‬ ‫תוכן‬ ‫לו‬ ‫מציעה‬ ‫לבחירה‬ ‫הרלוונטיים‬. ‫מאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬:‫חברתית‬ ‫מדיה‬ Source: e3 Whitepaper, 2015, Expedia
 39. 39. ‫נוחות‬|‫חציית‬-‫ערוצים‬ •‫מאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬:‫מציאות‬ ‫מדומה‬ •‫רשת‬Marriott‫העושה‬ ‫קמפיין‬ ‫השיקה‬ ‫באמצעות‬ ‫מדומה‬ ‫במציאות‬ ‫שימוש‬ ‫קסדות‬Oculus Rift‫ביתנים‬ ‫בתוך‬.
 40. 40. ‫נוחות‬|‫חציית‬-‫ערוצים‬ •Airbnb‫ולשעוני‬ ‫למובייל‬ ‫כלים‬ ‫מציעה‬Apple–‫למארחים‬ ‫גם‬ ‫אך‬.‫גם‬HomeAway‫מציעה‬ ‫הנכסים‬ ‫לניהול‬ ‫מובייל‬ ‫כלי‬.‫היא‬ ‫התובנה‬,‫בראש‬ ‫נובעת‬ ‫הדירות‬ ‫השכרת‬ ‫אתרי‬ ‫שהצלחת‬ ‫המושכרים‬ ‫הנכסים‬ ‫של‬ ‫והאיכות‬ ‫ההיצע‬ ‫מן‬ ‫ובראשונה‬.
 41. 41. ‫טרנד‬#3:Social •‫העליה‬‫יצרה‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫בהשתתפות‬"‫שיתוף‬ ‫כלכלת‬"‫חדשה‬,‫שבה‬ ‫אחרים‬ ‫באנשים‬ ‫מתעניינים‬ ‫אנשים‬–‫מהם‬ ‫לקנות‬ ‫ומעוניינים‬,‫מכירים‬ ‫אינם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫אישית‬ ‫אותם‬. •‫מותגים‬ ‫על‬ ‫סומכים‬ ‫שהם‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫אחרים‬ ‫צרכנים‬ ‫דעות‬ ‫על‬ ‫סומכים‬ ‫צרכנים‬. •‫כן‬ ‫כמו‬,‫להנעת‬ ‫אפקטיבית‬ ‫דרך‬ ‫הנה‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬"‫לאוזן‬ ‫פה‬"‫והפניות‬. •‫אלה‬ ‫מסיבות‬,‫בטקטיקות‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫לשילוב‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫פונים‬ ‫מתחרים‬ ‫שלהם‬ ‫השיווק‬–‫דרך‬ ‫או‬ ‫שונות‬ ‫חברתיות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫ניהול‬ ‫באמצעות‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫עצמם‬ ‫שלהם‬ ‫לאתרים‬ ‫החברים‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫אימוץ‬,‫עזיבת‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫עצמאי‬ ‫חיפוש‬ ‫לצורך‬ ‫האתר‬.
 42. 42. Social|‫וביקורות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ •‫הנוגעות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫לשהיה‬‫בבחירת‬ ‫עצום‬ ‫משקל‬ ‫בעלות‬ ‫הן‬ ‫במלון‬ ‫מלון‬. •‫חברת‬ ‫של‬ ‫מחקר‬ ‫לפי‬TrustYou-The Effect of Reviews on Hotel Conversion Rates and Pricing,‫פי‬ ‫של‬ ‫סבירות‬ ‫ישנה‬3.9 ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫דירוג‬ ‫שקיבל‬ ‫במלון‬ ‫יבחרו‬ ‫שהמטיילים‬,‫זהה‬ ‫מחיר‬ ‫בהינתן‬. •‫עולה‬ ‫יותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הדירוג‬ ‫עם‬ ‫המלון‬ ‫עבור‬ ‫המחיר‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬, ‫בו‬ ‫לבחור‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫יטו‬ ‫המטיילים‬. •76%‫דירוג‬ ‫שקיבל‬ ‫מלון‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫לשלם‬ ‫יסכימו‬ ‫כי‬ ‫אמרו‬ ‫מהמטיילים‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬. •‫של‬ ‫סקר‬PhoCusWright‫מ‬-2013‫עבור‬ ‫שבוצע‬TripAdvisor,‫מצא‬ ‫שקראו‬ ‫מבלי‬ ‫החלטה‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ‫מהצרכנים‬ ‫ממחצית‬ ‫למעלה‬ ‫כי‬ ‫אחרים‬ ‫צרכנים‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬(‫מקור‬:Skyft2015.)
 43. 43. Social|‫וביקורות‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫חברת‬TrustYou‫דו‬ ‫פרסמה‬"‫ובו‬ ‫חדש‬ ‫ח‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיעים‬ ‫הפרמטרים‬ ‫מהם‬ ‫מצאה‬ ‫פנאי‬ ‫מטיילי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מלון‬ ‫בית‬ ‫בחירת‬ ‫על‬/ ‫עסקיים‬ ‫מטיילים‬,‫דעת‬ ‫לחוות‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬. ‫החשוב‬ ‫הפקטור‬ ‫הוא‬ ‫הניקיון‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫פנאי‬ ‫למטרות‬ ‫מלון‬ ‫בבחירת‬ ‫ביותר‬.
 44. 44. Social|‫מטא‬-‫ביקורות‬ •‫חדשניים‬ ‫כלים‬ ‫משיקות‬ ‫חברות‬,‫לחברות‬ ‫המאפשרים‬ ‫לנטר‬‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫את‬,‫לצרכן‬ ‫ולאפשר‬ ‫במטא‬ ‫לצפות‬ ‫הקצה‬-‫מהם‬ ‫המראות‬ ‫ביקורות‬ ‫מסוים‬ ‫למלון‬ ‫הנוגעים‬ ‫ביותר‬ ‫המדוברים‬ ‫הפרמטרים‬, ‫בולטות‬ ‫מידע‬ ‫פיסות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬‫היחודיות‬‫מסוים‬ ‫למלון‬ (‫מקור‬:TrustYou) TrustYou‫למטא‬ ‫כלי‬ ‫מספקת‬-‫ביקורות‬
 45. 45. Social|‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫אימוץ‬ •‫כיום‬,‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫היא‬ ‫המלון‬ ‫בבתי‬ ‫המגמה‬, ‫ללקוחות‬ ‫מאוד‬ ‫חשובות‬ ‫אלה‬ ‫כי‬ ‫הבנה‬ ‫מתוך‬,‫לא‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫אם‬ ‫וכי‬ ‫באתר‬ ‫יוצגו‬–‫האתר‬ ‫את‬ ‫יעזוב‬ ‫הלקוח‬. •‫רשת‬Marriott‫את‬ ‫מציגה‬ ‫הדעת‬ ‫וחוות‬ ‫הביקורות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נכתבו‬ ‫כי‬ ‫שהוכח‬ ‫משלמים‬ ‫מבקרים‬. •Marriott Verified Reviews
 46. 46. Social|‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬ •‫חברת‬Airbnb‫מהפכה‬ ‫יצרה‬ ‫הלינה‬ ‫בתעשיית‬,‫סמל‬ ‫מהווה‬ ‫והיא‬ ‫ל‬"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬." •‫עליה‬ ‫על‬ ‫לאחרונה‬ ‫דיווחה‬ ‫החברה‬ ‫פי‬ ‫של‬353‫לטיולים‬ ‫באתר‬ ‫בשימוש‬ ‫בקיץ‬,‫פני‬ ‫על‬5‫שנים‬. •‫בהם‬ ‫המרכזיים‬ ‫השיווקיים‬ ‫הנכסים‬ ‫תוכן‬ ‫הם‬ ‫שימוש‬ ‫החברה‬ ‫עושה‬ (‫אישיים‬ ‫סיפורים‬ ‫כולל‬,‫תמונות‬ ‫ווידאו‬)‫וברשתות‬ ‫שלה‬ ‫באתר‬ ‫החברתיות‬,‫וכן‬"‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬." •‫עסקית‬ ‫מבחינה‬,‫הרחיבה‬ ‫החברה‬ ‫ללינה‬ ‫מעבר‬ ‫שירותיה‬ ‫את‬,‫לחוויות‬ "‫לקצה‬ ‫מקצה‬"‫למטייל‬.
 47. 47. Social|‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬ •‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫המכוניות‬ ‫שיתוף‬ ‫שירותי‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ח‬Zipcar,47% ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫משתפים‬ ‫או‬ ‫שוכרים‬ ‫בבריטניה‬ ‫מהצרכנים‬. ‫אפליקציית‬LobbyFriend ‫המלון‬ ‫לאורחי‬ ‫מאפשרת‬ ‫אירועים‬ ‫על‬ ‫עדכונים‬ ‫לקבל‬ ‫במלון‬,‫הודעות‬ ‫לשלוח‬ ‫וגם‬ ‫לזה‬ ‫זה‬.
 48. 48. Social|‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬ •‫גם‬Booking.com "‫קו‬ ‫מיישר‬"‫ומאפשר‬ ‫בסוגי‬ ‫לינה‬ ‫להזמין‬ ‫מעבר‬ ‫אחרים‬ ‫נכסים‬ ‫מלון‬ ‫לבתי‬. •TripAdvisor‫כוללת‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-650,000 ‫נופש‬ ‫דירות‬.
 49. 49. Social|‫לוג‬-‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫זהות‬ ‫עם‬ ‫אין‬ •‫הצעת‬‫חוייה‬‫העושים‬ ‫למשתמשים‬ ‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫לוג‬-‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫זהות‬ ‫דרך‬ ‫לאתר‬ ‫אין‬ •TripAdvisor “Cities I’ve Visited” – •‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההמונים‬ ‫בחכמת‬ ‫שימוש‬‫חוייה‬‫אישית‬ ‫באמצעות‬‫פייסבוק‬
 50. 50. Social|‫וידאו‬ ‫תכני‬ •‫נתוני‬YouTube‫כי‬ ‫מעלים‬‫צפיה‬‫בוידאו‬‫בהתמדה‬ ‫עולה‬ ‫לטיולים‬ ‫הקשור‬,‫עם‬ 118%‫שנתית‬ ‫עליה‬‫בצפיה‬‫לטיולים‬ ‫הנוגעים‬ ‫בתכנים‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫של‬ ‫עליה‬ ‫ישנה‬ 97%‫בצפיה‬‫בוידאו‬‫מהסמארטפון‬,‫ו‬-205%‫עליה‬‫בצפיה‬‫בוידאו‬‫מהטבלטים‬. •‫היעד‬ ‫שם‬ ‫לפי‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫החיפוש‬,‫ספציפי‬ ‫מותג‬ ‫מחיפוש‬ ‫להבדיל‬.‫לכן‬, ‫להערכתנו‬,‫כי‬ ‫נראה‬‫הוידאו‬‫השראה‬ ‫לצורך‬ ‫יותר‬ ‫משמש‬,‫מקום‬ ‫תופס‬ ‫שהוא‬ ‫או‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫בשלב‬. Top 1,000 Travel Queries Source: Google Data, March 2013– €“March 2014, Search Query Volume, United States.
 51. 51. ‫טרנד‬#4:‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬-VFM •‫המושג‬"‫נאמנות‬"‫צרכן‬ ‫ממוקד‬ ‫אינו‬–‫להשיג‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫בצורך‬ ‫ממוקד‬ ‫אלא‬ ‫נאמנות‬. •‫נאמנות‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫הפרמטרים‬ ‫מהם‬ ‫ולבחון‬ ‫לשוב‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫הצרכן‬ ‫החלטת‬,‫מהפרמטרים‬ ‫בחלק‬ ‫לפחות‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫לו‬ ‫ולהציע‬.‫לדוגמא‬: –‫לכסף‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫תמורה‬ ‫הצעת‬–‫בחינם‬ ‫נוסף‬ ‫לילה‬,‫וכו‬ ‫שדרוגים‬' –‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫שירות‬,‫אישית‬ ‫מותאם‬–‫עצמי‬ ‫שירות‬,‫קונסיירג‬,'‫מיוחדות‬ ‫הצעות‬ ‫ועוד‬ –‫נוחות‬ ‫יתר‬–‫בהזמנה‬ ‫כגון‬,‫בצ‬'‫אין‬ ‫ק‬,‫וכיו‬"‫ב‬.
 52. 52. VFM|‫למחיר‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬ •HotelTonight–‫אפליקציה‬ ‫ב‬ ‫שהושקה‬-2011‫ורושמת‬ ‫כ‬ ‫כיום‬-11‫משתמשים‬ ‫מיליון‬ ‫ב‬-30‫מדינות‬.‫לבתי‬ ‫מסייעת‬ ‫פנויים‬ ‫חדרים‬ ‫למלא‬ ‫המלון‬ ‫כסף‬ ‫לצרכן‬ ‫חוסכת‬ ‫שהיא‬ ‫תוך‬. •‫יום‬ ‫לאותו‬ ‫הזמנות‬–‫האפליקציה‬ ‫של‬ ‫הראשוני‬ ‫הפוקוס‬,‫רק‬ ‫כיום‬15%‫מההזמנות‬ •‫הזמנות‬"‫מחיר‬ ‫ירידת‬"–‫יום‬ ‫אותו‬ ‫עבור‬ ‫מחירים‬ ‫להוריד‬ ‫המלון‬ ‫לבתי‬ ‫מאפשרת‬ •‫בונוסים‬–‫חדרים‬ ‫להזמין‬ ‫אפשרות‬7‫מראש‬ ‫ימים‬,‫לכ‬ ‫הנוגעת‬ ‫התקופה‬ ‫שזו‬-50%‫מההזמנות‬ ‫בתעשיה‬‫החברה‬ ‫לפי‬.
 53. 53. VFM|‫למחיר‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬ •‫הזולות‬ ‫הטיסות‬ ‫אתר‬transavia.com‫ל‬ ‫חבר‬-eBay‫על‬ ‫צרפת‬ ‫באתר‬ ‫שהתארח‬ ‫כלי‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬eBay‫שבועיים‬ ‫במשך‬,‫ואפשר‬ ‫לממן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫למכור‬ ‫יכולים‬ ‫שהם‬ ‫האובייקטים‬ ‫מהם‬ ‫להבין‬ ‫לאנשים‬ ‫הטיסה‬ ‫את‬.‫ל‬ ‫זכה‬ ‫הקמפיין‬-330‫במדיה‬ ‫התרשמויות‬ ‫מיליון‬(‫רק‬76 ‫בתשלום‬ ‫מהן‬ ‫מיליון‬),217,652‫קליקים‬,54%‫בחיפושים‬ ‫עליה‬ ‫בגוגל‬,‫של‬ ‫עליה‬45%‫של‬ ‫ועליה‬ ‫באתר‬ ‫בביקורים‬45%‫בהזמנות‬.
 54. 54. VFM|‫חוסר‬-‫ה‬ ‫זה‬ ‫שקיפות‬"‫שקוף‬"‫החדש‬ •‫מודל‬ ‫על‬ ‫מדברות‬ ‫שונות‬ ‫חברות‬Opaque pricing–‫של‬ ‫מהאלמנטים‬ ‫חלק‬ ‫בו‬ ‫השירות‬,‫השירות‬ ‫ספק‬ ‫זהות‬ ‫כמו‬(‫המלון‬ ‫או‬),‫ביצוע‬ ‫בטרם‬ ‫לצרכן‬ ‫נמסרים‬ ‫אינם‬ ‫ההזמנה‬. •Priceline–‫המודל‬ ‫חלוצת‬,‫את‬ ‫מציעה‬Name Your Own Price,‫מכרז‬ ‫שיטת‬ ‫קובע‬ ‫שהצרכן‬ ‫למחיר‬.
 55. 55. VFM|‫חוסר‬-‫ה‬ ‫זה‬ ‫שקיפות‬"‫שקוף‬"‫החדש‬ •‫גם‬Expedia‫לינה‬ ‫מציעה‬"‫שקופה‬ ‫לא‬"‫השם‬ ‫תחת‬Expedia Unpublished Rates.
 56. 56. VFM|‫חדשות‬ ‫נאמנות‬ ‫תכניות‬ ‫הישירות‬ ‫ההזמנות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫כדי‬, ‫נאמנות‬ ‫תכניות‬ ‫מציעים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫יחודיות‬.‫לדוגמא‬,Marriott‫את‬ ‫השיקה‬ ‫ה‬ ‫תכנית‬-Fab Four‫הכוללת‬4 ‫אלמנטים‬– .1‫לפני‬ ‫גם‬ ‫ומימושן‬ ‫נקודות‬ ‫צבירת‬ ‫הנקודות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שיש‬ .2‫חברים‬ ‫עם‬ ‫נקודות‬ ‫לשתף‬ ‫אפשרות‬ ‫ומשפחה‬ .3‫עליהם‬ ‫שמשלמים‬ ‫הלילות‬ ‫שדרוג‬ ‫הנקודות‬ ‫עם‬ .4‫עם‬ ‫נקודות‬ ‫להשלים‬ ‫אפשרות‬ ‫מזומן‬
 57. 57. VFM|‫חדשות‬ ‫נאמנות‬ ‫תכניות‬ •‫מאפשרת‬ ‫טכנולוגיה‬:‫מובייל‬ •‫רשת‬Starwood‫ה‬ ‫את‬ ‫אימצה‬- Passbook‫אפל‬ ‫של‬–‫מערכת‬ ‫טיסה‬ ‫כרטיסי‬ ‫לשמור‬ ‫המאפשרת‬, ‫ועוד‬ ‫מועדון‬ ‫כרטיסי‬ •‫עם‬ ‫למטיילים‬ ‫פונה‬ ‫האפליקציה‬ ‫הטיול‬ ‫לשלב‬ ‫המותאמות‬ ‫הצעות‬: •‫הטיול‬ ‫לפני‬–‫תמונות‬,‫המלון‬ ‫כתובת‬, ‫האישור‬ ‫מספר‬ •‫הטיול‬ ‫במהלך‬–‫הנוגעות‬ ‫התראות‬ ‫לצ‬'‫אין‬ ‫ק‬ •‫המלון‬ ‫בעזיבת‬–‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫סקר‬
 58. 58. VFM|‫חוזרים‬ ‫ללקוחות‬ ‫הטבות‬ •‫של‬ ‫הלקוחות‬ ‫מועדון‬ ‫חברי‬Marriott‫דרך‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫לקבל‬ ‫יכולים‬ ‫הניידים‬ ‫הטלפונים‬ Matthew Carroll, vice president of Marriott Hotels “Some 75% of people travel with one or more mobile devices and the percentage is higher for younger travelers. We know today’s travellers want a mobile experience built around their changing needs and desire to communicate on their terms. Mobile Request is the brand’s next evolution since our introduction of mobile check-in, checkout and room ready alerts worldwide.”
 59. 59. VFM|‫מועילים‬ ‫תכנים‬ ‫של‬ ‫תרגום‬ ‫אפליקציית‬IHG (‫אינטרקונטיננטל‬)– •12‫שפות‬,50‫ביטויים‬ ‫בגרסת‬‫החינם‬‫ו‬-2000 ‫בגרסת‬‫הפרימיום‬(‫עם‬ ‫מועדון‬ ‫לחברי‬ ‫הנחות‬) •‫קולי‬ ‫תרגום‬ •‫של‬ ‫מילון‬10,000‫מלים‬
 60. 60. VFM|‫מועילים‬ ‫תכנים‬ •‫בנוסף‬,‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫מוזמנים‬ ‫אורחים‬-stay.com‫תכנית‬ ‫ולייצר‬ ‫הטיול‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫לשתף‬ ‫שניתן‬ ‫אישית‬,‫הנייד‬ ‫לטלפון‬ ‫אופליין‬ ‫לגרסת‬ ‫ולהוריד‬
 61. 61. VFM|‫קהל‬ ‫מיקור‬ •Marriott‫חדשנות‬ ‫תכנית‬ ‫השיקה‬ ‫בשם‬ ‫פתוחה‬Travel Brilliantly, ‫בנוגע‬ ‫רעיונות‬ ‫לקבל‬ ‫שמטרתה‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬.‫החברה‬ ‫תוכן‬ ‫כותבי‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫משתפת‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫סביב‬ ‫מובילים‬. •http://travel- brilliantly.marriott.com/
 62. 62. VFM|‫מחיר‬ ‫הבטחת‬ •‫הטוב‬ ‫המחיר‬ ‫הבטחת‬ ‫מאוד‬ ‫נפוצה‬ ‫ביותר‬ ‫בתעשיה‬,‫באתרי‬OTAs ‫ישירה‬ ‫בהזמנה‬ ‫גם‬ ‫אך‬. •‫לדוגמא‬,Agoda’s Best Price–‫מחיר‬ ‫מצאת‬ ‫אם‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬,‫או‬ ‫ישווה‬ ‫האתר‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫יוריד‬.
 63. 63. VFM|‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫וחבר‬ ‫הפניות‬ •Orbitz"‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬" –‫מצטרף‬ ‫חבר‬ ‫כאשר‬,‫הוא‬ ‫של‬ ‫שובר‬ ‫קוד‬ ‫מקבל‬25$ ‫במלון‬ ‫השהות‬ ‫עבור‬, ‫זהה‬ ‫סכום‬ ‫מקבל‬ ‫והממליץ‬ ‫של‬ ‫בהזמנה‬50$‫על‬ ‫ומעלה‬ ‫החבר‬ ‫ידי‬.
 64. 64. ‫מגמות‬‫בתעשיה‬
 65. 65. Metasearch / OTAs • TOP GLOBAL ONLINE TRAVEL AGENCIES BY VALUE SALES: 2013-2014 •‫מטא‬ ‫תצוגת‬-‫את‬ ‫שמציג‬ ‫ממשק‬ ‫היא‬ ‫חיפוש‬ ‫וטיסות‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫והמחירים‬ ‫הזמינות‬ ‫שונים‬ ‫מקורות‬ ‫ממגוון‬,‫אינו‬ ‫שהמבקר‬ ‫כך‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫שונים‬ ‫באתרים‬ ‫חיפוש‬ ‫לערוך‬ ‫צריך‬ ‫אחד‬ ‫במקום‬ •‫וחוות‬ ‫מחירים‬ ‫וריכוז‬ ‫השוואה‬ ‫שאתרי‬ ‫ככל‬ ‫יותר‬ ‫לפופולאריים‬ ‫הופכים‬ ‫דעת‬,‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫להזמנה‬ ‫לאתר‬ ‫מבקרים‬ ‫יותר‬ ‫לנווט‬ ‫מנסים‬ ‫ישירה‬. •‫בעבר‬,‫אתרי‬OTA‫להוריד‬ ‫המלונות‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫חדרים‬ ‫למכור‬ ‫לא‬ ‫ולהתחייב‬ ‫מחירים‬ ‫ישירות‬ ‫יותר‬ ‫זול‬ ‫בתעריף‬,‫רגולציה‬ ‫אך‬(‫כולל‬ ‫עצמית‬ ‫רגולציה‬)‫המצב‬ ‫את‬ ‫שינתה‬,‫וכיום‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬"‫רשאים‬"‫נמוכים‬ ‫מחירים‬ ‫להציע‬ ‫יותר‬. •‫במקביל‬,‫ה‬ ‫את‬ ‫מחקים‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬-OTAs ‫משלימים‬ ‫שירותים‬ ‫מציעים‬ ‫הם‬ ‫ואף‬,‫כגון‬ ‫רכב‬ ‫והשכרת‬ ‫טיסות‬. Source: Euromonitor, 2015
 66. 66. OTAs‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫מול‬ ‫מה‬ ‫יותר‬ ‫מושפעים‬ ‫עצמאיים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬-OTAs‫רשתות‬ ‫לעומת‬.‫כך‬,‫של‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬ ‫העצמאיים‬ ‫המלון‬ ‫מבתי‬ ‫ההזמנות‬,‫מ‬ ‫מגיע‬-OTAs‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫מרשתות‬ ‫ההזמנות‬ ‫לעומת‬.
 67. 67. OTAs‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫מול‬ •‫בספטמבר‬2015‫בבתי‬ ‫החדרים‬ ‫מלאי‬ ‫של‬ ‫השיווק‬ ‫באופן‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫גוגל‬ ‫הודיעה‬ ‫המלון‬–‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫ישירה‬ ‫בתנועה‬ ‫לזכות‬ ‫מלון‬ ‫לבתי‬ ‫שמאפשר‬ ‫דבר‬,‫בגוגל‬ ‫ולהשתמש‬ ‫לקבלת‬‫לידים‬‫במקום‬OTAs. http://www.google.com/ads/hotels/getstarted/index.html
 68. 68. ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫אסטרטגיות‬ •‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫יותר‬ ‫יהיו‬ ‫כי‬ ‫צופים‬ ‫אנליסטים‬,‫את‬ ‫למקסם‬ ‫במטרה‬ ‫ב‬ ‫ולהתחרות‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫ההשקעה‬OTAs-. •Roomkey.com‫חברות‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫יוזמה‬ ‫המובילות‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬,‫ישירה‬ ‫הזמנה‬ ‫לאתר‬
 69. 69. ‫קייס‬‫סטאדי‬|Accor •59%‫מרשת‬ ‫מההזמנות‬Accor‫ב‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫ההזמנות‬ ‫ממערכת‬ ‫ישירות‬ ‫נעשו‬-2014. 35%‫אונליין‬ ‫היו‬ ‫מהמכירות‬,‫ל‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫להגדיל‬ ‫מקווה‬ ‫והחברה‬-50%. ‫את‬ ‫למבקרים‬ ‫מציעה‬ ‫החברה‬my Trip Planner‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫ללקוחות‬ ‫המאפשר‬ ‫ב‬ ‫השהיה‬-70‫בעולם‬ ‫יעדים‬ ‫שונים‬ ‫ליעדים‬ ‫הנוגעים‬ ‫תכנים‬ ‫מציעה‬ ‫החברה‬ –‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ה‬ ‫שמספקים‬-OTAs‫ה‬ ‫ואתרי‬-Meta-Search (‫כמו‬TripAdvisor)
 70. 70. ‫תודה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH www.researchci.com | hamutal@researchci.com ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬.‫המלא‬ ‫המחקר‬ ‫לקבלת‬–‫פנו‬ ‫אנא‬‫לכרמלון‬‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ http://www.carmelon.co.il

×