Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

"A Single Man": Choosing Life in a Nietzschean Context

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Meine liebsten Hobbys
Meine liebsten Hobbys
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Yoav Francis (17)

Publicité

Plus récents (20)

"A Single Man": Choosing Life in a Nietzschean Context

  1. 1. ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬-‫אביב‬ ‫אנטין‬ ‫וסאלי‬ ‫לסטר‬ ‫ע"ש‬ ‫הרוח‬ ‫למדעי‬ ‫הפקולטה‬ ‫לפילוסופיה‬ ‫החוג‬ A Single Man:‫ה‬‫קיומית‬ ‫כבחירה‬ ‫בחיים‬ ‫בחירה‬‫ניטשאני‬ ‫בראי‬ :‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוגש‬ ‫פרנס‬ ‫יואב‬‫י‬‫ס‬ :‫הקורס‬ ‫במסגרת‬"‫קיומיות‬ ‫"בחירות‬ ‫בהנחיית‬:‫המרצה‬‫יגורי‬ ‫תמר‬ ‫ד"ר‬ 17/8/2015
  2. 2. ‫פרנס‬ ‫יואב‬‫י‬‫ס‬ /2015/871 ‫מבוא‬ ‫הסרט‬ ‫מן‬ ‫הראשית‬ ‫הדמות‬ ,'‫ג'ורג‬ ‫של‬ ‫בחיים‬ ‫הבחירה‬ ‫את‬ ‫לנתח‬ ‫אבקש‬ ‫זו‬ ‫בעבודה‬“A Single Man”)Ford, 2009(.‫הופך‬ ‫ומה‬ ,‫בחיים‬ ‫בחירה‬ ‫היא‬ ‫מדוע‬ ,‫הבחירה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫אבקש‬ ‫ראשית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫קיומית‬ ‫בחירה‬ ‫של‬ ‫הקיום‬ ‫ממדי‬ ‫ארבעת‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫אנתחה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫קיומית‬ ‫לבחירה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫הגדרתה‬Van Deurzen-Smith)1997.(‫ו‬ "‫"אפוליני‬ ‫למונחים‬ ‫הגדרות‬ ‫אתן‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬- "‫"דיוניסי‬‫ניטשה‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ואתייחס‬‫בהגותו‬ ‫והטרגדיה‬ ‫האמנות‬ ‫לניתוח‬‫ניטשאני‬ ‫ניתוח‬ ‫ואציע‬ , .‫הללו‬ ‫ההגדרות‬ ‫לאור‬ '‫ג'ורג‬ ‫של‬ ‫לבחירתו‬ ‫לכזו‬ ‫אותה‬ ‫הופך‬ ‫ומה‬ ‫הקיומית‬ ‫הבחירה‬ ‫הצגת‬ A few times in my life I've had moments of absolute clarity, when for a few brief seconds the silence drowns out the noise and I can feel rather than think, and things seem so sharp. And the world seems so fresh as though it had all just come into existence. I can never make these moments last. I cling to them, but like everything, they fade. I have lived my life on these moments. They pull me back to the present, and I realize that everything is exactly the way it was meant to be. (Ford, 2009) ‫את‬ ‫המסיים‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫משפט‬‫הסרט‬“A Single Man”(‫)שם‬‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫אשר‬ ,‫בעל‬ ‫ספר‬ ) ‫השם‬ ‫אותו‬Isherwood, 1964‫הסרטים‬ ‫באחד‬ ‫מדובר‬ .(.‫בחינות‬ ‫משלל‬ ,‫עלי‬ ‫ביותר‬ ‫האהובים‬‫בין‬ ‫היתר‬‫בשל‬‫הפילוסופיים‬ ‫הרבדים‬-,‫שבו‬ ‫קיומיים‬‫מעצב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בוים‬ ‫)הסרט‬ ‫האסתטית‬ ‫מהבחינה‬ ‫ניכ‬ ‫והדבר‬ ‫פורד‬ ‫טום‬ ‫האופנה‬(‫בהחלט‬ ‫ר‬‫ו‬‫כן‬‫מה‬‫פסקול‬‫ה‬‫נהדר‬‫על‬ ‫שהולחן‬-‫ידי‬Abel Korzeniowski. ‫נמרץ‬ ‫בקיצור‬,‫שאינו‬‫בשנות‬ ‫מתרחש‬ ‫המקרה‬ ‫סיפור‬ ,‫והספר‬ ‫הסרט‬ ‫תסריט‬ ‫עם‬ ‫חסד‬ ‫עושה‬ ‫ה‬-60'‫ג'ורג‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫יום‬ ‫ומתאר‬ ,‫הקודמת‬ ‫המאה‬ ‫של‬-‫ששכל‬ ,‫העמידה‬ ‫בגיל‬ ‫לאנגלית‬ ‫פרופסור‬ ‫בן‬ ‫את‬-‫המתוא‬ ‫ליום‬ ‫שקדמה‬ ‫בתקופה‬ ‫לחיים‬ ‫זוגו‬‫מדיכאון‬ ‫המקרה‬ ‫בשל‬ ‫סובל‬ '‫ג'ורג‬ .‫ר‬‫ומקשיים‬ ‫רבים‬‫מצליח‬ ‫אך‬‫להתמיד‬‫שלפני‬ ‫בלילה‬ .‫חייו‬ ‫בשגרת‬‫האירוע‬ ‫יום‬‫ובבוקר‬ ‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫על‬ '‫ג'ורג‬ ‫חולם‬ ‫החלטה‬ ‫מחליט‬ ‫היום‬)‫בחירה‬ ‫שהיא‬(‫להתמקד‬ ‫בחרתי‬ ‫בה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫קיומית‬–‫שבערב‬‫היום‬ ‫אותו‬ .‫לחייו‬ ‫קץ‬ ‫ישים‬ ‫הוא‬‫שג'ו‬ ‫מגלים‬ ‫אנו‬ ‫הסרט‬ ‫במהלך‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫טיפל‬ ‫שלא‬ ‫קלה‬ ‫לב‬ ‫מבעיית‬ ‫סובל‬ '‫רג‬ .‫בה‬ 1
  3. 3. ‫פרנס‬ ‫יואב‬‫י‬‫ס‬ /2015/871 ‫ג‬ ‫את‬ ‫מלווה‬ ‫הסרט‬‫כרגיל‬ ‫שמתנהל‬ ,‫אחרון‬ ‫ביומו‬ '‫'ורג‬,‫ניכר‬ ‫כי‬ ‫אם‬‫שהוא‬ ‫לכאורה‬‫"מרשה‬ "‫לעצמו‬,‫מהרגיל‬ ‫יותר‬‫ידיעה‬ ‫מתוך‬‫לו‬ ‫צפוי‬ ‫מה‬‫ב‬‫הערב‬ ‫שעת‬.‫אירועי‬‫היום‬‫לכך‬ ‫מביאים‬‫שבהגיע‬ ‫מבלה‬ ,‫הערב‬'‫ג'ורג‬‫ל‬ ‫)ניתן‬ ‫מלמד‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫צעיר‬ ‫סטודנט‬ ‫עם‬ ‫בפאב‬‫בוחר‬ ‫הוא‬ ‫מותו‬ ‫שביום‬ ‫שער‬ ‫ו‬ (‫אחר‬ ‫ביום‬ ‫עושה‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫דבר‬ ‫לעצמו‬ ‫להרשות‬‫הם‬ ‫יחד‬'‫ג'ורג‬ ‫של‬ ‫לביתו‬ ‫מגיעים‬–‫הם‬ ‫בו‬ ‫מתעורר‬ '‫ג'ורג‬ .‫נרדמים‬–‫בציטוט‬ ‫שהובאה‬ ‫כפי‬ ,‫להארה‬ ‫מגיע‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬‫הנתון‬) ‫לעיל‬Ford, 2009(– (‫לעומק‬ ‫בה‬ ‫אגע‬ ‫שמיד‬ ,‫)קיומית‬ ‫החלטה‬ ‫ומחליט‬‫שלא‬‫ולהישא‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫באופן‬ .‫בחיים‬ ‫ר‬ .‫ומת‬ ‫לב‬ ‫התקף‬ ‫מקבל‬ '‫ג'ורג‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫מספר‬ ‫דקות‬ ,‫טראגי‬ ‫כ‬ ,'‫ג'ורג‬ ‫של‬ ‫בחירתו‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫מה‬?‫קיומית‬ ‫בחירה‬ ‫להיות‬ ,‫שתיארתי‬ ‫פי‬‫של‬ ‫בחירתו‬ ‫קיומית‬ ‫היא‬ '‫ג'ורג‬‫והיא‬ ‫מאחר‬‫אינה‬"‫בחירה‬ ‫"סתם‬-"‫"תבונית‬ ‫איננה‬ ‫היא‬-‫מתבצעת‬‫כאן‬‫נקיטת‬ ‫ותובנה‬ ‫פנימי‬ ‫דחף‬ ‫מתוך‬ ‫עמדה‬‫עמוקה‬ ‫פנימית‬–‫קיומית‬ ‫בחירה‬ ‫היא‬ ,‫ככזאת‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫עמד‬ '‫ג'ורג‬ . ‫לסיים‬ ‫האפשרות‬ ‫בפני‬‫חייו‬ ‫את‬(‫טעון‬ ‫כבר‬ ‫בסרט‬ ‫מופיע‬ ‫אשר‬ ‫)האקדח‬–‫אולם‬‫באותו‬ ‫חווייתו‬ ‫הערב‬‫את‬ ‫עליו‬ ‫נתן‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫שלו‬ ‫העולם‬ ‫מתפיסת‬ ‫נסתר‬ ‫נדבך‬ ‫לו‬ ‫הראתה‬ ‫הצעיר‬ ‫הסטודנט‬ ‫עם‬ ,‫הדין‬‫להחליט‬ ‫לו‬ ‫וגורמת‬‫עבור‬ ‫)ורק‬ ‫שעבורו‬(‫ו‬‫הם‬ ‫החיים‬‫הדבר‬) ‫המוות‬ ‫ולא‬ ,‫רוצה‬ ‫שהוא‬‫אף‬ ‫על‬ ‫ש‬‫ב‬ ‫בחר‬ ‫הוא‬‫ב‬ ‫קיומיות‬ ‫חירה‬‫אין‬ ,‫יום‬ ‫אותו‬ ‫בבוקר‬ ‫מוות‬‫שתי‬‫סותרות‬ ‫הבחירות‬‫זו‬ ‫את‬ ‫זו‬.( ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הבחירה‬ ‫תיאור‬‫ארבעת‬‫הקיום‬ ‫ממדי‬ :‫הפיזי‬ ‫הממד‬‫הקיום‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫הממד‬‫ומתמקד‬ ,‫קיומנו‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הבסיסי‬ ‫הממד‬ ‫הוא‬ ‫פיזית‬ ‫בהישרדות‬–‫המתח‬‫למותנו‬ ‫לידתנו‬ ‫בין‬ ‫ההישרדותי‬(Van Deurzen-Smith, 1997, p. 103)‫החיים‬ ‫זמן‬ ‫הארכת‬ ‫של‬ ‫האתגר‬ ,‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫הפיזי‬ ‫הממד‬ .‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫טוב‬ ‫ולחיות‬ ‫ויטאלית‬ ‫כה‬ ‫הפיזית‬ ‫תחושתו‬ ‫בהם‬ ‫רגעים‬ ‫בחייו‬ ‫שיש‬ ‫בכך‬ '‫ג'ורג‬ ‫של‬ ‫בבחירתו‬")Things seem so sharp"‫לעיל‬ ‫בציטוט‬ ‫שהובא‬ ‫כפי‬ ,)2009,(Ford(–"‫טוב‬ ‫ה"לחיות‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬ ‫ממלא‬ ‫וזה‬–‫גורם‬ .‫בחיים‬ ‫והישארותו‬ ‫בהישרדותו‬ ‫להתמיד‬ ‫לרצות‬ ‫לו‬ :‫החברתי‬ ‫הממד‬‫הקיום‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫הממד‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫כאדם‬ ‫שלי‬ ‫העצמית‬ ‫בהגדרה‬ ‫מתמקד‬ ‫ושי‬ ‫קבלה‬ ‫של‬ ‫אתגר‬ ,‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫אינטראקציה‬‫י‬‫כות‬‫איכויות‬ ‫ובעלי‬ ‫מורכבים‬ ‫הם‬ ‫שאנשים‬ ‫והבנה‬ , ‫רבות‬)Van Deurzen-Smith, pp. 112-113(.‫בכך‬ '‫ג'ורג‬ ‫של‬ ‫בבחירתו‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫החברתי‬ ‫הממד‬ ‫הסטו‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫באמצעות‬ ,‫הצליח‬ ‫שהוא‬‫הצעיר‬ ‫דנט‬–,‫העיניים‬ ‫בגובה‬ ‫הסתכלות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהופעל‬ .‫קיומי‬ ‫באופן‬ ,‫בהם‬ ‫לבחור‬ ‫לו‬ ‫שגרמו‬ ‫בחייו‬ ‫נדבכים‬ ‫לראות‬ 2
  4. 4. ‫פרנס‬ ‫יואב‬‫י‬‫ס‬ /2015/871 :‫הפסיכולוגי‬ ‫הממד‬‫ת‬ ,"‫ב"אני‬ ‫מתמקד‬ ‫הקיום‬ ‫של‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫הממד‬‫עצמית‬ ‫הכרה‬ ‫הליך‬ ‫וזהותו‬ "‫ה"עצמי‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫לזיהוי‬ ‫בדרך‬ ‫שונות‬ ‫קיומיות‬ ‫שאלת‬ ‫והצבת‬'‫עמ‬ ,‫)שם‬118-119(.‫הממד‬ "‫"הארה‬ ‫של‬ ‫רגע‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫בכך‬ '‫ג'ורג‬ ‫של‬ ‫בבחירתו‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫הפסיכולוגי‬–‫באופן‬ ‫מבין‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫העצמית‬ ‫זהותו‬ ‫על‬ ‫משהו‬ ‫אותנטי‬)“Moments of clarity”(‫)שם‬‫ל‬ ‫מביא‬ ‫והדבר‬ (‫לבטחון‬ ‫ו‬ .‫בחיים‬ ‫הקיומית‬ ‫מבחירתו‬ ‫נדבך‬ ‫שמהווה‬ ‫דבר‬ ,‫העצמית‬ ‫בזהותו‬ ‫פסיכולוגי‬ :‫הרוחני‬ ‫הממד‬‫מתמקד‬ ‫הקיום‬ ‫של‬ ‫הרוחני‬ ‫הממד‬‫ללא‬ ,‫הסובייקט‬ ‫של‬ ‫העולם‬ ‫בתפיסת‬ ‫העולם‬ ‫בתפיסת‬ ‫שינויים‬ ."‫ה"אני‬ ‫על‬ ‫בשאלות‬ ‫התמקדות‬‫על‬-‫אינטואיטיבית‬ "‫"אמת‬ ‫של‬ ‫ראייה‬ ‫ידי‬ ‫לגביו‬‫ו‬‫בתפיס‬ ‫שרויים‬ ‫שהיינו‬ ‫הבנה‬'‫עמ‬ ,‫)שם‬ ‫שגויה‬ ‫ה‬123(‫בבחירתו‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫הרוחני‬ ‫הממד‬ . '‫ג'ורג‬ ‫של‬‫הדין‬ ‫את‬ ‫נתן‬ ‫לא‬ ‫עליהם‬ ,‫רבה‬ ‫להערכה‬ ‫הראויים‬ ‫אספקטים‬ ‫בחייו‬ ‫שיש‬ ‫גילה‬ ‫שהוא‬ ‫בכך‬– '‫ג'ורג‬ ‫בעצם‬ ‫בכך‬ .‫בחיים‬ ‫הבחירה‬ ‫את‬ ‫שיעשה‬ ‫לכך‬ ‫מספיקים‬ ‫ושהם‬,‫לידי‬ ‫)שבא‬ ‫הזה‬ ‫הגילוי‬ ‫ברגע‬ ‫מרחיב‬ ,(‫המוזכר‬ ‫בציטוט‬ ‫ביטוי‬‫ומש‬‫נה‬‫שלו‬ ‫הקיימת‬ ‫העולם‬ ‫השקפת‬ ‫את‬-‫ובכך‬‫ממומש‬‫הממד‬ .‫בבחירתו‬ ‫הרוחני‬ ‫הצגת‬‫מושגי‬‫ניטשה‬ ‫של‬ ‫בהגותו‬ ‫והאפוליני‬ ‫הדיוניסי‬ " ,‫ניטשה‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫בספרו‬‫הטרגדיה‬ ‫הולדת‬")Nietzsche, 2000(,‫בדיכוטומיה‬ ‫ניטשה‬ ‫דן‬ :‫יסודות‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫וכפילות‬‫האפ‬‫והדיוניסי‬ ‫וליני‬-‫באמנות‬ ‫תחילה‬‫בט‬ ‫)ובפרט‬,‫)שם‬ (‫היוונית‬ ‫רגדיה‬ ‫ע‬'‫מ‬33‫בחיינו‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ (. ‫האפוליני‬ ‫הממד‬‫על‬ ‫מיוצג‬-‫אפולו‬ ‫האל‬ ‫ידי‬–‫מייצג‬ ,‫זאוס‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ,‫הפלסטית‬ ‫האמנות‬ ‫אל‬ ‫הפש‬ ‫מסגרות‬ .(‫)שם‬ ‫לחיינו‬ ‫מעניקים‬ ‫אנו‬ ‫אשר‬ ‫הפשר‬ ‫מסגרות‬ ‫את‬‫ה‬ ‫ר‬‫ללו‬‫להעניק‬ ‫מאפשרות‬‫לחיים‬ ‫משמעות‬‫ו‬‫לגלותה‬ ‫הוא‬ ‫שעלינו‬ ‫כל‬‫הצי‬ ‫לצל‬ ‫חיו‬ ‫)היוונים‬‫בדלפי‬ ‫אפולו‬ ‫של‬ ‫מקדשו‬ ‫על‬ ‫חרוט‬ ‫אשר‬ ‫ווי‬ –"‫עצמך‬ ‫את‬ ‫"דע‬(‫עם‬ ‫לשיאה‬ ‫מגיעה‬ ‫משמעות‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫והענקה‬‫ההתפרטות‬ ‫עקרון‬(‫)אינדיבידואציה‬ –‫אנו‬‫עצמנו‬ ‫על‬ ‫מסתכלים‬‫ו‬‫אחרים‬‫היותנו‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫בזמן‬ ‫מתמיד‬ ‫אשר‬ "‫"אני‬ ‫כאותו‬ ,‫אחדותי‬ ‫באופן‬ ‫בהשתנות‬'‫עמ‬ ,‫)שם‬ ‫מתמדת‬34(.‫להסתכל‬ ‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫עקרון‬‫דבר‬ ‫על‬‫ים‬‫ולפרטים‬‫שה‬ ‫כ"מה‬‫וא‬ ‫עצמם‬‫)שאינה‬ ‫משמעות‬ ‫להם‬ ‫ולהעניק‬ "‫אלא‬‫אשליה‬‫ניטשה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫)שם‬ ('‫עמ‬ ,36(. ‫הדיוניסי‬ ‫הממד‬‫על‬ ‫מיוצג‬-‫דיוניסוס‬ ‫האל‬ ‫ידי‬–‫והמוזיקה‬ ‫היין‬ ‫אל‬‫אדם‬ ‫וחצי‬ ‫אל‬ ‫חצי‬ ,. ‫חסרי‬ ‫המקומות‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫דיוניסוס‬-‫וחסרי‬ ‫הפשר‬-‫בחיינו‬ ‫המשמעות‬'‫עמ‬ ,‫)שם‬33‫מזו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .(‫הה‬ ‫בה‬ ‫מקומות‬ ‫ועם‬ ,‫השכרות‬ ‫עם‬‫ם‬‫רציונליות‬ ‫בהיעדר‬ ‫פועלים‬ ‫אנו‬"‫"אין‬ ‫ושל‬ ‫היעדר‬ ‫של‬ ‫מקומות‬ ,– ‫הריקוד‬ ‫באקט‬ ‫למשל‬‫ובמוזיקה‬‫ל‬ ‫כדוגמא‬ ‫מתייחס‬ ‫)ניטשה‬‫ל‬ ‫הקשבה‬‫בטהובן‬ ‫של‬ ‫יצירות‬‫כדרך‬ 3
  5. 5. ‫פרנס‬ ‫יואב‬‫י‬‫ס‬ /2015/871 ‫הדיוניסי‬ ‫לממד‬ ‫להתחבר‬('‫עמ‬ ,‫)שם‬37(.‫ההתפרטות‬ ‫עקרון‬ ‫את‬ ‫לקיצו‬ ‫מביא‬ ‫דיוניסוס‬‫אותנו‬ ‫ומביא‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ (‫להתמודדות‬ ‫קשים‬ ‫כי‬ ‫)אם‬ ‫יותר‬ ‫אותנטיים‬ ‫למקומות‬-.‫בחיינו‬ ‫פשר‬ ‫יחדיו‬ ‫הללו‬ ‫הממדים‬ ‫לשני‬ ‫מקום‬ ‫לתת‬ ‫יש‬‫ניטשה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,–‫אשר‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫היוונית‬ ‫והטרגדיה‬ ‫הצליחה‬‫הבלתי‬ ‫המתח‬ ‫את‬ ‫להחזיק‬-‫בין‬ ‫פתיר‬2‫הקצוות‬–‫והדיוניסי‬ ‫האפוליני‬-‫שהמחשבה‬ ‫מתח‬ ‫יודע‬ ‫אינה‬ ‫הרציונלית‬‫האמת‬ ‫להופעת‬ ‫הכרחי‬ ‫הוא‬ ‫אולם‬ ‫להכיל‬ ‫ת‬‫מקום‬ ‫לשניהם‬ ‫לתת‬ ‫ויש‬ ,‫)חיים‬ ‫בלתי‬ ‫הם‬ ‫לחלוטין‬ ‫דיוניסיים‬-‫אפשריים‬–‫מוחלט‬ ‫על‬ ‫יתור‬ ‫ויש‬ ,‫זמני‬ ‫מבנה‬ ,‫קטגוריות‬ ‫בהם‬ ‫אין‬ ("‫ה"אני‬'‫עמ‬ ,‫)שם‬37(.‫ניטשה‬‫סבר‬‫כי‬‫הוא‬ ‫הטרגי‬‫הוויה‬ ‫לצורך‬ ‫הכרחי‬‫"מלא‬‫ה‬"‫בחיינו‬'‫עמ‬ ,‫)שם‬ 97-98(. ‫ה‬ ‫כי‬ ‫סבר‬ ‫ניטשה‬‫נוצר‬ ‫מסוקרטס‬ ‫חל‬"‫התיאורטי‬ ‫האדם‬ ‫"טיפוס‬'‫עמ‬ ,‫)שם‬94(–‫טיפוס‬ .‫האפוליני‬ ‫הממד‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫מדחיקים‬ ‫כאשר‬ ‫נוצר‬ ‫אשר‬ ‫אדם‬‫לדידו‬‫ה‬-”‫התיאורטי‬ ‫אדם‬”‫הוא‬ ‫בחזקת‬‫אמן‬–‫לאמן‬ ‫בניגוד‬ ‫אך‬ ,‫פשר‬ ‫של‬ ‫מערכות‬ ‫לעצמו‬ ‫מפברק‬–‫מה‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫ממשיך‬ ‫לא‬ ‫ומסתכל‬ ,"‫"מחביאה‬ ‫עדיין‬ ‫שלו‬ ‫האמנות‬ ‫שיצירת‬‫כשלמה‬ ‫עליה‬(‫כמובן‬ ‫מוטעה‬ ‫)באופן‬.(‫)שם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫במלואה‬ ‫האמת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מוכן‬ ‫לא‬ ‫שבעצם‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ,‫לאמת‬ ‫נאמן‬ ‫היה‬ ‫אשר‬ ,‫סוקרטס‬ (‫)שם‬ ‫ניטשה‬."‫בשירו‬‫ומחולו‬‫מביע‬‫האדם‬‫את‬...‫עצמו‬‫האדם‬‫לא‬‫עוד‬‫אמן‬‫הוא‬,‫הוא‬‫עצמו‬‫נהפך‬ ‫למעשה‬‫אמנות‬,‫)ניטשה‬ "1969'‫עמ‬ ,25(–‫ה‬ ‫באקט‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫בטרגדיה‬‫ריקוד‬–‫גם‬ ‫מקום‬ ‫האדם‬ ‫נותן‬ ‫היטב‬ ‫להדחיקו‬ ‫למדנו‬ ‫מסוקרטס‬ ‫שהחל‬ ‫סבר‬ ‫ניטשה‬ ‫אשר‬ ,‫הדיוניסי‬ ‫לממד‬‫ולהתרכז‬‫בהענקת‬‫פשר‬. ‫הממד‬‫בסרט‬ '‫ג'ורג‬ ‫של‬ ‫הקיומית‬ ‫בבחירתו‬ ‫והדיוניסי‬ ‫האפוליני‬ ‫ב‬ ‫כבר‬‫ב‬ ‫הראשון‬ ‫משפט‬‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫והסרט‬ ‫הספר‬ ‫תחילת‬‫לכך‬‫הראשית‬ ‫הדמות‬ ,'‫שג'ורג‬–‫חי‬‫חיים‬ ‫אפוליניים‬‫לחלו‬‫טין‬–“Waking up begins with saying am and now”)Isherwood, 1964, p. 9(–‫תזכורת‬‫שהציג‬ ‫כפי‬ ,‫אפוליניים‬ ‫חיים‬ ‫שמאפיין‬ ‫ההתפרטות‬ ‫לעקרון‬‫ניטשה‬)Nietzsche, 2000, p. 34(.‫ומשמעות‬ ‫פשר‬ ‫של‬ ‫במסגרות‬ ‫חי‬ '‫שג'ורג‬ ‫לכך‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫הסרט‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬–‫משוחח‬ ‫אהבתו‬ ‫על‬ ‫שונות‬ ‫דמויות‬ ‫עם‬‫ליום‬ ‫נוסע‬ ,‫לחייו‬ ‫קץ‬ ‫לשים‬ ‫מתכנן‬ ,‫חייו‬ ‫על‬ ‫כך‬ ‫של‬ ‫וההשלכות‬ ‫שנהרגה‬ ‫שלו‬ ‫העבודה‬‫הסרט‬ ‫של‬ ‫האסתטיקה‬ ‫מבחינת‬ ‫והן‬ ‫הטקסט‬ ‫מבחינת‬ ‫הן‬ ,‫בסרט‬ ‫ניכר‬ .)Ford, 2009(, ) ‫ויטאליות‬ ‫היעדר‬ ‫מרגיש‬ '‫ג'ורג‬ ‫כי‬vitality(‫גרידא‬ ‫אפוליני‬ ‫מרחב‬ ‫בתוך‬ ‫והימצאותו‬‫בין‬ ,‫היא‬ ‫זו‬ ,‫השאר‬‫ש‬‫להחלטה‬ ‫אותו‬ ‫מביאה‬.‫חייו‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫הנער‬ ‫בחברת‬ ‫ערב‬ ‫מבלה‬ '‫שג'ורג‬ ‫לאחר‬ ,‫הסרט‬ ‫בסיום‬–‫של‬ ‫הויטאליים‬ ‫ברגעים‬ ‫נזכר‬ ‫הוא‬ ‫ומשמעות‬ ‫פשר‬ ‫של‬ ‫במסגרות‬ ‫להכניסם‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ,‫החיים‬–‫במהלך‬ ‫הופיעה‬ ‫אשר‬ ‫ריקוד‬ ‫סצנת‬ 4
  6. 6. ‫פרנס‬ ‫יואב‬‫י‬‫ס‬ /2015/871 ‫בים‬ ‫בעירום‬ ‫ספונטנית‬ ‫טבילה‬ ‫או‬ ,‫הטובה‬ ‫חברתו‬ ‫עם‬ ‫רוקד‬ '‫ג'ורג‬ ‫בה‬ ,‫הסרט‬,‫אלו‬ ‫רגעים‬ .‫הנער‬ ‫עם‬ ‫כ‬(‫הקיומית‬ ‫הבחירה‬ ‫בהצגת‬ ‫בציטוט‬ ‫שהובא‬ ‫)כפי‬ ‫שלו‬ ‫במילותיו‬ '‫ג'ורג‬ ‫שאומר‬ ‫פי‬–A few times“ ”...in my life I've had moments of absolute clarity(‫)שם‬–‫בהם‬ ‫הרגעים‬ ‫הם‬ ,‫אלו‬ ‫רגעים‬ ‫ל‬ ‫גם‬ ‫מקום‬ ‫נותן‬ '‫ג'ורג‬‫הדיוניסי‬ ‫ממד‬. ‫נותן‬ '‫ג'ורג‬ ‫כאשר‬‫גם‬‫לממד‬‫הדיוניסי‬‫מקום‬–‫את‬ ‫חווה‬ ‫הוא‬‫חווה‬ ‫)ולא‬ ‫במלואם‬ ‫החיים‬ ‫ו‬ (‫בהם‬ ‫האפוליני‬ ‫הממד‬ ‫את‬ ‫רק‬‫כן‬ ‫על‬(‫)קיומית‬ ‫בחירה‬ ‫לעשות‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫מקבל‬–‫בו‬ ‫לחזור‬ ‫במוות‬ ‫מבחירתו‬(‫תכנן‬ ‫אשר‬ ‫)ההתאבדות‬‫ובנוסף‬‫בחיים‬ ‫לבחור‬–:‫מהסרט‬ ‫בציטוט‬ ‫שניכר‬ ‫כפי‬I“ realize that everything is exactly the way it was meant to be”(‫)שם‬.'‫ג‬‫כי‬ ‫לתובנה‬ ‫מגיע‬ '‫ורג‬ ‫מקום‬ ‫להם‬ ‫ונתן‬ ‫אותם‬ ‫משחווה‬ ‫ועתה‬ ,‫הדחיק‬ ‫הוא‬ ‫אותם‬ ‫להוויתו‬ ‫נוספים‬ ‫נדבכים‬ ‫יש‬–‫הוא‬ .‫בחיים‬ ‫לבחור‬ ‫מחליט‬‫בסרט‬ '‫ג'ורג‬ ‫חווה‬ ‫אשר‬ ‫בטרגדיה‬ ‫ניזכר‬–‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫מותו‬–‫אשר‬ ‫אירוע‬ ‫יריית‬ ‫את‬ ‫מהווה‬‫הפתיחה‬.‫הסרט‬ ‫לעלילת‬‫בסיום‬‫כ‬ ,'‫ג'ורג‬ ‫הסרט‬,‫בחיים‬ ‫מבחירתו‬ ‫חלק‬‫מקום‬ ‫נותן‬ ‫בחייו‬ ‫לטרגי‬ ‫גם‬-‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫שטרגדיה‬ ‫מבין‬-‫לקבלה‬ ‫ויודע‬ ‫מהקיום‬ ‫נפרד‬),‫ניטשה‬ ‫שסבר‬ ‫כפי‬ ‫לקיומ‬ ‫הכרחי‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫שהטרגי‬‫נ‬‫ו‬)98-, 2000, pp. 97KaufmannNietzsche,((. ,‫אמנות‬ ‫כיצירת‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫חי‬ ‫בעצם‬ ‫הוא‬ ,‫בחייו‬ ‫הדיוניסי‬ ‫לממד‬ ‫גם‬ ‫מקום‬ ‫נותן‬ '‫ג'ורג‬ ‫כאשר‬ ‫)א‬ ‫כאמן‬ ‫ולא‬‫הוא‬ ‫והדיוניסי‬ ‫האפוליני‬ ‫בין‬ ‫לשלב‬ ‫יודע‬ ‫אשר‬ ‫האדם‬ .(‫בלבד‬ ‫אפוליניים‬ ‫חיים‬ ‫חי‬ ‫שר‬ ‫אמנות‬ ‫ליצירת‬ ‫דומים‬ ‫אשר‬ ‫חיים‬ ‫שחי‬ ‫זה‬,‫)ניטשה‬1969'‫עמ‬ ,25(–‫הוא‬ ,‫זאת‬ ‫חווה‬ '‫ג'ורג‬ ‫וכאשר‬ .‫בהם‬ ‫ובוחר‬ ,‫רוצה‬ ‫באמת‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫הם‬ ‫החיים‬ ‫כי‬ ‫מבין‬ ‫סיכום‬‫ומסקנות‬ ‫ניטשא‬ ‫ניתוח‬ ‫להציע‬ ‫ביקשתי‬ ‫זו‬ ‫בעבודה‬‫ע‬ ,‫ני‬‫וה‬ ‫הדיוניסי‬ ‫מושגי‬ ‫פי‬ ‫ל‬‫אפוליני‬‫הקיומית‬ ‫לבחירתו‬ , ‫אבקש‬ .‫בחיים‬ '‫ג'ורג‬ ‫של‬‫אינטרפרטציה‬ ‫מתן‬ ‫באמצעות‬ ‫לעבודה‬ ‫סיכום‬ ‫להציע‬‫קצרה‬‫לקטע‬ ‫מפואמה‬-“Among School Children”)Yeats, 1928(: “O chestnut-tree, great-rooted blossomer, / Are you the leaf, the blossom or the bole? / O body swayed to music, O brightening glance, / How can we know the dancer from the dance?” 5
  7. 7. ‫פרנס‬ ‫יואב‬‫י‬‫ס‬ /2015/871 ‫עצמו‬ ‫האדם‬ ‫היא‬ ‫האמנות‬ ‫יצירת‬ ‫ניטשה‬ ‫שאצל‬ ‫כשם‬–‫האפוליני‬ ‫בין‬ ‫לשלב‬ ‫יודע‬ ‫אשר‬ ‫זה‬ ‫והדיוניסי‬–‫שתואר‬ ‫מי‬ ‫גם‬ ‫כך‬‫בפואמה‬‫הנתונה‬-,‫לעיל‬‫הרקדן‬–‫הדיו‬ ‫לפן‬ ‫מקום‬ ‫שנותן‬ ‫זה‬ ‫הוא‬‫ניסי‬ ‫שעושה‬ ‫האמן‬ ‫לבין‬ (‫)הריקוד‬ ‫היצירה‬ ‫בין‬ ‫להבדיל‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ .‫אמנות‬ ‫יצירת‬ ‫בעצם‬ ‫והוא‬ ‫בחייו‬ (‫)הרקדן‬ ‫אותה‬‫לאחד‬ ‫הופכים‬ ‫והם‬–‫החיים‬ ‫של‬ ‫כולית‬ ‫חוויה‬'‫ג'ורג‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ .– ‫הצעיר‬ ‫הנער‬ ‫עם‬ ‫הבילוי‬ ,‫חברתו‬ ‫עם‬ ‫המוזיקה‬ ‫לצלילי‬ ‫הריקוד‬ ‫באמצעות‬–‫והפעולות‬ ‫האירועים‬ ‫ה‬‫ללו‬‫הופכים‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫לחלק‬–‫אשר‬ '‫ג'ורג‬ ‫לבין‬ ,"‫"האפוליני‬ '‫ג'ורג‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ) "‫"חיות‬ ‫של‬ ‫תחושות‬ ‫ומרגיש‬ ‫רוקד‬vitality(–"‫"הדיוניסי‬ '‫ג'ורג‬.,‫שכזאת‬ ‫בצורה‬ ‫החיים‬‫חיים‬ ,"‫"כוליים‬‫יחדיו‬ ‫ודיוניסיים‬ ‫אפוליניים‬–‫הם‬‫המאפשר‬ ‫מספיק‬ ‫תנאי‬'‫לג'ורג‬‫הבחירה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ,‫בחיים‬ ‫הקיומית‬‫של‬ ‫לקבלה‬ ‫ולהגיע‬.‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫מות‬ ‫של‬ ‫הטרגית‬ ‫החוויה‬ 6
  8. 8. ‫פרנס‬ ‫יואב‬‫י‬‫ס‬ /2015/871 ‫ביבליוגרפיה‬ ) .‫ת‬ ,‫יגורי‬2015,(‫קיומ‬ ‫"בחירות‬"‫יות‬.‫השיעור‬ ‫מתוך‬ ‫אישיים‬ ‫סיכומים‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ : ‫אביב‬ ‫ניטשה‬) .‫פ‬ ,1969,(‫המוסיקה‬ ‫של‬ ‫רוחה‬ ‫מתוך‬ ‫הטרגדיה‬ ‫של‬ ‫הולדתה‬‫ישראל‬ :‫תרגם‬ .‫אלדד‬. ‫שוקן‬ :‫ירושלים‬. Ford, T. (Producer, Director) (2009). A Single Man [Motion Picture]. United States: The Weinstein Company. Retrieved from: youtube.com/watch?v=zH2QQ4Pj8oE Isherwood, C. (1964). A Single Man. United States: Simon & Schuster Van Deurzen-Smith, E. (1997). Everyday Mysteries: Existential Dimensions of Psychotherapy. London: Routlegde Nietzsche, F. W. (2000). Basic Writings of Nietzsche. Kaufmann, W. A. (Ed.). New York: Modern Library Yeats, W. B. (1928). “Among School Children”, The Tower. New York: The Macmillan Co. 7

×