Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019

24 vues

Publié le

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cynhyrchu data am blant mewn tlodi materol ac aelwydydd incwm isel yn ôl ardal. Gwneir hyn ar sail cyn costau tai.

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019

  1. 1. Tlodi Materol Blwyddyn ariannol hyd at 2019
  2. 2. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cynhyrchu data am blant mewn tlodi materol ac aelwydydd incwm isel yn ôl ardal. Gwneir hyn ar sail cyn costau tai. Maent hefyd yn cynhyrchu ffigurau ar bensiynwyr mewn tlodi materol yn ôl ardal. Gellir cael rhagor o wybodaeth am dlodi materol yng Nghymru o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Tlodi Materol
  3. 3. Canran y plant a oedd yn byw mewn amddifadedd materol ac aelwydydd incwm isel (cyn costau tai), cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2011 i 2014 2012 i 2015 2013 i 2016 2014 i 2017 2015 i 2018 2016 i 2019
  4. 4. Roedd 11 y cant o blant sy'n byw yng Nghymru mewn cartrefi incwm isel a thlodi materol • Roedd 11 y cant o blant sy'n byw yng Nghymru mewn tlodi materol a chartrefi incwm isel rhwng 2016-17 a 2018-19. • Golyga hyn eu bod heb fynediad i nifer penodol o nwyddau a gwasanaethau a bod cyfanswm incwm y cartref yn is na 70 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU – cyn talu costau tai. • Mae hyn i lawr ychydig o’r 12 y cant a adroddwyd y llynedd. • Y gyfradd gyfatebol yw 12 y cant ar gyfer Lloegr, 11 y cant ar gyfer yr Alban a 7 y cant ar gyfer Gogledd Iwerddon. • Yn y cyfnod mwyaf diweddar (2016-17 i 2018-19), roedd holl ranbarthau Lloegr ac eithrio’r Dwyrain, Ddwyrain Canolbarth Lloegr, Allanol Llundain, De-ddwyrain a De- orllewin gyda chanran uwch o blant mewn amddifadedd materol ac aelwydydd incwm isel na Chymru.
  5. 5. Roedd 8 y cant o bensiynwyr sy'n byw yng Nghymru mewn tlodi materol • Mae hyn yn golygu bod 8 y cant o bensiynwyr sy’n byw yng Nghymru mewn aelwyd heb fynediad i nifer penodol o nwyddau a gwasanaethau. Mae hyn i lawr ar y 9 y cant a adroddwyd y llynedd. • Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon mae'r ffigur hwn wedi gostwng o 6 y cant y llynedd i 5 y cant eleni. Yn Lloegr mae'r ffigur hwn yn 7 y cant.

×