Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

LINUS Numerasi

3 099 vues

Publié le

Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

LINUS Numerasi

 1. 1. Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 1Peneraju pendidikan negara
 2. 2. Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 2Peneraju pendidikan negara
 3. 3. National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012. Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan murid sekolah rendah.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 3Peneraju pendidikan negara
 4. 4. Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 4Peneraju pendidikan negara
 5. 5. Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaranyang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baikbelum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telahmelaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya: Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing. Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II. PROTIM selepas UPSR. Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 5Peneraju pendidikan negara
 6. 6. KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS).Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 6Peneraju pendidikan negara
 7. 7. JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil): BPK MODUL GURU DAN MODUL MURID BPG LATIHAN GURU LPM INSTRUMEN SARINGAN BPSH PENYEBARAN MAKLUMAT, KUTIPAN & ANALISIS DATA JNJK PEMANTAUAN & BIMBINGAN BP Khas MURID BERKEPERLUAN KHASUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 7Peneraju pendidikan negara
 8. 8. Literasi? Celik huruf Numerasi? Celik nomborUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 8Peneraju pendidikan negara
 9. 9. Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 9Peneraju pendidikan negara
 10. 10. Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 10Peneraju pendidikan negara
 11. 11. Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan pemeringkatan. Dalam konteks kurikulum negara kita, proses M3 ditakrifkan sebagai: Tambah Tolak Darab Bahagi Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 11Peneraju pendidikan negara
 12. 12. Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR/KSSR. Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 12Peneraju pendidikan negara
 13. 13. Kecekapan M3 ditaksir dalam bentuk ujian.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 13Peneraju pendidikan negara
 14. 14. Tahun 11 Tahun Tidak Saringan 1 Ya Saringan 1 (Mac) (Mac) Tidak PraNumerasi 11 PraNumerasi Tidak Saringan 2 Ya Saringan 2 (Jun) Arus Arus (Jun) Perdana Perdana Tidak PraNumerasi 22 PraNumerasi Tidak Saringan 33 Ya Saringan (Sept) (Sept) Murid Murid Ya Pemeriksaan TidakBerkeperluan Berkeperluan Pemeriksaan Perubatan Khas Khas Perubatan Tahun 22 Tahun Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum 14 Peneraju pendidikan negara
 15. 15. Tahun 22 Tahun Saringan 11 Saringan (Mac) (Mac) PraNumerasi PraNumerasi Saringan 22 Saringan (Jun) (Jun) Arus Arus Perdana Perdana Numerasi Numerasi Saringan 33 Saringan (Sept) (Sept) Tahun 33 TahunUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 15Peneraju pendidikan negara
 16. 16. Tahun 33 Tahun Saringan 11 Saringan (Mac) (Mac) Numerasi Numerasi Saringan 22 Saringan (Jun) (Jun) Arus Arus Perdana Perdana Numerasi Numerasi Saringan 33 Saringan (Sept) (Sept)Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 16Peneraju pendidikan negara
 17. 17. TAHUN PERINGKAT SARINGAN (S) BULAN SASARAN S1 Mac 2010 Semua Murid TAHUN 1 PRA S2 Jun 2010 NUMERASI Murid S3 Sept. 2010 PraNumerasi S1 Mac 2011 TAHUN 2 S2 Jun 2011 *Semua Murid S3 Sept 2011 NUMERASI S1 Mac 2012 Murid TAHUN 3 S2 Jun 2012 Numerasi S3 Sept 2012 Nota: Tahun 2 - *Semua murid akan menduduki SaringanUnit Matematik Rendah 2 kecuali murid yang telah memperolehi A dan B dalamBahagian Pembangunan Kurikulum 17 peperiksaan Semester 1 (akan diperincikan lagi).Peneraju pendidikan negara
 18. 18. Proses Cadangan Penempatan Ke ProgramPendidikan Khas Tahun 11 Tahun Mencapai 2 atau kurang Saringan 1/2/3 Saringan 1/2/3 konstruk Saringan (Mac/Jun/Sept) (Mac/Jun/Sept) Perlu Melalui Proses: Tidak IPP: Instrumen Penentu Penempatan Borang Cadangan Penenpatan Pelajar Berkeperluan Khas. (Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas, PPD) Murid Murid Ya Pemeriksaan Tidak Berkeperluan Berkeperluan Pemeriksaan Perubatan LINUS LINUS Perubatan Khas KhasUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 18Peneraju pendidikan negara
 19. 19. Numerasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3Nombor Bulat Membaca, menulis, Membaca, menulis, membilang Membaca, menulis, membilang dan menyusun dan menyusun nombor hingga membilang dan menyusun nombor hingga 20. 100. nombor hingga 1000.Operasi asas Menyatakan fakta asas Menyatakan fakta asas tambah Menyatakan fakta asas tambah dan tolak. dan tolak, darab dan bahagi tambah dan tolak, darab dan (2, 10, 5 dan 4). bahagi (3, 6, 7, 8 dan 9).Aplikasi Mata wang Malaysia Mata wang Malaysia hingga Mata wang Malaysia hingga hingga RM10 RM50 RM100 Menyatakan bahagian Menyatakan waktu dalam jam. Menyatakan waktu dalam jam dalam sehari. dan minit. Mengenal bentuk Mengelas bentuk 3-dimensi Menamakan bentuk 3-dimensi 3-dimensi dan 2-dimensi. dan 2-dimensi. dan 2-dimensi. Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum 19 Peneraju pendidikan negara
 20. 20. Unit 1 Unit 6 Nombor bulat 0 hingga Tolak dalam lingkungan 10 18 Unit 2 Unit 7 Nombor bulat 11 Wang hingga RM10 hingga 20 Unit 3 Unit 8 Tambah hingga jumlah Pengenalan masa dan 10 waktu Unit 4 Unit 9 Tambah hingga jumlah Bentuk 3-Dimensi 18 Unit 5 Unit 10 Tolak dalam lingkungan Bentuk 2-Dimensi 10Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 20Peneraju pendidikan negara
 21. 21. DefinisiNumerasiKeupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yangmudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kefahaman matematik dalam kehidupanharian mengikut bahasa pengantar di sekolah Konstruk 1 Keupayaan pranombor dan mengenal angka Konstruk 2 Keupayaan membilang Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi Konstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjangUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 21Peneraju pendidikan negara
 22. 22. Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC,SJKT dan SABK.Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun: Saringan 1 (Mac) Saringan 2 (Jun) Saringan 3 (September)Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka padaawal tahun setiap tahun.Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 22Peneraju pendidikan negara
 23. 23. Organisasi Kandungan: Hierarki dari mudah ke lebih kompleks. Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain. Skop dan kedalaman dikurangkan.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 23Peneraju pendidikan negara
 24. 24. Tumpuan: Gaya pembelajaran murid. Menepati skop soalan dan cara penyoalan.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 24Peneraju pendidikan negara
 25. 25. Gaya Pembelajaran: Cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak. Cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 25Peneraju pendidikan negara
 26. 26. Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah. Aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit. Diadakan juga lembaran kerja.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 26Peneraju pendidikan negara
 27. 27. Proses Membuat perkaitan Membuat pena’akulan Komunikasi Menyelesaikan masalah Membuat perwakilan.Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 27Peneraju pendidikan negara
 28. 28. Seronok Bermakna Berguna MencabarUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 28Peneraju pendidikan negara
 29. 29. Berstruktur, hierarki dan linearUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 29Peneraju pendidikan negara
 30. 30. Pembelajaran Bermodul • Rasional/justifikasi modul • Matlamat modul • Objektif pembelajaran modul • Ujian peringkat masuk • Aktiviti Pembelajaran • Penggunaan media sokongan (Pelbagai media) • Ujian kendiri/diagnostik • PascaujianUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 30Peneraju pendidikan negara
 31. 31. SEKIAN TERIMA KASIHUnit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum 31Peneraju pendidikan negara

×