Publicité

Informācija par skolu

25 Oct 2022
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Informācija par skolu

  1. Informācija par skolu
  2. Daugavpils Zinātņu vidusskolas mājaslapa www.dzvsk.lv
  3. Skolas raksturojums Skolas direktors – Vitālijs Azarevičs 156 pedagogi 76 tehniskie darbinieki 4 ēkas 1700 – pirmsskolas audzēkņi un skolēni
  4. Vispārīgā informācija •Ārpusstundu pasākumi; •Interešu izglītība – koris, šahs, robotika, datorika, sports, …. •Projekti «Latvijas skolas soma»; «Sporto visa klase»; “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, konsultācijas; fakultatīvās nodarbības; pagarinātās darba dienas grupa; pedagogu palīgi •Vienota skolas un sporta forma (krekliņi)
  5. Ģimenes Sporta diena
  6. Mācības no 2023./2024.m.g. VIENA VALSTS – VIENA MĀCĪBU VALODA
Publicité