MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ,ARTERIAL DHE KAPILAR.pptx

Zoja Demaj
Zoja DemajNurse à Salus Hospital
MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT
VENOZ,ARTERIAL DHE KAPILAR.
MATJA E GLICEMISE
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ
MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ
KUJDESI INFERMIEROR
 OBJEKTIVI:
 Marrja e nje kampioni kampioni gjaku venoz
 Materialet:
 Llastik e hemostatik
 Tampona pambuku me dizinfektant
 Shiringe ose vakumteiner
 Mbajetese epruvetash
 Doreza
 Garza dhe leukoplast
 Epruvetat e gjakut ne varesi te analizave qe do
merren.
MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ
KUJDESI INFERMIEROR
 Teknika:
 Shohim me kujdes rrjetin venoz dhe vendosim se ku do marrin analizen
e gjakut.
 Nuk duhet marr gjak ne nje vene qe po perdoret per infuzion
intravenoz,qe po perdoret per hemodialize ose ne ate krahe qe eshte
bere mastektomi.
 Zgjedhim vendin ku do shpojme duke e palpuar me kujdes.
 Vendosim poshte krahut te pacientit nje mbulese mbrojtese
 Vendosim dorezat.
 Lidhim lakun hemostatik 8-10 cm mbi vendin ku do marrin analizen.
 Shohim qe vena eshte lehtesisht e palpueshme
 I kerkojme pacientit te mbaje krahun e shtrire dhe te hape e mbylle
grushtin disa here.
 Dezinfektojme zonen e zgjedhur.
MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ
KUJDESI INFERMIEROR
 Vendosim gishtin e dores jo dominuese mbi vene dhe terheqim lekuren
ne drejtim te kundert me ate te futjes se ages.
 Me doren dominante mbaje shiringen me majen e ages nga siper duke
u futur me nje kend 30 grade ne vene.
 Ne momentin qe shikohet ardhja e gjakut terheqim aq sasi gjaku sa
duhet per te mbushur epruvetat.
 Heqim lakun hemostatik.
 Vendosim nje garze mbi vendin ku kemi shpuar mbasi heqim agen.
 Eleminojme agen duke e hedhur ne kontenitorin e gjerave qe presin.
 Tamponojme vendin e shpimit deri ne ndalimin e gjakut duke zvogeluar
propabilitetin e formimit te hematomave.
 Mbrojme vendin e shpimit me nje garze dhe e fiksojme me likoplast.
 Etiketojme epruvetat me emrin e pacientit dhe i dergojme ne laborator.
MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ
KUJDESI INFERMIEROR
 Pas procedures:
• Heqim dorezat dhe lajme duart
• Kontrollojme vendin e shpimit venoz te
pacientit se mos ka rrjedhje gjaku ose mos
eshte bere hematome.
• Dokumentojme ne kartelen infermierore
proceduren.
MATERIALET BAZE
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 1-Hapni me kujdes pjesen gri qe do vendoset
te vakumtaineri
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 2-Hiqni pjesen mbrojtese plastike.Kini kujdes
ndodhet nje age brenda pjeses gri.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 3-Me kujdes vendosni pjesen gri ne
vacumtainer.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 4-Rrotulloni me kujdes dhe sigurohuni qe
jane vendosur mire.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 5- Hiqni pjesen mbrojtese me ngjyre te
gjelber,do shikoni agen qe duhet te jete e
drejtuar me maje siper.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 6-Pasi keni vendosur lakun hemostatik,
percaktuar venen dhe bere
dezinfektimi,futuni ne vene ne kend 30-40
grade me majen e ages siper.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 7-Mbani me kujdes vakumtainerin dhe me
doren tjeter vendosni epruvetat per marrjen e
gjakut.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 8-Shtyje epruveten brenda vacumtainerit me
kujdes.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 9-Pasi eshte vendosur epruveta,direkt vihet
re mbushja e saj me gjak aq sasi sa duhet.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 10-Rrjedhja e gjakut do te nderpritet ne
momentin qe do hiqet epruveta nga
vakumtaineiri.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 11-Vendose epruveten ne nje vend te sigurte.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 12- Perpara se te hiqni agen,lironi lakun
hemostatik.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 13-Duke perdorur nje garze te thate,ushtroni
presion ne vendin ku eshte bere shpimi gjate
kohes se heqjes se ages.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 14-Ushtro presion lehtesisht ne menyre qe te
shmanget formimi i hematomes.Asnjehere
mos i thuaj pacientit te perthej krahun,por te
ushtroj vetem presion.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 15-Hidhni materialet prerese ne kontenitorin
e duhur.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 16-Vendosni nje ngjites siper garzes ku
eshte marr analiza e gjakut.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 17-Lehtesisht rrotulloni epruveten e gjakut qe
te perzihet me perberesit qe ka epruveta dhe
qe gjaku te mos koagulohet.
PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT
 18-Dergojeni epruveten ne laborator duke e
shoqeruar me nje flete me te dhenat e
pacientit ose me etiketat e te dhenave te
pacienti te vendosura ne epruvete.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 1-Vendosni lakun hemostatik 5- 10 cm mbi
vendin ku do vendosni aksesin venoz.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 2-Beni dezinfektimin e zones ku do vendosni
aksesin venoz.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 3-Afro bazen materiale prane krahut.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 4-Shiko madhesine e aksesit venoz dhe
daten e skadences.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 5-Hapni “krahet”e kanjules venoze
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 6-Sigurohuni qe maja e ages se kanjules
eshte larte.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 7-Pozicioni i dores:Gishti i mesem vendoset
mbi krahu e djathte te kanjules,gishti tregues
ne porten hyres siper dhe gishti i madhe ne
fund te kanjules.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 8-Pozicion tjeter i dores:gishti tregues dhe i
mesem te vendosur ne te dyja krahet e
kanjules dhe gishti i madhe te pjesa e fundit
e kanjules.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 9-Vendosni aksesin venoz duke u futur me
30-40 grade ne vene.Futeni me kujdes
kanjulen.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 10-Kthimi i gjakut vihet re ne pjesn bazale te
kanjules.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 11-Mbani agen dhe gradualisht avanconi me
futjen brenda te pjeses plastike te kanjules
venoze.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 12-Avanconi me futjen brenda te kanjules me
pjesen plastike dhe JO me agen sepse mund
te prishet vena.Nese vini re rezistence dhe
kanjula nuk po futet ne vene ,hiqeni.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 13-Avanconi me kanjulen brenda venes deri
sa te arrihet ne pjesen e perparme te saj.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 14-Vendosni nje garze qe mos te behet
lekura me gjak gjate heqjes se ages.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 15-Hiqni lakun hemostatik perpara se te hiqni
agen nga kanjula.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 16- Ushtroni presion te pjesa fundore e
kanjules qe te minimizohet rrjedhja e gjakut
ne momentin e heqjes se ages nga kanjula.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 17-Hidhini materialet prerese ne kontenitorin
perkatese.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 18- Mos harroni te merrni tapen !!!!
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 19-Vendosni tapen ne fundi e kanjules.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 20-Fiksojeni kanjulen venoze me ngjites.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 21-Kanjules i duhet bere nje shperlarje me
sol.fiziologjik0.9% per tu siguruar qe eshte
vendosur ne menyre korrekte,qe kanjula
eshte ne vene.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 22-Beni nje shperlarje me 5 ml sol.fiziologjik
0.9 %.Vezhgoni per ndonje skuqje,edeme
gjate aplikimit,rezistence gjate aplikimit,ose
pacienti referon qe ka dhimbje.Keto jane
indikime qe aksesi venoz nuk eshte ne vene
dhe duhet hequr.
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
KOMPIKACIONET E MUNDSHME PAS
PROCEDURES
 Formimi i hematomes-Sigurohuni qe te
ushtrohet presion pas heqjes se ages 2-3
minuta.
 Ekstravazimi-kanjula futen nen lekure dhe jo
ne vene dhe ne momentin qe fillohet aplikimi
i terapise e/v pacienti referon per
djegie,dhimbje,zona perreth behet
edematoze dhe skuqet.Duhet te hiqet
menjehere aksesi venoz.
KOMPIKACIONET E MUNDSHME PAS
PROCEDURES
ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL
 Eshte analize e gjakut arterial per monitorim
te ph dhe nivelit te gazeve ne gjak.
ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL
 Materialet qe nevojten:
1. Shiringe
2. Doreza
3. Anestetik lokal
4. Garze dhe leukoplast
ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL
 Arteria radiale
 E lehte per tu gjetur
 E lehte per tu marr si
analize.
ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL
 Arteria femorale
 Tek pacient te cilet nuk
arrihet te kapet a.radiale.
ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL
 Kur analiza merret ne a.femorale
Behet pastrimi i zones
Agia vendoset ne
90 grade
me lekuren.
Pas marrjes se analizes,
ushtro presion te pakten 5 min.
ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL
 .
 .
ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL
 .
ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL
 Procedura :
 Palponi me gishtin tregues mbi arterien
radiale.
 Dizinfektoni vendin.
 Pregatisni shiringen.
ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL
 Futuni 45 grade.
 Ne momentin qe gjaku pulson
dhe vjen ne shiring,terhiqni lehtesisht
sa te merrni sasine e duhur max. 3-4 ml
Hiqni agen dhe ushtroni presion
per 5 min.
MARRJA E GJAKUT KAPILAR
 Gjaku kapilar ka perberje te ngjashme me
gjakun arterial.
 Ne krahasim me gjakun venoz ai ka nje
perqindje te larte O₂ dhe me te ulet te CO₂.
MARRJA E GJAKUT KAPILAR
 MATERIALET:
Pipete qelqi per marrjen e gjakut kapilar.
Age e vogel.
Epruvete gjaku.
Doreza
Garze
Solucion dezinfektues.
MARRJA E GJAKUT KAPILAR
 Gjaku kapilar mund te merret ne gisht,lobin e veshit ose ne thembren e
kembes (tek neonatet).
 Identifikojme pacientin dhe i shpjegojme proceduren.
 Zbatojme higjenen e duarve dhe veshim dorezat.
 Ferkojme gishtin ku do marrim gjak qe te shfaqet hypertermia lokale.
 Dezinfektojme gishtin.
 Punktojme me ane te ages.
 E fshijme piken e pare te gjakut me garze.
 Pastaj lejme qe gjaku te rrjedhe dhe mbushim epruvetat me gjak kapilar
dhe i mbyllim ato ne menyre hermetike.
 Vendosim etiketen me emer mbiemer te pacientit.
 Duhet te kemi kujdes se gjate aspirimit te gjakut kapilar nuk duhet te
ushtrojme shume presion mbi gisht sepse kjo shkakton hemolize te tij.
MATJA E GLICEMISE
 Glicemia eshte niveli i sheqerit ne gjak.
 Matet duke perdorur e aparatin qe quhet
glukometer.
MATJA E GLICEMISE
 GLUKOMETER
MATJA E GLICEMISE
 Materialet:
Pambuk ose garze
Age
Glukometer
Strishe e glukometrit.
MATJA E GLICEMISE
 -Lani duart .Para se të shponi majën e gishtit
për të lejuar daljen e gjakut, mos e përdorni
dezinfektuesin sepse gjaku i përzier me
dezinfektuesin mund të japë një vlerë të
pavërtetë të glukozës në gjak, nëse nuk
është e tharë mirë.
MATJA E GLICEMISE
.
MATJA E GLICEMISE
.
MATJA E GLICEMISE
.
1 sur 74

Recommandé

Plaget.pptxPlaget.pptx
Plaget.pptxZoja Demaj
1.9K vues35 diapositives
Intubimi endotrakealIntubimi endotrakeal
Intubimi endotrakealHekuran Haxhiu
7.7K vues15 diapositives
Triazhimi, kodet e triazhitTriazhimi, kodet e triazhit
Triazhimi, kodet e triazhitHysni Dida
3.1K vues21 diapositives
instrumentat kirurgjikal.pptxinstrumentat kirurgjikal.pptx
instrumentat kirurgjikal.pptxZoja Demaj
1.2K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Triazhi pjesa teorikeTriazhi pjesa teorike
Triazhi pjesa teorikeDrmedicine
10.5K vues55 diapositives
OksigjenoterapiaOksigjenoterapia
OksigjenoterapiaHysni Dida
3.2K vues48 diapositives
Biologji - FrymemarrjaBiologji - Frymemarrja
Biologji - FrymemarrjaErdi Dibra
28.2K vues18 diapositives

Tendances(20)

Triazhi pjesa teorikeTriazhi pjesa teorike
Triazhi pjesa teorike
Drmedicine10.5K vues
Barnat kunder dhimbjes (Analgjeziket)Barnat kunder dhimbjes (Analgjeziket)
Barnat kunder dhimbjes (Analgjeziket)
Ardian Z. Kryeziu12.3K vues
OksigjenoterapiaOksigjenoterapia
Oksigjenoterapia
Hysni Dida3.2K vues
Biologji - FrymemarrjaBiologji - Frymemarrja
Biologji - Frymemarrja
Erdi Dibra28.2K vues
Periudha preoperatorePeriudha preoperatore
Periudha preoperatore
Hysni Dida1.5K vues
Farm e pergj okFarm e pergj ok
Farm e pergj ok
MedShqip53.6K vues
sistemi degjestiv sistemi degjestiv
sistemi degjestiv
Adela Sota25.1K vues
Bazat e ElektrokardiografiseBazat e Elektrokardiografise
Bazat e Elektrokardiografise
Kaakaaa10.1K vues
Gjetja e përqindjes në një biznesGjetja e përqindjes në një biznes
Gjetja e përqindjes në një biznes
Mario Peleshka21.6K vues
TRANSPLANTI I ORGANEVE DHE ETIKATRANSPLANTI I ORGANEVE DHE ETIKA
TRANSPLANTI I ORGANEVE DHE ETIKA
Blerta Baroti22.1K vues
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!
#MesueseAurela Elezaj17.7K vues
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
Enea Jahollari45.4K vues

MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ,ARTERIAL DHE KAPILAR.pptx

 • 1. MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ,ARTERIAL DHE KAPILAR. MATJA E GLICEMISE VENDOSJA E AKSESIT VENOZ
 • 2. MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ KUJDESI INFERMIEROR  OBJEKTIVI:  Marrja e nje kampioni kampioni gjaku venoz  Materialet:  Llastik e hemostatik  Tampona pambuku me dizinfektant  Shiringe ose vakumteiner  Mbajetese epruvetash  Doreza  Garza dhe leukoplast  Epruvetat e gjakut ne varesi te analizave qe do merren.
 • 3. MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ KUJDESI INFERMIEROR  Teknika:  Shohim me kujdes rrjetin venoz dhe vendosim se ku do marrin analizen e gjakut.  Nuk duhet marr gjak ne nje vene qe po perdoret per infuzion intravenoz,qe po perdoret per hemodialize ose ne ate krahe qe eshte bere mastektomi.  Zgjedhim vendin ku do shpojme duke e palpuar me kujdes.  Vendosim poshte krahut te pacientit nje mbulese mbrojtese  Vendosim dorezat.  Lidhim lakun hemostatik 8-10 cm mbi vendin ku do marrin analizen.  Shohim qe vena eshte lehtesisht e palpueshme  I kerkojme pacientit te mbaje krahun e shtrire dhe te hape e mbylle grushtin disa here.  Dezinfektojme zonen e zgjedhur.
 • 4. MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ KUJDESI INFERMIEROR  Vendosim gishtin e dores jo dominuese mbi vene dhe terheqim lekuren ne drejtim te kundert me ate te futjes se ages.  Me doren dominante mbaje shiringen me majen e ages nga siper duke u futur me nje kend 30 grade ne vene.  Ne momentin qe shikohet ardhja e gjakut terheqim aq sasi gjaku sa duhet per te mbushur epruvetat.  Heqim lakun hemostatik.  Vendosim nje garze mbi vendin ku kemi shpuar mbasi heqim agen.  Eleminojme agen duke e hedhur ne kontenitorin e gjerave qe presin.  Tamponojme vendin e shpimit deri ne ndalimin e gjakut duke zvogeluar propabilitetin e formimit te hematomave.  Mbrojme vendin e shpimit me nje garze dhe e fiksojme me likoplast.  Etiketojme epruvetat me emrin e pacientit dhe i dergojme ne laborator.
 • 5. MARRJA E ANALIZAVE TE GJAKUT VENOZ KUJDESI INFERMIEROR  Pas procedures: • Heqim dorezat dhe lajme duart • Kontrollojme vendin e shpimit venoz te pacientit se mos ka rrjedhje gjaku ose mos eshte bere hematome. • Dokumentojme ne kartelen infermierore proceduren.
 • 10. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  1-Hapni me kujdes pjesen gri qe do vendoset te vakumtaineri
 • 11. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  2-Hiqni pjesen mbrojtese plastike.Kini kujdes ndodhet nje age brenda pjeses gri.
 • 12. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  3-Me kujdes vendosni pjesen gri ne vacumtainer.
 • 13. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  4-Rrotulloni me kujdes dhe sigurohuni qe jane vendosur mire.
 • 14. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  5- Hiqni pjesen mbrojtese me ngjyre te gjelber,do shikoni agen qe duhet te jete e drejtuar me maje siper.
 • 15. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  6-Pasi keni vendosur lakun hemostatik, percaktuar venen dhe bere dezinfektimi,futuni ne vene ne kend 30-40 grade me majen e ages siper.
 • 16. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  7-Mbani me kujdes vakumtainerin dhe me doren tjeter vendosni epruvetat per marrjen e gjakut.
 • 17. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  8-Shtyje epruveten brenda vacumtainerit me kujdes.
 • 18. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  9-Pasi eshte vendosur epruveta,direkt vihet re mbushja e saj me gjak aq sasi sa duhet.
 • 19. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  10-Rrjedhja e gjakut do te nderpritet ne momentin qe do hiqet epruveta nga vakumtaineiri.
 • 20. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  11-Vendose epruveten ne nje vend te sigurte.
 • 21. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  12- Perpara se te hiqni agen,lironi lakun hemostatik.
 • 22. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  13-Duke perdorur nje garze te thate,ushtroni presion ne vendin ku eshte bere shpimi gjate kohes se heqjes se ages.
 • 23. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  14-Ushtro presion lehtesisht ne menyre qe te shmanget formimi i hematomes.Asnjehere mos i thuaj pacientit te perthej krahun,por te ushtroj vetem presion.
 • 24. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  15-Hidhni materialet prerese ne kontenitorin e duhur.
 • 25. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  16-Vendosni nje ngjites siper garzes ku eshte marr analiza e gjakut.
 • 26. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  17-Lehtesisht rrotulloni epruveten e gjakut qe te perzihet me perberesit qe ka epruveta dhe qe gjaku te mos koagulohet.
 • 27. PROCEDURA E MARRJES SE GJAKUT  18-Dergojeni epruveten ne laborator duke e shoqeruar me nje flete me te dhenat e pacientit ose me etiketat e te dhenave te pacienti te vendosura ne epruvete.
 • 28. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 • 29. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  1-Vendosni lakun hemostatik 5- 10 cm mbi vendin ku do vendosni aksesin venoz.
 • 30. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  2-Beni dezinfektimin e zones ku do vendosni aksesin venoz.
 • 31. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  3-Afro bazen materiale prane krahut.
 • 32. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  4-Shiko madhesine e aksesit venoz dhe daten e skadences.
 • 33. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  5-Hapni “krahet”e kanjules venoze
 • 34. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  6-Sigurohuni qe maja e ages se kanjules eshte larte.
 • 35. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  7-Pozicioni i dores:Gishti i mesem vendoset mbi krahu e djathte te kanjules,gishti tregues ne porten hyres siper dhe gishti i madhe ne fund te kanjules.
 • 36. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  8-Pozicion tjeter i dores:gishti tregues dhe i mesem te vendosur ne te dyja krahet e kanjules dhe gishti i madhe te pjesa e fundit e kanjules.
 • 37. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  9-Vendosni aksesin venoz duke u futur me 30-40 grade ne vene.Futeni me kujdes kanjulen.
 • 38. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  10-Kthimi i gjakut vihet re ne pjesn bazale te kanjules.
 • 39. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  11-Mbani agen dhe gradualisht avanconi me futjen brenda te pjeses plastike te kanjules venoze.
 • 40. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  12-Avanconi me futjen brenda te kanjules me pjesen plastike dhe JO me agen sepse mund te prishet vena.Nese vini re rezistence dhe kanjula nuk po futet ne vene ,hiqeni.
 • 41. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  13-Avanconi me kanjulen brenda venes deri sa te arrihet ne pjesen e perparme te saj.
 • 42. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  14-Vendosni nje garze qe mos te behet lekura me gjak gjate heqjes se ages.
 • 43. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  15-Hiqni lakun hemostatik perpara se te hiqni agen nga kanjula.
 • 44. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  16- Ushtroni presion te pjesa fundore e kanjules qe te minimizohet rrjedhja e gjakut ne momentin e heqjes se ages nga kanjula.
 • 45. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  17-Hidhini materialet prerese ne kontenitorin perkatese.
 • 46. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  18- Mos harroni te merrni tapen !!!!
 • 47. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  19-Vendosni tapen ne fundi e kanjules.
 • 48. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  20-Fiksojeni kanjulen venoze me ngjites.
 • 49. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  21-Kanjules i duhet bere nje shperlarje me sol.fiziologjik0.9% per tu siguruar qe eshte vendosur ne menyre korrekte,qe kanjula eshte ne vene.
 • 50. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE  22-Beni nje shperlarje me 5 ml sol.fiziologjik 0.9 %.Vezhgoni per ndonje skuqje,edeme gjate aplikimit,rezistence gjate aplikimit,ose pacienti referon qe ka dhimbje.Keto jane indikime qe aksesi venoz nuk eshte ne vene dhe duhet hequr.
 • 51. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 • 52. VENDOSJA E AKSESIT VENOZ;KANJULA VENOZE
 • 53. KOMPIKACIONET E MUNDSHME PAS PROCEDURES  Formimi i hematomes-Sigurohuni qe te ushtrohet presion pas heqjes se ages 2-3 minuta.  Ekstravazimi-kanjula futen nen lekure dhe jo ne vene dhe ne momentin qe fillohet aplikimi i terapise e/v pacienti referon per djegie,dhimbje,zona perreth behet edematoze dhe skuqet.Duhet te hiqet menjehere aksesi venoz.
 • 54. KOMPIKACIONET E MUNDSHME PAS PROCEDURES
 • 55. ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL  Eshte analize e gjakut arterial per monitorim te ph dhe nivelit te gazeve ne gjak.
 • 56. ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL  Materialet qe nevojten: 1. Shiringe 2. Doreza 3. Anestetik lokal 4. Garze dhe leukoplast
 • 57. ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL  Arteria radiale  E lehte per tu gjetur  E lehte per tu marr si analize.
 • 58. ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL  Arteria femorale  Tek pacient te cilet nuk arrihet te kapet a.radiale.
 • 59. ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL  Kur analiza merret ne a.femorale Behet pastrimi i zones Agia vendoset ne 90 grade me lekuren. Pas marrjes se analizes, ushtro presion te pakten 5 min.
 • 61.  .
 • 63. ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL  Procedura :  Palponi me gishtin tregues mbi arterien radiale.  Dizinfektoni vendin.  Pregatisni shiringen.
 • 64. ASTRUPOGRAMA-ANALIZA E GJAKUT ARTERIAL  Futuni 45 grade.  Ne momentin qe gjaku pulson dhe vjen ne shiring,terhiqni lehtesisht sa te merrni sasine e duhur max. 3-4 ml Hiqni agen dhe ushtroni presion per 5 min.
 • 65. MARRJA E GJAKUT KAPILAR  Gjaku kapilar ka perberje te ngjashme me gjakun arterial.  Ne krahasim me gjakun venoz ai ka nje perqindje te larte O₂ dhe me te ulet te CO₂.
 • 66. MARRJA E GJAKUT KAPILAR  MATERIALET: Pipete qelqi per marrjen e gjakut kapilar. Age e vogel. Epruvete gjaku. Doreza Garze Solucion dezinfektues.
 • 67. MARRJA E GJAKUT KAPILAR  Gjaku kapilar mund te merret ne gisht,lobin e veshit ose ne thembren e kembes (tek neonatet).  Identifikojme pacientin dhe i shpjegojme proceduren.  Zbatojme higjenen e duarve dhe veshim dorezat.  Ferkojme gishtin ku do marrim gjak qe te shfaqet hypertermia lokale.  Dezinfektojme gishtin.  Punktojme me ane te ages.  E fshijme piken e pare te gjakut me garze.  Pastaj lejme qe gjaku te rrjedhe dhe mbushim epruvetat me gjak kapilar dhe i mbyllim ato ne menyre hermetike.  Vendosim etiketen me emer mbiemer te pacientit.  Duhet te kemi kujdes se gjate aspirimit te gjakut kapilar nuk duhet te ushtrojme shume presion mbi gisht sepse kjo shkakton hemolize te tij.
 • 68. MATJA E GLICEMISE  Glicemia eshte niveli i sheqerit ne gjak.  Matet duke perdorur e aparatin qe quhet glukometer.
 • 69. MATJA E GLICEMISE  GLUKOMETER
 • 70. MATJA E GLICEMISE  Materialet: Pambuk ose garze Age Glukometer Strishe e glukometrit.
 • 71. MATJA E GLICEMISE  -Lani duart .Para se të shponi majën e gishtit për të lejuar daljen e gjakut, mos e përdorni dezinfektuesin sepse gjaku i përzier me dezinfektuesin mund të japë një vlerë të pavërtetë të glukozës në gjak, nëse nuk është e tharë mirë.