Publicité
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИК2.docx
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИК2.docx
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИК2.docx
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИК2.docx
Publicité
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИК2.docx
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИК2.docx
УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИК2.docx
Prochain SlideShare
Bezbednost_04_Tema_Put kao faktor bezbednosti 2018 (1).pdfBezbednost_04_Tema_Put kao faktor bezbednosti 2018 (1).pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 7
Publicité

Contenu connexe

Publicité

УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИК2.docx

  1. УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИКА (снега, снежне вејевице, кише, магле, поледице, града, температуре, ваздушног притиска, влжности ваздуха и др.) НА СТАЊЕ ПУТА И БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ САОБРАЋАЈА (видљивост, дужина зауставног пута, режим вожње и др.) Приручник за семинар
  2. Агенција за безбедност саобраћаја Утицај временских прилика на стање пута и безбедно одвијање саобраћаја _________________________________________________________________________________________________________ ЦИЉ ЦИЉ овог часа је да проширите и унапредите своје знање о утицају временских прилика на стање пута и безбено одвијање саобраћаја. ЗАДАЦИ: На крају овог часа моћи ће те да: 1. Објасните утицај снега, снежне вејавице и поледице на безбедно одвијање саобраћаја, 2. Објасните утицај прве кише и кише на стање пута и појаву воденог клина или скијање возила, 3. Објасните утицај магле, сунца, температуре и атмосверског притиска на обезбедно одвијање саобраћаја, 4. Наведете мере за смањење неповољног утицаја временских прилика на безбедно одвијање саобраћаја.
  3. Агенција за безбедност саобраћаја Утицај временских прилика на стање пута и безбедно одвијање саобраћаја _________________________________________________________________________________________________________ Увод Снег, снежна вејавица, киша, магла, поледица, град и др. Стварају сталну опасност, односно мењају услове одвијања саобраћаја, некада толико да доводе у питање и само одвијање саобраћаја.Цео труп пута и путни појас су под сталним утицајем променљивих временских прилика које могу да изазову тренутне или трајне промене његових особина. Зато је утицај временских прилика на коловозни застор или хабајући слој од посебног значаја за безбедно одвијање саобраћаја.Све врсте падавина, повећана температура, влажност, па и промена ваздушног притиска, утичу на промену величине пријањања између коловозног застора и точкова возила. Под дејством падавина нарушава се возачево опажање услова саобраћаја и мења се стање пута и возила, што знатно угрожава безбедно кретање. 1. Снег, снежне падавине и поледица 1.1.Снег и снежне падавине За саобраћај у зимским условима од посебног значаја су неповољни временски услови за вожњу, што доводи до смањења пропусне моћи пута и до саобраћајних незгода у којима настају материјалне штете или страдања учесника у саобраћају. Иако је за зимске услове на путевима синоним снег или поледица, не треба занемарити ни друге временске услове.Није исто возити по сувом и влажном или снегом покривеном путу. Истраживања вршена у Русији су показала да је вероватноћа да ће настати саобраћајна незгода: - 3,8 пута већа при снегом покривеном коловозу - 10 пута већа на путу са поледицом Слика 1. Вожња по снегу Више незгода се догађа на почетку зиме због тога што возачи нису још довољно навикнути на зимске услове вожње. При кретању точкови возила сабијају снег, па он није равномерно распоређен, а свако нагло кочење и окретање управљача или убрзавање возила ствара валовит слој снега на коловозу, који уз смањено трење неповољно утиче на управљивост возила и на зауставни пут. Управљање возилом је отежано, а зауставни пут се повећава па се возачима препоручује да држе веће одстојање. Поред тога знатно је смањена видљивост за време падања снега, због чега долази до бржег умарања возача. Додатне потешкоће настају у отежаном раду брисача ветробрана и у нагомилавању и замрзавању снега на блатобранима возила, што може изазвати блокирање предњих точкова и немогућност управљања возилом. Возачи при вожњи по снегу често смањују притисак у гумама сматрајући да ће тако због распоређивања масе возила на већу
  4. Агенција за безбедност саобраћаја Утицај временских прилика на стање пута и безбедно одвијање саобраћаја _________________________________________________________________________________________________________ површину постићи бољи учинак кочења и боље управљање возилом. У том у пракси и успевају, али не само због веће површине на коју се распоређује маса возила, већ и због бољег прилагођавања пнеуматика неравнинама на коловозу које су настале због снега. ПРЕПОРУКА ЗА ВОЖЊУ ПО СНЕГУ - 1. Припремите своје возило за вожњу и то тако што ће те уклонити сав снег са свог возила и са крова и са хаубе и са бочних стакала и са регистарских таблица. Зато је препорука да у свом пртљажнику имате метлицу и лопатицу да исти можете уколнитиса возила. - 2. Водите рачуна да брисачи нису залепљени за ветробранско стакло због леда који се створио између две вожње,такође немојте их користити док на ветробрану има леда.То је погубно за брисаче.Купите и оставите резервни пар брисача у пртљажнику . - 3. Зимски пнеуматици.Ако немате зимске пнеуматике заборавите на вожњу.Исто тако у пртљажнику морате имати и ланце за снег а било би добро да имате и лопату јер вам може затребати . - 4. Водите рачуна о пешацима.Како многи тротоари нису очишћени, а блокирани су паркираним аутомобилима,пешаци немају избора него да се крећу по коловозу. – 5. Држите веће одстојање.Зауставни пут се на коловозу прекривеним снегом повећава и до три пута. - 6. Све радње возилом обављајте нежно и успорено,без паничног притискања кочнице. - 7. Ако је напуту траг од других возила важно је возити по њему и повећати опрез при мењању смера вожње, јер нагло мењање смера доводи до заношење возила. 1.2.Поледица Поледица настаје накупљањем прохладне кише или росуље , суснежице, снега и осталих снежних или ледених падавина, затим стварањем мраза, иња, таложењем магле и других падавина. Најјача поледица је између -2 и -10. Посебно је опасан први контак с поледицом, а могућа је местимична поледица по дужини и ширини коловоза (деоница коловоза у хладу или на сунцу). Kод изненадног наиласку на поледицу опасност се крије у фактору изненађења.Тренутак када возач осети да му возило долази у додир са поледицом и да нема оптимално пријањање је стресан, јер захтева доношење одлуке која може имати далекосежне последице. Нагло кочење повећава клизање и може довести до саобраћајне незгоде. Коефицијент пријањања се смањује, услед чега је теже, а некада и немогуће реализовати већу вучну или кочиону силу. За заустављање возила потребан је дужи зауставни пут и уопште отежано је безбедно одвијање саобраћаја. Долази до заношења, превртања или других последица разних маневара на таквом коловозу. Дужина зауставног пута путничког возила у зависности од стања површине коловоза се мења и зауставни пут може бити дужи и до девет пута због ових временских услова. Табела 1. Зависност дужине зауставног пута од стања површине коловоза стање површине коловоза sz (m) Vo-50km/h Vo-100 km/h Сув 32,74 89,97 Мокар 33,55 93,23 Снег 85,90 302,62 поледица 216,72 825,90
  5. Агенција за безбедност саобраћаја Утицај временских прилика на стање пута и безбедно одвијање саобраћаја _________________________________________________________________________________________________________ У оваквим условима потребно је мењати режим вожње. Опасности настале падањем снега, снежних вејавица или поледице могу делимично отклонити и предузећа која одржавају путеве, благовременим чишћењем и посипањем путева средствим против поледице и снега. 2.Киша Прва киша утиче неповољно на безбедност саобраћаја јер у кратком времену и на кратком делу пута заједно са прашином, блатом и уљем ствара танки клизави слој између точкова возила и коловоза са врло ниским коефицијентом трења који у одређеним условима може бити једнак коефицијенту трења на поледици. Услед тога долази до проклизавања и заношења возила, као и повећања зауставног пута. Киша доноси читав низ опасности у саобраћају смањење коефицијента трења, клизавост, смањена видљивост, могућност тренутног отказивања кочница, и скијања возила на воденом клину. Смањено трење између точка и коловоза је посебно изражено код пута кочења, који постаје дужи јер је коефицијент трења код влажог коловоза, у односу на суви, за 25% мањи. Проблем смањене видљивости настаје због густине кише, замагљивања стакала, мимоилажења возила, прскања воде по ветробранском стаклу при наиласку на локве воде и приликом мимоилажења возила те вожње иза другог возила. Веће кише на коловнознм застору стварају дебљи слој воде, због чега долази до тзв. воденог клина, односно скијања возила на воденом слоју. Aquaplaning – скијање на води је појава када возило својом тежином не може да истисне воду на путу испод гуме. Танак слој воде који остаје између гуме и подлоге узрокује клизање возила. При критичној брзини, обично између 55-90 km/h, возило губи контакт с подлогом и долази у опасност да излети са пута. Водени филм између диск плочица и самог диска може узроковати смањење трења што за последицу може имати тренутно отказивање кочница. Према истраживањима у Русији 1,6 пута већа је вероватноћа настанка саобраћајне незгоде него на сувом коловозу, исто тако је утврђено да је 2,4 пута више судара и 3,58 пута превртања на киши него у нормалним временским условима. 3. Магла, сунце, температура и атмосферски притисак Слика 2. Вожња по магли Магла је најгора ноћна мора свих возача. Појава која нас дословно ослепи и колико год били искусни за управљачем, једноставно, када се спусти на пут са њом је најтежа борба. Магла најчешће узрокује саобраћајне незгоде због смањене видљивости. Видљивост зависи од густоће магле, замагљивања и орошавања ветробранског стакла и рефлексије светлосних зрака сопственог возила и возила које долази у сусрет. Магла елиминише или погоршава видивост као основни услов за безбедно одвијање саобраћаја. Метеоролошка служба дефинише маглу као видљивост која варира између 50-200 m, а „густа магла“ мање од 50 m . Магла се често појављује на путевима изграђеним поред
  6. Агенција за безбедност саобраћаја Утицај временских прилика на стање пута и безбедно одвијање саобраћаја _________________________________________________________________________________________________________ речних корита. Најчешће се јавља у периодима дана када је иначе видљивост смањена (предвече, рано јутро). Свим возачима је вожња по густој магли изузетно непријатна, а посебно онима који немају искуство и до сада никада нису возили у овако отежаним условима. Препорука за вожњу по магли: - 1. БЕЗ ЖУРБЕ - Највећа грешка возача јесте да након што наиђу на маглу, пожеле да из ње што пре изађу. Никада не журите да бисте што пре изашли из магле јер се тада дешавају незгоде. Вожња по магли мора бити спора, а ви стрпљиви, јер што брже возите, мање су шансе да ће те избећи незгоду. Смањите брзину до границе која омогућава заустављање возила у оквиру видног поља, чешће проверавајте брзиномер, јер можда се крећете брже него што би требало. - 2. ОДСТОЈАЊЕ - Једна од основних ствари током вожње по магли јесте држање већег одстојања од возила испред. Већина возача се такорећи „залепи” аутомобилу који иде испред да би ишта видели, ово може бити врло ризично, јер ни возач који је испред не види. Ово су ситуације које доводе до ланчаних судара. - 3. ДРЖИТЕ СЕ ДЕСНО - Многи возачи по магли прате средишну линију на коловозу што је и како опасно, посебно ако је пут двосмеран. По магли и уколико је десна страна обележена ивичном линијом, најбоље је да се држите те линије, односно да вам она буде водиља како бисте избегли возила из супротног правца, али и светла која могу да вас заслепе. - 4. ПАЗИТЕ НА ЛЕД - Када је врло хладно и наступи магла, рачунајте на то да она лако, и што је још опасније може врло брзо да заледи коловоз, па он може постати врло клизав. Зато без наглих и исхитрених реакција - 5. ЧЕТРИ МИГАВЦА И ЗАУСТАВЉАЊЕ - Уколико се деси да је магла толико густа, или једноставно ви заиста не видите да се крећете, најпаметније је да паркирате возило са стране на путу и наравно укључите сва четри показивача правца како би вас други учесници у саобраћају уочили. Такође, многи возачи по густој магли користе сва четири показивача правца да би били уочљивији. - 6. СВЕТЛА ЗА МАГЛУ - Уколико их имате на свом возилу, користите их, јер она су постављена ниско и усмерена на доле и широко што је по магли једино решење за осветљење пута и спречавање заслепљивање других возача. - 7. УКЉУЧИТЕ ГРЕЈАЧЕ СТАКЛА - Како магла може да створи влагу, слободно укључите грејаче стакла и користите брисаче како бисте омогућили што бољу видљивост. Сунце је неоспорно веома значајан чинилац временских прилика на земљи. Деловање сунца продужава уочавање и препознавање препрека на путу, због тога се повећава умор возача те се већ продужено време реаговања возача додатно породужава. Високе температуре, нарочито ако прелазе 30*C, код возача изазивају: повећано знојење, осећај нелагодности, тромост, сањивост, опадање радне способности, слабљење концентрације, појаву умора, успоравање рефлекса, ремећење аутоматизованих покрета, па до појаве топлотног удара који се јавља, црвенилом лица, вртоглавицом, повишеном телесном температуром, а некада и губитком свести. Ниске температуре доводе до укочености мишића, те покрети постају троми и несигурни. Хладноћа утиче на спретност руку, посебно прстију. Осетљивост на додир опада код температуре испод 10 *C. Пад температуре често прате и метеоролошке појаве (магла, киша, снег, поледица и др.). чиме се негативан утицај повећава. Атмосферски притисак умањује способност адаптације људског организма за наглим и јаким променама времена, што се негативно одражава на умне и телесне реакције човека. Последице тога су
  7. Агенција за безбедност саобраћаја Утицај временских прилика на стање пута и безбедно одвијање саобраћаја _________________________________________________________________________________________________________ саобраћајне незгоде, што потврђују научна истраживања која потврђују постојање корелације између атмосферског притиска и саобраћајних незгода. 4. Мере за смањење неповољног утицаја сложених временских услова Неповољан утицај сложених временских услова на безбедно одвијање саобраћаја може се елиминисати или ублажити разним мерама, од којих је неке неопходно а неке пожељно предузимати ради смањења ризика који прати одвијање саобраћаја у овим условима: 1. Још код пројектовања пута, између остало, потребно је водити рачуна и о могућем утицају временских услова и обезбедити што виши технички ниво пута. У фази пројектовања пута избегавати трасе кроз магловите пределе. Ако се пут мора трасирати и кроз ове пределе онда избегавати или свести на минимум кривине, укрштања, прикључке и друге елементе који се могу неповољно одразити на безбедност саобраћаја у оваквим временским условима. 2. Развити систем прогнозе информисања, односно откривања и давања упозорења у случају рискантних промена видљивости на путу, брзине ветра или клизавости које проузрокују временске прилике. 3. Побољшање система комуникација (саобраћајни знакови и информатика) је значајна мера за побољшање услова за безбедно одвијање саобраћаа у овим условима. Потребно је обезбедити правовремено информисанје и стварање услова за потпунију оријентацију возача. То се може постићи постављањем променљивих саобраћајних знакова, обележавањем пута - рефлектујућа маркирација, обележавањем ивица коловоза, обележавањем опасних места, означавањем бочних сметњи, евентуалном уградњом аутоматских уређаја који упозоравају на постојање магле (активира се аутоматски чим се видљивост смањи испод дозвољене) итд. 4. Техничке мере могу донекле ублажити неповољно дејство сложених временских услова, ту пре свега мислимо на: избор врсте и боје коловоза (изгадња храпавих и светлијих коловозних застора) осветљавање опаснијих деоница пута (осим ако на томе делу нису сувише густе магле), мере против заслепљивања , мере за побољшање коефицијента пријањања пнеуматика и коловоза, квалитетно дренирање (одвод воде са пута) итд. 5. Квалитетно одржавање путева у зимском периоду је од посебног значаја као и добра организација одвијања саобраћаја (техничко регуисање). Неповољно дејство временских услова донекле се може ублажити и кроз квалитетнију обуку возача. 6. Заштита од ветра може се обезбедити изградњом, односно подизањем разних ветрозаштитних ограда и смањењем брзине кретања возила. Ветрозаштитне ограде од разних материјала (зидови, мреже, вегетација) и солидног естетског изгледа. Ове ограде не смеју смањивати видљивост нити дозвољавати да се због њих образују снежни наноси на путу. Оне треба да истичу правац трасе пута и да имају еластична својства како би случају налетања возила последице биле блаже. 5. ЛИТЕРАТУРА [1] Приручник за лиценцирање кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче, Република Србија, Агенција за безбедност саобраћаја, Београд 2012. [2] https://www.scribd.com/document/239719949/Uticai-klimatskih-uslova, 25.10.2016. [3] http://www.zubs.rs/Simpozijumi/Prezentacije autora/Ružica Popovic_Sigurnost saobracaja na putevima...pdf, 25.10.2016. [4] http://www.amkmagnet.rs/files/priručnik.pdf, 25.10.2016.
Publicité