Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Määramatuse arvutamine Aivar Orav 2012
Sissejuhatus <ul><li>Sellest õppevahendist saab üliõpilane teada: </li></ul><ul><li>Mis on mõõtemääramatus? </li></ul><ul>...
Mõõtemääramatuse definitsioon <ul><li>Mõõtemääramatus (u) on kvantitatiivsele mõõtetulemusele (y) omistatav hajuvust isel...
Standardmääramatus <ul><li>Tavaliselt kasutatakse standardmääramatust, mis tähendab, et määramatus allub matemaatiliselt n...
Laiendmääramatus <ul><li>Analüütilises keemias peetakse piisavaks mõõtetulemuse hajuvusele tõenäosushinnangut 95% (s.o 2SD...
Laiendmääramatus <ul><li>Laiendmääramatuse väljendamine: </li></ul><ul><li>S,P glükoos 7,2 ± 0,4 mmol/L (k=2; norm) </li><...
A-tüüpi ja B-tüüpi hinnang <ul><li>Mõõtemääramatust võib arvutada teadaolevate andmete põhjal (B-tüüpi hinnang) ja eksperi...
Mõõtemääramatuse arvutamine <ul><li>Mõõtemääramatust arvutatakse kõigi teadaolevate määramatuste põhjal järgmiselt: </li><...
Mõõtemääramatuse arvutamine <ul><li>Mõõtemääramatuse standardmeetodiks peetakse ISO GUM meetodit, kuid viimane on: </li></...
Nordtesti meetod <ul><li>Nordtesti meetodi puhul arvutatakse määramatuse hulka ainult süstemaatiline komponent ja juhuslik...
Nordtesti määramatuse arvutamise meetod <ul><li>Sisaldab kahte mõõtmistulemuse määramatuse allikat (valem 1): </li></ul>Ko...
Näide mõõtemääramatuse arvutamisest glükoosi määramise näitel <ul><li>Arvutati mõõtemäärmatus seerumi/plasma glükoosi meet...
Süstemaatilise komponendi arvutamine <ul><li>2. Süstemaatilise komponendi arvutamine: </li></ul><ul><li>Süstemaatilise kom...
Süstemaatilise ja juhusliku komponendi arvutamine MS Excelis Absoluutne SD Suhteline SD
Süstemaatilise ja juhusliku komponendi arvutamine MS Excelis (arvutusvalemid nähtavad)
<ul><li>Nüüd oleme süstemaatilise ja juhusliku komponendi leidnud, edasi arvutame mõõtemääramatuse. </li></ul>
Laiendmääramatuse arvutamine Glükoosi mõõtemääramatus saadi 12,4%, mis tähendab, et kui labor väljastab glükoosi mõõtetule...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Maeaeramatus loeng 2

Mõõtemääramatus

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Maeaeramatus loeng 2

 1. 1. Määramatuse arvutamine Aivar Orav 2012
 2. 2. Sissejuhatus <ul><li>Sellest õppevahendist saab üliõpilane teada: </li></ul><ul><li>Mis on mõõtemääramatus? </li></ul><ul><li>Kuidas mõõtemääramatust arvutada? </li></ul>Sellel pildil on 2L mustikaid, kuid kui täpsem olla ja mõõtemääramatust teades, siis koos mõõtemääramatusega väljendades 2L ±0,05 L ehk selles mannergus on mutikaid 1,95…2,05 L.
 3. 3. Mõõtemääramatuse definitsioon <ul><li>Mõõtemääramatus (u) on kvantitatiivsele mõõtetulemusele (y) omistatav hajuvust iseloomustav tõenäosushinnang ehk piirkond mõõtetulemuse ümber, kuhu mõõtetulemus teatud tõenäosusega peaks sattuma. </li></ul><ul><li>y ± u </li></ul><ul><li>S,P - glükoos 7,2 (±0,2) mmol/L </li></ul><ul><li>Tegelikkuses ei eksisteeri kunagi mõõtetulemust, millele saaks omistada mingit kindlat väärtust, vaid alati esineb mõõtetulemuse piirkond, kuhu viimane peaks sattuma. Õigem olekski väljendada mõõtetulemusi vahemikuna kui mingi kindla väärtusena. </li></ul><ul><li>Meie näite puhul glükoos seerumist-plasmast S,P-glükoos 7,0…7,4 mmol/L oleks õige väljendusviis. Siiski igapäevases laboripraktikas seda ei tehta, vaid antakse täpne määramistulemus ning vajadusel lisatakse määramatus. </li></ul>
 4. 4. Standardmääramatus <ul><li>Tavaliselt kasutatakse standardmääramatust, mis tähendab, et määramatus allub matemaatiliselt normaaljaotusele. Arvutades mingite mõõtmiste standardhälbe, saame me alati tulemuse, mis iseloomustab 68% tõenäosusega piirkonda (tõenäosushinnang 68%). </li></ul>
 5. 5. Laiendmääramatus <ul><li>Analüütilises keemias peetakse piisavaks mõõtetulemuse hajuvusele tõenäosushinnangut 95% (s.o 2SD piirkond), mis saadakse 1SD määramatuse korrutamisel kahega: </li></ul><ul><li>u x 2 = U k=2;norm </li></ul>Laiendmääramatus Kattetegur Normjaotuslik määramatus Laiendmääramatust tähistatakse U. Standardmääramatusele märgitakse alati ka juurde “norm”, et oleks ausaadav, millise määramatusega tegemist on.
 6. 6. Laiendmääramatus <ul><li>Laiendmääramatuse väljendamine: </li></ul><ul><li>S,P glükoos 7,2 ± 0,4 mmol/L (k=2; norm) </li></ul>
 7. 7. A-tüüpi ja B-tüüpi hinnang <ul><li>Mõõtemääramatust võib arvutada teadaolevate andmete põhjal (B-tüüpi hinnang) ja eksperimentaalsete andmete põhjal (A-tüüpi hinnang). </li></ul><ul><li>Kliinilise keemia laborid kasutavad suurel määral A-tüüpi hinnangul põhinevat määramatust. </li></ul>
 8. 8. Mõõtemääramatuse arvutamine <ul><li>Mõõtemääramatust arvutatakse kõigi teadaolevate määramatuste põhjal järgmiselt: </li></ul>Näiteks: Nitraatide määramisel joogiveest on teada, et spektrofotomeeter annab määramatuse 5%; kalibraatori määramatus on 3% ning volumeetrilisest tehnikast tulenev määramatus on 5%, siis määramatuseks u saadakse 9,6%.
 9. 9. Mõõtemääramatuse arvutamine <ul><li>Mõõtemääramatuse standardmeetodiks peetakse ISO GUM meetodit, kuid viimane on: </li></ul><ul><ul><li>töömahukas </li></ul></ul><ul><ul><li>määramatuse hulka arvestatakse kõik analüütilise meetodi määramatuse komponendid (neid on väga palju) </li></ul></ul><ul><ul><li>mõned määramatuse komponendid võib lihtsalt “ära unustada” </li></ul></ul><ul><li>Lihtsam meetod on Nordtesti meetod </li></ul>
 10. 10. Nordtesti meetod <ul><li>Nordtesti meetodi puhul arvutatakse määramatuse hulka ainult süstemaatiline komponent ja juhuslik komponent (vt ka teema “täpsus ja täpsuse tagamine”). </li></ul><ul><li>Juhuslik komponent on kordusmõõtmistulemuste standardhälve ja süstemaatiline komponent erinevus etalonväärtusest. </li></ul>
 11. 11. Nordtesti määramatuse arvutamise meetod <ul><li>Sisaldab kahte mõõtmistulemuse määramatuse allikat (valem 1): </li></ul>Kordus-mõõt mised CV Nihe etaloni suhtes
 12. 12. Näide mõõtemääramatuse arvutamisest glükoosi määramise näitel <ul><li>Arvutati mõõtemäärmatus seerumi/plasma glükoosi meetodile. </li></ul><ul><li>1. juhusliku komponendi arvutamine </li></ul><ul><li>Selleks viidi läbi kaheksa glükoosi kordusmääramist patsiendi seerumist ning arvutati: </li></ul><ul><li>Absoluutne standardhälve: MS Excel keskkonnas kaheksa kordusmõõtmise standardhälve (=STDEV). </li></ul><ul><li>Suhteline standardhälve (CV%): </li></ul>
 13. 13. Süstemaatilise komponendi arvutamine <ul><li>2. Süstemaatilise komponendi arvutamine: </li></ul><ul><li>Süstemaatilise komponendi määramiseks vajatakse etalonainet (etalonlahust) või tehakse võrdluskatsed teiste laboritega. Meie näite puhul kasutati etalonaineid. Kasutati nelja erinevat etalonlahust. Juhuslik komponent arvutati järgmiselt: </li></ul>
 14. 14. Süstemaatilise ja juhusliku komponendi arvutamine MS Excelis Absoluutne SD Suhteline SD
 15. 15. Süstemaatilise ja juhusliku komponendi arvutamine MS Excelis (arvutusvalemid nähtavad)
 16. 16. <ul><li>Nüüd oleme süstemaatilise ja juhusliku komponendi leidnud, edasi arvutame mõõtemääramatuse. </li></ul>
 17. 17. Laiendmääramatuse arvutamine Glükoosi mõõtemääramatus saadi 12,4%, mis tähendab, et kui labor väljastab glükoosi mõõtetulemuse, siis selle väärtuse määramatus on 12% ehk näiteks väärtusel 7,8 mmol/L on määramatuseks 7,8x0,12=0,92 mmol/L ehk 7,8±0,92mmol/L

×