Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

İK'cının Dijital Alet Çantası

1 447 vues

Publié le

Akampüs Kurucu Ortağı İbrahim Üğdül'ün 23. Peryön İnsan Kaynakları Kongresi'ndeki sunumu.
İnsan Kaynakları yöneticisinin hayatını kolaylaştıracak teknolojik ipuçları üzerine bir sohbet...
Hangi open source ve bulut platformlar, hangi mobil uygulamalar işinize katkıda bulunur? Kontrol listesi yöneten uygulamalardan, kitle kaynaklı sourcing platformlarına, iş yerini oyunlaştırma kurgularından vardiya düzenleyenlere… Verimliliğinizi artıracak önerilerle, büyük yatırımlar gerektirmeyecek programlarla ilgili bir sunum.

Publié dans : Recrutement & RH
 • Sunum notları için : https://www.slideshare.net/secret/qJ5hnMyGW9Djra
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

İK'cının Dijital Alet Çantası

 1. 1. İ K ’ C I N I N D İ J İ TA L A L E T ÇA N TA S I @ibrahimugdul
 2. 2. kitaplar girişimler satın almalar genZ
 3. 3. İ K T E K N O L O J İ L E R İ
 4. 4. B Ü Y Ü K L E R
 5. 5. S TA R T U P S
 6. 6. STARTUPS
 7. 7. B E N ? 3 9
 8. 8. A KA M P Ü S
 9. 9. A KA M P Ü S S T R AT E J İ D İ J İ TA L E T K İ N L İ K G E R İ L L A PA Z A R L A M A İ Ş V E R E N M A R K A S I S - C R M M E D I A akampus.com / SenceBence.com
 10. 10. G E N E R AT I O N Y & Z
 11. 11. GİRİŞKEN ‘MOBİL YAKALILAR’ Hayalini veya hobisini yarı/tam zamanlı iş olarak devam ettirmek istiyor %42 Kişiliğini ortaya koyabileceği yepyeni bir iş %31 Kendi işi %37 Hobileri = İşi
 12. 12. G E N E R AT I O N Y & Z P E K İ N A S I L … … K E N D İ M İ Z E Ç E K E C E Ğ İ Z ? • İletişime erken başla • Esnek ol • Doğrudan katılım ve mentörlük • Girişimcilik yönünü hareket geçir, fırsat sun • Sosyal sorumlu ol • Teknolojiyi hep takip et ve mobil düşün! …YA K I N L A Ş A CA Ğ I Z ? … E L İ M İ Z D E T U TA CA Ğ I Z ?
 13. 13. Y E N İ İ Ş L E R Haftada 4 İŞ GÜNÜ
 14. 14. M O B İ L YA KA L I L A R %32 Birden Fazla Mobil Cihaza İhtiyaç Duyuyor %70 22-34 Yaş Çalışanlarda Mobil Kullanım
 15. 15. M O B İ L YA KA L I L A R ‘Verimli olmak için ofiste çalışmaya gerek yok’%60 ‘Yatağımda çalışırım’%34 ‘Tatildeyken çalışırım’%50
 16. 16. ‘ B E N İ M H AYAT I M ! ’ 500 milyon insan mobil sağlık uygulaması kullanıyor (2015) 17.000 global uygulama, %60 bireyler En sık kullanıcılar: 18-29 yaş grubu Kalp atışı, kan basıncı, antremanlar gıda alımları, ilaç alımları, aktivite… Sağlık
 17. 17. S E N S Ö R İ S T İ L A S I
 18. 18. ‘ B E N İ M H AYAT I M ! ’ PEKİ PAYLAŞMAYA VAR MISIN?
 19. 19. ‘ B E N İ M H AYAT I M ! ’
 20. 20. B İ G B İ G B İ G DATA
 21. 21. A L E T ÇA N TA M I Z
 22. 22. İ Ç İ L E T İ Ş İ M
 23. 23. İ Ç İ L E T İ Ş İ M
 24. 24. İ Ç İ L E T İ Ş İ M YA M M E R
 25. 25. İ Ç İ L E T İ Ş İ M I R C
 26. 26. S O SYA L M E D YA
 27. 27. OY U N L A Ş T I R M A
 28. 28. OY U N L A Ş T I R M A
 29. 29. OY U N L A Ş T I R M A
 30. 30. H R M S & H R I S
 31. 31. H R M S & H R I S
 32. 32. H R M S & H R I S
 33. 33. H R M S & H R I S
 34. 34. H R M S & H R I S Değeri: 
 4,5
 milyar $
 35. 35. H R M S & H R I S
 36. 36. İ Ş E A L I M
 37. 37. İ Ş E A L I M
 38. 38. İ Ş E A L I M
 39. 39. İ Ş E A L I M
 40. 40. İ Ş E A L I M
 41. 41. G Ü Z E L F İ K İ R !
 42. 42. FAY DA L I L A R
 43. 43. TO P L A N T I L A R
 44. 44. TO P L A N T I L A R
 45. 45. TO P L A N T I L A R
 46. 46. İ Ş L İ S T E L E R İ
 47. 47. İ Ş L İ S T E L E R İ
 48. 48. İ Ş L İ S T E L E R İ
 49. 49. İ Ş L İ S T E L E R İ
 50. 50. İ Ş L İ S T E L E R İ
 51. 51. B U LU T L A R Ü S T Ü N D E …
 52. 52. B U LU T L A R Ü S T Ü N D E …
 53. 53. B U LU T L A R Ü S T Ü N D E …
 54. 54. B U LU T L A R Ü S T Ü N D E …
 55. 55. H A R CA M A L A R
 56. 56. H A R CA M A L A R
 57. 57. Tarihte en fazla insan çalıştırılan proje? BİR SORU
 58. 58. RE-CAPTCHA
 59. 59. RE-CAPTCHA
 60. 60. RE-CAPTCHA
 61. 61. @ibrahimugdul i.ugdul@akampusyouth.com İbrahim Üğdül

×