Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Stranke na-mrežama

387 vues

Publié le

Istraživanje o aktivnostima političkih stranaka na društvenim mrežama.

Publié dans : Médias sociaux
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Stranke na-mrežama

 1. 1. Politika na mrežama 2015. Zagreb, listopad 2015.
 2. 2. METODOLOGIJA Politika na mrežama 2015.
 3. 3. Metodologija I Razdoblje istraživanja • Analizirani su sadržaji na DM iz razdoblja od 1. rujna do 9. listopada • broj fanova/followera zabilježen je u 2 vala: početkom rujna (4.-6.09.) i početkom listopada (9.-11. 10.) • podaci o interakciji i objavama zabilježeni u 2 vala: za rujan - 5. i 6.10. za listopad - 9. i 10.10. Pristup istraživanju • Istraživanje prisutnosti i aktivnosti na 6 najvećih društvenih mreža: Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram, Linkedin • u analizu su uključene sve parlamentarne stranke, stranka zastupljene u EU parlamentu (ali ne i u Saboru) te 7 neparlamentarnih stranaka; N=26 • 2 dijela istraživanja: A) prisutnost i aktivnost na DM (N=22) prisutnost i aktivnost na DM su definirani postojanjem vlastite stranice/profila/kanala, s barem 1 objavom iza 1. rujna 2015. 4 stranke nisu zadovoljile taj uvjet, pa u ovom dijelu analizirano 22 stranke na 5 mreža (niti 1 stranka nije aktivna na Linkedinu) B) Facebook rang lista komunikacijske uspješnosti stranaka (N=15) 15 stranaka je ispunilo 2 kriterija za uvrštenje u ovaj dio istraživanja (>30 postova i >1000 Facebook fanova) DM = društvene mreže
 4. 4. Metodologija II Facebook rang lista uspješnosti komunikacije stranaka • analizirani FB postovi za 15 stranaka koje su ispunile 2 uvjeta: a) >30 postova u promatranom razdoblju b) prosječno >1000 Facebook fanova u promatranom razdoblju • stranke su na ovoj listi rangirane prema ukupnim bodovima koje su ostvarile na temelju analize 4 parametra • 4 evaluirana parametra su: A. Prosječan broj fanova B. Prosječna komunikacijska uspješnost posta C. Prosječna aktivnost fana D. Kvaliteta upravljanja stranicom Definiranje evaluiranih parametara A. Prosječan broj fanova = broj fanova početkom rujna + broj fanova početkom listopada/2 B. Prosječna komunikacijska uspješnost objave FB=ukupno Like+Comment+Share/broj postova C. Prosječna aktivnost fana FB=ukupno Like+Comment+Share/prosječan broj fanova D Kvaliteta upravljanja stranicom Boduje se uspješnost korištenja različitih mogućnosti koje pruža FB. FB mogućnosti = video sadržaji, gifovi, kreiranje vizuala, odgovaranje na komentare fanova, linkovi na stranački web, #, tagiranje drugih stranica/profila, verifikacija stranice/profila, dijeljenje sadržaja fanova (user generated content), gumb Poziv na akciju (Call to Action), chatanje fanova sa stranicom, kvaliteta Informacije o dijela, korištenje događanja mogućnost objavljivanja postova fanova na stranici, opis fotografija i tagiranje profila FB=Facebook BODOVANJE • parametri A-C bodovani su s minimalno 1 i maksimalno 15 bodova, a parametar D bodovan je s minimalno 0,5 i maksimalno 7,5 bodova • Facebook rang lista= bodovi A + bodovi B + bodovi C + bodovi D
 5. 5. Primjer izračuna rang liste stranka Prosječan broj fanova Broj postova Zbroj Like+ Comment+Sh are Prosječna komunik. učinkovitost posta Prosječna aktivnosti fana XY 15.750 180 10.500 58 0,67 WZ 14.450 150 15.500 103 1,07 stranka Broj fanova Rujan Broj fanova listopad XY 15.000 16.500 WZ 14.000 14.900 Parametar A Parametar B Parametar C Parametar D stranka Bodovi broja fanova Bodovi komunik. Učinkovitosti posta Bodovi akctivnosti fanova Bodovi kvalitete upravljanja stranicom Bodovi ukupno XY 15 14 14 0,5 43,5 WZ 14 15 15 1 45 Primjer: stranke XY i WZ su 2 stranke s najboljim rezultatima u odnosu na preostalih 13 stranaka koje su analizirane. Evo kako će biti bodovane. XY rezultat = 15 + 14 + 14 + 0,5 WZ rezultat = 14 + 15 + 15 + 1 Stranka WZ bit će prvoplasirana na Facebook rang listi, a stranka XY bit će drugoplasirana na toj listi.
 6. 6. Analizirane političke stranke N=26 26 analiziranih stranaka HDZ HSU SDP IDS Živi zid Laburisti Most HČSP ORaH ID HDSSB Novi val Bandić HSP AS Naprijed Hrv. HSLS Reformisti SDSS HKS Bošnjaci HSP HGS HNS BuZ HSS DC 69% 27% 4% Parlamentarne stranke Neparlamentarne stranke Stranke u EU parlamentu,ali ne u Saboru
 7. 7. ISTRAŽIVANJE PRISUTNOSTI I AKTIVNOSTI NA DM Politika na mrežama 2015.
 8. 8. Prisutnost na DM 85% 15% DA NE N=26
 9. 9. Broj stranaka na DM 22 14 2 4 12 0 5 10 15 20 25 FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM GOOGLE+ YOUTUBE N=22 Broj stranaka
 10. 10. Prisutnost stranaka na više DM 6 5 7 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 DM 2 DM 3 DM 4DM 5 DM N=22 Broj stranaka
 11. 11. Dinamika izlaska na DM N=22 za FB, N=14 za Tw; za 3 stranke nisu dostupni podaci o datumu otvaranja Twitter profila 2 2 4 4 4 4 22 3 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. FB Twitter Broj stranaka
 12. 12. FACEBOOK Politika na mrežama 2015.
 13. 13. Facebook rang lista BODOVI Rang Stranka Bodovi ukupno Prosječan broj fanova Prosječna aktivnost fana Prosječna komunikacijska učinkovitost posta Kvaliteta upravljanja stranicom 1. SDP 48,5 14 15 15 4,5 2. ŽIVI ZID 43,5 15 11 14 3,5 3. MOST 41,5 11 14 13 3,5 4. HDZ 39,5 13 13 12 1,5 5. HSP 29 5 12 8 4 6. HDSSB 26,5 8 7 9 2,5 7. BANDIĆ 25 3 10 10 2 8. HSP AS 24,5 7 9 7 1,5 9. ORAH 21,5 12 2 4 3,5 9. HNS 21,5 4 8 6 3,5 11. HKS 21 6 4 11 0 12. IDS 18,5 9 3 4 2,5 13. LABURISTI 15 10 1 1 3 14. HSLS 14,5 2 6 3 3,5 15. NAPRIJED HRV. 10 1 5 2 2
 14. 14. Stranke na Facebooku • 22 stranke imaju otvorenu Facebook stranicu • 15 stranaka aktivno i redovito komunicira (>1000 fanova; >30 objavljenih postova u promatranom razdoblju) • 15 stranaka s više od: 1300 postova, 200.000 fanova i 290.000 lajkova, shareova i komentara • SDP i Most imaju prosječnog fana koji je imao više od 2 interakcije, a kod 6 stranaka radi se o manje od 1 interakcije po fanu • SDP, Most i Živi zid imaju prosječno više od 300 interakcija po postu, a 9 stranaka ih ima manje od 100
 15. 15. Facebook filozofija HDZ • fanove drže unutar vlastite digitalne priče (linkovi samo na tekstove na www.hdz.hr) • konzervativno (nema videa, vrlo rijetki vizuali) • produkcijski intenzivno • jednosmjerno sredstvo informiranja • ne odgovaraju na komentare korisnika • manje uspješna interakcija SDP • „otvoreni“ odnosi sa svojom zajednicom • odgovaraju redovito na komentare fanova • moderan pristup (često koriste video i vizuale) • dvosmjerna komunikacija • tagiraju druge stranice • zanemaruju potencijalnu sinergiju www.sdp.hr i FB
 16. 16. Facebook – prosječni rezultati Fanovi Rujan Listopad Prosječan broj fanova (N=15) 12.740 14.920 Najmanji broj fanova 1.294 Naprijed Hrvatska 1.312 Naprijed Hrvatska Najveći broj fanova 87.441 Živi zid 100.899 Živi zid Izlasci na mrežu Godina Prvi izlazak na mrežu veljača 2009. IDS Posljednji izlazak na mrežu svibanj 2015. Naprijed Hrvatska N=15; samo stranke s >30 postova i > 1000 fanova Rast broja fanova Listopad/rujan Prosječan rast 17 % Najmanji rast - 0,3 % Laburisti Najveći rast 169% HSP AS 1. rujan – 9. listopad 2015. Prosječan broj fanova po stranci 13.830 Prosječna interakcija fanova 1,4 Prosječna komunikacijska učinkovitost posta 219 Prosječan broj postova dnevno 2,3
 17. 17. Kvaliteta upravljanja FB stranicom 1 Stranka Korištenje # Korištenje @ u postovima Fotografije s opisom i @ FB profila Odgovori na komentare fanova Linkovi na web stranke Produkcija video sadržaja Produkcija vizuala HDZ DA SDP DA DA DA DA DA DA ORAH DA DA ŽIVI ZID DA DA MOST DA DA DA BANDIĆ HDSSB DA DA NAPRIJED HRV. DA DA HKS HSP DA DA DA DA DA HNS DA DA DA DA IDS DA DA LABURISTI DA DA DA HSP AS DA HSLS DA DA DA Broj stranaka 4 4 9 5 7 3 4
 18. 18. Kvaliteta upravljanja FB stranicom 2 Stranka Korištenje gumba Poziv na akciju Korištenje "user generated content" Verifikacija stranice Korištenje Događaja Omogućen chat Kvalitetno "Informacije o" Fanovima omogućeno postanje HDZ DA DA SDP DA DA DA ORAH DA DA DA DA DA ŽIVI ZID DA DA DA DA DA MOST DA DA DA DA BANDIĆ DA DA DA DA HDSSB DA DA DA NAPRIJED HRV. DA DA HKS HSP DA DA DA HNS DA DA DA IDS DA DA DA LABURISTI DA DA DA HSP AS DA DA HSLS DA DA DA DA Broj stranaka 8 5 3 3 13 10 4
 19. 19. 15 stranaka na Facebook rang listi Kratica Puni naziv stranke HDZ Hrvatska demokratska zajednica SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske ORAH Održivi razvoj Hrvatske ŽIVI ZID Živi zid MOST Most nezavisnih lista BANDIĆ Bandić Milan 365 – stranka rada i solidarnosti HDSSB Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje NAPRIJED HRV. Naprijed Hrvatska HKS Hrvatska konzervativna stranka HSP Hrvatska stranka prava HNS Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati IDS Istarski demokratski sabor LABURISTI Hrvatski laburisti – stranka rada HSP AS Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević HSLS Hrvatska socijalno-liberalna stranka
 20. 20. TWITTER Politika na mrežama 2015.
 21. 21. Stranke na Twitteru • 14 stranaka ima otvoren Twitter profil • 10 stranaka aktivno komunicira na Twitteru (više od 500 followera, više od ukupno 300 tvitova) • jedino SDP profesionalno kreira sadržaje • ostale stranke u cijelosti ili većim dijelom imaju automatizirane tvitove, koje povlače ili sa stranačkog weba ili sa stranačke FB stranice
 22. 22. Twitter– prosječni rezultati Fanovi Rujan Listopad Prosječan broj followera (N=15) 940 996 Najmanji broj followera 307 HDSSB 308 HDSSB Najveći broj followera 3206 SDP 3411 SDP Izlasci na mrežu Godina Prvi izlazak na mrežu rujan 2009. SDP Posljednji izlazak na mrežu 2015. HDZ N=10; samo stranke s >300 followera i > 500 tvitova Rast broja followera Listopad/rujan Prosječan rast 5,9% Najmanji rast HSP AS 0% Najveći rast SDP 15% 1. rujan – 9. listopad 2015. Prosječan broj tvitova po stranci 155 Prosječna aktivnost followera 0,27 Prosječan broj tvitova dnevno 4
 23. 23. Kvaliteta upravljanja Twitter profilom Stranka Korištenje # Korištenje @ u postovima Korištenje ‘user generated content’ Odgovori na komentare fanova Linkovi na web stranke Produkcija video sadržaja Produkcija vizuala HDZ DA SDP DA DA DA DA DA DA ORAH DA DA ŽIVI ZID DA HDSSB DA HKS DA DA DA DA DA HNS DA IDS DA HSP AS DA HSLS Broj stranaka 2 2 4 1 7 1 2
 24. 24. 10 stranaka na Twitteru Kratica Puni naziv stranke HDZ Hrvatska demokratska zajednica SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske ORAH Održivi razvoj Hrvatske ŽIVI ZID Živi zid HDSSB Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje HKS Hrvatska konzervativna stranka HNS Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati IDS Istarski demokratski sabor HSP AS Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević HSLS Hrvatska socijalno-liberalna stranka

×