Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
~ URSKA SALETINGER                   Morebitije pray tukaj tudi Faceboo - po-              ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Je instagram vreden milijarde dolarjev?_Marketing Magazin_maj2012_st.372_str.16

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Je instagram vreden milijarde dolarjev?_Marketing Magazin_maj2012_st.372_str.16

 1. 1. ~ URSKA SALETINGER Morebitije pray tukaj tudi Faceboo - po- stavil na tehtnico vprasanje, ali bi uporab- Instagramje simpatiena mobilna apli- niki se naprej enako aktivno uporabljali abekacija za ustvarjanje in obdelavo fotografij platformi za ta del storitve (kijo sicer nudijo(veeina ga uporablja zgolj za manipulacije tudi sami) alije dovolj zgolj Instagram. Tafotografij s ponujenimi filtri) in nato pre- je namree, kar zadeva prilagojenost mobil-prosto objavo le-teh naprej na spletu (na nemu uporabniku foto storitev, veliko prija-druzbenem omrezju, s kate rim si povezal znejsi (fotografije lahko celo objavljas na veesvoj profil). Svojo »slavo« sije pridobil med svojih raeunih v poplavi druzbenih omrezij,Applovi uporabniki, na androidni platformi ne zgolj na Facebooku!). In se, ali bi zaradipa je podprt sele od aprila letos. tega vse ostale Facebookove storitve postale Za uvod si poglejmo nekaj stevilk: v svetu manj vredne in stem Facebook poeasi izbiraje ze nekaj vee kot 840 milijonov uporabni- stevilka dye?kov Facebooka (ze samo v majhni Sloveniji Vsekakor se je vnela zanimiva debata in tujih imamo 700 tisoe oziroma kar 65 odstot- so ze teorije zarote, kijih sprozajo neeimrnikov celotnega prebivalstva!), na drugi strani konkurenti - ti kar naenkrat strasijo predpajih ima aplikacija Instagram, katere nakup vsem mogoCim in »kaj bo, ee bo ... «, kot daje napovedal Facebook, nekaj vee kot 40 mili- se je z vidika zasebnosti kaj dosti spreme-jonov (kar predstavlja priblizno 5 odstotkov nilo, kveejemu gre se ena storitev pod enDaktivnih uporabnikov Facebooka). skupno »politiko zasebnosti« (Se se spo- mnimo Googla pretekli mesec in poenotenja» Facebook je za vseh njegovih »pogojev zasebnosti«? Vse ima svoje prednosti in slabosti.), vsekakor Instagram pripravljen pa Instagram ni nie manj »zejen« vasih po- datkov kot Facebook - ta jih zna mogoee placati milijardo samo bolje prodati naprej. Upam, da se do dolarjev, sam pa naj sedaj zevsi zavedamo, daje vse, kar objavimo na odprtih injavnih platformah, ee smo se bi bil po nekaterih strinjali s pogoji sodelovanja na njih, na vo- ocenah vreden priblizno ljo in v uporabo dotieni platformi za taksne ali drugaene namene, kotjih ima podrobno 100 milijard. Hitra navedene v drobnem tisku (saj veste, tisti kalkulacija: Facebook del, s katerim se vsi povprek strinjamo, brez poglobljenega branja) . si seveda nakup Dvomim tudi, da bi Facebookvidel interes lahko privosci, pika. v zaprtju povezavin moznosti sirjenja objav na ostala druzbena omrezja, kveejemu bo Facebookje za Instagram pripravljen pla- gradil na sinergiji in to obrnil sebi v prid (tudieati milijardo dolarjev, sam pa naj bi bil po zdaj omogoea integracijo z ostalimi omrezji).nekaterih ocenah vreden priblizno 100 mi- Tudi Zuckerberg suvereno odgovarja, dalijard. Hitra kalkulacija: Facebook si seveda bo Instagram pomembno dopolnil Faceboo-nakup lahko privosCi, pika. kove moznosti za delj enj e datotek na mobil- A vseeno, zakaj toliko denarja in zakaj nih platformah in da ga nikakor ne namera-zdaj, saj je ta aplikacija na trgu ze vsaj Ie to vajo degradirati na raven zgolj »ene izmed«in pol? svojih storitev (ali ga celo »ubiti«, ah kje!), Morda se en zanimiv podatek: od lansi- temvee da bo aplikacija ostala samostojnaranja mobilne aplikacije tudi na androidni in kot taka se vedno podpirala tudi ostalatdnici Google Play Marketje stevilo njenih druzbena omrezja (Twitter, Google+ ...).uporabnikov izjemno poskoeilo. V desetih Za nekaj dodatnega prahu paje zagotovodneh s 30 na 40 milijonov uporabnikov, kar poskrbel tudi Facebookov spretni PR. Maleeje skoraj milijon novih uporabnikov apli- dodatne publicitete v easu prehoda podjetjakacije na dan! Bi se taksen tempo lahko na- na borzo delnicam zagotovo pride pray - sedaljeval? posebej, ee je govor 0 velikih vrednostih in Od tod verjetno tudi (upravieen?) »strah« novih investicijah, vrednih milijarde, prekoFacebooka pred Instagramom, saj bi sama katerih poveeujejo tudi svojo tdno ceno. Lerast in poveeevanje priljubljenosti aplika- upamo lahko, da ne nastaja nov napihnjencije zagotovo posegla tudi v »peskovnik« balon, ki bo poeil vsak eas in za sabo pustiluporabnikov Facebooka. Ponudijim namree (naivne, hitrega zasluzka zeljne?) investi-lahko enostavno vzddevanje svojega »mo- torje ...bilnega profila« (brez vsega »balasta«, ki sezdaj dogaja na nasih »news-feedih« na Fa- Do prihodnjega meseca ... pozdrav! ;-)cebooku), posneto fotografijo (z dodatkom >spremljate me lahko tudi na gplus.to/kaksnega »kul« fiitra, se razume) pa lahko aksru<zgolj v nekaj klikih spravijo do svojih prija-teljev/ sledileev! Glede na trenuten trend sozagotovo multimedijske objave vprednostipred vzddevanjem kompleksnega profila, ki Kolumna izraza stalisea avtorja in neod nas ze skoraj zahteva »urednika vsebin«, nujno tudi urednistva MM.zatorej je Instagram tukaj v prednosti.

×