Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pisano Poslovno Komuniciranje Ppt

31 649 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pisano Poslovno Komuniciranje Ppt

 1. 1. Pisano poslovno komuniciranje Kristina Mataija Monika Pavin
 2. 2. Sadržaj <ul><li>Uvod………………………………………………………………………………………………….…….3. </li></ul><ul><li>Podjela pisanih poslovnih komunikacija…………………………………………...4. </li></ul><ul><li>Funkcije i značaj dopisa…………………………………………………………………..…5. </li></ul><ul><li>Prednosti………………………………………………..………………………………………..……6. </li></ul><ul><li>Nedostaci……………………………………………………………………………………………...7. </li></ul><ul><li>Dijelovi poslovnog pisma……………………………………………………………………..8. </li></ul><ul><li>Oblikovanje poslovnih dopisa……………………………………………………………10. </li></ul><ul><li>Poslovna pisma su………………………………………………………………………………..13. </li></ul><ul><li>Prigodne poslovne komunikacije……………………………………………………….16. </li></ul><ul><li>Dopisi u rješavanju poteškoća………………………………………………………….17. </li></ul><ul><li>Načini razmjene dopisa…………………………………………………………………….18. </li></ul><ul><li>Zaključak……………………………………………………………………………………………..19. </li></ul><ul><li>Literatura……………………………………………………………………………………. …….20. </li></ul>
 3. 3. 1. Uvod <ul><li>Komunikacija-(lat.communicatis=priopćavanje, pružanje i primanje informacija) </li></ul><ul><li>Izgled, oblik, sadržaj poslovnih komunikacija tijekom vremena podliježe promjenama </li></ul><ul><li>Poslovni se stil pisanja razlikuje od književnoga po tome što sadrži izraze trgovački uzamci i običaja, gospodarske, pravne i ostale nazive poslovanja </li></ul>
 4. 4. 2.Poslovne komunikacije dijelimo prema: <ul><li>tehnici pisanja- pisaći stroj, računalo, tiskanice </li></ul><ul><li>vanjskom izgledu- pismo, dopisnice, brzojav, telefax, tiskanice, elektronočka pošta, web stranice </li></ul><ul><li>broju čitatelja- individualne i programirane </li></ul><ul><li>gospodarskoj djelatnosti- industrijska, trgovačka, ugostiteljska, obrtnička, bankovna, prijevoznička, turistička </li></ul>
 5. 5. 3. Funkcije i značaj dopisa: <ul><li>Omogućuje uspostavljanje i održavanje poslovnih veza </li></ul><ul><li>Predstavlja trgovačko društvo( poduzeće) </li></ul><ul><li>Kao dokument za knjiženje </li></ul><ul><li>Kao dokazno sredstvo u slučaju spora </li></ul><ul><li>Kao sredstvo gospodarske promidžbe </li></ul><ul><li>Kao sredstvo analize poslovanja </li></ul>
 6. 6. 4. Prednosti: <ul><li>Čuvanje poslovne i službene tajne </li></ul><ul><li>Točnost i preciznost izražavanja </li></ul><ul><li>Niski troškovi </li></ul><ul><li>Velika dostupnost </li></ul><ul><li>Pismo ima stanovitu trajnost </li></ul>
 7. 7. 5. Nedostaci <ul><li>Pismo ne djeluje tako prisno kao osobni kontakt, nazočnost </li></ul><ul><li>Sporost </li></ul><ul><li>Lakše dolazi do nesporazuma </li></ul><ul><li>Nije moguć dogovor u hodu </li></ul>
 8. 8. 6. Dijelovi poslovnog pisma: <ul><li>BITNI ILI OSNOVNI: </li></ul><ul><li>-Zaglavlje </li></ul><ul><li>-Adresa primatelja </li></ul><ul><li>-Pozivne oznake </li></ul><ul><li>-Mjesto i datum </li></ul><ul><li>-Predmet </li></ul><ul><li>-Sadržaj </li></ul><ul><li>-Pozdrav </li></ul><ul><li>-Potpis </li></ul>
 9. 9. <ul><li>b) SPOREDNI DIJELOVI : </li></ul><ul><li>-Oslovljavanje </li></ul><ul><li>-Način otpreme </li></ul><ul><li>-Dopisak (post scriptum) </li></ul><ul><li>-Raspored kopija </li></ul><ul><li>-Privitci </li></ul>
 10. 10. 7. Oblikovanje poslovnih dopisa <ul><li>Tri su osnovna oblika poslovnih pisama: </li></ul><ul><li>1.AMERIČKI OBLIK- adresa-od 10. reza; odlomci se odvajaju proredom </li></ul>
 11. 11. <ul><li>2. EUROPSKI OBLIK- adresa- od 20. reza, a ulica i broj te mjesto od 45. reza; nova misao u sadržaju od 20. reza; razmaci u sadržaju se ne ostavljaju. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>3. KOMBINIRANI OBLIK- kombinacija europskog i američkog oblika </li></ul>
 13. 13. 8. Poslovna pisma su: <ul><ul><ul><li>1. Upit- poznatom ili novom partneru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Ponuda- zainteresirati kupca; može biti: opća, pojedinačna, specijalna, odgovor na upit, protuponuda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Narudžba- nalog kupca prodavatelju </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Ugovori- sporazum između partnera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5. Zaključnice </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6. Nalozi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7. Fakture </li></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>8.1. Upit </li></ul><ul><li>8.2. Ponuda </li></ul>
 15. 15. <ul><li>8.3. Narudžba </li></ul><ul><li>8.4. Ugovori </li></ul>
 16. 16. 9. Prigodne poslovne komunikacije <ul><li>ČESTITKE- sadrže naziv poduzeća, predmet poslovanja, prigodni tekst i slikovni dio </li></ul><ul><li>PODSJETNICI- podsjećaju na ponudu, promidžbenog karaktera </li></ul><ul><li>ZAHVALE- značenje opće ponude, a upućuju se pri: uspostavi nove poslovne suradnje, za pruženu podršku i pomoć, te postignute uspjehe </li></ul><ul><li>POSLOVNI POZIVI- upoznavanje novih poslovnih partnera i jačanje postojeće suradnje </li></ul>
 17. 17. 10. Dopisi u rješavanju poteškoća <ul><li>POŽURNICA- požuruje partnera da izvrši obvezu; poslovno pismo, tiskanica </li></ul><ul><li>OPOZIV- opozivanje naloga </li></ul><ul><li>OTKLON- ne prihvaća se ponuda prodavača ili narudžba kupca </li></ul><ul><li>REKLAMACIJA- kupac izvještava prodavatelja o nedostatku prispjele pošiljke </li></ul><ul><li>NAGODBA- dogovor partnera radi realizacije naloga ; odgovor na reklamaciju </li></ul>
 18. 18. 11. Načini razmjene dopisa <ul><li>Pismo - najzastupljeniji način </li></ul><ul><li>Telefax - razmjena kraćih poslovnih dopisa </li></ul><ul><li>E-mail - brži način razmjene dopisa </li></ul><ul><li>Chat - suvremen način trenutne razmjene informacija </li></ul><ul><li>Web - ponuda širokom krugu potrošača </li></ul>
 19. 19. 12. Zaključak <ul><li>Komunikacija je bitan čimbenik dojma o organizaciji i može predstavljati granicu između uspjeha i neuspjeha </li></ul><ul><li>Neuredan dopis, nepregledna ili čak netočna informacija utječe na stvaranje negativnog dojma, prekida suradnje te financijskih gubitaka </li></ul>
 20. 20. 13. Literatura <ul><li>Fox Renata: Poslovna komunikacija, Drugo dopunjeno izdanje; Hrvatska sveučilišna naklada, Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2005.god. </li></ul><ul><li>Komorčec, Gaćeša: Poslovne komunikacije, Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika, Zagreb, 1998. god. </li></ul><ul><li>Nastavni materijali za predmet: Poslovne komunikacije, Ekonomska škola, prof. Ksenija Som </li></ul>

×