Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Powerpoint

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Powerpoint (20)

Publicité

Powerpoint

  1. 1. Οι Δημόσιες Σχέσεις ως έννοια Οι Δημόσιες Σχέσεις αναφέρονται στην προσπάθεια μίας επιχείρησης , ενός οργανισμού ή ενός κόμματος, πολιτικού προσώπου κ.τ.λ. να προβληθεί ευρέως και να δημιουργήσει θετική εικόνα γύρω από το πρόσωπό του/της. Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε το 1994 σε παγκόσμιο συνέδριο και είναι γνωστό ως «Mexican Statement»: «Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση της φήμης ως αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά».
  2. 2. Η Δημόσιες Σχέσεις διαφέρουν από:  Την Δημοσιογραφία  Την Διαφήμιση  Το Μάρκετινγκ
  3. 3. Δημοσιογραφία  Δημοσιογραφία είναι η συγκέντρωση ειδήσεων και πληροφοριών, και η διάδοση τους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο την κατά το δυνατόν ορθή πληροφόρηση των πολιτών. Η δημοσιογραφία εμπεριέχει την υποκειμενική άποψη αυτού που την ασκεί, από τον τρόπο διαμόρφωσης ή παρουσίασης των συγκεντρωμένων πληροφοριών, μέχρι τον άμεσο σχολιασμό τους. Όποιος ασκεί τη δημοσιογραφία ως επάγγελμα υπόκειται στον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας της ένωσης συντακτών στην οποία ανήκει.  Οι τομείς με τους οποίους ασχολείται η δημοσιογραφία καλύπτουν όλα τα ζητήματα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Το επάγγελμα του δημοσιογράφου θεωρείται από κάποιους λειτούργημα από την άποψη ότι ο δημοσιογράφος επιτελεί κοινωνικό έργο, εργάζεται προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της (π.χ. με την αποκάλυψη σκανδάλων).
  4. 4. Διαφήμιση  «Η διαφήμιση παρουσιάζει το πειστικότερο πιθανό μήνυμα πώλησης στους κατάλληλους πιθανούς αγοραστές του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην κατώτερη δυνατή τιμή».  Η διαφήμιση χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές για να παρουσιάσει το πειστικότερο πιθανό μήνυμα πώλησης.  Η διαφήμιση περιορίζεται σε ειδικές εργασίες πώλησης και αγοράς. Έχει την ανάγκη συγκεκριμένου χώρου και χρόνου στα μέσα όπου προβάλλεται, ενώ οι Δημόσιες Σχέσεις, όχι.
  5. 5. Μάρκετινγκ  Oι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένας τομέας που συνεργάζεται με το marketing αλλά σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται. Το marketing έχει εμπορικό χαρακτήρα σε αντίθεση με τις Δημόσιες Σχέσεις.  •Το Marketing αποτελείται από τις ενέργειες αυτές που προωθούν τα αγαθά και όχι να τα πωλούν. Ανιχνεύει τις ανάγκες των καταναλωτών και προσαρμόζει τα προϊόντα σε αυτές.  Το marketing είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία (μείγμα marketing), στην οποία περιλαμβάνονται, η ονομασία, η συσκευασία, η έρευνα, η τιμολόγηση, η πώληση, η διανομή και οι υπηρεσίες μετά την πώληση.
  6. 6. Τα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων  Δελτία Τύπου  Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ενημέρωσης των καταναλωτών  Ιστοσελίδες και άλλα διαδραστικά εργαλεία  Εταιρικές Χορηγίες και συναφείς ενέργειες  Lobbying(προσπάθεια επηρεασμού και δημιουργίας προσκείμενων φορέων  Διαχείριση και διεκπεραίωση των παραπόνων και παρατηρήσεων του κοινού
  7. 7. Προσεγγίζοντας τις Δημόσιες Σχέσεις  ΔΕΝ είναι οργανωμένο σχεδιασμένο ψέμα.  ΕΙΝΑΙ η παρουσίαση της θετικής όχι της ψεύτικης εικόνας.  ΔΕΝ έχουν την τάση να ωραιοποιούν τις καταστάσεις.  ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ την αλήθεια και προσπαθούν να πετύχουν θετική εντύπωση.  ΔΕΝ είναι οι υπεύθυνοι για την είσοδο του κοινού σε εκδηλώσεις και δημόσια θεάματα.  ΕΙΝΑΙ ενέργειες με συγκεκριμένο επικοινωνιακό στόχο που εντάσσονται σε προγράμματα.  ΔΕΝ είναι δωρεάν διαφήμιση.  ΕΙΝΑΙ προβολή στα ΜΜΕ με συγκεκριμένες ενέργειες.  ΔΕΝ είναι χάσιμο χρημάτων.  ΕΙΝΑΙ τεράστια επένδυση μελλοντικά, με μεγάλα κέρδη.  ΔΕΝ είναι γνωριμίες και ευγενικοί τρόποι.  ΕΙΝΑΙ εργασία με στρατηγικό πλάνο.  ΔΕΝ είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε επιχειρηματία.  ΕΙΝΑΙ αναγκαίες για τη δημιουργία σωστής εικόνας.  ΔΕΝ είναι διοργάνωση εκδηλώσεων.  ΕΙΝΑΙ ιδιαίτερα προσεκτικός συντονισμός υψηλών επικοινωνιακών ενεργειών.  ΔΕΝ είναι οι τυπικές εργασίες σε ένα γραφείο τύπου.  ΕΙΝΑΙ πολύ καλά σχεδιασμένα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων.
  8. 8. Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων σε μια εταιρία Οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων σχεδιάζουν, συντονίζουν και εκτελούν σχέδια επικοινωνίας, για τις δραστηριότητες του οργανισμού. Κατόπιν κοινοποιούν μέρος αυτών στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους πελάτες. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τις δραστηριότητές της, το ιστορικό της και την στρατηγική της. Για αυτό χρησιμοποιούν όλα τα επικοινωνιακά μέσα και οργανώνουν αντίστοιχα γεγονότα όπως επισκέψεις σε άλλες εταιρείες, εκθέσεις ή σεμινάρια.
  9. 9. Πώς αντιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις τις Δημόσιες Σχέσεις  Οι δηµόσιες σχέσεις αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερη σχέση της επιχείρησης µε τους πελάτες της από το 37 % των επιχειρήσεων.  Μόνο το 24 % των επιχειρήσεων αντιλαµβάνονται τις δηµόσιες σχέσεις ως διαµόρφωση εικόνας της επιχείρησης.  Ενώ το 23% τις θεωρεί σαν προέκταση του Μάρκετινγκ  Μόλις το 16 % τις θεωρεί απαραίτητες
  10. 10. Η χρησιμότητα των Δημοσίων Σχέσεων στις επιχειρήσεις  Το 36 % των στελεχών των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι οι δηµόσιες σχέσεις αυξάνουν τις πωλήσεις.  Το 34 % πιστεύουν ότι συµβάλλουν στις καλές σχέσεις µε το κοινό.  Το 18 % πιστεύουν ότι προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.  Το 12% πιστεύει ότι οι δηµόσιες σχέσεις βοηθούν σε όλα τα παραπάνω

×