Publicité
Od centrum kosztów do centrum innowacji.  Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?
Od centrum kosztów do centrum innowacji.  Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?
Od centrum kosztów do centrum innowacji.  Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?
Od centrum kosztów do centrum innowacji.  Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?
Prochain SlideShare
Isidore marie auguste françois xavier comteIsidore marie auguste françois xavier comte
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?(20)

Publicité

Plus de Andrzej Sobczak(20)

Publicité

Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?

  1. OD CENTRUM KOSZTÓW DO CENTRUM INNOWACJI JAK ZMIENIĆ ROLĘ DZIAŁÓW INFORMATYKI W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO? SEMINARIUM KATEDRY INFORMATYKI GOSPODARCZEJ SGH
  2. 1 WPROWADZENIE W chwili obecnej polski sektor publiczny znalazł się w szczególnym momencie. Z jednej strony rewolucja technologiczna powoduje coraz większe oczekiwania ze strony obywateli co do możliwości wykorzystania Internetu oraz i innych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym mobilnych, do kontaktów z organizacjami publicznymi. Z drugiej strony trwające od kilku lat spowolnienie gospodarcze przekłada się na konieczność realizacji przez te organizacje coraz to nowych zadań bez zwiększenia ich zasobów, przede wszystkim obsady kadrowej. Bez efektywnego wsparcia pracy organizacji rozwiązaniami informatycznymi będzie to niemożliwe do osiągnięcia, lub przełoży się na znaczne obniżenie jakości świadczonych usług. Wreszcie korzystną okolicznością jest to, iż środki z Unii Europejskiej dają niepowtarzalną szansę budowy podwalin do realizacji Cyfrowego Państwa. Przysłowiowym „wąskim gardłem” w realizacji tych prac zaczyna być nie brak pieniędzy (jak to bywało we wcześniejszych latach), lecz w wielu wypadkach niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb umiejscowienie działów informatyki w jednostkach publicznych. W praktyce dział ten jest bowiem postrzegany nie jako centrum kreowania innowacyjnych rozwiązań zwiększających wartość publiczną, ale miejsce generowania kosztów. W Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH pojawiła się więc inicjatywa mająca na celu wypracowanie praktycznych instrumentów (na poziomie zarządzania strategicznego IT, zarządzania projektami IT oraz zarządzania usługami IT) zwiększających efektywność funkcjonowania działów IT w organizacjach publicznych. Pierwszym akcentem tego przedsięwzięcia jest seminarium pt.: Jak zmienić rolę działów informatyki w jednostkach sektora publicznego? PATRONATY Seminarium objęte jest honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. GŁÓWNE TRENDY TECHNOLOGICZNE, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA KSZTAŁT IT W SEKTORZE PUBLICZNYM W NAJBLIŻSZYCH LATACH:  Przetwarzanie w chmurze (publicznej i prywatnej).  Media społecznościowe.  Technologie mobilne.  Big data.  Green IT.  Internet rzeczy. GŁÓWNE TRENDY SPOŁECZNO- EKONOMICZNE, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA KSZTAŁT IT W SEKTORZE PUBLICZNYM W NAJBLIŻSZYCH LATACH:  Długotrwałe spowolnienie gospodarcze.  Nasilające się tendencje do zachowania prywatności obywateli.  Wzrost zaangażowania obwateli w funkcjonowanie Państwa (koncepcja Open Government).  Zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa).  Wzrost mobilności obywateli. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  3. 2 PROGRAM SEMINARIUM 09.00-10.00 REJESTRACJA. PRZYWITALNA KAWA 10.00-10.10 OFICJALNE OTWARCIE SEMINARIUM Prof. SGH. dr hab. Andrzej Kobyliński, Kierownik Katedry informatyki Gospodarczej, SGH 10.10-10.30 KONCEPCJA INFORMATYZACJI ZINTEGROWANEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM Andrzej Ręgowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji I Cyfryzacji 10.30-10.50 ZARZĄDZANIA IT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z PERSPEKTYWY ZMIAN WPROWADZANYCH W ZUS Dariusz Śpiewak, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. Informatyki 10.50-11.10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TELEINFORMATYCZNYM JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dr Przemysław Ligenza, p.o. Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego 11.10-11.30 ZARZĄDZANIE PORTFELEM IT NAKIEROWANE NA DOSTARCZANIE WARTOŚCI PUBLICZNEJ Prof. SGH. dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, SGH 11.30-11.50 PRZERWA KAWOWA 11.50-12.10 ZARZĄDZANIE PROJEKTOWE SPOSOBEM NA INNOWACYJNOŚĆ W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH Małgorzata Szelachowska, Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 12.10-12.30 ARCHITEKTURA KORPORACYJNA W TRANSFORMACJI POLSKIEJ ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Roman Janczarek, Naczelnik Wydziału E-Podatki, Ministerstwo Finansów 12.30-12.50 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – OBSZAR PEŁEN WYZWAŃ Igor Bednarski, Kierownik Projektu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), CPI 12.50-13.30 PRZERWA OBIADOWA 13.30-13.50 IT ŹRÓDŁEM WARTOŚCI DLA ORGANIZACJI – NA PRZYKŁADZIE UM W GDAŃSKU Barbara Szymańska, Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miasta Gdańska 13.50-14.10 MY LOKALNI (CIO)... Andrzej Feterowski, Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecina 14.10-14.30 WDRAŻANIE MECHANIZMÓW ZARZĄDZANIA ŁADEM DANYM W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS 14.30-14.50 STANDARYZACJA, UNIFIKACJA, KULTURA ORGANIZACYJNA W MIEJSKIM IT - OD CZEGO ZACZĄĆ Przemysław Janczak, Dyrektor Departamentu Informatyki w Urzędzie Miejskim Łodzi 14.50-15.10 PRZERWA KAWOWA 15.10-15.30 ORGANIZACJA DZIAŁÓW IT A REALIZACJA CELÓW USTAWOWYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH Marek Ujejski, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia 15.30-15.50 URZĘDNIK KLIENTEM DZIAŁU IT - ITIL W PRAKTYCE Dariusz Jędryczek, Dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia 15.50-16.10 COBIT 5.0 - INSTRUMENT ZAPEWNIENIA ŁADU ORGANIZACJI IT Tomasz Urbański, Wiceprezes ds. Operacyjnych, PKP Informatyka 16.10-16.30 STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH A BUDOWA SYSTEMÓW IT - POWIĄZANIA I SPRZECZNOŚCI Tomasz Kulisiewicz, Zastępca Dyrektora, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem 16.30-16.45 ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM
  4. 3 ODBIORCY SEMINARIUM Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli jednostek sektora publicznego (w tym w szczególności administracji rządowej i samorządowej) zarządzających działami IT oraz osób, które pełnią funkcje nadzorcze nad działami IT w tych jednostkach. Tematyka seminarium będzie również interesująca dla osób odpowiadających za realizację projektów w sektorze publicznym. WARUNKI UCZESTNICTWA Udział w seminarium dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego jest nieodpłatny (dla maksymalnie trzech osób z każdej jednostki; po kontakcie z organizatorami istnieje możliwość zwiększenia tej liczby). Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja. W przypadku dużej liczby zainteresowanych liczy się kolejność zgłoszeń. Dla każdego z uczestników przewidziany jest poczęstunek podczas przerw kawowych i obiadowej a także komplet materiałów. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Zgłoszenia udziału do seminarium będą przyjmowane drogą elektroniczną do 7 czerwca 2013 roku. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej seminarium, dostępnej pod adresem: www.EfektywnyDzialIT.pl. TERMIN I LOKALIZACJA Seminarium odbędzie się 13 czerwca 2013 r. (czwartek) w godzinach 10.00-17.00 na terenie kampusu SGH, w Auli I budynku C przy Al. Niepodległości 128 (na rogu ulic Madalińskiego i Al. Niepodległości). Podczas seminarium recepcja będzie czynna od godziny 9.00. W recepcji będzie możliwość podstemplowania delegacji. Aula IBudynek C INFORMACJE O ORGANIZATORZE Szkoła Główna Handlowa (SGH) jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Co roku mury uczelni opuszcza ponad 2 000 nowych absolwentów. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był absolwentem SGH. Katedra Informatyki Gospodarczej SGH jako jedna z pierwszych jednostek w Polsce podjęła prace badawcze na styku informatyki, ekonomii oraz zarządzania. W chwili obecnej w katedrze prowadzone są badania z zakresu projektowania systemów informatycznych, społeczeństwa informacyjnego oraz architektury korporacyjnej. KONTAKT Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych Katedra Informatyki Gospodarczej SGH ul. Madalińskiego 6/8 02-513 Warszawa E-mail: andrzej@egov.pl Tel.: 501 707 525
Publicité