Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Node.js гэж юу вэ?

1 668 vues

Publié le

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Node.js гэж юу вэ?

 1. 1. asynchronous NodeJS
 2. 2. Агуулга● Нэртомъёо● Nodejs-ийн тухай/түүх - Зорилго● Nodejs-ийн тухай болон архитектур● Hello World● Oдоогийн байдал● Давуу болoн сул талууд● Ирээдүй● Demo
 3. 3. Нэртомъёо● asyncronous - синхрон биш● non-blocking - блоклодоггүй (үл блоклогч)● callback - буцах дуудлага● API - апликэшн програмчлахад зориулсан дундыннүүр?● Low-level - доод-түвшний● hacker - хакэр (server - сээрвэр)● concurrent - зэрэгцээ явагдах● version control system - хувилбар удирдах систэм● latency - хоцролтын хугацаа
 4. 4. Nodejs-ийн тухай (1)Ryan Dahl 2009/02/16 эхэлсэн
 5. 5. Nodejs-ийн тухай (2)Isaac Schlueter npm дээр ажиллаж2009/09/29д эхэлсэн
 6. 6. Nodejs-ийн тухай (3)Ryan @JSConf.EU 2009/11/07
 7. 7. Зорилго● синхрон биш (блоклодоггүй) -> буцах дуудлага● API нь юникс хакэрууд болон клиент- талын JS програм бичигсдэд илүү танил байх● платформ хамааралгүй байх● DNS, HTTP, TLS дэмждэг байх● доод-түвшний● хурдан байх● frontend сээрвэр талд ганц файл байх
 8. 8. Nodejs-ийн тухай болон архитэктүр● сээрвэр талын жаваскрипт● суурь: V8 VM● платформ хамааралгүй● одоогийн хувилбар: 0.6.8● LOC: 6K js, 11K C++● хөгжүүлэгчдийн тоо: >230● зэрэгцээ явагдах процэсүүд● үйл-явдал дээр суурилсан● module дээр суурьтай 4700 гаруй модүл + өдөрт дунджаар 10
 9. 9. Nodejs-ийн module● mongodb● nowjs● express● connect● uploader● http● fs
 10. 10. Nodejs: Hello Worldhello.js console.log(Hello World);$ node hello.js Hello World
 11. 11. Nodejsийн одоогийн байдал● Github дээр хамгийн их дагагдсан агууламжын 2 дугаарт.● Өөрийн гэсэн блог, нэгдэл (нийгэмлэг), спонсор компани
 12. 12. Nodejs хэрэглэж байгаа вэвсайтууд● Wallmart● Yahoo! (mail)● LinkedIn (ВэбАп)● Github (татац)● LearnBoost● Palm/HP (ВэбҮС)● Dow Jones & Company
 13. 13. Давуу талууд● V8 VM (transcompiler) жаваскрип -> машинкод● Оролт-Гаралт блоклогдоогүй “Non-blocking” “Blocking” L1, L2, RAM DISK, NETWORK -> хоцролтын хугацаа бага● WebSocket вэбхөтөч сээрвэр хоорондын холболт
 14. 14. Сул тал(ууд)● томоохон хэмжээний файлуудтай ажиллахад муу
 15. 15. Ирээдүй● шинэ протокол● HTTP server● FTP● Web Chat, IRC (Internet Relay Chat)● SVN/GIT хувилбар удирдах систэм● mail server● Паралэл Оролт/Гаралт● бусад: вэб дээр хийгдэж болох "юм юм"
 16. 16. Зүүлт● http://nodejs.org/cinco_de_node. pdf● http://www.scribd. com/doc/23801896/Node-js- JSConf-2009● http://nodejs.org/jsconf2010.pdf● http://irr.posterous.com/nodejs-by- rytinycloudsorg● http://www.slideshare. net/the_undefined/nodejs-

×