Hyvitysmaksun jälkeen - yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa

Timo Argillander
Timo ArgillanderManaging Partner, Co-founder at IPR.VC Management à Digital Media Finland
Hyvitysmaksun jälkeen – yksityisen kopioinnin haitan
   korvaamisesta digitaalisessa maailmassaWWW.DIGITALMEDIA.FI
“YKSITYISEN KOPIOINNIN HAITAN
KOMPENSOINTI”
• “Yksityisen kopionnin haitan kompensointi” eli Suomessa
 tuttavallisemmin “hyvitysmaksu” on tekijänoikeudellinen
 järjestely, joka on herättänyt voimakasta keskustelua puolesta
 ja vastaan
• Tämän esityksen tarkoituksena on antaa asiantuntijan
 neutraali näkökulma hyvitysmaksun taustoihin sekä analyysi
 vaihtoehdoista yksityisen kopioinnin haitan kompensaatioksi
                           WWW.DIGITALMEDIA.FI
SELVITYKSEN TOTEUTUS

• Esityksen ja analyysin on laatinut Timo Argillander Digital
 Media Finlandista Elinkeinoelämän keskusliiton,
 Teknologiateollisuuden ja Elektroniikan Tukkukauppaiden
 toimeksiannosta
• Analyysi on laadittu helmi-maaliskuussa 2012
• Selvitys perustuu 12 hyvitysmaksujärjestelyn eri osapuolia
 edustavan asiantuntijan haastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin
 sekä asiantuntija-analyysiin
                             WWW.DIGITALMEDIA.FI
SELVITYKSEN RAKENNE

1. Johdanto: mitä on yksityisen kopioinnin haitan
  kompensointi ja hyvitysmaksu
2. Digitaalisen murroksen vaikutus
  toimintaympäristöön
3. Analyysi eri osapuolten odotuksista ja
  ideaalimallista
4. Vaihtoehtoisten mallien esittelyä
                       WWW.DIGITALMEDIA.FI
1. JOHDANTO:
TEKIJÄNOIKEUDET JA
HYVITYSMAKSU
           WWW.DIGITALMEDIA.FI
JOHDANTO: TEKIJÄNOIKEUDET
• Tekijänoikeus on luovan työn tekijän oikeus työnsä tulokseen:
 sävellykseen, kirjoitukseen, esitykseen jne.
• Tekijä voi sopia teoksensa lisensoinnista suoraan lisenssin käyttäjän
 kanssa (ns. suoralisensointi)
• Tekijöitä ja käyttäjiä on kuitenkin valtavasti – siksi on syntynyt
 suoralisensioinnille vaihtoehtoinen malli, jossa tekijät voivat antaa
 oikeutensa tekijöitä edustavien tekijänoikeusjärjestöjen hoidettavaksi
 (tätä mallia kutsutaan “kollektiivilisensoinniksi”)
• Kollektiivilisensoinnissa tekijät luovuttavat oikeuksiaan
 tekijänoikeusjärjestöille hallinnoitavaksi
• Kollektiivilisensoinnissa sisältöjen käyttäjien tai välittäjien on
 maksettava korvaus tekijänoikeusjärjestöille, jotka edelleen tilittävät
 tekijöille heidän osuutensa korvauksista
                               WWW.DIGITALMEDIA.FI
YKSITYINEN KOPIOINTI JA
HYVITYSMAKSU
•  EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaan kuluttajalla on oikeus tehdä kopioita
  ostamastaan tekijänoikeuden alaisesta sisällöstä yksityiseen käyttöönsä
  (itselle, perheenjäsenille, läheisille ystäville; kaikkiaan muutamia kappaleita)
   – Säädäntö ei erottele ystävälle tehtyä kopiota tai itselle eri toistolaitteisiin
     tehtyä kopiota
•  Tästä kopioinnista katsotaan syntyvän tulonmenetystä tekijöille, mistä syystä
  on sovittu menettelyistä tämän haitan korvaamiseksi
•  Suomessa tämä korvaaminen tapahtuu ns. hyvitysmaksun kautta
•  Hyvitysmaksu on “merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin käytettäviin”
  tallennevälineisiin ja -laitteisiin liittyvä maksu, jonka tällaisten välineiden tai
  laitteiden maahantuoja tilittää
•  Hyvitysmaksun käytännön keräämisestä ja tilittämisestä vastaa tällä hetkellä
  opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Teosto
•  Hyvitysmaksu tilitetään osittain tekijöille individuaalitilityksinä, osittain
  tekijöiden toimintaa välillisesti edistäviin tarkoituksiin
                                     WWW.DIGITALMEDIA.FI
HYVITYSMAKSUN TAUSTAA
• C-kasettien ja VHS-nauhojen yleistyminen teki mahdolliseksi ja
 yleiseksi musiikkiäänitteiden kopioimisen
• Tämän kehityksen johdosta päädyttiin malliin, jossa yksityiseen
 käyttöön tehtävä kopiointi nimenomaisesti sallittiin, ja jossa tästä
 syntyväksi arvioitu haitta korvattiin määräämällä tyhjille kaseteille
 “kasettimaksu”
• Tallennustapojen kehittyessä kasettimaksu eli nykyinen hyvitysmaksu
 on ulotettu mm. CD-R-levyihin, tietokoneiden ulkoisiin kiintolevyihin
 (v. 2011 alkaen) ja tallentaviin digivastaanottimiin
                               WWW.DIGITALMEDIA.FI
HYVITYSMAKSU: SÄÄDÄNNÖLLINEN
KEHYS
• EU:n tekijänoikeusdirektiivi (2001/29/EC) määrittelee, että
 yksityisestä kopioinnista aiheutuu haittaa, joka tulee korvata (ei
 kuitenkaan korvausta, jos “haitta on vähäinen”)
• Kansallisten lainsäädäntöjen tehtävänä on osoittaa tavat haitan
 korvaamiseen
  – Suomessa säädös on tekijänoikeuslain (821/2005) 26 a §:ssä
  – Hyvitysmaksun piirissä olevista laitteista ja maksuista säädetään
   valtioneuvoston asetuksella
    • Perustuu eri osapuolten kuulemisiin ja Teoston teettämiin tutkimuksiin
     yksityisestä kopioinnista
  – Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain
   hyvitysmaksutuottojen jakamisesta
• Kopioinnin haitan arvosta ja sen laskemisesta ei ole yksikäsitteisiä
 ohjeita säädännössä vaan eri maissa on kansalliset käytännöt haitan
 arvioimiseksi


                                      WWW.DIGITALMEDIA.FI
HYVITYSMAKSUTASOT 2012:
ESIMERKKEJÄ
                                   Tuotteen   Hyvitys-
                                  tyypillinen   maksun
                          Hyvitys-     kuluttaja-    osuus
                    Hyvitys- maksu, sis.       hinta,  kuluttaja-
                    maksu, €   alv, €      sis.alv, €  hinnasta
Tallennettava CD-levy            0,20     0,25      1,00     25 %
C-kasetti 60 min               0,30     0,37      2,00     18 %
VHS-kasetti 180 min             1,37     1,69      5,00     34 %
Kiintolevy 250 Gt - 1 Tt          12,00     14,76    110,00      13 %
Musiikkitallennin 1 - 20 Gt        10,00     12,30     60,00     21 %
Tallentava digiboksi 500-750 Gt      30,00     36,90    300,00      12 %
          Maahantuoja tilittää Teostolle hyvitysmaksun 9 % alv:lla ja saa tästä alv-
          vähennyksen. Maahantuoja edelleen veloittaa hyvitysmaksun osuudesta
          tukkureita/jälleenmyyjiä 23 % alv-kannan mukaan. Kuluttajan maksamassa
          hinnassa hyvitysmaksun osuuteen siis kohdistuu 23 %:n alv.
                                        WWW.DIGITALMEDIA.FI
HYVITYSMAKSUN TUOTTO JA KÄYTTÖ
SUOMESSA
Hyvitysmaksutuoton kehitys           Hyvitysmaksun tilitykset 2010
2004-2012, milj. €               tuoton perusteella, 1000 €
                        Henkilökohtaiset tilitykset oikeudenomistajille:
                        •  Kopiosto ry                      1 264
                        •  Gramex ry                       1 039
                        •  Teosto ry                        968
                        •  Tuotos ry                        186
                        Yhteensä:                         3 457

                        Tilitykset tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin
                        •   Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK) 1 195
                        •   Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK)     388
                        •   Luovan säveltaiteen edistämiskeskus (LUSES)      365
                        •   LUSES ja ESEK yhteisesti AV-varoja          256
                        •   Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus      150
                        •   Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys         64,5
                        •   Kirjallisuuden edistämiskeskus             58
                        •   Kuvasto/Visuaalisen taiteen edistämiskeskus (VISEK)   17
                        •   Kuurojen Liitto                    3,5
                        Yhteensä                          2 497

                        •   Opetusministeriö päättää myöhemmin           146
                        Kaikki yhteensä                      6 100
    2007 piikki johtuu digi-tv-siirtymän
    tuomasta kasvusta digiboksimyyntiin


                                              WWW.DIGITALMEDIA.FI
HYVITYSMAKSUN HALLINNOLLISET
MENETTELYT
•  Maahantuojat raportoivat hyvitysmaksun alaiset toimituksensa jakelukanavalle, joista
  jakelukanava on suorittanut maksunsa maahantuojalle. Hyvitysmaksun osuus eritellään.
•  Maahantuojat raportoivat Teostolle myydyt hyvitysmaksun alaiset tuotteet
  tukkuliikkeittäin ja tilittävät kerätyt hyvitysmaksut Teostolle.
•  Poikkeuksena myös tukkukauppa voi suorittaa hyvitysmaksut Teostolle, tällöin
  maahantuoja raportoi tukkukauppakohtaiset toimitukset mutta ei suorita hyvitysmaksua.
•  Maahantuoja ja jakelutie perivät hyvitysmaksun osuudesta normaalin 23 % alv:n;
  maahantuojan Teostolle tilittämissä suorituksessa alv on 9 %. Käytännössä tämä
  tarkoittaa, että kuluttajan maksamissa laitehinnoissa on hyvitysmaksun osuudessa 23 %
  alv. Maahantuoja ja jakelutie saavat alv:t normaalien alv-vähennystensä piiriin, joten
  heille ei synny hyvitysmaksun alv:sta ylimääräistä kulua.
•  Tallennevälineitä tai –laitteita ostavat yritykset voivat hakea vapautusta hyvitysmaksusta
   – Hakeminen ennen tuotteen hankintaa: yritys hakee vapautusta nettilomakkeella,
     hyväksytystä hakemuksesta yritys saa tunnistenumeron, tunnistenumeron avulla
     yritys saa ostaa laitteen ilman hyvitysmaksua nimettyjen jälleenmyyjien kautta
   – Hakeminen tuotteen hankinnan jälkeen: yritys hakee palautusta Teostolta
     verkkolomakkeella (kuitti liitetään mukaan), hyväksytyistä hakemuksista
     hyvitysmaksun osuus tilitetään yritykselle
                                         WWW.DIGITALMEDIA.FI
TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET JA
KULTTUURIN TUKI SUOMESSA
• Laskutavasta riippuen tekijänoikeusjärjestöjen kautta kulkevien
 tekijänoikeuskorvausten vuotuinen määrä on 80-100 milj. €
• Hyvitysmaksun tuotto vuonna 2010 oli 6,5 milj. €
  – Audion osuus 2,6 milj. €, videon 2,1 milj. € ja DVD:n 1,8 milj. €
• Vertailun vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kulkevia
 rahavirtoja:
  – Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
   222,6 milj. €
  – Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille 13,4 milj. €
                               WWW.DIGITALMEDIA.FI
YKSITYISEN KOPIOINNIN HAITAN
KORVAAMINEN ERÄISSÄ MAISSA
• Yksityisen kopioinnin haitan kompensoinnin käsite on käytössä useilla
 markkinoilla
• Suurimmat hyvitysmaksujen kerääjät ovat Ranska, Saksa ja Italia;
 näissä maissa maksu kerätään Suomen tapaan sekä tallennemedioista
 että joistakin tallennuskapasiteetilla varustetuista laitteista
• Britanniassa ei ole toteutettu yksityisen kopionnin poikkeusta eikä
 hyvitysmaksua
• Espanja siirtyi 2012 alusta malliin, jossa kompensointi tehdään
 suoraan budjetista arvioidun aiheutuneen haitan perusteella
• USA:ssa ja Kanadassa on käytössä tallennettavista CD-/DVD-levyistä
 kannettava “mediamaksu”
• Pohjoismaista Ruotsissa ja Tanskassa on käytössä hyvitysmaksu,
 Norjassa yksityisen kopionnin kompensointi tehdään valtion budjetista
• Aasian maista hyvitysmaksu on käytössä Japanissa


                              WWW.DIGITALMEDIA.FI
2. DIGITAALINEN MURROS MUUTTAA
TOIMINTAYMPÄRISTÖN
             WWW.DIGITALMEDIA.FI
DIGITAALINEN MURROS
• Digitaalisen murroksen lähtökohtia ovat sisältöjen siirtyminen
 digitaaliseen muotoon ja koko maailman verkottuminen internetin
 kautta
• Sisältöjen kuluttajalle syntyy koko ajan uusia tapoja sisältöjen
 hankkimiseen: kuluttaja voi saada haluamansa sisällöt haluamiensa
 laitteiden avulla haluamaansa aikaan
• Sisältöliiketoimintaan on syntynyt ja syntyy myös uudenlaisia
 liiketoimintamalleja: mainosrahoitteisen sisällön ja kappalehinnalla
 hinnoiteltujen fyysisten tallenteiden rinnalle nousee erilaisia
 digitaalisia jakelutapoja, joiden hinnoittelu on yhä useammin
 kuukausimaksuun perustuva
• Internetissä jaettuja resursseja hyödyntävä pilviteknologia tuo
 merkittäviä uusia mahdollisuuksia sisältöliiketoiminnalle, mutta
 samalla monimutkaistaa tekijänoikeuskysymyksiä                               WWW.DIGITALMEDIA.FI
DIGITAALINEN MURROS JA KOPIOINTI
• Digitaalisen sisällön kopiointi poikkeaa analogisesta kopioinnista siinä,
 että sisällön tekninen laatu ei heikkene kopiotaessa
  – Tämä on keskeinen tekijä myös piratismiongelmalle
• Kuluttajalle ei kuitenkaan ole enää niin suurta merkitystä, omistaako
 hän kopion sisällöstä, kunhan sisältö on hänen saatavillaan (esim.
 streaming-palvelun kautta; streamingissa ei synny kopiota sisällöstä)
• Tämän muutoksen seurauksena kuluttajan omaan tarpeeseen tehtävä
 kopiointi teknisenä toimenpiteenä muuttuu kuluttajalle
 epäoleelliseksi
• Tekijänoikeusmenettelyt ovat kuluttajille monimutkaisia; laillisen ja
 laittoman toiminnan ero on usein kuluttajan kannalta epäselvä
                                WWW.DIGITALMEDIA.FI
SISÄLTÖJEN JAKELU JA YKSITYINEN
 KOPIOINTI: ENNEN
Sisällön vastaanottaminen/hankinta  Yksityinen kopiointi

     tv/radio                kopio lähipiirille
    tallenne               POTENTIAALINEN TULONMENETYS


                        kopio omaan käyttöön
                        (autoradio jne)
                              WWW.DIGITALMEDIA.FI
SISÄLTÖJEN JAKELU JA YKSITYINEN
 KOPIOINTI: NYT
 Sisällön vastaanottaminen/hankinta  Yksityinen kopiointi

         tv/radio            kopio lähipiirille
locker
                             email
         stream

         download            POTENTIAALINEN TULONMENETYS
  Internet /
   pilvi
         P2P
                        sisällön henkilökohtainen
                        kulutus eri laitteilla
         tallenne                                 WWW.DIGITALMEDIA.FI
ESIMERKKI: TV-OHJELMAN ERI
KATSELUTAVAT JA HYVITYSMAKSU
Tv-ohjelman katselutapa              laitteella tai  laitteella
                          välineellä ei  tai
                          hyvitys-     välineellä
                          maksua      hyvitys-
                                  maksu

Broadcast-lähetyksenä (terrestriaali, kaapeli)   x
Aikasiirrettynä tai tallennettuna digiboksista           x
Teleoperaattorin “verkkodigiboksista”       x
Tallennettuna DVD-levylle                      x
Tv-kanavan internet-palvelusta streamattuna    x
Teleoperaattorin on-demand-palvelusta       x
Tallennettuna tietokoneen kovalevyltä       x
Tallennettuna tietokoneen ulkoiselta kovalevyltä          x
Tallennettuna pilvi-locker-palvelusta       x
DIGITAALINEN MURROS JA LUOVAT
ALAT
• Digitaalinen murros muuttaa monin tavoin myös luovien alojen
 toimintaympäristöä
• Luovien alojen synnyttämät aineettomat oikeudet ovat potentiaalinen
 kasvun lähde suomalaiselle kansantaloudelle
• Luovat alat tuovat lisäarvoa myös kaikille muille toimialoille
• Digitaaliset kanavat tarjoavat kilpailuedun lähteitä luoville aloille
  – kaksisuuntainen viestintä muuttaa ja parantaa tuotekehitystä,
   viestintää ja asiakaspalvelua
  – digitaalinen suoramyynti mahdollistaa IPR:ien säilyttämisen
   tekijällä, tapa yleistyy erityisesti pelialalla
  – sisällön saatavuuden parantaminen lisää ansainnan
   mahdollisuuksia
• Luovat alat hyötyvät kasvuun kannustavasta, teknologia- ja
 kanavaneutraalista toimintaympäristöstä


                              WWW.DIGITALMEDIA.FI
3. ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT
             WWW.DIGITALMEDIA.FI
KOMPENSAATIOMALLIN ANALYYSI
• Tässä luvussa esitetään analyysi, millainen ideaalin
 kompensaatiomallin tulisi olla
• Analyysi kattaa seuraavat vaiheet:
  a) tunnistetaan osapuolet, joita kompensaatiomalli koskettaa
  b) tunnistetaan eri osapuolten tarpeet ja tavoitteet
    kompensaatiomallin suhteen
  c) tunnistetaan, mitä ongelmia kompensaatiomalliin liittyy
  d) edellisten perusteella tunnistetaan visio ideaalista
    kompensaatiomallista sekä vaatimukset, jotka liittyvät ideaaliin
    malliin
                               WWW.DIGITALMEDIA.FI
A) OSAPUOLET
• Yksityisen kopioinnin haitan kompensaatio koskettaa kaikkia
 sisältöalalla toimiva tahoja, joita ovat:
  – kuluttajat
  – sisältöjen tekijät
  – laitevalmistajat ja –maahantuojat
  – kanava eli sisältöjen ja laitteiden jälleenmyyjät
  – tekijänoikeusjärjestöt
                              WWW.DIGITALMEDIA.FI
A) SISÄLTÖALAN ARVOVERKKO

        Kanava
 Sisällön  (jälleenmyyjä,       Kuluttajat
 tekijät    mediayhtiö,
        operaattori)
 Tekijän-    Laite-
  oikeus-
       valmistajat
 järjestöt

                sisältö
                sisältömaksut
                hyvitysmaksu

                      WWW.DIGITALMEDIA.FI
B) ERI OSAPUOLTEN TARPEET JA
TAVOITTEET
     Kuluttajat             Sisällön tekijät           Jälleenmyyjä,
 •sisältöjen saatavuus ja         •ansainta sisällöillä       mediayhtiö, operaattori
 käytön helppous kaikilla         •tuet ja avustukset        •mahdollisuus kehittää
 tavoilla, kaikilla laitteilla      •digitaalisten mallien         uusia digitaalisia
•selkeät pelisäännöt, mitä       hyödyntäminen, vapaus         palveluita ja myydä
    saa kopioida           päättää omien sisältöjen           sisältöjä
   •uuden tekniikan         jakelusta ja lisensoinnista      •kuluttajien laitekannan
  kohtuulliset hinnat          •oikein kohdentuva            kehittyminen
•mahdollisuus jakaa omia        tekijänoikeusjärjestelmä      •hallintokulujen minimointi
     sisältöjä            •piratismin torjunta         •piratismin torjunta             Laitevalmistajat            Yhteiskunta
           •sisältöjen ja palveluiden      •luovan talouden kasvu ja
           hyvinvoiva ja kehittyvä          uudet työpaikat
               ekosysteemi          •kulttuurin kehittyminen
             •kilpailun kannalta        •välittömien ja välillisten
                neutraali         hallintokulujen minimointi
            kompensaatiomalli             •digitaalisten
          •hallintokulujen minimointi       yhtenäismarkkinoiden
                                   kehitys

                                             WWW.DIGITALMEDIA.FI
C) KOMPENSAATIOON
TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT
KESKEISET ONGELMAT saatavuuteen (access), ei
• Kopiointi on muuttunut kuluttajan aktiivisesta toiminnasta tekniseksi
 toimenpiteeksi – kuluttajan tarve liittyy sisältöjen
  tekniseen kopion valmistamiseen -> yksityisen kopioinnin tarkastelusta tulisi
  siirtyä yksityisen käytön tarkasteluun
•  Tekninen kehitys kulkee edelleen suuntaan, joka tekee oikeudenmukaisen
  laitesidonnaisen maksun kohdentamisen yhä vaikeammaksi
•  Haitan arviointi perustuu säädösten kirjaimen mukaisesti kopioiden
  valmistamiseen, kun faktisesti tulisi tutkia kuluttajan kannalta oleellisempaa
  asiaa, sisältöjen käyttöä
•  Hyvitysmaksumalli aiheuttaa merkittävää hallinnollista kulua suhteessa
  järjestelmän kautta kulkevan rahan määrään
   – kulu rasittaa erityisesti maahantuojia, valtiota ja tekijänoikeusjärjestöjä
   – monimuotoistuva laiteympäristö lisää edelleen hallintotyötä
•  Hyvitysmaksu ohjaa kuluttajien laitehankintoja ulkomaisiin verkkokauppoihin
                                    WWW.DIGITALMEDIA.FI
C) KOMPENSAATION KESKEISET
ONGELMAT SISÄLTÖALAN
KEHITYKSEN KANNALTA
• Internetin ja digitaalisten kanavien kehittyminen tuo uusia
 mahdollisuuksia sisältöjen jakeluun, paketoimiseen sekä sisällöillä
 ansaintaan
  – Lisäksi kehitys muuttaa arvoverkkoja ja tarjoaa tekijöille ja
   sisältöjä välittäville palveluille kokonaan uusia malleja sisältöjen
   jakeluun
• Hyvitysmaksumalli on vakiinnuttanut asemansa useiden tekijöiden
 kannalta tärkeiden apurahojen rahoittajana, monien tällaisten
 apurahojen jatkuvuus on tärkeää luovien alojen kannalta
• Yksityisen kopioinnin haitan arviointi vaikeuttaa lisäksi se, että
 kopiointi voi tuoda promootiotarkoituksessa myös hyötyä tekijälle
                                WWW.DIGITALMEDIA.FI
D) VISIO IDEAALISTA
KOMPENSAATIOMALLISTA


  Kompensaatiomalli edistää digitaalisten sisältöjen ja
  palveluiden ekosysteemin kasvua ja kehitystä sekä
  suomalaisten tekijöiden ja yritysten menestymistä
    niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisesti
                          WWW.DIGITALMEDIA.FI
D) IDEAALIN KOMPENSAATIOMALLIN
VAATIMUKSET
1. tekijä saa ansaintaa
2. tukee ja uudistaa kulttuuria
3. ei riippuvainen teknologian ja laitteiden kehityksestä
4. mahdollistaa/edesauttaa uusien jakelu- ja liiketoimintamallien
  kehittämistä
5. edesauttaa kuluttajien laitekannan kehittymistä
6. ei vääristä markkinoita/kilpailua (sama menettely eri jakelutavoille;
  sama menettely kotimaisille ja ulkomaisille laitehankinnoille)
7. jatkuvuus
8. minimoi kaikkien osapuolien hallinnollisen työn/kulut
9. on linjassa EU:n digitaalisiin sisämarkkinoinihin ja tekijänoikeuksiin
  liittyvien linjausten kanssa
10. on linjassa piratismin vastaisten toimien kanssa                               WWW.DIGITALMEDIA.FI
4. VAIHTOEHTOISIA MALLEJA
              WWW.DIGITALMEDIA.FI
VAIHTOEHTOISIA MALLEJA
• Mm. seuraavia vaihtoehtoisia malleja on esitetty hyvitysmaksun
 tilalle:
  – budjettirahoitus (Norjan ja Espanjan malli) tai
    Veikkausvoittovarojen allokointi
  – yksityisen kopioinnin sisällyttäminen normaaleihin
    tekijänoikeuksien lisensiointimenettelyihin
  – laajakaistavero
  – kompensaation kattaminen Yle-maksusta
  – kompensaation kattaminen radio- ja tv-rahaston kautta (ns.
    Wessbergin malli)
• Optimaalinen ratkaisu on todennäköisesti yhdistelmä eri malleista
• Voidaan myös pohtia, voisiko osana ratkaisua yksityisen kopioinnin
 poikkeuksen rajoittaa vain kotitalouden sisällä tapahtuvaan
 kopiointiin, mikä pienentäisi korvattavan kopioinnin määrää


                               WWW.DIGITALMEDIA.FI
MALLIEN VERTAILUA
               Hyvitys-  Budjetti-  Kompensaati   Laajakaista-  YLE-  Radio- ja
               maksu   rahoitus  o lisensseihin  maksu     maksu  tv-rahasto
tuottaa ansaintaa
tekijöille
               ✔     ✔      ✔        ✔       ✔    ✔
tukee ja uudistaa
kulttuuria
               ✔     ✔      ✔        ✔       ✔    ✔
ei riippuvainen teknologian
ja laitteiden kehityksestä
               ✖     ✔      ✔        ✖       ✔    ✔
mahdollistaa/edesauttaa
uusien jakelu- ja
               ✖     ✔      ✔        ✔       ✔    ✔
liiketoimintamallien
kehittämistä
edesauttaa kuluttajien
laitekannan kehittymistä
               ✖     ✔      ✔        ✔       ✔    ✔
ei vääristä markkinoita    ✖     ✔      ✔        ✖       ✔    ✔
jatkuvuus           ✖     ✖      ✔        ✔       ✔    ✔
minimoi kaikkien
osapuolien hallinnollisen
               ✖     ✔      ✔        ✖       ✔    ✔
työn/kulut
on linjassa EU:n DSM:n ja
tekijänoikeuslinjausten
               ?     ?      ?        ?       ?    ?
kanssa
on linjassa piratismin
vastaisten toimien kanssa
               ✖     ?      ✔        ✖       ✔    ✔
HYVITYSMAKSUN TULEVAISUUS

• Valtioneuvosto on ilmaissut tavoitteekseen uudistaa
 hyvitysmaksun niin, että uudistettu malli olisi käytössä vuoden
 2013 alusta
• Tämän selvityksen tilaajat ja toteuttaja toivovat selvityksen
 tuovan hyödyllisiä tietoja ja näkökulmia lähikuukausina
 vilkkaasti käytävään keskusteluun
                            WWW.DIGITALMEDIA.FI
SELVITYKSEN TOTEUTUSTIEDOT
               WWW.DIGITALMEDIA.FI
HAASTATTELUT
•  Bo Harald, Tieto Oyj
•  Hertta Hartikainen, Kuluttajavirasto
•  Minna Jokinen, Nokia Oyj
•  Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto ry
•  Lasse Kärkkäinen, Grey Brain Oy
•  Matti Makkonen, Anvia Oyj
•  Timo Poijärvi, Cognitive Maps Ltd Oy / Hitlantis
•  Lauri Rechardt, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry
•  Katri Sipilä, Teosto ry
•  Reijo Svento, Ficom ry
                             WWW.DIGITALMEDIA.FI
SELVITYKSEN TILAAJAT JA
TOTEUTTAJA
Tilaajat             Toteuttaja
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry  Digital Media Finland Oy
www.etkry.com           www.digitalmedia.fi

Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
www.ek.fi

Teknologiateollisuus ry      Valokuvat
www.teknologiateollisuus.fi    Esityksen valokuvat Creative Commons –
                 lisenssien alaisia (kaupallinen käyttö
                 sallittu) seuraavilta tekijöiltä: [JP] Corrêa
                 Carvalho, Andres Rueda, Joost J. Bakker
                 Ijmuiden, lrargerich, Grace Kat,
                 AdmlCrunch

                                WWW.DIGITALMEDIA.FI
1 sur 37

Recommandé

Hiidenvesi areena par
Hiidenvesi areenaHiidenvesi areena
Hiidenvesi areenaTapio Pulkkinen
387 vues18 diapositives
Digitaalinen murros muuttaa kuluttajia, kilpailua ja toimintamalleja – mitkä ... par
Digitaalinen murros muuttaa kuluttajia, kilpailua ja toimintamalleja – mitkä ...Digitaalinen murros muuttaa kuluttajia, kilpailua ja toimintamalleja – mitkä ...
Digitaalinen murros muuttaa kuluttajia, kilpailua ja toimintamalleja – mitkä ...Timo Argillander
463 vues19 diapositives
What Makes Media and Entertainment a Good Investment par
What Makes Media and Entertainment a Good InvestmentWhat Makes Media and Entertainment a Good Investment
What Makes Media and Entertainment a Good InvestmentTimo Argillander
758 vues19 diapositives
Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke? par
Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?
Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?Timo Argillander
420 vues16 diapositives
Argillander mo mo_110314 par
Argillander mo mo_110314Argillander mo mo_110314
Argillander mo mo_110314Timo Argillander
272 vues7 diapositives
Creative Content as an Investment: a New Approach to IPR Financing par
Creative Content as an Investment: a New Approach to IPR FinancingCreative Content as an Investment: a New Approach to IPR Financing
Creative Content as an Investment: a New Approach to IPR FinancingTimo Argillander
432 vues9 diapositives

Contenu connexe

Plus de Timo Argillander

Menestystarinoita suomalaisesta sisältöliiketoiminnasta par
Menestystarinoita suomalaisesta sisältöliiketoiminnastaMenestystarinoita suomalaisesta sisältöliiketoiminnasta
Menestystarinoita suomalaisesta sisältöliiketoiminnastaTimo Argillander
307 vues16 diapositives
Pääomasijoittamisella kansainväliseen menestykseen par
Pääomasijoittamisella kansainväliseen menestykseenPääomasijoittamisella kansainväliseen menestykseen
Pääomasijoittamisella kansainväliseen menestykseenTimo Argillander
338 vues19 diapositives
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat? par
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Timo Argillander
726 vues17 diapositives
Media murroksen jälkeen - millainen on tulevaisuuden viestintäala? par
Media murroksen jälkeen - millainen on tulevaisuuden viestintäala?Media murroksen jälkeen - millainen on tulevaisuuden viestintäala?
Media murroksen jälkeen - millainen on tulevaisuuden viestintäala?Timo Argillander
816 vues10 diapositives
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014 par
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Timo Argillander
579 vues4 diapositives
Euroopan digitaaliset sisämarkkinat par
Euroopan digitaaliset sisämarkkinatEuroopan digitaaliset sisämarkkinat
Euroopan digitaaliset sisämarkkinatTimo Argillander
579 vues28 diapositives

Plus de Timo Argillander(13)

Menestystarinoita suomalaisesta sisältöliiketoiminnasta par Timo Argillander
Menestystarinoita suomalaisesta sisältöliiketoiminnastaMenestystarinoita suomalaisesta sisältöliiketoiminnasta
Menestystarinoita suomalaisesta sisältöliiketoiminnasta
Timo Argillander307 vues
Pääomasijoittamisella kansainväliseen menestykseen par Timo Argillander
Pääomasijoittamisella kansainväliseen menestykseenPääomasijoittamisella kansainväliseen menestykseen
Pääomasijoittamisella kansainväliseen menestykseen
Timo Argillander338 vues
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat? par Timo Argillander
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Timo Argillander726 vues
Media murroksen jälkeen - millainen on tulevaisuuden viestintäala? par Timo Argillander
Media murroksen jälkeen - millainen on tulevaisuuden viestintäala?Media murroksen jälkeen - millainen on tulevaisuuden viestintäala?
Media murroksen jälkeen - millainen on tulevaisuuden viestintäala?
Timo Argillander816 vues
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014 par Timo Argillander
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Timo Argillander579 vues
Digitaalinen murros muuttaa liiketoiminnan pelisäännöt par Timo Argillander
Digitaalinen murros muuttaa liiketoiminnan pelisäännötDigitaalinen murros muuttaa liiketoiminnan pelisäännöt
Digitaalinen murros muuttaa liiketoiminnan pelisäännöt
Timo Argillander498 vues
Mediabisneksen strategiatyö digitaalisen murroksen jälkeen par Timo Argillander
Mediabisneksen strategiatyö digitaalisen murroksen jälkeenMediabisneksen strategiatyö digitaalisen murroksen jälkeen
Mediabisneksen strategiatyö digitaalisen murroksen jälkeen
Timo Argillander261 vues
Facts and Figures for Understanding Market Trends in Digital Content Industry par Timo Argillander
Facts and Figures for Understanding Market Trends in Digital Content IndustryFacts and Figures for Understanding Market Trends in Digital Content Industry
Facts and Figures for Understanding Market Trends in Digital Content Industry
Timo Argillander752 vues
Median muuttuva toimintaympäristö muuttaa yksityistä kopiointia par Timo Argillander
Median muuttuva toimintaympäristö muuttaa yksityistä kopiointiaMedian muuttuva toimintaympäristö muuttaa yksityistä kopiointia
Median muuttuva toimintaympäristö muuttaa yksityistä kopiointia
Timo Argillander209 vues

Hyvitysmaksun jälkeen - yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa

 • 1. Hyvitysmaksun jälkeen – yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassaWWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 2. “YKSITYISEN KOPIOINNIN HAITAN KOMPENSOINTI” • “Yksityisen kopionnin haitan kompensointi” eli Suomessa tuttavallisemmin “hyvitysmaksu” on tekijänoikeudellinen järjestely, joka on herättänyt voimakasta keskustelua puolesta ja vastaan • Tämän esityksen tarkoituksena on antaa asiantuntijan neutraali näkökulma hyvitysmaksun taustoihin sekä analyysi vaihtoehdoista yksityisen kopioinnin haitan kompensaatioksi WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 3. SELVITYKSEN TOTEUTUS • Esityksen ja analyysin on laatinut Timo Argillander Digital Media Finlandista Elinkeinoelämän keskusliiton, Teknologiateollisuuden ja Elektroniikan Tukkukauppaiden toimeksiannosta • Analyysi on laadittu helmi-maaliskuussa 2012 • Selvitys perustuu 12 hyvitysmaksujärjestelyn eri osapuolia edustavan asiantuntijan haastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin sekä asiantuntija-analyysiin WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 4. SELVITYKSEN RAKENNE 1. Johdanto: mitä on yksityisen kopioinnin haitan kompensointi ja hyvitysmaksu 2. Digitaalisen murroksen vaikutus toimintaympäristöön 3. Analyysi eri osapuolten odotuksista ja ideaalimallista 4. Vaihtoehtoisten mallien esittelyä WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 6. JOHDANTO: TEKIJÄNOIKEUDET • Tekijänoikeus on luovan työn tekijän oikeus työnsä tulokseen: sävellykseen, kirjoitukseen, esitykseen jne. • Tekijä voi sopia teoksensa lisensoinnista suoraan lisenssin käyttäjän kanssa (ns. suoralisensointi) • Tekijöitä ja käyttäjiä on kuitenkin valtavasti – siksi on syntynyt suoralisensioinnille vaihtoehtoinen malli, jossa tekijät voivat antaa oikeutensa tekijöitä edustavien tekijänoikeusjärjestöjen hoidettavaksi (tätä mallia kutsutaan “kollektiivilisensoinniksi”) • Kollektiivilisensoinnissa tekijät luovuttavat oikeuksiaan tekijänoikeusjärjestöille hallinnoitavaksi • Kollektiivilisensoinnissa sisältöjen käyttäjien tai välittäjien on maksettava korvaus tekijänoikeusjärjestöille, jotka edelleen tilittävät tekijöille heidän osuutensa korvauksista WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 7. YKSITYINEN KOPIOINTI JA HYVITYSMAKSU • EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaan kuluttajalla on oikeus tehdä kopioita ostamastaan tekijänoikeuden alaisesta sisällöstä yksityiseen käyttöönsä (itselle, perheenjäsenille, läheisille ystäville; kaikkiaan muutamia kappaleita) – Säädäntö ei erottele ystävälle tehtyä kopiota tai itselle eri toistolaitteisiin tehtyä kopiota • Tästä kopioinnista katsotaan syntyvän tulonmenetystä tekijöille, mistä syystä on sovittu menettelyistä tämän haitan korvaamiseksi • Suomessa tämä korvaaminen tapahtuu ns. hyvitysmaksun kautta • Hyvitysmaksu on “merkittävässä määrin yksityiseen kopiointiin käytettäviin” tallennevälineisiin ja -laitteisiin liittyvä maksu, jonka tällaisten välineiden tai laitteiden maahantuoja tilittää • Hyvitysmaksun käytännön keräämisestä ja tilittämisestä vastaa tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Teosto • Hyvitysmaksu tilitetään osittain tekijöille individuaalitilityksinä, osittain tekijöiden toimintaa välillisesti edistäviin tarkoituksiin WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 8. HYVITYSMAKSUN TAUSTAA • C-kasettien ja VHS-nauhojen yleistyminen teki mahdolliseksi ja yleiseksi musiikkiäänitteiden kopioimisen • Tämän kehityksen johdosta päädyttiin malliin, jossa yksityiseen käyttöön tehtävä kopiointi nimenomaisesti sallittiin, ja jossa tästä syntyväksi arvioitu haitta korvattiin määräämällä tyhjille kaseteille “kasettimaksu” • Tallennustapojen kehittyessä kasettimaksu eli nykyinen hyvitysmaksu on ulotettu mm. CD-R-levyihin, tietokoneiden ulkoisiin kiintolevyihin (v. 2011 alkaen) ja tallentaviin digivastaanottimiin WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 9. HYVITYSMAKSU: SÄÄDÄNNÖLLINEN KEHYS • EU:n tekijänoikeusdirektiivi (2001/29/EC) määrittelee, että yksityisestä kopioinnista aiheutuu haittaa, joka tulee korvata (ei kuitenkaan korvausta, jos “haitta on vähäinen”) • Kansallisten lainsäädäntöjen tehtävänä on osoittaa tavat haitan korvaamiseen – Suomessa säädös on tekijänoikeuslain (821/2005) 26 a §:ssä – Hyvitysmaksun piirissä olevista laitteista ja maksuista säädetään valtioneuvoston asetuksella • Perustuu eri osapuolten kuulemisiin ja Teoston teettämiin tutkimuksiin yksityisestä kopioinnista – Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain hyvitysmaksutuottojen jakamisesta • Kopioinnin haitan arvosta ja sen laskemisesta ei ole yksikäsitteisiä ohjeita säädännössä vaan eri maissa on kansalliset käytännöt haitan arvioimiseksi WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 10. HYVITYSMAKSUTASOT 2012: ESIMERKKEJÄ Tuotteen Hyvitys- tyypillinen maksun Hyvitys- kuluttaja- osuus Hyvitys- maksu, sis. hinta, kuluttaja- maksu, € alv, € sis.alv, € hinnasta Tallennettava CD-levy 0,20 0,25 1,00 25 % C-kasetti 60 min 0,30 0,37 2,00 18 % VHS-kasetti 180 min 1,37 1,69 5,00 34 % Kiintolevy 250 Gt - 1 Tt 12,00 14,76 110,00 13 % Musiikkitallennin 1 - 20 Gt 10,00 12,30 60,00 21 % Tallentava digiboksi 500-750 Gt 30,00 36,90 300,00 12 % Maahantuoja tilittää Teostolle hyvitysmaksun 9 % alv:lla ja saa tästä alv- vähennyksen. Maahantuoja edelleen veloittaa hyvitysmaksun osuudesta tukkureita/jälleenmyyjiä 23 % alv-kannan mukaan. Kuluttajan maksamassa hinnassa hyvitysmaksun osuuteen siis kohdistuu 23 %:n alv. WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 11. HYVITYSMAKSUN TUOTTO JA KÄYTTÖ SUOMESSA Hyvitysmaksutuoton kehitys Hyvitysmaksun tilitykset 2010 2004-2012, milj. € tuoton perusteella, 1000 € Henkilökohtaiset tilitykset oikeudenomistajille: • Kopiosto ry 1 264 • Gramex ry 1 039 • Teosto ry 968 • Tuotos ry 186 Yhteensä: 3 457 Tilitykset tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin • Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK) 1 195 • Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus (ESEK) 388 • Luovan säveltaiteen edistämiskeskus (LUSES) 365 • LUSES ja ESEK yhteisesti AV-varoja 256 • Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 150 • Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys 64,5 • Kirjallisuuden edistämiskeskus 58 • Kuvasto/Visuaalisen taiteen edistämiskeskus (VISEK) 17 • Kuurojen Liitto 3,5 Yhteensä 2 497 • Opetusministeriö päättää myöhemmin 146 Kaikki yhteensä 6 100 2007 piikki johtuu digi-tv-siirtymän tuomasta kasvusta digiboksimyyntiin WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 12. HYVITYSMAKSUN HALLINNOLLISET MENETTELYT • Maahantuojat raportoivat hyvitysmaksun alaiset toimituksensa jakelukanavalle, joista jakelukanava on suorittanut maksunsa maahantuojalle. Hyvitysmaksun osuus eritellään. • Maahantuojat raportoivat Teostolle myydyt hyvitysmaksun alaiset tuotteet tukkuliikkeittäin ja tilittävät kerätyt hyvitysmaksut Teostolle. • Poikkeuksena myös tukkukauppa voi suorittaa hyvitysmaksut Teostolle, tällöin maahantuoja raportoi tukkukauppakohtaiset toimitukset mutta ei suorita hyvitysmaksua. • Maahantuoja ja jakelutie perivät hyvitysmaksun osuudesta normaalin 23 % alv:n; maahantuojan Teostolle tilittämissä suorituksessa alv on 9 %. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuluttajan maksamissa laitehinnoissa on hyvitysmaksun osuudessa 23 % alv. Maahantuoja ja jakelutie saavat alv:t normaalien alv-vähennystensä piiriin, joten heille ei synny hyvitysmaksun alv:sta ylimääräistä kulua. • Tallennevälineitä tai –laitteita ostavat yritykset voivat hakea vapautusta hyvitysmaksusta – Hakeminen ennen tuotteen hankintaa: yritys hakee vapautusta nettilomakkeella, hyväksytystä hakemuksesta yritys saa tunnistenumeron, tunnistenumeron avulla yritys saa ostaa laitteen ilman hyvitysmaksua nimettyjen jälleenmyyjien kautta – Hakeminen tuotteen hankinnan jälkeen: yritys hakee palautusta Teostolta verkkolomakkeella (kuitti liitetään mukaan), hyväksytyistä hakemuksista hyvitysmaksun osuus tilitetään yritykselle WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 13. TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET JA KULTTUURIN TUKI SUOMESSA • Laskutavasta riippuen tekijänoikeusjärjestöjen kautta kulkevien tekijänoikeuskorvausten vuotuinen määrä on 80-100 milj. € • Hyvitysmaksun tuotto vuonna 2010 oli 6,5 milj. € – Audion osuus 2,6 milj. €, videon 2,1 milj. € ja DVD:n 1,8 milj. € • Vertailun vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kulkevia rahavirtoja: – Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen 222,6 milj. € – Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille 13,4 milj. € WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 14. YKSITYISEN KOPIOINNIN HAITAN KORVAAMINEN ERÄISSÄ MAISSA • Yksityisen kopioinnin haitan kompensoinnin käsite on käytössä useilla markkinoilla • Suurimmat hyvitysmaksujen kerääjät ovat Ranska, Saksa ja Italia; näissä maissa maksu kerätään Suomen tapaan sekä tallennemedioista että joistakin tallennuskapasiteetilla varustetuista laitteista • Britanniassa ei ole toteutettu yksityisen kopionnin poikkeusta eikä hyvitysmaksua • Espanja siirtyi 2012 alusta malliin, jossa kompensointi tehdään suoraan budjetista arvioidun aiheutuneen haitan perusteella • USA:ssa ja Kanadassa on käytössä tallennettavista CD-/DVD-levyistä kannettava “mediamaksu” • Pohjoismaista Ruotsissa ja Tanskassa on käytössä hyvitysmaksu, Norjassa yksityisen kopionnin kompensointi tehdään valtion budjetista • Aasian maista hyvitysmaksu on käytössä Japanissa WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 15. 2. DIGITAALINEN MURROS MUUTTAA TOIMINTAYMPÄRISTÖN WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 16. DIGITAALINEN MURROS • Digitaalisen murroksen lähtökohtia ovat sisältöjen siirtyminen digitaaliseen muotoon ja koko maailman verkottuminen internetin kautta • Sisältöjen kuluttajalle syntyy koko ajan uusia tapoja sisältöjen hankkimiseen: kuluttaja voi saada haluamansa sisällöt haluamiensa laitteiden avulla haluamaansa aikaan • Sisältöliiketoimintaan on syntynyt ja syntyy myös uudenlaisia liiketoimintamalleja: mainosrahoitteisen sisällön ja kappalehinnalla hinnoiteltujen fyysisten tallenteiden rinnalle nousee erilaisia digitaalisia jakelutapoja, joiden hinnoittelu on yhä useammin kuukausimaksuun perustuva • Internetissä jaettuja resursseja hyödyntävä pilviteknologia tuo merkittäviä uusia mahdollisuuksia sisältöliiketoiminnalle, mutta samalla monimutkaistaa tekijänoikeuskysymyksiä WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 17. DIGITAALINEN MURROS JA KOPIOINTI • Digitaalisen sisällön kopiointi poikkeaa analogisesta kopioinnista siinä, että sisällön tekninen laatu ei heikkene kopiotaessa – Tämä on keskeinen tekijä myös piratismiongelmalle • Kuluttajalle ei kuitenkaan ole enää niin suurta merkitystä, omistaako hän kopion sisällöstä, kunhan sisältö on hänen saatavillaan (esim. streaming-palvelun kautta; streamingissa ei synny kopiota sisällöstä) • Tämän muutoksen seurauksena kuluttajan omaan tarpeeseen tehtävä kopiointi teknisenä toimenpiteenä muuttuu kuluttajalle epäoleelliseksi • Tekijänoikeusmenettelyt ovat kuluttajille monimutkaisia; laillisen ja laittoman toiminnan ero on usein kuluttajan kannalta epäselvä WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 18. SISÄLTÖJEN JAKELU JA YKSITYINEN KOPIOINTI: ENNEN Sisällön vastaanottaminen/hankinta Yksityinen kopiointi tv/radio kopio lähipiirille tallenne POTENTIAALINEN TULONMENETYS kopio omaan käyttöön (autoradio jne) WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 19. SISÄLTÖJEN JAKELU JA YKSITYINEN KOPIOINTI: NYT Sisällön vastaanottaminen/hankinta Yksityinen kopiointi tv/radio kopio lähipiirille locker email stream download POTENTIAALINEN TULONMENETYS Internet / pilvi P2P sisällön henkilökohtainen kulutus eri laitteilla tallenne WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 20. ESIMERKKI: TV-OHJELMAN ERI KATSELUTAVAT JA HYVITYSMAKSU Tv-ohjelman katselutapa laitteella tai laitteella välineellä ei tai hyvitys- välineellä maksua hyvitys- maksu Broadcast-lähetyksenä (terrestriaali, kaapeli) x Aikasiirrettynä tai tallennettuna digiboksista x Teleoperaattorin “verkkodigiboksista” x Tallennettuna DVD-levylle x Tv-kanavan internet-palvelusta streamattuna x Teleoperaattorin on-demand-palvelusta x Tallennettuna tietokoneen kovalevyltä x Tallennettuna tietokoneen ulkoiselta kovalevyltä x Tallennettuna pilvi-locker-palvelusta x
 • 21. DIGITAALINEN MURROS JA LUOVAT ALAT • Digitaalinen murros muuttaa monin tavoin myös luovien alojen toimintaympäristöä • Luovien alojen synnyttämät aineettomat oikeudet ovat potentiaalinen kasvun lähde suomalaiselle kansantaloudelle • Luovat alat tuovat lisäarvoa myös kaikille muille toimialoille • Digitaaliset kanavat tarjoavat kilpailuedun lähteitä luoville aloille – kaksisuuntainen viestintä muuttaa ja parantaa tuotekehitystä, viestintää ja asiakaspalvelua – digitaalinen suoramyynti mahdollistaa IPR:ien säilyttämisen tekijällä, tapa yleistyy erityisesti pelialalla – sisällön saatavuuden parantaminen lisää ansainnan mahdollisuuksia • Luovat alat hyötyvät kasvuun kannustavasta, teknologia- ja kanavaneutraalista toimintaympäristöstä WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 22. 3. ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 23. KOMPENSAATIOMALLIN ANALYYSI • Tässä luvussa esitetään analyysi, millainen ideaalin kompensaatiomallin tulisi olla • Analyysi kattaa seuraavat vaiheet: a) tunnistetaan osapuolet, joita kompensaatiomalli koskettaa b) tunnistetaan eri osapuolten tarpeet ja tavoitteet kompensaatiomallin suhteen c) tunnistetaan, mitä ongelmia kompensaatiomalliin liittyy d) edellisten perusteella tunnistetaan visio ideaalista kompensaatiomallista sekä vaatimukset, jotka liittyvät ideaaliin malliin WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 24. A) OSAPUOLET • Yksityisen kopioinnin haitan kompensaatio koskettaa kaikkia sisältöalalla toimiva tahoja, joita ovat: – kuluttajat – sisältöjen tekijät – laitevalmistajat ja –maahantuojat – kanava eli sisältöjen ja laitteiden jälleenmyyjät – tekijänoikeusjärjestöt WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 25. A) SISÄLTÖALAN ARVOVERKKO Kanava Sisällön (jälleenmyyjä, Kuluttajat tekijät mediayhtiö, operaattori) Tekijän- Laite- oikeus- valmistajat järjestöt sisältö sisältömaksut hyvitysmaksu WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 26. B) ERI OSAPUOLTEN TARPEET JA TAVOITTEET Kuluttajat Sisällön tekijät Jälleenmyyjä, •sisältöjen saatavuus ja •ansainta sisällöillä mediayhtiö, operaattori käytön helppous kaikilla •tuet ja avustukset •mahdollisuus kehittää tavoilla, kaikilla laitteilla •digitaalisten mallien uusia digitaalisia •selkeät pelisäännöt, mitä hyödyntäminen, vapaus palveluita ja myydä saa kopioida päättää omien sisältöjen sisältöjä •uuden tekniikan jakelusta ja lisensoinnista •kuluttajien laitekannan kohtuulliset hinnat •oikein kohdentuva kehittyminen •mahdollisuus jakaa omia tekijänoikeusjärjestelmä •hallintokulujen minimointi sisältöjä •piratismin torjunta •piratismin torjunta Laitevalmistajat Yhteiskunta •sisältöjen ja palveluiden •luovan talouden kasvu ja hyvinvoiva ja kehittyvä uudet työpaikat ekosysteemi •kulttuurin kehittyminen •kilpailun kannalta •välittömien ja välillisten neutraali hallintokulujen minimointi kompensaatiomalli •digitaalisten •hallintokulujen minimointi yhtenäismarkkinoiden kehitys WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 27. C) KOMPENSAATIOON TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT KESKEISET ONGELMAT saatavuuteen (access), ei • Kopiointi on muuttunut kuluttajan aktiivisesta toiminnasta tekniseksi toimenpiteeksi – kuluttajan tarve liittyy sisältöjen tekniseen kopion valmistamiseen -> yksityisen kopioinnin tarkastelusta tulisi siirtyä yksityisen käytön tarkasteluun • Tekninen kehitys kulkee edelleen suuntaan, joka tekee oikeudenmukaisen laitesidonnaisen maksun kohdentamisen yhä vaikeammaksi • Haitan arviointi perustuu säädösten kirjaimen mukaisesti kopioiden valmistamiseen, kun faktisesti tulisi tutkia kuluttajan kannalta oleellisempaa asiaa, sisältöjen käyttöä • Hyvitysmaksumalli aiheuttaa merkittävää hallinnollista kulua suhteessa järjestelmän kautta kulkevan rahan määrään – kulu rasittaa erityisesti maahantuojia, valtiota ja tekijänoikeusjärjestöjä – monimuotoistuva laiteympäristö lisää edelleen hallintotyötä • Hyvitysmaksu ohjaa kuluttajien laitehankintoja ulkomaisiin verkkokauppoihin WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 28. C) KOMPENSAATION KESKEISET ONGELMAT SISÄLTÖALAN KEHITYKSEN KANNALTA • Internetin ja digitaalisten kanavien kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia sisältöjen jakeluun, paketoimiseen sekä sisällöillä ansaintaan – Lisäksi kehitys muuttaa arvoverkkoja ja tarjoaa tekijöille ja sisältöjä välittäville palveluille kokonaan uusia malleja sisältöjen jakeluun • Hyvitysmaksumalli on vakiinnuttanut asemansa useiden tekijöiden kannalta tärkeiden apurahojen rahoittajana, monien tällaisten apurahojen jatkuvuus on tärkeää luovien alojen kannalta • Yksityisen kopioinnin haitan arviointi vaikeuttaa lisäksi se, että kopiointi voi tuoda promootiotarkoituksessa myös hyötyä tekijälle WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 29. D) VISIO IDEAALISTA KOMPENSAATIOMALLISTA Kompensaatiomalli edistää digitaalisten sisältöjen ja palveluiden ekosysteemin kasvua ja kehitystä sekä suomalaisten tekijöiden ja yritysten menestymistä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisesti WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 30. D) IDEAALIN KOMPENSAATIOMALLIN VAATIMUKSET 1. tekijä saa ansaintaa 2. tukee ja uudistaa kulttuuria 3. ei riippuvainen teknologian ja laitteiden kehityksestä 4. mahdollistaa/edesauttaa uusien jakelu- ja liiketoimintamallien kehittämistä 5. edesauttaa kuluttajien laitekannan kehittymistä 6. ei vääristä markkinoita/kilpailua (sama menettely eri jakelutavoille; sama menettely kotimaisille ja ulkomaisille laitehankinnoille) 7. jatkuvuus 8. minimoi kaikkien osapuolien hallinnollisen työn/kulut 9. on linjassa EU:n digitaalisiin sisämarkkinoinihin ja tekijänoikeuksiin liittyvien linjausten kanssa 10. on linjassa piratismin vastaisten toimien kanssa WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 31. 4. VAIHTOEHTOISIA MALLEJA WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 32. VAIHTOEHTOISIA MALLEJA • Mm. seuraavia vaihtoehtoisia malleja on esitetty hyvitysmaksun tilalle: – budjettirahoitus (Norjan ja Espanjan malli) tai Veikkausvoittovarojen allokointi – yksityisen kopioinnin sisällyttäminen normaaleihin tekijänoikeuksien lisensiointimenettelyihin – laajakaistavero – kompensaation kattaminen Yle-maksusta – kompensaation kattaminen radio- ja tv-rahaston kautta (ns. Wessbergin malli) • Optimaalinen ratkaisu on todennäköisesti yhdistelmä eri malleista • Voidaan myös pohtia, voisiko osana ratkaisua yksityisen kopioinnin poikkeuksen rajoittaa vain kotitalouden sisällä tapahtuvaan kopiointiin, mikä pienentäisi korvattavan kopioinnin määrää WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 33. MALLIEN VERTAILUA Hyvitys- Budjetti- Kompensaati Laajakaista- YLE- Radio- ja maksu rahoitus o lisensseihin maksu maksu tv-rahasto tuottaa ansaintaa tekijöille ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ tukee ja uudistaa kulttuuria ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ei riippuvainen teknologian ja laitteiden kehityksestä ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ mahdollistaa/edesauttaa uusien jakelu- ja ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ liiketoimintamallien kehittämistä edesauttaa kuluttajien laitekannan kehittymistä ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ei vääristä markkinoita ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ jatkuvuus ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ minimoi kaikkien osapuolien hallinnollisen ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ työn/kulut on linjassa EU:n DSM:n ja tekijänoikeuslinjausten ? ? ? ? ? ? kanssa on linjassa piratismin vastaisten toimien kanssa ✖ ? ✔ ✖ ✔ ✔
 • 34. HYVITYSMAKSUN TULEVAISUUS • Valtioneuvosto on ilmaissut tavoitteekseen uudistaa hyvitysmaksun niin, että uudistettu malli olisi käytössä vuoden 2013 alusta • Tämän selvityksen tilaajat ja toteuttaja toivovat selvityksen tuovan hyödyllisiä tietoja ja näkökulmia lähikuukausina vilkkaasti käytävään keskusteluun WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 35. SELVITYKSEN TOTEUTUSTIEDOT WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 36. HAASTATTELUT • Bo Harald, Tieto Oyj • Hertta Hartikainen, Kuluttajavirasto • Minna Jokinen, Nokia Oyj • Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto ry • Lasse Kärkkäinen, Grey Brain Oy • Matti Makkonen, Anvia Oyj • Timo Poijärvi, Cognitive Maps Ltd Oy / Hitlantis • Lauri Rechardt, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry • Katri Sipilä, Teosto ry • Reijo Svento, Ficom ry WWW.DIGITALMEDIA.FI
 • 37. SELVITYKSEN TILAAJAT JA TOTEUTTAJA Tilaajat Toteuttaja Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Digital Media Finland Oy www.etkry.com www.digitalmedia.fi Elinkeinoelämän Keskusliitto ry www.ek.fi Teknologiateollisuus ry Valokuvat www.teknologiateollisuus.fi Esityksen valokuvat Creative Commons – lisenssien alaisia (kaupallinen käyttö sallittu) seuraavilta tekijöiltä: [JP] Corrêa Carvalho, Andres Rueda, Joost J. Bakker Ijmuiden, lrargerich, Grace Kat, AdmlCrunch WWW.DIGITALMEDIA.FI