Publicité

Plantas de recuperacion de residuos

IES A Basella
28 Oct 2010
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plantas de recuperacion de residuos

  1. 30/01/15 Juan Poza IES A Basella PLANTAS DE RECUPERACIÓN, CLASIFICACIÓN OU RECICLAXE Separación do lixo en destino
  2. Que é unha planta de recuperación  É o lugar onde se separan os residuos como fase previa dos tratamentos posteriores de reciclaxe específica.  Aínda sendo preferible a separación en orixe, resulta practicamente imposible que os cidadáns separen o lixo en tódolos seus compoñentes.  Estas plantas están orientadas fundamentalmente á separación dos envases do contedor amarelo.
  3. Aspectos económicos a considerar na reciclaxe  Residuos a tratar: Máis de 100 Tm/día.  Situación e distribución dos elementos no residuo.  Enerxía empregada na recuperación: soe superar á producción a partir de materias primas:  Enerxía para concentrar o material.  Enerxía para procesa-lo material.  Consumo de materias primas na reciclaxe.  Contaminación xerada no proceso de recuperación.  Tecnoloxía de reciclaxe dispoñible.  Mercado dos subproductos recuperados.
  4. Características  Tratamento: 100-500 Tm de residuos/día  Sistema flexible: adaptable a cambios na composición, mercado e tecnoloxía.  Procesos sinxelos e de baixo custo.  Empacado dos materiais que se envían ás plantas de reciclaxe.  O Sistema integrado xestión de envases (Ecoembes) paga por kg enviado ás plantas de reciclaxe.
  5. Métodos de separación  Selección manual: visual.  Cribas: por tamaño de gran.  Cribas trómel  Cribas de discos  Cribas vibrantes  Clasificación pneumática: por densidade.  Correntes de Foucault: inducción de campos magnéticos repulsivos.  Magnéticos: atracción magnética (imán ou electroimán).  Stoner: por densidade mediante grella porosa pola que se insufla aire.  Flotación: por densidade.
  6. Elementos da planta A1. Foso de recepción A2. Tolva A3. Pulpo B. Separación manual D1. Trómel D2. Cinta transportadora D3. Compostaxe D4. Cinta transportadora rechazos C1. Separador magnético (imán) C3. Elementos metálicos C2. Fracción inerte E1. Contedores fracción inerte
  7. Esquema do proceso
  8. Esquema do proceso (envases)
  9. Esquema do proceso (todo un)
  10. Procesamento posterior  Os metais compáctanse en fardos.  Os plásticos compáctanse en fardos.  O papel compáctase en fardos.  Os bricks compáctanse en fardos.  O vidro tritúrase obtendo calcín.  As diferentes fraccións son enviadas ás plantas de reciclaxe correspondentes.
Publicité