Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬
...‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬
‫המיקום‬ ‫חשיבות‬ ‫על‬ ‫או‬:‫דוגמאו...
‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬
..‫כן‬ ‫אם‬‫היכן‬‫יצאו‬‫לאור‬‫הספרים‬‫הללו‬
‫בעולם‬?
‫לצורך‬ ‫רק‬...
‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬
‫ו‬‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫אם‬‫מימד‬‫זמן‬‫ההוצאה‬‫לאור‬:
‫מראה‬ ‫האליפסה‬‫/...
‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬
‫מיפוי‬‫י‬‫ם‬‫אלו‬ ‫כגון‬‫יכול‬‫ים‬‫הּה‬ ‫את‬ ‫הבוחנות‬ ‫הרוח‬ ‫ב...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Jnl books: patterns in space and time

224 vues

Publié le

Using GIS to analyze historical data; digital humanities: spatial and temporal patterns . samples shown are related to part of the bibliography of the Jewish National Library.

Publié dans : Sciences
  • Login to see the comments

Jnl books: patterns in space and time

  1. 1. ‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ...‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫המיקום‬ ‫חשיבות‬ ‫על‬ ‫או‬:‫דוגמאות‬ ‫הרוח‬ ‫במדעי‬ ‫אפשריים‬ ‫לשימושים‬ ‫מיפוי‬‫במרחב‬‫ה‬‫ו‬‫א‬‫ציר‬‫מרכזי‬‫בעל‬‫עליונה‬ ‫חשיבות‬ ‫ב‬‫לזהות‬ ‫יכולת‬‫ולאתר‬‫פריטים‬‫רלוונטיים‬,‫למשתמשי‬ ‫מערכות‬‫מידע‬‫מחקריים‬‫הרוח‬ ‫במדעי‬. ‫כה‬ ‫עד‬‫נ‬‫הרוח‬ ‫במדעי‬ ‫שחוקרים‬ ‫ראה‬‫נוקטים‬‫אחת‬ ‫גישות‬ ‫משתי‬‫בהכנה‬‫מידע‬ ‫והפצת‬‫גיאו‬‫גרפי‬‫ב‬‫ר‬‫שת‬. ‫גדולים‬ ‫פרויקטים‬‫במימון‬‫משמעותי‬‫נוטים‬‫ל‬‫שי‬‫ם‬‫על‬ ‫דגש‬‫של‬ ‫הפיתוח‬‫מטה‬‫דטא‬‫המתאר‬‫את‬ ‫מרחבית‬ ‫מערכי‬‫הנ‬‫תונים‬‫שלהם‬,‫ובכך‬‫יוצרים‬‫בסיס‬‫שלהם‬ ‫לגילוי‬‫והכלל‬‫תם‬‫במאגרים‬‫דיגיטליים‬.‫אחרים‬‫שני‬ ‫מצד‬ ‫מאוד‬ ‫פרטניות‬ ‫עבודות‬ ‫ישנן‬‫ה‬‫צרים‬ ‫בתחומים‬ ‫ממוקדות‬. ‫לעבודה‬ ‫רקע‬ ‫קיבלנו‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫לפני‬ ‫רשימה‬ ‫הלאומית‬ ‫מהספרייה‬ ‫שיצאו‬ ‫ספרים‬ ‫של‬ ‫ביבליוגרפית‬ ‫בשפות‬:‫יידיש‬ ,‫לדינו‬ ,‫עברית‬ ‫ו‬‫ע‬‫ברית‬‫ערבית‬‫השנים‬ ‫תחום‬ . ‫ה‬ ‫מהמאה‬ ‫הוא‬15‫עד‬‫ראשית‬ .‫העשרים‬ ‫המאה‬ [‫והערכתינו‬ ‫תודתנו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ושיתוף‬ ‫הנכונות‬ ‫על‬ ‫הרבה‬ ‫הספרייה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ]‫הלאומית‬ ‫ראשית‬‫כמה‬ ‫נציג‬‫מספרים‬:‫ה‬‫גרף‬‫ממעל‬‫מראה‬‫את‬‫לפי‬ ‫הנתונים‬ ‫התפלגות‬‫זמן‬‫ההוצאה‬‫של‬‫הכותר‬. ‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫אם‬‫הספרים‬ ‫כמות‬ ‫אזי‬ ‫מצטברת‬ ‫בצורה‬ ‫לאור‬ ‫שיצאו‬ ‫מתקבל‬‫ת‬:‫הבאה‬ ‫התמונה‬ ‫הקובץ‬‫מ‬‫רבים‬ ‫פרמטרים‬ ‫כיל‬ ‫אבל‬‫הספר‬ ‫הוצאת‬ ‫מקום‬ ‫לשמות‬ ‫גיאוקוד‬ ‫לבצע‬ ‫לניסיון‬ ‫הופנתה‬ ‫שלנו‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫מירב‬. ‫ע‬‫ם‬‫זאת‬,‫ל‬‫רוב‬‫הספרים‬,‫של‬ ‫קיומם‬ ‫למרות‬‫שמות‬‫גיאוגרפיים‬‫או‬‫תיאור‬‫גיאוגרפ‬‫הוצאתם‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫י‬,‫רובם‬ ‫ככולם‬‫הנם‬‫לא‬‫תיוג‬‫קואורדינ‬ ‫של‬‫טות‬‫ול‬‫ל‬‫א‬‫ב‬ ‫עיגון‬‫על‬‫סמכות‬‫מ‬‫מחייבת‬ ‫קצועית‬.
  2. 2. ‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ..‫כן‬ ‫אם‬‫היכן‬‫יצאו‬‫לאור‬‫הספרים‬‫הללו‬ ‫בעולם‬? ‫לצורך‬ ‫רק‬‫הדגמה‬,‫בלבד‬‫מעתה‬ ‫נתמקד‬ ‫אירופה‬ ‫יבשת‬ ‫באזור‬ ‫בעיקר‬‫וסביבתה‬. ‫נפל‬ ‫ואם‬‫ח‬‫לפי‬ ‫הוצאת‬ ‫שפת‬ ‫הספר‬:
  3. 3. ‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫ו‬‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫אם‬‫מימד‬‫זמן‬‫ההוצאה‬‫לאור‬: ‫מראה‬ ‫האליפסה‬‫/מייצגת‬‫מיקום‬ ‫את‬‫תחום‬‫מירב‬ [ .‫שנים‬ ‫באותן‬ ‫לאור‬ ‫ההוצאות‬]‫אחת‬ ‫תקן‬ ‫סטיית‬ ‫תחום‬ ‫איטליה‬ ‫מצפון‬ ‫בתנועה‬ ‫להבחין‬ ‫ניתן‬‫(בסביבות‬‫המאה‬ ‫ה‬-16)‫וארצ‬ ‫גרמניה‬ ‫לעבר‬‫השפלה‬ ‫ות‬‫המאות‬ ‫(במהלך‬ ‫ה‬-17‫וה‬-18‫ה‬ ‫המאה‬ ‫לראשית‬ ‫עד‬-19)‫מזרחה‬ ‫ואז‬ ‫רוסיה‬ ‫לעבר‬(‫ה‬ ‫במאה‬-19‫ה‬ ‫המאה‬ ‫וראשית‬-20.) ‫נתמקד‬ ‫אם‬‫בהוצאה‬‫של‬‫ספר‬‫בודד‬: ‫הדגמה‬ ‫לצורך‬ ‫בספר‬ ‫בחרנו‬ [ ‫הישר‬‫ר‬ֶ‫פ‬ ֵ‫ס‬ ‫ר‬ ָּ‫ָּש‬‫י‬ ַ‫ה‬‫חיבור‬ ‫הוא‬ ‫מ‬‫ימי‬‫הביניים‬,‫ה‬ ‫את‬ ‫המספר‬ ,‫חיברו‬ ‫מי‬ ‫נודע‬ ‫שלא‬‫עם‬ ‫של‬ ‫היסטוריה‬ ‫ישראל‬‫מתקופת‬‫האבות‬‫ועד‬‫השופטים‬ ‫תקופת‬.:‫מקור‬]‫וויקיפדיה‬
  4. 4. ‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫מיפוי‬‫י‬‫ם‬‫אלו‬ ‫כגון‬‫יכול‬‫ים‬‫הּה‬ ‫את‬ ‫הבוחנות‬ ‫הרוח‬ ‫במדעי‬ ‫מחקריות‬ ‫לסוגיות‬ ‫לתרום‬‫תוצרי‬ ‫בהפצת‬ ‫שתנות‬ ( ‫תרבות‬‫כ‬‫הידע‬ .‫שונים‬ ‫מרחבים‬ ‫פני‬ ‫ועל‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ,)‫שפות‬ ‫(כמו‬ ‫תרבותיות‬ ‫פרקטיקות‬ ‫או‬ )‫ספרים‬ ‫דוגמת‬ ‫לגב‬ ‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫לעורר‬ ‫יכול‬ ‫במפות‬ ‫המיוצג‬‫בטקסטים/בספרים‬ ‫ושינוי‬ ‫המשכיות‬ ‫י‬/‫ברעיונות‬‫לאור‬ ‫מקומיות‬ ‫השפעות‬-‫מאידך‬ ‫והמסורת‬ ‫והמשכיות‬ ,‫מחד‬ ,‫מרחביות‬. ‫קצת‬‫מסקנות‬‫ראשוניות‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫את‬ ‫לממש‬‫שתיארנו‬ ‫הדוגמאות‬‫לעיל‬‫ומעמיקה‬ ‫רחבה‬ ‫בצורה‬,‫מרחבי‬ ‫מידע‬‫חייב‬‫להפוך‬‫לבר‬ ‫תשאול‬‫קלות‬ ‫באותה‬-‫בתוך‬,‫בין‬‫ומחוץ‬-‫ל‬‫ספריות‬‫דיגיטליות‬‫בודדות‬. ‫למרות‬‫ה‬‫אתגרים‬,‫רבים‬ ‫בטקסטים‬ ‫חלקיות‬ ‫לתוצאות‬ ‫והאפשרות‬ ‫המזומנים‬‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬geoparsing ‫מבוסס‬‫שירותים‬.‫סטנדרטי‬ ‫ככלי‬ ‫יופיע‬ ‫ה‬‫הבחנות‬‫הנוכחיות‬,‫בין‬‫תוכן‬‫גיאוגרפי‬‫ועבודות‬‫דיגיטליות‬‫אחרים‬ ‫תכנים‬ ‫החוקרות‬, ‫אינדוקס‬ ‫עברו‬ ‫שכבר‬ ‫ימשיכו‬‫להישחק‬‫ולהיטשטש‬‫הנראה‬ ‫ככל‬.‫שה‬ ‫ככל‬‫תוכן‬‫הגיאוגרפי‬‫ברוב‬‫המסמכים‬‫ומערכי‬‫ה‬‫נתונים‬‫י‬‫זוהה‬, ‫י‬‫ונגש‬‫ו‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫צל‬,‫עבודות‬‫בהיבט‬ ‫הרוח‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬‫גיאוגרפי‬.‫מצוי‬ ‫לדבר‬ ‫יהפכו‬ ‫רשם‬ ‫עדי‬‫נון‬ ‫בן‬ ‫נובמבר‬2015

×